Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 20907
Mărime: 80.54KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana Sîrbu
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI

Cuprins

 1. ARGUMENT . 5
 2. CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII PRELIMINARE
 3. Secţiunea 1: Noţiuni introductive privind dreptul civil .8
 4. Secţiunea 2: Introducere privind legi aplicabile persoanelor fizice şi juridice .14
 5. CAPITOLUL II: APLICAREA LEGII CIVILE ASUPRA PERSOANELOR FIZICE
 6. Secţiunea 1: Definiţia interpretării legii civile .20
 7. Secţiunea 2: Categorii de legi civile din punct de vedere al subiectelor de drept civil .27
 8. CAPITOLUL III: APLICAREA LEGII CIVILE ASUPRA PERSOANELOR JURIDICE
 9. Secţiunea 1: Aplicarea legii civile asupra anumitor categorii de
 10. persoane juridice . 34
 11. Secţiunea 2: Necesitatea interpretării legii civile . 42
 12. STUDIU DE CAZ . 48
 13. CONCLUZII . 52
 14. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

ARGUMENT

În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea ca legile civile au ca destinatari oamenii fie priviţi individuali, ca persoane fizice, fie luaţi în colective organizate ca persoane juridice.

Aşa cum vom dezbate în următoarele capitole, din punct de vedere al sferei subiectelor la care se aplică, legile civile pot fi împărţite în trei categorii şi anume: legi civile cu vocaţie generală de aplicare, adică cele aplicabile atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, încadrăm în această categorie spre exemplu Codul Civil, Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi Decretul numărul 167/1958; legi civile cu vocaţia aplicării numai persoanelor fizice, din această categorie făcând parte spre exemplu Codul familiei, O.G. nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, ori Decretul nr. 212/1974 de ratificare a Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului.

Tot cu privire la categorii de legi civile din punct de vedere a subiectelor de drept civil cărora se aplică vom dezbate şi legi civile cu vocaţia aplicării numai persoanelor juridice, în această categorie includem, Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale sau Decretul Lege nr. 66 şi Legea nr.109/1999, privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi cooperaţiei de consum şi de credit, Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată.

Menţionăm încă de la început ca legile folosite în această lucrare au fost modificate.

Vom concluziona prin susţinerea practică şi teoretică; în practică vom dezbate problema apartenentei unui raport juridic concret la o ramură sau alta de drept, fiind o problemă de calificare juridică a unui anumit raport de drept, corecta calificare a acestuia fiind de maximă importanţă, deoarece numai o astfel de calificare asigură o aplicare corectă a legii.

Teoretic, problema delimitării dreptului civil faţă de celelalte ramuri de drept, după cum vom preciza pe larg, este impusă de faptul că există multe asemănări şi nu numai deosebiri între raporturile reglementate de ramuri diferite de drept.

Dezbaterile prezentate vor fi structurate în trei capitole, concretizând mai întâi consideraţii preliminare, incluzând caracterizarea generală a drepturilor civile şi noţiuni introductive privind legile aplicabile, persoanelor fizice şi juridice.

În cel de-al doilea capitol, vom sintetiza dispoziţii privind aplicarea legii civile asupra persoanelor fizice, vom include de asemenea definiţia interpretării legii civile; categorii de legi civile din punct de vedere al subiectelor de drept civil, cărora se aplică.

Iar în cel din urmă capitol, menţionăm prevederi ce ţin de aplicarea legii civile asupra persoanelor juridice, aici incluzând aplicarea legii civile asupra anumitor categorii de persoane, precum şi necesitatea interpretării legii civile şi în general a dreptului civil, importanţa acestuia în sistemul nostru românesc.

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII PRELIMINARE

În decursul timpului, dreptul civil ca ramură a sistemului dreptului românesc a primit mai multe definiţii. În cea mai recentă lucrare, consacrate părţii generale a dreptului civil se dă următoarea definiţie ‚’’.acea ramură care reglemenează unele raporturi patrimoniale în care părţile figurează ca subiecte egale în drepturi, ca şi unele raporturi personale, nepatrimoniale, legate de indvidualitatea persoanei, condiţia juridică a persoanei fizice şi a altor subiecte de drept civil în calitatea lor de participanţi la raporturile juridice civile’’ .

