Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 53622
Mărime: 151.87KB (arhivat)
Publicat de: Ioan I.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr.ARDELEAN IOAN
Lucrarea prezinta evolutia administratiei publice locale de dupa 1989 prin prisma legislatiei in vigoare. Nota 9

Cuprins

 1. Cap. I.- Situatia juridica a organelor administratiei de stat de la revolutie pâna la alegerile locale (consiliile Frontului Salvarii Nationale, primariile, prefecturile de judet si prefectul).
 2. Cap. II.- Noile autoritati ale administratiei publice locale înfiintate prin Constitutia României din anul 1991.
 3. Cap. III.- Autoritatile administratiei publice locale înfiintate prin Legea nr. 69/1991, modificata si noutatile aduse acestora prin Legea nr. 215/2001 (scurt istoric, denumirea noilor autoritati).
 4. Cap. IV.- Principiile care stau la baza activitatii autoritatilor publice locale si efectele lor (autonomia locala, descentralizarea serviciilor publice, deconcentrarea serviciilor publice, eligibilitatea autoritatilor locale, legalitatea si consultarea cetatenilor).
 5. Cap. V.- Capacitatea, competenta, componenta, constituirea, functionarea si atributiile consiliilor locale.
 6. Cap. VI.- Actele autoritatilor locale (categorii de acte administrative ale autoritatilor locale, regimul juridic al acestora, conditiile de valabilitate, formele procedurale corespunzatoare emiterii sau adoptarii actului, revocarea, intrarea - iesirea din vigoare a actelor administrative).
 7. Cap. VII.- Cazurile de dizolvare a consiliilor locale (de drept si cu titlu de sanctiune).
 8. Cap. VIII.- Primarul ca autoritate a administratiei publice locale cu atributii executive, statut, atributii.
 9. Cap. IX.- Secretarul, conditii pentru candidat, organizarea concursurilor, numirea în functie, principalele atributii, eliberarea si sanctionarea disciplinara, refuzul de a contrasemna hotarârile consiliului/serviciile publice.
 10. Cap. X.- Institutia prefectului, deosebiri fata de trecut, calitati, lipsa dreptului de disponibilitate, instrumentele juridice ale prefectului, subprefectul, tutela administrativa).
 11. Cap. XI.- Comisia judeteana consultativa, modificare prin Legea nr. 215/2001 si comitetul operativ - consultativ.

Extras din referat

Notiuni introductive privind administratia publica:

Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la doua entitati juridice si anume la :

- administratia publica din unitatile administrativ teritoriale si

- autoritatile administratiei publice, fara însa a defini si explica în special ce trebuie sa se înteleaga sau din ce este compusa administratia publica si prin ce se deosebesc unele de altele.

Actualul articolul 120 din Constitutia României prevede , în articolul 120 alin. (1), ca Administratia publica din unitatile administrativ teritoriale se întemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcetrarii serviciilor publice.

În schimb, în articolul 121 rgasim sintagma autoritatile admnistratiei publice prin care se realizezaa autonomia loclaa în comune si orase, sunt consiliile locale, ales esi primarii alesi, în conditiile legii.

Nici legea administratiei publice din anul 1991, care a intrat în vigoare înaintea Constitutiei, nu face aceasta distinctie.

Numai doctrina si practica judecatoreasca au abordat aceasta notiune, în baza reglementarilor privind autoritatile administratiei publice locale cuprinse în Legea nr. 69/1991 si în alte acte normative.

Administratia publica, prin natura ei, afirma doctrina, nu este altceva decât o forma de activitate, care are menirea de a organiza executarea legilor prin activitati executive, cât si prin activitati cu caracter de prestator. Se considera astfel ca pe plan organizatoric, administratia, indiferent ca este particulara sau publica, ori realizeaza un interes al statului sau al colectivitatilor locale, trebuie privita nu numai ca activitate, ca actiune prestatoare, ci si ca mod de organizare a unor structuri menite sa realizeze aceastza activitate, structuri care fiinteaza în toate sferele puterii statului...

Ca sistem de organizare, administratia publica cuprinde o multitudine de parti componente, cu denumiri si servicii publice cu atributii diferite.

În acest fel am identificat cele doua criterii, formal organic si material functional, functie de care este definita administratia publica în literatura de specialitate. Astfel, din punct de vedere formal organic, administratia publica evoca Presedintele României, Guvernul, ministerele si alte organe subordonate Guvernului, organe centrale de specialitate autonome, institutii subordonate ministerelor, prefectul, organe locale de specialitate subordonate ministerelor si conduse de prefect, organe autonome locale ( consiliul judetean, consiliul local, primarul ) si institutii subordonate acestora.

