Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 28171
Mărime: 101.30KB (arhivat)
Publicat de: Melisa Achim
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI Facultatea de drept

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I - Raportul juridic civil
 3. 1. Noţiune 10
 4. 2. Caracterele raportului juridic civil 11
 5. 3. Structura raportului juridic civil 14
 6. 3.1. Părţile raportului juridic civil 15
 7. 3.2. Conţinutul raportului juridic civil 25
 8. 3.3. Obiectul raportului juridic civil 26
 9. Capitolul II - Conţinutul raportului juridic civil
 10. 1. Dreptul subiectiv civil 27
 11. 1.1. Noţiune 27
 12. 1.2. Clasificare 30
 13. 1.3. Recunoaşterea, ocrotirea şi executarea drepturilor subiective civile.
 14. Abuzul de drept 48
 15. 2. Obligaţia civilă 54
 16. 2.1. Noţiune 54
 17. 2.2. Clasificare 57
 18. 2.3. Rolul şi importanţa obligaţiilor 69
 19. Capitolul III - Obiectul raportului juridic civil
 20. 1. Noţiune 70
 21. 2.Corelaţii 71
 22. 2.1. Corelaţia dintre obiectul şi conţinutul raportului juridic civil 71
 23. 2.2. Corelaţia dintre obiectul raportului juridic civil şi noţiunea de
 24. “bunuri” 71
 25. 3. Bunurile 71
 26. 3.1. Noţiune 71
 27. 3.2. Corelaţia dintre noţiunile de “bunuri” şi “patrimoniu” 74
 28. 3.3. Clasificarea bunurilor 75
 29. 3.3.1. Criterii de clasificare 75
 30. 3.3.2. Bunuri mobile şi bunuri imobile 76
 31. 3.3.3. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul
 32. civil 80
 33. 3.3.4. Bunuri individual determinate şi bunuri determinate generic 86
 34. 3.3.5. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile 87
 35. 3.3.6. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile 88
 36. 3.3.7. Bunurile frugifere şi bunuri nefrugifere 89
 37. 3.3.8. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile 90
 38. 3.3.9. Bunuri principale şi bunuri accesorii 91
 39. 3.3.10. Bunuri corporale şi bunuri incorporale 92
 40. 3.3.11. Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile 93
 41. 3.3.12. Domeniul public şi domeniul privat 93
 42. 3.3.13. Bunuri izolate şi universalităţi de bunuri 97
 43. 3.3.14. Clasificarea bunurilor după destinaţia lor economică 98
 44. Concluzii 99
 45. Listă Bibliografică 102

Extras din proiect

INTRODUCERE

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale, fie ei indivizi sau grupuri de indivizi. Rolul dreptului de organizator al vieţii sociale, în principalul rol relativ, de disciplinator al conduitei oamenilor, în interacţiunea lor cotidiană, este, mai întâi, în plan abstract şi teoretic, evidenţiat de trăsăturile mecanismului reglementării juridice, mecanism conturat prin existenţa normelor juridice, parte componentă (subsistem) a sistemului normativ social.

Analizând nexusul raporturilor umane, aspectele sociologice ale mecanismului de reglementare juridică nu pot scăpa analizei. Studiul raporturilor juridice subliniază tocmai aceste aspecte sociologice, raporturile de drept fiind, înainte de toate raporturi sociale, în care oamenii intră în vederea îndestulării trebuinţelor lor variate, raporturi de cooperare şi coexistenţă.

Pentru ca un raport juridic să poată apărea şi să se desfăşoare este nevoie de existenţa unor premise. Îndeobşte se consideră că aceste premise sunt: norma juridică, subiectele de drept şi faptele juridice. Primele două premise sunt premise generale sau abstracte, în timp ce faptul juridic este premisa specială sau concretă.

Normele de drept definesc domeniul comportării pasibile sau datorate, în cadrul unor raporturi sociale asupra cărora statul are interesul să acţioneze într-un anumit fel. Ele reprezintă premisa fundamentală a naşterii unui raport juridic. Într-adevăr, fără norma de drept nu putem vorbi de raport juridic, norma de drept definind capacitatea subiectelor de drept şi stabilind, de asemenea, categoriile de fapte juridice ca şi efectele lor. Norma juridică îşi găseşte în raportul de drept principalul său mijloc de realizare. Pentru acest motiv, de multe ori, raportul juridic este caracterizat ca o normă juridică în acţiune, principalul, dar nu şi unicul mijloc de realizare a dreptului. Influenţa dreptului asupra relaţiilor sociale nu poate fi redusă la o singură modalitate - crearea şi desfăşurarea raporturilor de drept. Ea este mult mai complexă, în prezent existând păreri în sensul existenţei unor norme juridice ce se realizează şi în afara producerii unor raporturi juridice (se au în vedere, în special, normele cu caracter şi conţinut prohibitiv).

