Drept Civil - Ramură de Drept

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 10746
Mărime: 74.91KB (arhivat)
Publicat de: Carla Văduva
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aliona Ciocirlan
Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Economie Generală şi Drept”

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Partea generală a Dreptului Civil 6
 3. - 1.1. Noţiunea de drept civil 6
 4. -1.2. Obiectul şi metoda de reglemetare 8
 5. -1.3. Izvoarele dreptului civil 11
 6. - 1.4. Principiile dreptului civil 18
 7. - 1.5. Subiectele dreptului civil 22
 8. Capitolul II. Partea specială a Dreptului Civil 27
 9. - 2.1. Contractul civil – instuţie a dreptului civil 27
 10. - 2.2. Obligaţiile delictuale 30
 11. - 2.3. Dreptul succesoral 32
 12. Concluzie 35
 13. Bibliografie 37

Extras din referat

Introducere

Actualitatea temei

Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi timpuri pe jurişti şi autorităţile publice, interes ce se poartă atît cu privire la studierea dreptului, cît şi la aplicarea lui.

Ceea ce îşi propune să cerceteze această disciplină, este studiul ştiinţei dreptului civil, adică studiul acelei ramuri a ştiinţei juridice care are ca obiect de studiu raportul juridic civil, privit nu izolat, ci în contextul raporturilor sociale în care el se integrează.

Dupa cum s-a arătat şi în literatura de specialitate, ştiinţa dreptului civil nu se poate mărgini la o simplă interpretare de texte, ci are menirea să examineze aceste texte pornind de la izvoarele lor sociale, să descifreze ceea ce este specific influenţei active pe care legislaţia o exercită asupra relaţiilor sociale reglementate şi să desprindă în perspectivă căile de perfecţionare a reglementărilor date.

Neputînd intra totuşi în studiul amanunţit al acestor discipline, ne vom mulţumi să trasăm liniile generale, să evidenţiem principiile şi categoriile de bază ale acestei ramuri de drept. În consecinţă, ne vom ocupa succesiv de caracterizarea generală a dreptului civil, izvoarele şi principiile, persoana fizica şi cea juridică, contractele ca instituţie a acestei ramuri, proprietatea, obligatiile civile, şi principiile succesiunilor.

Scopul şi Obiectivele cercetării. Scopul cercetărilor efectuate în prezenta lucrare constituie o analiză complexă a ramurii dreptului civil prin formularea definiţiei, determinarea caracterelor acestei ramuri şi principiilor ce guvernează acest subsistem de drept, stabilirea instituţiilor componente prin analiza minuţioasa a acestora.

În prezentul proiect juridic ne-am propus atingerea urmatoarelor obiective:

- cercetarea şi concretizarea noţiunii de drept civil;

- determinarea locului dreptului civil în sistemul de drept al Republicii Moldova;

- Studierea în parametri generali a principalelor instituţii a dreptului civil (personae, principii, obligaţii civile, succesiunea);

- Cercetarea modului de apariţie a diferitor instituţii a dreptului civil;

- Descoperirea punctelor tangenţiale dintre institutele dreptului civil moldovenesc şi dreptul civil român;

- Descoperirea lacunelor sau incertitudinilor legale în material dreptului civil;

- Precizarea unor termeni utilizaţi în legislaţia civilă.

Metodologia ştiinţifică utilizată.

La elaborarea proiectului de cercetare ştiinţifică în calitate de bază metodologică au servit metoda sistematică, istorico-juridică, metoda de analiză sinteză, metoda comparativă, inducţia, deducţia şi alte metode general-ştiinţifice, toate cercetările efectuate fiind îndreptate spre asigurarea simplităţii şi certitudinii lucrării.

Importanţa lucrării rezidă din complexitatea temei abordate. S-a încercat studierea în ansamblu a dreptului civil ca ramură de drept, totodată încercîndu-se a se face o caracterizare generală a pincipalelor instituţii ale dreptului civil. Deasemenea lucrarea în cauză este elaborată în baza prevederilor legale actuale şi a indicaţiilor Curţii Supreme de Justiţie, astfel făcîndu-se un studiu în ansamblu a ştiinţei dreptului civil.

Structura lucrării.

Prezentul proiect este structurat în două capitole, divizate în paragrafe. Proiectul are la bază analiza teoretică a noţiunilor şi prevederilor legale, a practicilor de aplicare în domeniul dreptului civil.

Preview document

Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 1
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 2
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 3
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 4
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 5
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 6
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 7
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 8
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 9
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 10
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 11
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 12
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 13
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 14
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 15
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 16
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 17
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 18
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 19
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 20
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 21
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 22
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 23
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 24
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 25
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 26
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 27
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 28
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 29
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 30
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 31
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 32
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 33
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 34
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 35
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 36
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 37
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 38
Drept Civil - Ramură de Drept - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil - Ramura de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Delimitarea dreptului civil de celelalte ramuri de drept

Dreptul civil este o ramură a sistemului dreptului român; acesta din urmă cuprinde unele ramuri care se deosebesc între ele în special prin natura...

Definiția și principiile dreptului civil

CAPITOLUL I INTRODUCERE Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puțin la început, o simplă materie de studiu, la fel ca oricare alta....

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept Civil - Partea Generală

1.1. Notiunea dreptului civil român A. Notiunea de drept în general Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale....

Ai nevoie de altceva?