Drept Administrativ - Actul Administrativ

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 13628
Mărime: 52.03KB (arhivat)
Publicat de: Catrina Duma
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. STANCIU BOGDAN
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Aspecte introductive referitoare la actul administrativ 1
 2. CAPITOLUL I
 3. NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV
 4. Secţiunea 1 Definiţia actului administrativ 13
 5. Secţiunea 2 Trăsăturile caracteristice ale actului administrativ 14
 6. Secţiunea 3 Clasificarea actelor administrative 17
 7. Secţiunea 4 Baza legală a actelor administrative 20
 8. Secţiunea 5 Mobilul şi motivul actului administrativ 22
 9. CAPITOLUL II
 10. COMPETENŢA – CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 24
 11. Secţiunea 1 Exercitarea competenţelor pentru emiterea actelor administrative 27
 12. Secţiunea 2 Subordonarea competenţei faţă de altă competenţă 30
 13. Secţiunea 3 Subordonarea competenţei faţă de
 14. autoritatea ierarhică 32
 15. Secţiunea 4 Subordonarea competenţei de emitere a actelor administrative unor reguli de procedură 33
 16. CAPITOLUL III
 17. FORMA ŞI PROCEDURA EMITERII ACTELOR ADMINISTRATIVE
 18. Secţiunea 1 Forma actelor admimistative 36
 19. Secţiunea 2 Fazele procedurii de elaborarea a actelor
 20. administrative 39
 21. Secţiunea 3 Operaţiuni procedurale anterioare.
 22. Teoria avizului 41
 23. Secţiunea 4 Acordul, ca operaţiune a procedurii emiterii actelor administrative 44
 24. Secţiunea 5 Condiţii procedurale concomitente emiterii actelor administrative 46
 25. Secţiunea 6 Condiţii procedurale posterioare emiterii actelor administrative 48
 26. CAPITOLUL IV
 27. FORŢA JURIDICĂ ŞI EFECTELE JURIDICE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE
 28. Secţiunea 1 Forţa juridică a actelor administrative 52
 29. Secţiunea 2 Momentul la care actul administrativ produce efecte juridice 54
 30. Secţiunea 3 Întinderea efectelor juridice produse de actul administrativ 56
 31. Secţiunea 4 Încetarea efectelor actelor administrative 57
 32. Secţiunea 5 Situaţia actelor administrative făcute de
 33. funcţionarii de fapt 58
 34. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din proiect

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV

Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este firesc, de aceea, ca ea să preocupe nu numai fiecare ramură a dreptului în parte, ci să formeze în acelaşi timp şi obiectul unor încercări de generalizare, în cadrul teoriei statului şi a dreptului, a rezultatelor obţinute în diferite domenii juridice speciale de cercetare.

Nu se poate elabora o adevărata teorie a actelor juridice fără a se cerceta toate ramurile dreptului, căci, aşa cum este şi firesc, orice analiză care s-ar mărgini la o singură ramură de drept nu ar putea realiza o înţelegere a acestui fenomen în întregul său, nici să stabilească o clasificare care să cuprindă şi să epuizeze toate cazurile particulare posibile, rezultatele cercetărilor obţinute pentru o anumită ramură de drept putând fi contrazise de realităţile proprii altei ramuri.

Din acest punct de vedere este necesar în special "să se dea o mai mare atenţie problemei actelor juridice emise de organele puterii şi administraţiei de stat în cadrul activităţii lor, pentru ca prin compararea rezultatelor obţinute în ramurile dreptului de stat şi administrativ cu cele obţinute în dreptul civil, să se poată ajunge, în materia actelor juridice, la generalizări, care să oglindească întreaga realitate"1.

Examinată din punct de vedere juridic, activitatea organelor administraţiei publice ni se prezintă în diferite forme concrete care pot fi calificate ca „acte juridice, ca operaţiuni administrative şi ca simple fapte materiale"1.

Varietatea sarcinilor pe care le îndeplinesc organele administraţiei publice determină folosirea unor tipuri diferite de acte juridice. Astfel, sunt folosite acte juridice care sunt supuse dreptului civil, dar şi acte juridice specifice, supuse unui regim juridic specific pe care îl denumim regim juridic administrativ şi care face parte din dreptul public.

Organele administraţiei de stat pot face o primă categorie de acte, care se caracterizează prin faptul că, prin intervenţia lor, aceste organe se manifestă ca subiecte de drept special învestite cu atributele puterii de stat şi care, ca atare, sunt obligatorii în temeiul declaraţiei unilaterale de voinţă a organului competent, dată pe baza şi în executarea legilor. În această categorie intră actele administrative şi contractele administrative.

În afara acestor acte juridice, organele administraţiei publice, în activitatea lor de organizare a executării legii mai folosesc şi operaţiuni administrative care au şi ele o anumită semnificaţie juridică ce trebuie cercetată. În ceea ce priveşte faptele materiale, acestea neintrând în sfera juridicului decât în măsura incidenţelor normelor de drept, le menţionăm pentru a fi reţinute ca atare.

Profesorul Romulus Ionescu deosebeşte şase forme principale de activitate a organelor administraţiei publice. Acestea sunt:

actul administrativ, actul juridic unilateral ce nu realizeaza puterea de stat, actul juridic contractual, operaţiunea administrativă şi operaţiunea direct productivă

Preview document

Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ - Actul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Actul Administrativ

I. Introducere În societate, toate raporturile juridice se nasc,se modifică și încetează prin acte juridice ori prin fapte juridice, producătoare...

Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative

1. Teoria generala a actului administrativ Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterala si expresa de vointa a autoritatilor...

Drept penal special - violarea secretului corespondenței

1.Conţinut legal Potrivit art. 195 alin.1 Cod Penal,infracţiunea constă în deschiderea corespondenţei adresate altcuiva ori interceptarea unei...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Te-ar putea interesa și

Actele Administrative de Autoritate

INTRODUCERE Societatea româneasca, statul si mai ales administratia publica sunt în fata unor provocari dificile, esentiale generate de evolutia...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Condițiile Acțiunii Directe

I. Introducere Principiul separatiei puterilor, unul dintre cele mai importante principii într-un stat de drept, impune un control reciproc al...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Ai nevoie de altceva?