În aceste ipostaze s-ar prezenta mecanismul complex al influenţei dreptului asupra comportamentului uman, trebuie să se recunoască faptul că forma esenţială a acestei influenţe o constituie crearea şi desfăşurarea unor raporturi juridice.

Raporturile juridice constituie modalitatea cea mai frecventă prin care energia normelor de drept se întrupează în viaţa socială. Realizarea dreptului prin intermediul raporturilor juridice implică o manifestare explicită a voinţei unor subiecte determinate în scopul valorificării prerogativelor legale. Pentru acest motiv se consideră că realizarea normelor de drept prin intermediul raporturilor juridice, reprezintă latura dinamică a reglementărilor juridice. Caracterul tipic, general, impersonal, irefragabil şi injonctiv al normei de drept se particularizează, se individualizează, capătă formă concretă în cadrul raporturilor juridice.

Relaţia juridică presupune o serie de idei raţionale cum ar fi: persoană (subiecte) ; obligaţie ; act juridic ; fapt juridic ; etc.

Raportul juridic presupune contactul între subiecte a căror acţiune (reglată de norma juridică) are o limită : dreptul şi obligaţia corelativă. Pentru acest motiv, în analiza conceptului raportului juridic va trebui să distingem, accepţiunea sa de fond - raportul juridic, privit ca o formă de realizare a dreptului - de accepţiunea sa în înţelesul dat de tehnica juridică - raportul juridic apare ca o construcţie a gândirii teoretice.

Preview document

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 1
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 2
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 3
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 4
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 5
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 6
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 7
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 8
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 9
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 10
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 11
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 12
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 13
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 14
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 15
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 16
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 17
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 18
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 19
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 20
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 21
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 22
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 23
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 24
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 25
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 26
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 27
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 28
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 29
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 30
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 31
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 32
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 33
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 34
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 35
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 36
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 37
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 38
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 39
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 40
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 41
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 42
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 43
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 44
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 45
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 46
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 47
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 48
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 49
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 50
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 51
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 52
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 53
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 54
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 55
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 56
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 57
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 58
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 59
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 60
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 61
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 62
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 63
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 64
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 65
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 66
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 67
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 68
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 69
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 70
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 71
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 72
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 73
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 74
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 75
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 76
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 77
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 78
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 79
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 80
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 81
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 82
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 83
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 84
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 85
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 86
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 87
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 88
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 89
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 90
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 91
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 92
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 93
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 94
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 95
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 96
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 97
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 98
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 99
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 100
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 101
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 102
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 103
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 104
Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Continutul si Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil
  • Bibliografie.doc
  • CUPRINS.DOC
  • Lucrare finala.doc
  • PLANUL.DOC
  • Prima pag.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Drepturile și obligațiile părintești

A aduce pe lume o fiinta umana si a o îndruma din copilarie pâna la maturitate este în cele mai multe cazuri un proces plin de dificultati...

Obiectul Raportului Juridic Civil

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale,...

Executarea Silită

OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE 1. Aspecte generale Articolul 3712 C.proc.civ., identificã obligaţiile care pot fi executate silit şi, implicit,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Raportul juridic civil - prezentare generală

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. NOTIUNEA DE RAPORT JURIDIC CIVIL Pentru definirea notiunii de raport juridic...

Noțiunea și caracterele juridice ale patrimoniului

A. NOŢIUNEA JURIDICĂ DE PATRIMONIU Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Patrimoniu

Introducere Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit din...

Drept Civil

1. Patrimoniul - notiunea, caracterele juridice, functiile Notiunea. Obiectul dreptului civil este format din raporturile patrimoniale si...

Curs Drept

Capitolul I CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA DREPTULUI 1.1. Aspecte generale În limbajul juridic, notiunea „drept” este folositã în mai multe...

Drept Civil - Partea Generală

1.1. Notiunea dreptului civil român A. Notiunea de drept în general Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale....

Ai nevoie de altceva?