Ramurile Dreptului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 35574
Mărime: 132.94KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 1
 2. INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 1
 3. Secţiunea 1 1
 4. Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” 1
 5. Secţiunea 2 6
 6. Locul şi rolul Teoriei generale a dreptului 6
 7. Secţiunea 3 7
 8. Conceptul de Drept 7
 9. Secţiunea 4 15
 10. Esenţa, conţinutul şi forma dreptului 15
 11. Secţiunea 5 21
 12. Definiţia dreptului 21
 13. CAPITOLUL II 27
 14. DIVIZIUNILE GENERALE ALE DREPTULUI 27
 15. Secţiunea 1 27
 16. Criteriile diviziunii dreptului 27
 17. 1.1. Criteriul utilităţii la Ulpian 27
 18. 1.2. Criteriul obiectului reglementării juridice 28
 19. 1.3. Criteriul metodei reglementării 29
 20. 1.4. Principiile comune ramurii de drept 29
 21. Secţiunea 2 30
 22. Dreptul intern şi extern 30
 23. Secţiunea 3 30
 24. Dreptul determinator şi sancţionator 30
 25. Secţiunea 4 31
 26. Dreptul privat şi public 31
 27. CAPITOLUL III 42
 28. CONFIGURAREA DIVIZIUNII DREPTULUI ÎN SISTEMELE JURIDICE CONTEMPORANE 42
 29. Secţiunea 1 42
 30. Sisteme contemporane de drept 42
 31. 1.1. Clasificarea marilor sisteme de drept contemporan 42
 32. 1.2. Sistemul de drept romano-germanic 44
 33. 1.3. Marele sistem de common-law 51
 34. Secţiunea 2 54
 35. Obiectul juridic al dreptului public şi al dreptului privat 54
 36. 2.1. Léon Duguit 56
 37. 2.2. Maurice Hauriou 56
 38. Secţiunea 3 57
 39. Configurarea diviziunii dreptului în sisteme juridice 57
 40. 3.1. Dreptul public. Principii şi conţinut 58
 41. A. Principiile şi cuprinsul dreptului constituţional 58
 42. B. Principiile şi cuprinsul dreptului administrativ 60
 43. C. Principiile şi cuprinsul dreptului penal 60
 44. D. Cuprinsul şi principiile dreptului internaţional public 61
 45. E. Cuprinsul şi principiile dreptului public general 62
 46. 3.2. Dreptul privat. Principii şi conţinut 62
 47. A. Principiile şi cuprinsul dreptului civil 62
 48. B. Principiile şi cuprinsul dreptului comercial 63
 49. C. Principiile şi cuprinsul procedurii civile 64
 50. D. Dreptul privat general 64
 51. CAPITOLUL IV 66
 52. PRINCIPIILE ŞI FUNCŢIILE RAMURILOR DREPTULUI 66
 53. Secţiunea 1 66
 54. Principiile dreptului 66
 55. 1.1. Noţiunea de „principiu” 66
 56. 1.2. Rolul principiilor dreptului 68
 57. 1.3. Principiile dreptului 69
 58. Secţiunea 2 74
 59. Funcţiile dreptului 74
 60. 2.1. Noţiunea funcţiilor dreptului 74
 61. 2.2. Funcţia de instituţionalizare sau formalizarea juridică a organizării social politice 74
 62. 2.3. Funcţia de conservare apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii 75
 63. 2.4. Funcţia de conducere a societăţii 75
 64. 2.5. Funcţia normativă 76
 65. CAPITOLUL V 77
 66. NORMELE JURIDICE DIN UNELE RAMURI DE DREPT 77
 67. Secţiunea 1 77
 68. Norma juridică de drept civil 77
 69. Secţiunea 2 80
 70. Norma juridică de drept administrativ 80
 71. Secţiunea 3 82
 72. Norma juridică de drept constituţional 82
 73. CONCLUZII 85
 74. BIBLIOGRAFIE 89

Extras din proiect

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Secţiunea 1

Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului”

În rândul disciplinelor juridice, Teoria generală a dreptului are o apariţie de dată relativ recentă. Până la apariţia acestei discipline ştiinţifice, problematica teoriei dreptului era abordată de ştiinţele privitoare la ramurile sale, fiecare disciplină făcând, în introducere, o adevărată teorie a normativităţii juridice din respectiva ramură de drept.

În anul 1934, Hans Kelsen publică Teoria pură a dreptului (Reine Rechtslehre), în anul 1951 apare în Franţa lucrarea lui P.Roubier, Théorie générale du droit; la Bruxelles apare în 1948, lucrarea lui J.Hapsert, Théorie générale du droit. Acestora li se adaugă alte asemenea lucrări, scrise de Jean Dabin, F.Friedman, J.L.Bergel etc.

