Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 24377
Mărime: 98.94KB (arhivat)
Publicat de: Crin Marin
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Capitolul 1

Noţiuni introductive

Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale ale civilizaţiei. Interacţiunea dintre stat şi drept, nu presupune o suprapunere, o identificare a acestora, chiar dacă se exclude ideea că ele sunt necesităţi separate. Statul care concentrează puterea, presupune o organizare a societăţii în întregul ei, iar această activitate nu se poate realiza fără un sistem de norme de organizare şi conduită general obligatorii în teritoriul locuit de o populaţie.

Ansamblul acestor norme învestite cu autoritatea puterii de stat, a primit denumirea de “drept” iar organizarea în ansamblu a societăţii sub autoritatea unui mecanism instituţionalizat al puterii generale în acea societate, denumirea de “stat”.

Normele sociale pot deveni norme de drept numai prin intermediul statului, care le învesteşte cu autoritatea puterii generale din societate, iar organizarea socială devine “stat” prin forma normelor de drept general-obligatorii în acea societate. Statul creează normele generale de conduită din societate, transformându-le în drept; dreptul normativizează statul, oferindu-i o anumită structură instituţională, atribuţii şi funcţii determinate.

1.1 Sistemul de drept românesc

Sistemul dreptului apare ca o unitate ce cuprinde în structura sa ramurile de drept şi instituţiile juridice. Ramura de drept grupează norme juridice ce reglementează relaţii sociale dintr-un anumit domeniu al vieţii sociale.

Structurarea sistemului de drept în ramuri de drept, se realizează pe baza anumitor criterii specifice, cum ar fi: obiectul reglementării juridice - acele relaţii sociale ce se cer reglementate de norme juridice; metoda reglementării - modalitatea practică de influenţare a conduitei în cadrul respectivelor relaţii sociale şi principiile comune ramurii de drept respective. Instituţia juridică, cea de-a doua componentă a structurii sistemului de drept, se defineşte ca o totalitate de norme juridice ce aparţin unei ramuri de drept, norme ce reglementeză un anumit tip de relaţii sociale.

Complexitatea relaţiilor sociale ce dobândesc reglementare juridică, a determinat diviziunea dreptului în drept public şi drept privat. Această diviziune îşi are originea în dreptul roman, care cunoştea o împărţire în: jus publicum şi jus privatum. Ramurile dreptului public au ca obiect de reglementare relaţiile sociale din domeniul organizării puterilor publice, distribuirea competenţelor în stat, forma statului ş.a., cuprinse în dreptul constituţional; organizarea puterii executive la nivel central şi local, de care se ocupă dreptul administrativ; apărarea socială împotriva faptelor infracţionale ce pun în pericol ordinea de drept, riguros reglementată de dreptul penal; relaţiile de muncă şi de protecţie socială, reglementate de ramura de drept cu aceeaşi denumire; relaţiile financiare şi bancare, reglementate de dreptul financiar; relaţiile ce privesc buna desfăşurare a procesului judiciar, regăsite în dreptul procesual.

În concluzie, ramurile ce intră în componenţa dreptului public au ca obiect de reglementare relaţiile sociale privind instaurarea, organizarea şi exercitarea puterii de stat, raporturile ce se stabilesc între organele statului precum şi raporturile dintre aceste organe şi particulari - persoane fizice şi persoane juridice. Ramurile ce intră în alcătuirea dreptului privat reglementează relaţii sociale patrimoniale şi personale nepatrimoniale, la care participă particularii, deci dreptul civil şi dreptul comercial.

Norma juridică de drept privat reglementează relaţiile dintre particulari cu privire la interesele lor individuale, în timp ce norma juridică de drept public urmăreşte satisfacerea unei nevoi a statului, a unui interes general. Evoluţia sistemului de drept tinde spre apariţia unor ramuri noi, cum ar fi: dreptul mediului (ce se cere acut reglementat), dreptul spaţial, dreptul energiei nucleare ş.a., ca urmare a confruntării dreptului cu realităţile social-economice specifice societăţii actuale.

Bibliografie

C.Balaban, Evaziunea fiscală, Ed. Rosetti Educaţional, Bucureşti, 2004

E.Bălan, Drept financiar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004

E.Bălan, Drept financiar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2006

E.Bălan, Drept financiar ediţia aV-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007

R.Bufan, Tratat de drept fiscal, Partea Generală, vol.I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005

I.Condor, Drept financiar fiscal, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1999

I.Condor şi R.Stanciu, Drept financiar şi fiscal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002

V.Daghie şi I.Apostu, Elemente de drept public şi privat, Ed. Naţional, Bucureşti, 1998

N.C.Dariescu, Drept financiar şi fiscal, Ed. Casa de Editură Venus, Iaşi, 2004

D.Dascălu şi C.Alexandru, Explicaţii teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, Ed. Rosetti Educaţional, Bucureşti, 2005

A.Dumitru, P.Florescu, P.Coman şi G.Bălaşa, Fiscalitatea în România, reglementare, doctrină, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005

M.Ş.Minea şi C.F.Costaş, Dreptul finanţelor publice, Ed. Credis, Bucureşti, 2008

M.Ş.Minea şi C.F.Costaş, Dreptul finanţelor publice vol.I, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2008

M.Ş.Minea şi C.F.Costaş, Dreptul finantelor publice vol.II, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2008

P.Olcescu şi T.Toader, Tratat de drept financiar şi fiscal, Ed. Cantes, Iaşi, 2000

C.Oneţ, Dreptul financiar public, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006

C.Popa şi A.Fanu-Moca, Drept financiar.Curs universitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003

Preview document

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 1
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 2
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 3
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 4
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 5
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 6
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 7
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 8
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 9
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 10
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 11
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 12
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 13
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 14
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 15
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 16
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 17
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 18
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 19
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 20
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 21
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 22
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 23
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 24
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 25
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 26
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 27
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 28
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 29
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 30
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 31
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 32
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 33
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 34
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 35
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 36
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 37
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 38
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 39
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 40
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 41
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 42
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 43
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 44
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 45
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 46
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 47
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 48
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 49
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 50
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 51
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 52
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 53
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 54
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 55
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 56
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 57
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 58
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 59
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 60
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 61
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 62
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 63
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 64
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 65
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 66
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 67
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 68
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 69
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 70
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 71
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 72
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 73
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 74
Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Delimitarea Dreptului Financiar si Fiscal de Celelalte Ramuri de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Economia națională în condițiile globalizării

1.1 INTRODUCERE Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul că evenimente care...

Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi

Drept Public . Drept Privat Orice analiză a dreptului administrativ se bazează de regulă pe calificarea acestuia ca fiind o ramură a dreptului...

Drept Civil

1)Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pâna la care se amâna fie începerea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a...

Drept

1.1 Semnificatiile notiunii de drept Ca membru al unei colectivitati, omul a simtit nevoia de a crea, la început în forma embrionara si apoi din...

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Drept civil - partea generală structurată

Subiect (1) Sistemul dreptului civil.Noţiunea de drept. Definiţia dreptului.Principiile dreptului. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND...

Ai nevoie de altceva?