Într-o primă accepţiune, prin drept se înţelege totalitatea normelor juridice care reglementează conduita oamenilor într-un teritoriu delimitat de regulă ţara, care este impusă prin forţa autorităţii statului.

Numai aşa putem delimita dreptul roman de dreptul german, ungar, francez etc. Totalitatea acestor norme formează dreptul obiectiv sau dreptul pozitiv.

Într-o altă accepţiune prin drept se înţelege posibilitatea recunoscută de dreptul obiectiv (pozitiv), unor persoane de a avea o anumită conduită juridică. Întrucât este vorba de o facultate recunoscută unor anumite persoane ca subiecte de drept, se foloseşte expresia de drept subiectiv (drept al unei persoane).

În acest sens, putem vorbi de drepturi fundamentale ale omului, dreptul la viaţă, dreptul la onoare, dreptul la sănătate, dreptul la propietate, dreptul de a alege, dreptul de a fi ales etc.

Marii autori de drept civil dinainte de Revoluţia franceză de la 1789 susţineau că moştenirea îşi are temeiul în dreptul natural, ea fiind raţiunea naturală care guvernează toţi oamenii.

Preview document

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 1
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 2
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 3
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 4
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 5
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 6
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 7
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 8
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 9
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 10
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 11
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 12
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 13
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 14
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 15
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 16
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 17
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 18
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 19
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 20
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 21
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 22
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 23
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 24
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 25
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 26
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 27
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 28
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 29
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 30
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 31
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 32
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 33
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 34
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 35
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 36
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 37
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 38
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 39
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 40
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 41
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 42
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 43
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 44
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 45
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 46
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 47
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 48
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 49
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 50
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 51
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 52
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 53
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 54
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 55
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 56
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 57
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 58
Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Legi Aplicabile Persoanelor Fizice si Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Repararea daunelor morale prin despăgubiri bănești

CAPITOLUL I Despre răspunderea civilă în dreptul român Răspunderea civilă „tinde să ocupe centrul dreptului civil, deci a dreptului în...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Condiția Juridică a Străinului

CONDIŢIA JURIDICĂ A STRĂINULUI Scurt istoric privind condiția juridică a străinului În Antichitate, străinii erau socotiți „barbari", fiind...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Criminalistică - accidentul de trafic rutier

ACCIDENTUL DE TRAFIC RUTIER 1. SCURT ISTORIC AL AUTOMOBILULUI Definiţia accidentului de trafic rutier - Primele vehicule rutiere au fost puse în...

Normele conflictuale privind PF și PJ în dreptul internațional privat

I.Norme conflictuale privind persoanele fizice Precizări prealabile Starea civilă este definită de art. 98 C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a...

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Formele și rolul impozitelor directe în condițiile României 2010

CAPITOLUL I: CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI FORMELE IMPOZITELOR DIRECTE 1.1. Conţinutul economic şi trăsăturile impozitului Impozitele constituie, prin...

Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prin intrarea în vigoare a actualului Cod civil , dispozițiile Codului comercial au fost abrogate,...

Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre administrația publică și organizații nonguvernamentale

Introducere Am ales tema „Strategii de dezvoltare a parteneriatului administraţie publică-organizaţii nonguvernamentale”, deoarece parteneriatul...

Particularități în Organizarea și Funcționarea Societăților de Investiții Financiare

Cap. I : NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FONDURILE DE INVESTIŢII 1.1.Conceptul de fond de investiţii Un fond de investiţii este un instrument de...

Constituirea Asociațiilor și Fundațiilor

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat, care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor...

Taxe Vamale

Taxele vamale sunt impozite indirecte percepute de catre stat asupra marfurilor, in momentul in care acestea trec granitele vamale ale tarii in...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității liceului Mihai Eminescu Iași

I. Organizarea si functionalitatea unei premise si factori de impact 1. Cadrul general de infiintare si organizare a institutiei In Romania,...

Ai nevoie de altceva?