Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 27177
Mărime: 100.28KB (arhivat)
Publicat de: Isabela I.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dediliu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Delimitări conceptuale
 2. -UniuneaEuropeană-Scurt istoric
 3. -Definirea ordinii juridice a Comunitătilor Europene
 4. CAPITOLUL II: Particularităti în elaborarea normelor apartinand ordinii juridice a U.E.
 5. -Elaborarea tradiţională a dreptului primar
 6. -Elaborarea specifica a normelor de drept care provin din angajamentele externe ale Comunitătilor
 7. -Elaborarea specifica a izvoarelor complementare ale dreptului comunitar.
 8. -Elaborarea specifică a izvoarelor derivate ale dreptului comunitar.
 9. -Particularitătile crearii principiilor generale de drept specifice dreptului comunitar
 10. -Particularitati revelate de jurisprudenta CJCE funcţia normativa a jurisprudentei
 11. CAPITOLUL III: Aplicabilitatea imediata a dreptului comunitar
 12. -Specificitatea ordinii juridice comunitare
 13. -Principiul aplicarii imediate
 14. -Aplicabilitatea imediata a diferitelor izvoare de drept comunitar
 15. CAPITOLUL IV: Efectul direct al dreptului comunitar
 16. -Invocabilitatea dreptului comunitar de catre resortisanti
 17. -Efect direct neconditionat şi nerestrans
 18. -Efect direct conditionat şi nerestrans
 19. -Efect direct conditionat şi restrans
 20. -Invocabilitatea în afara teoriei efectului direct
 21. CAPITOLUL V: Principiul aplicarii prioritare
 22. -Principiul.
 23. -Excepţia angajamentelor internaţionale ale statelor membre anterioare tratatelor constiutive
 24. -Consecinte: Respectarea principiului
 25. -Dificultatile de aplicare a principiului aplicarii prioritare
 26. CAPITOLUL VI: Particularitati relevate în executarea normelor comunitare
 27. -Rolul statelor membre
 28. -Executarea normativa
 29. -Executarea administrativa
 30. -Executarea represiva
 31. -Executarea jurisdictionala.
 32. CAPITOLUL VII: Concluzii asupra particularitatilor ordinii juridice a Comunitatilor Europene: Corelatia normelor comunitare cu normele naţionale.

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Delimitări conceptuale

Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric

1. Ideea organizării europene în istorie

Ideea organizării europene a apărut încă din Antichitate, un prim exemplu de organizare politică regăsindu-se la Roma , care, de la o comunitate restrânsă la dimensiunea unui stat, a realizat într-o primă etapă unitatea peninsulei stabilind încetul cu încetul autoritatea sa în jurul întregii Mediterane şi mai apoi până la “marginile lumii” de la Atlantic la Marea Neagră şi Marea Caspică. De la politica cetăţii la politica dominaţiei mondiale – ab urbe ad orbem – s-a ajuns la mundus romanus creat ca acţiune militară.

Mundus romanus a adus securitate externă şi internă locuitorilor imperiului favorizată de o reţea densă de drumuri propice atât comerţului cât şi deplasărilor rapide ale unităţilor militare. Moneda romană a ajuns la o relativă stabilitate. Instalată pax romana a însemnat organizarea imperiului cu toate implicaţiile sale inclusiv pe planul dreptului. Astfel prin edictul din 212 al împăratului Caracalla toţi oamenii liberi din imperiu au devenit cetăţeni romani, o astfel de cetăţenie nemaifiind întâlnită până la crearea Uniunii Europene.

Pe ruinele Romei s-a închegat o nouă unitate, de data aceasta nu economică ci spirituală – unitatea lumii creştine, ruptă şi ea prin marea schisma din 1054 accentuând şi rivalităţile politice. Prima încercare de construire politică a Europei sub semnul crucii a aparţinut lui Carol cel Mare. A fost o încercare de reconstruire a imperiului cezarilor, reuşită numai parţial, lipsindu-i o parte din continent, în principal partea răsăriteană, Imperiul Bizantin rupt de Occident.

Revoluţia franceză de la 1789 cu noile principii pe care le-a proclamat: drepturile omului şi ale cetăţeanului, dar şi drepturile popoarelor, Directoratul şi mai apoi Imperiul au făcut ca pentru câteva decenii o mare parte a Europei să fie organizată pe model francez. Construcţia napoleoniană făcută prin forţa armelor s-a prăbuşit odată cu dispariţia Împăratului. Înfrangerea imperiului francez din 1815 a schimbat faţa continentului: a început afirmarea Europei naţiunilor .

Confruntată cu numeroase dificultăţi, ca urmare a primului conflict mondial, Europa avea însă o problemă prealabilă de rezolvat, cea a existenţei ei, problema apărută în urma declinului său politic . Pentru prima dată Statele Unite ale Americii s-au implicat în mod decisiv în soluţionarea problemelor existente pe plan european.

Soluţiile acestei probleme decurgeau însă dintr-o alegere politică. Pentru Europa a exista înseamnă, deci, a avea capacitatea de a depăşi anumite praguri politice, ceea ce presupune crearea unor instituţii capabile de a lua decizii politice. Problema Europei este înainte de toate problema instituţiilor, cheie a progresului construcţiei europene.

