Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 23104
Mărime: 92.65KB (arhivat)
Publicat de: Claudia J.
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA „CONSTATIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI JURIDICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. NOŢIUNEA DE EXECUTIV ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN
 3. PRINCIPALELE SISTEME CONTEMPORANE 12
 4. CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 22
 5. 1.1. Sfera de cuprindere a noţiunii de administraţie publică 22
 6. 1.2. Distincţia dintre administraţia publică centrală si administraţia publică
 7. locală 22
 8. 1.3. Autorităţile administraţiei publice locale, natura lor juridică şi actele pe care
 9. le emit sau le adoptă 23
 10. 1.3.1 Consiliile locale 23
 11. 1.3.2. Primarii localităţilor 27
 12. 1.4. Primarul localităţii – autoritate publică, ce reprezintă şi promovează
 13. interesul local 31
 14. 1.5. Reforma administratiei publice centrale si locale 31
 15. 1.6. Restructurarea profunda a administratiei publice centrale si locale 32
 16. CAPITOLUL II DREPT ADMINISTRATIV 34
 17. 2.1. Principiile organizarii administratiei 34
 18. 2.2. Regimurile administrative 34
 19. 2.3. Regimul administrativ de centralizare 36
 20. 2.4. Regimul administrativ de desconcentrare 36
 21. 2.5. Descentralizarea 37
 22. 2.6. Consideratii asupra notiunii de organ sau de autoritate publica
 23. administrativa 37
 24. 2.7. Presedintele Romaniei 38
 25. 2.7.1. Atributiile presedintelui in raport cu Parlamentul 39
 26. 2.7.2. Atrubutia de promulgare a legilor 39
 27. 2.8. Actele guvernului 40
 28. 2.9. Actele primului-ministru 42
 29. 2.10. Atributiile presedintelui Romaniei in calitate de sef al statului 44
 30. 2.11. Actele Sefului de Stat 46
 31. 2.12. Demiterea presedintelui 47
 32. 2.13. Interimatul functiei de presedinte al Romaniei 48
 33. 2.14. Raspunderea juridica a presedintelui 49
 34. 2.15. Guvernul si administratia publica centrala 49
 35. 2.15.1. Notiuni generale 49
 36. 2.15.2. Rolul, funcţiile şi atribuţiile Guvernului 52
 37. 2.15.3. Funcţiile Guvernului 53
 38. 2.15.4. Atribuţiile Guvernului 54
 39. 2.15.5. Învestirea Guvernului 56
 40. 2.15.6 Actele juridice ale Guvernului 57
 41. CAPITOLUL III CONCEPT ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ŞI
 42. LOCALĂ 58
 43. 3.1. Conceptul de administraţie publică centrală 58
 44. 3.2. Conceptul de administraţie publică locală 64
 45. CAPITOLUL IV ADMINISTRAŢA PUBLICĂ CENTRALE 70
 46. 4.1. Dispoziţii generale 70
 47. 4.1.1. Sfera de reglementare 70
 48. 4.1.2. Administraţia publică centrală 70
 49. 4.1.3. Autorităţile administrative autonome 71
 50. 4.1.4. Principiile de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice centrale
 51. de specialitate 71
 52. 4.1.5. Obiectivele autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate 72
 53. 4.1.6. Atribuţiile administraţiei publice centrale de specialitate 72
 54. 4.1.7. Responsabilitatea administraţiei publice centrale de specialitate 73
 55. 4.1.8. Raporturile de colaborare cu societatea civilă 73
 56. 4.2. Organizarea administraţiei publice centrale de specialitate 73
 57. 4.2.1. Conducerea generală şi ierarhia administraţiei publice centrale de
 58. specialitate 73
 59. 4.2.2. Raporturile de colaborare în cadrul sistemului administraţiei publice
 60. centrale de specialitate 74
 61. 4.2.3. Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice centrale de
 62. specialitate 75
 63. 4.2.4. Crearea, reorganizarea şi lichidarea autorităţilor administraţiei publice
 64. centrale de specialitate 75
 65. 4.2.5. Regulamentele autorităţilor administraţiei publice centrale de
 66. specialitate 76
 67. 4.2.6. Structura organizatorică a autorităţilor administraţiei publice centrale
 68. de specialitate 76
 69. 4.2.7. Unităţile structurale ale autorităţilor administraţiei publice centrale
 70. de specialitate 77
 71. 4.2.8. Serviciile desconcentrate din unităţile administrativ-teritoriale 78
 72. 4.2.9. Cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică 78
 73. 4.2.10. Actele autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate 79
 74. 4.3. Ministerele 80
 75. 4.3.1. Ministerele 80
 76. 4.3.2. Atribuţiile generale ale ministerelor 80
 77. 4.3.3. Conducerea ministerelor 82
 78. 4.3.4. Miniştrii 82
 79. 4.3.5. Atribuţiile generale ale ministrului 83
 80. 4.3.6. Vice-miniştrii 84
 81. 4.3.7. Organe consultative 84
 82. 4.4. Alte autorităţi administrative centrale 85
 83. 4.4.1. Alte autorităţi administrative centrale 85
 84. 4.4.2. Serviciul 85
 85. 4.4.3. Agenţia 86
 86. 4.5. Dispoziţii finale şi tranzitorii 86
 87. CONCLUZII 87
 88. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din proiect

INTRODUCERE

Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc schimbări de substanţă şi în planul concret al organizării şi funcţionării administraţiei statului.