Teoria generală a dreptului este o disciplină necesară în studierea dreptului, ea oferă o introducere generală în problematica dreptului, fără de care studiul ştiinţelor particulare ale dreptului nu ar fi posibil şi nu ar asigura studentului o viziune de ansamblu asupra fenomenului juridic. Studierea Teoriei generale a dreptului este un imperativ care se impune şi în ideea asigurării creării şi aplicării dreptului, a receptării dreptului internaţional în dreptul intern şi a găsirii căilor prin care statul român poate contribui la armonizarea dreptului intern cu dreptul internaţional, inclusiv prin instituirea unor tehnici de control asupra introducerii dreptului comunitar în dreptul intern.

Din acest punct de vedere, o teorie a dreptului, astăzi, nu poate face abstracţie de ceea ce reprezintă dreptul în ansamblul său, în condiţiile în care el trebuie să integreze în conţinutul său tot mai multe prevederi ale dreptului internaţional, iar în viitor, să accepte prevederile dreptului comunitar, în condiţiile în care România va deveni membră a Uniunii Europene. Esenţa acestor trăsături, preponderent economice şi politice, nu poate să nu se reflecte în spaţiul acţiunii dreptului, conţinutul acestuia urmând a fi adaptat la imperativele asimilării dreptului comunitar, prin supremaţia reglementărilor sale în raport cu reglementările interne şi prin integrarea ex oficio a regulamentelor şi directivelor în dreptul intern.

Cu alte cuvinte, Teoria Generală a Dreptului trebuie să ofere o viziune generală asupra fenomenului juridic, ea trebuie să constituie pentru cel care studiază dreptul un cadru naţional menit să asigure trecerea de la general la particular în studiul de caz şi să revalorifice datele realităţii dreptului şi ale practicii juridice în procesul elaborării şi aplicării dreptului.

Pornind de la aceste obiective, este necesar să precizăm, înainte de toate, obiectul Teoriei Generale a Dreptului. Pentru a proceda la un asemenea demers este necesar să definim principalele concepte cu care operăm. Se impune, astfel, să arătăm că utilizarea cuvântului drept este făcută în două sensuri: unul extrajuridic şi altul juridic.

Utilizarea cuvântului "drept”în limbaj extrajuridic are în mod preponderent o valoare etică, el fiind folosit pentru a desemna o anumită apreciere asupra conduitei umane. Atunci când oamenii spun că o sancţiune este dreaptă sau când apreciază că o judecată este dreaptă ori când atribuie unui judecător calificativul "drept", ei utilizează adjectivul drept şi variantele sale pentru a evalua din punct de vedere moral un om, un comportament sau o stare de fapt.

Spre deosebire de această semnificaţie comună a cuvântului drept, pe plan juridic asistăm la trecerea de la cuvânt la concept, asistăm la trecerea substantivului drept în concept juridic, apt de a dobândi sensuri distincte, care acoperă realităţi de sine stătătoare. Astfel, din punct de vedere juridic, termenul drept este utilizat pentru a desemna dreptul obiectiv, dreptul pozitiv, dreptul subiectiv, dreptul natural, dreptul intern, dreptul internaţional sau ştiinţa dreptului.

Prin drept obiectiv vom înţelege ansamblul normelor juridice emise într-o societate dată. În viziunea lui Jean-Louis Bergel, dreptul obiectiv reprezintă ansamblul regulilor care reglementează viaţa socială şi a căror respectare este garantată de puterea publică.

Dreptul pozitiv este o parte componentă a dreptului obiectiv şi el cuprinde totalitatea normelor juridice care sunt în vigoare la un moment dat într-o anumită societate. Dreptul pozitiv, împreună cu partea pasivă a legislaţiei dintr-o anumită societate, respectiv cu acele norme juridice care şi-au încetat aplicabilitatea, fie datorită abrogării, fie datorită căderii în desuetudine, formează dreptul obiectiv.