Aceasta putea fi rezolvată tradiţional în funcţie de două concepţii: cea federalistă sau cea diplomatică, a cooperării. În sistemul cooperării, organul care statuează este colegiul statelor în unanimitate: statele sunt deci cele ce decid, fiind necesar votul negativ al unuia din ele pentru a împiedica adoptarea unei decizii. În sistemul federal cel care statuează este organul comun fără posibilitatea veto–ului vreunui stat.

În construcţia Europei aceste două căi au fost utilizate.

Astfel în perioada interbelică s-au afirmat numeroase proiecte care anticipau tentative mai coerente de unificare a Europei după un model federal. Se poate vorbi astfel de o continuitate istorică prin contribuţiile aduse acestor constructii teoretice la ceea ce va deveni în prezent Comunitatea Europeană. Putem remarca în acest sens propunerile diplomatului Coudenhove Kalergi care a publicat în 1922 manifestul “Pan Europa” în care afirma “Problema Europei se reduce la două cuvinte: unificare sau prăbuşire” .

Mai răsunătoare a fost iniţiativa lui Aristide Briand, ministrul francez de externe din anii 1929-1930 care în discursul său ţinut în faţa Adunării Societăţii Naţiunilor a precizat că între popoarele europene trebuie să existe un liant federal însă acesta “nu va trebui să atingă suveranităţile nici uneia dintre naţiunile care ar putea face parte din această asociaţie”. Deşi a avut un mare impact asupra opiniei publice totuşi discursul rămâne echivoc.

2.Premisele creării Comunităţilor Europene

Proiecte mai concrete de organizare europeană au apărut mai ales după cel de-al doilea conflict mondial când procesul de creare a comunităţilor a început cu adevărat. Încă din anii de război, ideile federaliste s-au răspândit în marea parte a mişcărilor de rezistenţă naţionale. Guvernele ţărilor ocupate refugiate la Londra s-au ocupat de organizarea politică şi economică a viitoarei Europe care urma să permită reconcilierea popoarelor şi reconstruirea economiilor. Însă unicul proiect care s-a materializat a fost crearea Benelux-ului (1944).

Preview document

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 1
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 2
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 3
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 4
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 5
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 6
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 7
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 8
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 9
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 10
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 11
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 12
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 13
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 14
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 15
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 16
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 17
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 18
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 19
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 20
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 21
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 22
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 23
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 24
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 25
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 26
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 27
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 28
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 29
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 30
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 31
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 32
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 33
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 34
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 35
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 36
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 37
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 38
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 39
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 40
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 41
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 42
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 43
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 44
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 45
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 46
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 47
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 48
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 49
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 50
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 51
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 52
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 53
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 54
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 55
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 56
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 57
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 58
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 59
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 60
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 61
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 62
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 63
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 64
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 65
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 66
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 67
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 68
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 69
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 70
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 71
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 72
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 73
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 74
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 75
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 76
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 77
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 78
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 79
Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Ordinea Juridica a Comunitatilor Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Procedura Adopției Internaționale

Capitolul I Consideratii Generale Privind Institutia Adoptiei Semnând Conventia Pentru Apararea Drepturilor Omului si A Libertatilor Fundamentale...

Izvoarele Secundare (Derivate) ale Dreptului Comunitar

CAPITOLUL I ACTE COMUNITARE CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE SECTIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Termenul „act comunitar” inseamna orice...

Teoria generală a dreptului

1. Formulati si comentati definitia dreptului Intelesul conceptului de drept a variat de-a lungul timpului, dreptul fiind definit in functie de...

Teoria generală a dreptului

NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPT 1.1. Sistemul ştiinţelor juridice 1.1.1. Noţiuni introductive Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre...

Te-ar putea interesa și

Acțiunile judiciare specifice dreptului comunitar aflate în competența de jurisdicție a Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție a Comunităților Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Construcția și extinderea Uniunii Europene

1. Precizări introductive Prin "Comunităţile europene", "Comunitatea europeană" sau "Uniunea europeană" se înţelege, în limbajul comun, sistemul...

Problematica cetațeniei, în contextul globalizării și al integrării europene

Introducere Această lucrare obiectivă analizează fenomenul globalizării și al cetățeniei europene în interiorul ordinii juridice comunitare, care...

Ordinea Juridică în Uniunea Europeană

Competentele, Principiile si Clasificare. Secţiunea I Prezentare generală În sens larg, ordinea juridică comunitară este dată de ansamblul de...

Izvoarele Secundare (Derivate) ale Dreptului Comunitar

CAPITOLUL I ACTE COMUNITARE CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE SECTIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Termenul „act comunitar” inseamna orice...

Influența Dreptului European Asupra Dreptului Intern Român

1. Premisele apariţiei Comunităţilor europene Uniunea Europeană a zileleor noastre este rezultatul unui proces care a început acum mai bine de o...

Ordinea Juridică a Comunităților Europene

ORDINEA JURIDICĂ A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ~DREPTUL DERIVAT~ I. Prezentare generală În sens larg, ordinea juridică comunitară este dată de...

Parlamentul European - Veritabilă Instituție Reprezentativă

CAPITOLUL I ÎNFIINŢAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A INSTITUŢIILOR ACESTORA Faptul că cele două războaie mondiale nu au făcut altceva decât să...

Ai nevoie de altceva?