Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 18939
Mărime: 141.12KB (arhivat)
Publicat de: Nelu Martin
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diana Corlateanu
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT din MOLDOVA

Cuprins

 1. REZUMAT.3
 2. INTRODUCERE.6
 3. CAPITOLUL I : Noţiunea si importanţa naţionalităţii persoanei juridice în dreptul internaţional privat
 4. Secţiunea 1.1: Noţiunea de naţionalitate a persoanei juridice.8
 5. Secţiunea 1.2: Importanţa naţionalităţii persoanei juridice.15
 6. CAPITOLUL II : Determinarea naţionalităţii persoanei juridice
 7. Secţiunea 2.1: După care lege se determină naţionalitatea .20
 8. Secţiunea 2.2: Criteriile de determinare a naţionalităţii persoanei juridice.24
 9. Secţiunea 2.3: Determinarea naţionalităţii persoanei juridice potrivit dreptului internaţional privat din Republica Moldova.38
 10. CAPITOLUL III: Schimbarea naţionalităţii persoanei juridice în dreptul internaţional privat
 11. Secţiunea 3.1: Noţiunea şi unele cazuri de schimbare a naţionalităţii.44
 12. Secţiunea3.2: Modalităţile de fraudare a legii prin intermediul sediului.55
 13. CONCLUZII.59
 14. Surse bibliografice.60

Extras din licență

Introducere

La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară internaţională impune delimitarea persoanei juridice străine de cele naţionale prin intermediul anumitor criterii.

Naţionalitatea persoanei juridice reprezintă apartenenţa acestuia la un stat şi respectiv, o plasează în sistemul de drept al acestuia.

Factorul principal pentru stabilirea statutului persoanei juridice străine în Dreptul Internaţional Privat este acea condiţie care acţionează asupra acestora prin intermediul a două sisteme regulatorii:

Primul sistem este – sistemul dreptului naţional - al statului în care s-a constituit persoana juridică.

Al doilea sistem este – sistemul dreptului teritorial - care redă teritoriul în care persoana juridică îşi desfăşoară sau presupune că îşi va desfăşura activitatea.

În afară de aceasta determinând apartenenţa persoanei juridice la un stat sau altul este necesar de a controla conţinutul normelor juridice materiale, care au menirea de a regula statutul persoanei juridice :

- instituirea şi dizolvarea persoanei juridice;

- limitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, etc.

Între naţionalitatea persoanelor juridice şi cetăţenia persoanei fizice nu există o identitate perfectă şi nu produce aceleaşi consecinţe juridice pe care le produce cetăţenia persoanei fizice. Naţionalitatea persoanei juridice interesează şi pentru a şti ce stat are calitatea să-i ocrotească drepturile pe cale diplomatică,

Consider că lucrarea va avea o nuanţă de originalitate graţie faptului că la baza ei se află nu numai cercetarea multiplelor lucrări bibliografice, ci şi unele publicaţii periodice şi studierea legislaţiei în vigoare.

Obiectivele puse în faţă la începutul studierii temei date a fost următoarele:

1) în primul rând teza va constitui o sinteză a cercetărilor efectuate până în prezent în problema sus-menţionată, a diverselor opinii ale specialiştilor referitor la subiectul anunţat;

2) reflectarea datelor generale despre persoanele juridice;

3) accentuarea specificului acestui gen de subiect al dreptului internaţional public şi privat.

Având în vedere că în literatura de specialitate există păreri conform cărora noţiunea de naţionalitate nu poate fi aplicată persoanelor juridice. Deşi utilizată, noţiunea dată se aplică numai pentru determinarea apartenenţei acesteia la sistemul de drept al unui anumit stat.

Conceptul de naţionalitate este suficient de determinat pentru a se constitui într-o instituţie juridică de sine stătătoare, cu funcţionalitate şi importanţă practică incontestabilă, deoarece eu consider că unii autori ai literaturii de specialitate ne confirmă faptul că, prin intermediul criteriilor sale se individualizează noţiunea de naţionalitate pentru persoanele juridice după cum aceasta (naţionalitatea) interesează conflictul mobil de legi ori condiţia juridică a persoanei juridice.