Din punct de vedere material functional, notiunea de administratie publica evoca acte juridice si operatiuni materiale prin care se executa legea, fie prin emiterea de norme subsecvente, fie prin organizarea sau, dupa caz, prestarea directa de servicii publice.

Din prevederile legale în materie se poate trage concluzia ca notiunea de administratie publica are doua întelesuri :

- de activitate a entitatilor juridice ale administratiei publice ce trebuie realizata în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta din punct de vedere organizatoric, functional si gestionar;

- însasi autoritatile administratiei publice locale si serviciile publice care realizeaza practic activitatii cu caracter prestator.

Desi, obiectul administratiei publice locale este acela de a organiza, prin institutii si servicii publice la toate nivelele, printre care si regiile autonome sau societati comerciale stabilite de catre autoritatile locale, aceasta nu se reduce numai la atât.

Cu alte cuvinte, prin administratia publica trebuie sa întelegem totalitatea serviciilor publice, adica, chiar si consiliile locale si judetene care si ele efectueaza diferite prestatii catre populatie, fie direct, fie prin serviciile publice pe care le înfiinteaza sau organizeaza, spre binele societatii si al cetatenilor.

Ca sistem de organizare, administratia publica se realizeaza prin entitati juridice precum Guvernul, prin ministere, celelalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale care au si în teritoriu servicii publice descentralizate si care asigura executarea legilor în domeniul lor de activitate cum sunt: inspectoratele scolare, directiile de munca si ocrotire sociala, de cultura, de sanatate, etc, dar si prin entitati autonome, primarii, consilii locale. Aici putem spune ca exista un sistem de

Preview document

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 1
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 2
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 3
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 4
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 5
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 6
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 7
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 8
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 9
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 10
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 11
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 12
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 13
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 14
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 15
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 16
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 17
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 18
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 19
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 20
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 21
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 22
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 23
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 24
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 25
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 26
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 27
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 28
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 29
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 30
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 31
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 32
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 33
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 34
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 35
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 36
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 37
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 38
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 39
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 40
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 41
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 42
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 43
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 44
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 45
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 46
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 47
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 48
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 49
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 50
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 51
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 52
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 53
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 54
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 55
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 56
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 57
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 58
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 59
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 60
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 61
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 62
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 63
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 64
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 65
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 66
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 67
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 68
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 69
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 70
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 71
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 72
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 73
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 74
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 75
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 76
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 77
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 78
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 79
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 80
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 81
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 82
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 83
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 84
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 85
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 86
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 87
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 88
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 89
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 90
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 91
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 92
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 93
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 94
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 95
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 96
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 97
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 98
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 99
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 100
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 101
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 102
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 103
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 104
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 105
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 106
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 107
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 108
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 109
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 110
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 111
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 112
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 113
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 114
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 115
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 116
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 117
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 118
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 119
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 120
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 121
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 122
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 123
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 124
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 125
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 126
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 127
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 128
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 129
Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Evolutia Administratiei Publice Locale de la Revolutie si Pana in Prezent.doc

Alții au mai descărcat și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Descentralizarea Administrativă în România

Introducere În cadrul prezentului proiect se dezbate tema <<Descentralizarea administrativă în România>> și se prezintă stadiul actual al...

Guvernul și Administrația Publica Centrala

Guvernul României Scurt istoric asupra institutiei. Guvernul sau Consiliul de ministri a aparut o data cu primele constitutii moderne si cu...

Administrația Publică Locală - aleșii locali

1.Consideratii Generale Potrivit art.3 alin.3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Administrativ

CAPITOLUL I – STATUL ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CAPITOLUL I – STATUL ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1. Noţiuni de bază privind statul şi fenomenul...

Te-ar putea interesa și

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Prefectul și Instituția Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Este ştiut faptul că pentru integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007, aceasta a trebuit să facă unele modificări în domeniul...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Autonomia Locală

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Analiza privind starea și evoluția cheltuielilor publice locale ale primăriei Fălticeni în parioada 2015-2017

1.Prezentare Fălticeniul a jucat un rol administrativ în regiune fiind, până după cel de-al doilea Război Mondial, reședința județului Baia....

Comparație între sistemul administrativ britanic și cel francez

1.Sistemul administrativ-scurta prezentare Abordată într-o viziune sistemică, activitatea specifică administraţiei publice se desfăşoară prin...

Crearea unei strategii de depolitizare a instituțiilor publice și de creere a unui corp de funcționari publici independent în România

Politizarea, reprezintă substituirea criteriilor bazate pe merit cu cele întemeiate pe considerente politice în procesul de selecţie, retenţie,...

Ai nevoie de altceva?