Mutaţiile survenite în cadrul sistemului de administrare sunt cu atât mai pregnante, cu cât transformările induse la nivelul acestuia, au căpătat consistenţe, în urma adoptării Constituţiei .

Atât în plan structural-organizatoric, cât şi cel material-funcţional, administraţia publică a căpătat o nouă filosofie, dobândind o configuraţie inedită în sistemul global al administraţiei. Fiind chemată să satisfacă interesul general exprimat prin lege, administraţia publică constituie activitatea prin care se exercită legea, ea fiind foarte strâns legată de puterea executivă.

Şi dacă activitate de stat este o activitate de organizare a relaţiilor sociale, ideea de organizare fiind punctul-cheie în administrarea publică, în sens larg “administraţia publică este o activitate de organizare a anumitor relaţii sociale, mai concret a legilor şi a celorlalte acte ale organelor statului” .

O organizare optimă nu poate fi rezultatul întâmplării, orice organizare trebuie fundamentată ştiinţific. Deci, funcţionarea raţională şi eficientă a administrării publice cere implementarea metodelor ştiinţifice de organizare a activităţilor administrative.

Aceasta este cu atât mai important unde ştiinţa administraţiei dace primii paşi şi elaborările teoretice în acest domeniu sunt actuale şi ţin să fie urmate de îndrumări practice pentru organele administraţiei publice.

Administraţia ţării este încredinţată unor autorităţi statale, ele fiind administraţia centrală şi unităţile sale teritoriale precum şi administraţia locală, chemată să administreze interesele colectivităţilor locale, în conformitate cu Constituţia.

Pornind de la acest raţionament putem mai bine să ne dăm seama care sunt deosebirile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi diferitele servicii publice ale administraţiei publice centrale de specialitate (ministere, departamente) care acţionează într-un anumit teritoriu, dar sunt structuri exterioare ale anumitor autorităţi administrative centrale.

E necesar de precizat ca în cadrul structurii teritoriale a organelor administraţiei locale şi centrale, relaţiile dintre ele sunt foarte variate şi, în fine, ele trebuie să colaboreze reciproc, deoarece au un scop comun - organizarea serviciilor publice pentru cetăţenii din teritoriu.

Organele administraţiei publice pot activa eficient în condiţiile când toate transformările din societate se efectuează într-o consecutivitate bine determinată şi au un suport legislativ adecvat, care le-ar permite nu numai să dirijeze aceste procese, dar să se reformeze ele însele, pornind de la cerinţele înaintate de evoluţia societăţii.

Consultând literatura de specialitate existentă şi analizând, în particular, conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului şi autorităţile publice locale în chestiunile de interes comun, am ajuns la concluzia că prea puţin se studiază în republica noastră relaţiile dintre diferite nivele ale administraţiei publice, aceste considerente determinând alegerea temei abordate în lucrarea de faţă.

Structurat teza a fost concepută în patru capitole. În introducere s-au făcut precizări terminologice extrase din literatura de specialitate, utile, după părerea noastră, în elucidarea de mai departe a temei. Capitolul doi şi trei vine cu o prezentare generală a administraţiei publice, în special a administraţiei publice centrale şi locale.

Reieşind din considerentul că experienţa altor ţări în problema dată ne-ar ajuta să depăşim situaţia în care ne aflăm în prezent şi ţinând cont de direcţiile proprietare ale politicii externe la etapa actuală, am analizat în capitolul trei raporturile şi relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice în ţările Europei Centrale şi de Est.

S-a făcut o incursiune în istoricul evoluţiei relaţiilor dintre organul administraţiei publice în plan istoric, urmând ca în capitolul trei să urmărim raporturile dintre autorităţile publice după declararea suveranităţii.

Sursele bibliografice de bază au servit Constituţia, legile şi alte acte normative referitoare la activitatea autorităţilor publice cât şi literatura ştiinţifică de specialitate editată în republica noastră şi străinătate.

Preview document

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 1
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 2
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 3
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 4
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 5
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 6
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 7
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 8
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 9
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 10
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 11
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 12
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 13
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 14
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 15
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 16
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 17
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 18
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 19
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 20
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 21
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 22
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 23
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 24
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 25
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 26
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 27
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 28
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 29
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 30
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 31
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 32
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 33
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 34
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 35
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 36
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 37
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 38
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 39
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 40
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 41
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 42
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 43
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 44
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 45
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 46
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 47
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 48
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 49
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 50
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 51
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 52
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 53
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 54
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 55
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 56
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 57
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 58
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 59
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 60
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 61
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 62
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 63
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 64
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 65
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 66
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 67
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 68
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 69
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 70
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 71
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 72
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 73
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 74
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 75
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 76
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 77
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 78
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 79
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 80
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 81
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 82
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 83
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 84
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 85
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 86
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 87
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 88
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 89
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 90
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 91
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 92
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 93
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 94
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Administratia Publica Centrala si Actele Acesteia
  • continut bun.doc
  • coperta.doc
  • cuprins.doc
  • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Dreptul Familiei

Consideraţii generale privind obligaţia legală de întreţinere 1.1. Scurt istoric Statul român acordă o atenţie deosebită familiei, oferind...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Te-ar putea interesa și

Servicii Publice Locale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 18 ani transformări importante,...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Prefectul și Instituția Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Este ştiut faptul că pentru integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007, aceasta a trebuit să facă unele modificări în domeniul...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Agenția Națională a funcționarilor publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Ai nevoie de altceva?