Problema determinării naţionalităţii interesează mai ales când există mai multe elemente de extraneitate privind persoana juridică, de exemplu când locul constituirii şi cel al sediului social sunt în ţări diferite, fiecare putând duce, conform legislaţiei statelor respective, la determinarea unei alte naţionalităţi a acelei persoane juridice. Aşadar în cazul persoanelor juridice este posibil ca, potrivit legii forului, să i se atribuie, o naţionalitate străină, în raport de criteriul prevăzut pentru determinarea naţionalităţii acesteia.

Capitolul I

Noţiunea şi importanţa persoanei juridice în dreptul internaţional privat

Secţiunea 1.1. Noţiunea de naţionalitate a persoanei juridice

Persoana juridică ca subiect de drept, este o colectivitate umană formată direct din persoane fizice sau din asocierea altor persoane juridice, în condiţiile stabilite de lege, care participă în numele său la raporturi juridice, ca subiect de drept distinct, având o organizare de sine stătătoare, un patrimoniu distinct, îndreptat spre atingerea unui scop determinat în acord cu interesul obştesc.

Profesorul Mircea Djuvara aprecia că este de esenţa persoanei juridice reunirea într-o colectivitate de oameni care, în vederea atingerii unui anumit scop, pun în comun un anumit capital şi activitatea lor.

În doctrină, este utilizată, în scopul desemnării persoanei juridice şi sintagma „persoană morală”. Utilizarea termenului „moral”, aparent, creează confuzie, părând a fi opus termenului „juridic”. Dimpotrivă, persoana morală reprezintă un fenomen juridic şi nu unul moral, ea fiind creaţia voinţei umane şi nu un dat natural. Această noţiune nu era cunoscută, în dreptul roman şi nici în dreptul vechi. Utilizarea ei este legată, de reglementările juridice, ale societăţilor comerciale, din secolul al XIX-lea.

Chiar şi utilizarea expresiei „persoană juridică” este de natură a crea confuzii.

S-ar putea spune că numai persoanei juridice i-ar fi atribuită, de către dreptul obiectiv, personalitate juridică şi că persoana fizică ar dobândi personalitate juridică, în virtutea calităţii sale, de entitate fizică. Or, acest raţionament nu este corect, întrucât ambele categorii de subiecte de drept dobândesc personalitate juridică, numai în temeiul dispoziţiilor legale.

Preview document

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 1
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 2
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 3
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 4
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 5
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 6
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 7
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 8
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 9
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 10
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 11
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 12
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 13
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 14
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 15
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 16
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 17
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 18
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 19
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 20
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 21
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 22
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 23
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 24
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 25
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 26
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 27
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 28
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 29
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 30
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 31
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 32
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 33
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 34
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 35
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 36
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 37
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 38
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 39
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 40
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 41
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 42
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 43
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 44
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 45
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 46
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 47
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 48
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 49
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 50
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 51
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 52
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 53
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 54
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 55
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 56
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 57
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 58
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 59
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 60
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 61
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 62
Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Nationalitatea Persoanei Juridice in Dreptul International Privat.DOC

Alții au mai descărcat și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Criminalistică - accidentul de trafic rutier

ACCIDENTUL DE TRAFIC RUTIER 1. SCURT ISTORIC AL AUTOMOBILULUI Definiţia accidentului de trafic rutier - Primele vehicule rutiere au fost puse în...

Normele conflictuale privind PF și PJ în dreptul internațional privat

I.Norme conflictuale privind persoanele fizice Precizări prealabile Starea civilă este definită de art. 98 C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a...

Persoana fizică în dreptul internațional privat

Notiuni Generale Este considerata a fi strain, persoana care se gaseste pe teritoriul unui stat fara a avea cetatenia acestuia. Legislatia romana...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Căsătoria în DIP

I. Prolegomene Statutul persoanei fizice este fundamentat pe relaţiile de familie, starea civilă şi capacitate. Din cadrul acestora, raporturile...

Te-ar putea interesa și

Fraudarea Legii în Dreptul Internațional

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei: Regulile de drept internaţional privat indică legea aplicabilă folosindu-se de anumite criterii cum...

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă şi abandonarea economiei centralizate, planificate a făcut necesară şi o reformă legislativă de...

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI PRELIMINARII Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Dubla Impunere Fiscală

INTRODUCERE Dubla impunere reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale,...

Condiția juridică a străinului în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Normele conflictuale privind PF și PJ în dreptul internațional privat

I.Norme conflictuale privind persoanele fizice Precizări prealabile Starea civilă este definită de art. 98 C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a...

Ai nevoie de altceva?