Preview document

Ramurile Dreptului - Pagina 1
Ramurile Dreptului - Pagina 2
Ramurile Dreptului - Pagina 3
Ramurile Dreptului - Pagina 4
Ramurile Dreptului - Pagina 5
Ramurile Dreptului - Pagina 6
Ramurile Dreptului - Pagina 7
Ramurile Dreptului - Pagina 8
Ramurile Dreptului - Pagina 9
Ramurile Dreptului - Pagina 10
Ramurile Dreptului - Pagina 11
Ramurile Dreptului - Pagina 12
Ramurile Dreptului - Pagina 13
Ramurile Dreptului - Pagina 14
Ramurile Dreptului - Pagina 15
Ramurile Dreptului - Pagina 16
Ramurile Dreptului - Pagina 17
Ramurile Dreptului - Pagina 18
Ramurile Dreptului - Pagina 19
Ramurile Dreptului - Pagina 20
Ramurile Dreptului - Pagina 21
Ramurile Dreptului - Pagina 22
Ramurile Dreptului - Pagina 23
Ramurile Dreptului - Pagina 24
Ramurile Dreptului - Pagina 25
Ramurile Dreptului - Pagina 26
Ramurile Dreptului - Pagina 27
Ramurile Dreptului - Pagina 28
Ramurile Dreptului - Pagina 29
Ramurile Dreptului - Pagina 30
Ramurile Dreptului - Pagina 31
Ramurile Dreptului - Pagina 32
Ramurile Dreptului - Pagina 33
Ramurile Dreptului - Pagina 34
Ramurile Dreptului - Pagina 35
Ramurile Dreptului - Pagina 36
Ramurile Dreptului - Pagina 37
Ramurile Dreptului - Pagina 38
Ramurile Dreptului - Pagina 39
Ramurile Dreptului - Pagina 40
Ramurile Dreptului - Pagina 41
Ramurile Dreptului - Pagina 42
Ramurile Dreptului - Pagina 43
Ramurile Dreptului - Pagina 44
Ramurile Dreptului - Pagina 45
Ramurile Dreptului - Pagina 46
Ramurile Dreptului - Pagina 47
Ramurile Dreptului - Pagina 48
Ramurile Dreptului - Pagina 49
Ramurile Dreptului - Pagina 50
Ramurile Dreptului - Pagina 51
Ramurile Dreptului - Pagina 52
Ramurile Dreptului - Pagina 53
Ramurile Dreptului - Pagina 54
Ramurile Dreptului - Pagina 55
Ramurile Dreptului - Pagina 56
Ramurile Dreptului - Pagina 57
Ramurile Dreptului - Pagina 58
Ramurile Dreptului - Pagina 59
Ramurile Dreptului - Pagina 60
Ramurile Dreptului - Pagina 61
Ramurile Dreptului - Pagina 62
Ramurile Dreptului - Pagina 63
Ramurile Dreptului - Pagina 64
Ramurile Dreptului - Pagina 65
Ramurile Dreptului - Pagina 66
Ramurile Dreptului - Pagina 67
Ramurile Dreptului - Pagina 68
Ramurile Dreptului - Pagina 69
Ramurile Dreptului - Pagina 70
Ramurile Dreptului - Pagina 71
Ramurile Dreptului - Pagina 72
Ramurile Dreptului - Pagina 73
Ramurile Dreptului - Pagina 74
Ramurile Dreptului - Pagina 75
Ramurile Dreptului - Pagina 76
Ramurile Dreptului - Pagina 77
Ramurile Dreptului - Pagina 78
Ramurile Dreptului - Pagina 79
Ramurile Dreptului - Pagina 80
Ramurile Dreptului - Pagina 81
Ramurile Dreptului - Pagina 82
Ramurile Dreptului - Pagina 83
Ramurile Dreptului - Pagina 84
Ramurile Dreptului - Pagina 85
Ramurile Dreptului - Pagina 86
Ramurile Dreptului - Pagina 87
Ramurile Dreptului - Pagina 88
Ramurile Dreptului - Pagina 89
Ramurile Dreptului - Pagina 90
Ramurile Dreptului - Pagina 91
Ramurile Dreptului - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Ramurile Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Norma juridică

Norma juridică Este o regulă de conduită, generală, obligatorie şi impersonală, instituită sau recunoscută de stat, a cărei respectare poate fi...

Izvoarele Secundare (Derivate) ale Dreptului Comunitar

CAPITOLUL I ACTE COMUNITARE CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE SECTIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Termenul „act comunitar” inseamna orice...

Tipologia Dreptului

Introducere Problema tipologiei dreptului în condiţiile actuale capătă o importanţă deosebit de mare. În sec. XX numărul sistemelor juridice a...

Teoria generală a dreptului

1. Formulati si comentati definitia dreptului Intelesul conceptului de drept a variat de-a lungul timpului, dreptul fiind definit in functie de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC I.1. CONSIDERAŢII GENERALE Dreptul concurenţei are două...

Dreptul european și legăturile sale interdisciplinare

În ştiinţa dreptului, prin sintagma ‘drept european’ se înţelege, în general, dreptul organizaţiilor internaţionale constituite la nivelul Europei....

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ și delimitarea acestuia de alte ramuri ale dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Delimitarea dreptului civil de celelalte ramuri de drept

Dreptul civil este o ramură a sistemului dreptului român; acesta din urmă cuprinde unele ramuri care se deosebesc între ele în special prin natura...

Trăsături caracteristice ale dreptului administrativ - delimitarea acestuia de alte ramuri de drept

1. Notiunea de drept administrativ Dreptul administrativ este o ramura a dreptului public, care impreuna cu dreptul privat, alcatuiesc sistemul...

Întrebări și răspunsuri Drept

1. SISTEMUL DREPTULUI.CONCEPT.COMPONENTE. DEFINIREA CONCEPTULUI „DREPT” In dreptul român contemporan termenul de drept este folosit în sens...

Ai nevoie de altceva?