Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8739
Mărime: 42.21KB (arhivat)
Publicat de: Eric Niculae
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I. Răspunderea juridica- noțiuni generale
 2. 1 Definirea conceptului
 3. 2 Clasificare răspunderii juridice
 4. Capitolul II. Conceptul de răspundere civilă
 5. 1 Aspecte generale
 6. 2 Principiile raspunderii civile
 7. 3 Forme de răspundere civila
 8. 4 Fundamentul răspunderii civile
 9. Capitolul III. Răspunderea civilă delictuală
 10. 5 Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie
 11. 5.1 Prejudiciul
 12. 5.2 Fapta ilicită
 13. 5.3 Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu
 14. 5.4 Vinovăţia
 15. 6 Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane
 16. 6.1 Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor
 17. 6.2 Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
 18. 6.3 Răspunderea institutorilor pentru faptele elevilor si a artizanilor pentru faptele ucenicilor
 19. 7 Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, de ruina edificiului si de lucruri in general
 20. 7.1 Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general
 21. 7.2 Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
 22. 7.3 Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului
 23. Capitolul IV. Răspunderea contractuală
 24. Capitolul V. Privire comparativă asupra răspunderii civile delictuale și răspunderii civile contractuale

Extras din referat

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale

1 Definirea conceptului

Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza în afara de dreptul civil și în alte ramuri ale dreptului, cum ar fi: dreptul penal, dreptul administrativ, dreptul constituțional, dreptul internațional ș.a. Este firesc să fie așa, deoarece problema răspunderii se ridică oriunde întalnim o activitate omenească, ca o sancțiune generală a tuturor normelor de conduită, inclusiv a tuturor regulilor de drept; în orice societate omenească, existența unor anumite forme de conduită și asigurarea respectării lor reprezintă o necesitate vitală, iar imensa majoritate a acțiunilor umane sunt susceptibile să genereze o formă sau alta de răspundere. Astfel se întampla ca o persoană să nu-și îndeplineasca obligațiile care îi revin în virtutea unui contract sau în baza legii ori să le îndeplineasca necorespunzător sau cu întarziere; o altă persoana, în exercitarea drepturilor sau atribuțiilor sale poate să comită un abuz care duce la încălcarea dreptului pe care îl are un alt membru al colectivitătii; altcineva poate să cauzeze, din neglijență, o pagubă în dauna altei persoane sau să săvârșească o fapta care atinge viata, integritatea corporala sau bunurile altuia ș.a.m.d.

Prin urmare, notiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului; prin universalitatea să instituția răspunderii depășește sfera dreptului fiind, în primul rând, o instituție proprie societații ca atare. Ea implică atât o apreciere, cât și o sancționare socială a unei atitudini și – în funcție de natura relațiilor sociale lezate și de normele care au fost încălcate – se poate prezenta sub forma specifică de răspundere politică, juridică, morală, sau civică.

Așadar din punct de vedere lingvistic răspunderea este conştientizarea de către personalitate a datoriei sale în faţa societăţii, unei colectivităţi de oameni, înţelegerea sensului şi însemnătăţii comportamentului său, pe cand în jurisprudenţă acest termen a căpătat o altă semnificaţie, deosebită de cea din limbajul obişnuit, şi anume: evidenţiază consecinţele negative, survenite în cazul comiterii unor fapte ilegale de către o persoană fizică sau o persoană juridică. Răspunderea juridică include în sine doar acele consecinţe ale încalcării de drept, care se exprimă în apariţia unor noi obligaţiuni sau alte modalităţi a obligaţiunilor apărute din raportul de drept deja existent.

Conchidem ca răspunderea juridică reprezintă un complex de drepturi şi obligaţii conexe, prevăzute de normele juridice, drepturi și obligaţii ce iau naştere ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, adică de aplicare a sancţiunii.

Pentru angajarea răspunderii juridice, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- săvârşirea cu vinovăţie a unei fapte ilicite;

- producerea unui rezultat socialmente periculos prin săvârşirea faptei ilicite;

- existenţa unei legături de cauzalitate între fapta ilicită săvârşită şi rezultatul socialmente periculos produs;

- inexistenţa vreunei cauze legale care să împiedice angajarea răspunderii juridice.

Conform altor opinii, răspunderea juridică trebuie privită ca un raport juridic de constrîngere, al cărui conţinut îl formează obligaţia de a suporta o sancţiune juridică şi dreptul de a aplica o sancţiune penală, drept ce aparţine statului şi care este exercitat prin organele sale specializate. Insă există rezerve şi faţă de această definiţie: susţinătorii ei au încercat să exprime o noţiune surprinzînd în modul cel mai general şi abstract substanţa fenomenului în cauză şi nu au trasat distincţii între elementele de conţinut ale raportului juridic şi însăşi norma juridică.

2 Clasificarea răspunderii juridice

Răspunderea juridică cunoaște diverse clasificări în raport cu diferite criterii, îmbrăcând mai multe forme sau modalități după cum urmează:

După natura şi importanţa socială a interesului lezat prin fapta ilicită se face distincţie între:

- răspunderea faţă de întreaga societate, care include numai răspunderea de drept constituţional şi penală;

- răspunderea faţă de un organ al statului, adică răspunderea administrativă;

- răspunderea faţă de o colectivitate mai restrânsă de indivizi, formă sub care se manifestă răspunderea din dreptul muncii şi de drept cooperatist;

- răspunderea faţă de persoana vătămată în drepturile ei legitime, formă sub care se prezintă răspunderea civilă.

După natura faptei ilicite şi caracterul specific al sancţiunii pe care o atrage se deosebesc următoarele forme ale răspunderii juridice:

- răspunderea penală;

Preview document

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 1
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 2
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 3
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 4
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 5
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 6
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 7
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 8
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 9
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 10
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 11
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 12
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 13
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 14
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 15
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 16
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 17
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 18
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 19
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 20
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 21
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 22
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 23
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 24
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 25
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 26
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 27
Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Generale privind Raspunderea Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Răspunderea Civilă Delictuală pentru Ruina Edificiilor

RĂSPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIILOR 1. Răspunderea civilă delictuală – generalităţi Aşa cum întotdeauna pentru a înţelege un caz concret, o...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Răspunderea pentru lucruri, în general

Răspunderea civilă delictuală este reglementată în dispoziţiile art. 998 – 1003 ale Codului Civil. În mod tradiţional, se apreciază că răspunderea...

Definiția și Clasificarea Contractelor

Introducere Acest referat defineşte conceptul de “contract” prezentând şi o clasificare a contractelor în funcţie de anumite criterii....

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Legitima Apărare

CAPITOLUL I Aspecte generale privind răspunderea penală 1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale Răspunderea penală este...

Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora

CAPITOLUL 1 PREZENTARE SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 1.1 . Scurt istoric Bazele fundației actualei afaceri Allianz-Țiriac Asigurări au fost...

Răspunderea Căraușului în Contractul de Transport de Mărfuri

CAPITOLUL-1- CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ SECŢIUNEA -1- NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ În abordarea temei ce vizează...

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România (xyz sa)

CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă,...

Asigurări

Motto: "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor fara asigurari, n-ar exista zgiriie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta...

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Capitolul I ASPECTE GENERALE PRIVIND ASIGURARILE 1. PRIMELE ÎNCEPUTURI ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR ŞI REASIGURĂRILOR Inceputurile asigurărilor...

Sinteză Privind Răspunderea Civilă Delictuală pentru Fapta Altei Persoane în Dreptul Român

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ 1.1. Aspecte generale privind răspunderea juridică: Răspunderea juridică este...

Ai nevoie de altceva?