Drept administrativ și știința administrației

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 17334
Mărime: 58.25KB (arhivat)
Publicat de: Cirstea V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: O. Harceaga

Extras din curs

ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CAP I ACTIVITATEA EXECUTIVĂ

1. Activitatea executivă – formă fundamentală de activitate a statului. Prin formă fundamentală de activitate a statului se înţelege o anumită grupă de activităţi, din ansamblul activităţilor desfăşurate de stat în cadrul căreia aceste activităţi sunt reunite ţinând seama de acele trăsături specifice obiectului şi metodelor de exercitare a lor, care determină apariţia diferitelor ramuri de autorităţi din cadrul aparatului de stat.

Activitatea executivă reprezintă acea formă fundamentală de activitate ce realizează puterea de stat şi care constă în executarea legilor şi a altor acte subordonate acestora, înfăptuită de autorităţile publice. Această activitate de executare constă în activităţi de conducere, de organizare a executării şi de executare în concret a legilor şi altor acte juridice subordonate lor.

Activitatea executivă se caracterizează prin aceea că (trăsături):

- este derivată – intervenind secundum legem în baza unei împuterniciri stabilite expres sau tacit de lege;

- este limitată ;

- este organizatorică;

- este supusă controlului legislativ exercitat în diverse forme;

- are un caracter complex – utilizează toate cele patru forme concrete de activitate (acte juridice, acte politice, fapte material juridice şi operaţiuni tehnico materiale)

- realizează propriile acte juridice, cât şi cel aparţinând altor subiecte de drept;

- actele de executare ale administraţiei se realizează, la nevoie, prin forţa de constrângere de care dispune.

2. Formele concrete ale activităţii executive.

Activitatea executivă se realizează prin patru forme concrete: actele juridice, faptele material juridice, actele politice şi operaţiunile tehnico materiale.

A. actele juridice sunt manifestări de voinţă făcute în scopul de a produce anumite efecte juridice în acord cu legea şi a căror realizare este garantată, la nevoie prin forţa de constrângere a statului. Actele juridice adoptate sau emise de organele administraţiei publice se împart în:

i. acte administrative de autoritate sunt acte juridice adoptate sau emise de o autoritate administrativă, în mod unilateral, în baza şi în vederea executării legii, pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice. Ele se mai numesc şi acte administrative de putere publică pentru că emană de la o autoritate publică legislativă, executivă sau judecătorească. Actele administrative de autoritate se împart în:

1. acte administrative de autoritate cu caracter normativ acte normative;

2. acte administrative de autoritate cu caracter individual – acte individuale.

ii. acte administrative de gestiune sunt acte juridice încheiate de organele administraţiei publice pentru exploatarea şi dezvoltarea proprietăţii publice a statului, judeţului sau comunei cu particularii;

iii. acte administrative cu caracter jurisdicţional sunt actele emise de organele de jurisdicţie ce funcţionează în cadrul organelor administraţiei publice competente să soluţioneze anumite conflicte;

B. faptele material juridice sunt acele împrejurări care determină producerea unor efecte juridice în baza normelor de drept, fără să existe o manifestare de voinţă în scopul producerii acestor consecinţe. Ele includ evenimente naturale şi acţiunile umane. Faptele material juridice săvârşite sau nesăvârşite de funcţionarii publici sau de particulari au ca efect juridic naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice administrative se mai numesc şi fapte administrative sau fapte de drept administrativ.

Aceste fapte pot fi licite şi ilicite.

1. Faptele material juridice licite sunt acele acţiuni sau inacţiuni care par ca permise, ele fiind săvârşite de un funcţionar public sau de persoane fizice sau juridice în executarea unei legi sau a unui act administrativ de autoritate.

2. faptele material juridice ilicite sunt acele acţiuni sau inacţiuni care fiind în contradicţie cu legea sunt sancţionate ca atare, fiind săvârşite atât de funcţionari publici cât şi de persoane fizice sau juridice.

C. actele politice reprezintă manifestările de voinţă ale administraţiei publice făcute în scopul producerii unor efecte politice nesusceptibile de a fi duse la îndeplinire prin forţa coercitivă a statului, dar care îşi au rezonanţa socială proprie ca urmare a poziţiei şi prestigiului organului de la care emană.

D. Operaţiunile tehnico materiale sunt o formă concretă de manifestare a activităţii executive care produc simple efecte materiale necesare pregătirii, adoptării, executării şi controlului actelor de drept administrativ.

3. Decizia administrativă desemnează hotărârea luată în urma examinării unei probleme, a unei situaţii.

Decizia administrativă reprezintă o categorie a deciziilor de stat sau publice:

a) în sens larg este echivalentă cu cele patru forme concrete ale activităţii administrative;

b) în sens juridic larg este orice act voliţional producător de efecte juridice care îmbracă atât forma unui act juridic cât şi a unui fapt material juridic;

c) în sens juridic restrâns reprezintă actul juridic, indiferent de ramura de drept aparţinătoare şi de caracterul uni sau bilateral al voinţei cu condiţia să emane de la administraţia publică.

Preview document

Drept administrativ și știința administrației - Pagina 1
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 2
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 3
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 4
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 5
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 6
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 7
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 8
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 9
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 10
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 11
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 12
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 13
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 14
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 15
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 16
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 17
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 18
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 19
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 20
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 21
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 22
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 23
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 24
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 25
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 26
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 27
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 28
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 29
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 30
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 31
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 32
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 33
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 34
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 35
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 36
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 37
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 38
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 39
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 40
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 41
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 42
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 43
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 44
Drept administrativ și știința administrației - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ si Stiinta Administratiei.doc

Alții au mai descărcat și

Introducere în Drept

CURS INTRODUCERE ÎN DREPT I. ETIMOLOGIA ŞI SENSURILE TERMENULUI DREPT Cunoaşterea şi explicarea fenomenului “drept” a constituit din cele mai...

Drept internațional

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public Investigarea acestui domeniu impune unele clarificări vizând dreptul internaţional...

Degradarea Mediului Înconjurător

Introducere Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti,...

Persoana juridică

Pentru dreptul civil persoana juridica este un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni care, intrunind conditiile cerute de lege,...

Drept Administrativ și Știința Administratiei

Administrativ Cap I Administraţia publică: noţiune, sesuri, drept administrativ şi ştiinţa administratiei. I Noţiunea de administratţie publică....

Dreptul Comunicării Sociale

CAPITOLUL I DEFINIREA DREPTULUI SI DREPTUL COMUNICARII SOCIALE 1. Definirea dreptului Orice analiza presupune definirea, implicit stabilirea...

Controlul Financiar

Economia de piata este o economie reglementata de legi specifice cum ar fi Fluctuatia preturilor si Cererea si Oferta. In aceste conditii este...

Raportul Juridic al Dreptului Financiar

Raportul juridic de drept financiar Un raport juridic cuprinde acele relatii sociale si economice reglementate de normele juridice, premisele...

Te-ar putea interesa și

Drepturile și obligațiile funționarilor publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ și delimitarea acestuia de alte ramuri ale dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Noțiuni și concepte de bază privind știința administrației

Societatea cunoaste un proces continuu de diversificare si multiplicare a serviciilor administrative, care impune necontenite imbunatatiri si...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Ai nevoie de altceva?