Guvernul României și atribuțiile sale

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 37582
Mărime: 133.12KB (arhivat)
Publicat de: Otilia Ghinea
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daiana Veamas

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. Istoricul reglemetării instituţiei 5
 3. CAPITOLUL I 12
 4. ROLUL.STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE GUVERNULUI 12
 5. 1. Rolul Guvernului 12
 6. 1.1 Aspecte de drept comparat privind rolul Guvernului 12
 7. 1.2 Rolul Guvernului României potrivit Constituţiei din 1991 13
 8. 2. Structura Guvernului 17
 9. 2.1 Aspecte de drept comparat privind structura Guvernului 17
 10. 2.2 Structura Guvernului României, potrivit Constituţiei din 1991 18
 11. 3. Funcţiile Guvernului 20
 12. CAPITOLUL II 22
 13. INVESTITURA,ISTORIC SI DREPT COMPARAT 22
 14. 1. Învestiutura Guvernului 22
 15. 1.1 Noţiune şi evoluţia reglementării în dreptul românesc 22
 16. 1.2 Formule de învestitură în constituţii republicane ce consacră un regim parlamentar 24
 17. 2. Regimul învestiturii Guvernului, potrivit Constituţiei României 27
 18. 2.1 Desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru 27
 19. 2.2 Solicitarea votului de învestitură 29
 20. 2.3 Acordarea votului de încredere 31
 21. 2.4 Numirea Guvernului şi jurământul de credinţă 34
 22. 3. Durata mandatului şi statutul membrilor Guvernului 35
 23. 3.1 Durata mandatului Guvernului 35
 24. 3.2 Condiţii pentru funcţia de membru al Guvernului 36
 25. 3.3 Incompatibilităţi ale funcţiei de membru al Guvernului 37
 26. 3.4 Încetarea funcţiei de membru al Guvernului 39
 27. CAPITOLUL III 41
 28. ORGANIZAREA INTERNA ŞI FUNCŢIONAREA 41 GUVERNULUI. ATRIBUŢIILE GUVERNULUI 41
 29. 1. Organizarea internă a Guvernului 41
 30. 1.1 Statutul Primului-ministru 41
 31. 1.2 Structuri operative şi aparatul de lucru al Guvernului 41
 32. 2. Funcţionarea Guvernului 46
 33. 3. Atribuţiile Guvernului 47
 34. 3.1 Atribuţii privind asigurarea executării legilor şi a celorlalte dispoziţii normative dare în aplicarea acestora 47
 35. 3.2 Atribuţii privind conducerea şi controlul activităţii ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 48
 36. 3.3 Atribuţii privind elaborarea proiectelor de legi şi supunerea lor spre adoptare Parlamentului 49
 37. 3.4 Atribuţiile privind desfăşurarea activităţii economico-financiare şi sociale 51
 38. 3.5 Alte atribuţii ala Guvernului în realizarea politicii interne 52
 39. 3.6 O altă categorie de atribuţii ale Guvernului sunt cele din domeniul politicii externe 53

Extras din licență

Guvernul şi atribuţiile sale

1. Introducere

1.1. Istoricul reglementării instituţiei

Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie scrisă întrucât nu exprimau voinţa poporului - Adunarea Obştească Extraordinară nefiind un organ reprezentativ, nici sub forma delegării sale. Importanţa lor constă în aceea că s-a înlocuit în parte sistemul organizării feudale, stabilindu-se o organizare de stat bazată, formal, pe principiul separaţiei puterilor, după modelul Constituţiilor burgheze. De asemenea, s-au prevăzut reglementări privitoare la alegerea domnului şi limitarea puterilor acestuia, reglementări referitoare la Aduna¬rea obştească, organizarea administrativă şi judecătoreasca. Remarcăm că deşi au fost elaborate după aproape jumătate de veac de la revoluţia burgheză franceză precum şi că în unele acte interne româneşti se prevăzuseră reglementări din Declaraţia Franceză din 1791, în Regulamentele Organice nu apare nici o dispoziţie referitoare la drepturile şi libertăţile funda¬mentale cetăţeneşti.

Regulamentele Organice prevedeau următoarele autori¬tăţi administrative:

- Sfatul administrativ (ordinar), conducea administraţia şi era compus din ministrul de Interne, marele postelnic şi ministrul Finanţelor, deliberând sub preşedinţia ministrului de interne. Ca atribuţii, Sfatul administrativ elabora proiecte de legi care, după aprobarea dată de domn, erau supuse dezbaterii Adunării Obşteşti.

In cazul de ivire a unor probleme de o însemnătate deosebită, Sfatul administrativ era convocat de domn.

- Ministerele sunt înfiinţate pentru prima dată de Regula¬mentele Organice, existau de asemenea şi "alte organe centrale de stat", ca: Departamentul finanţelor (visteria) care se ocupa de finanţe, industrie şi comerţ; Secretariatul de Stat (postelnicia), în frunte cu marele postelnic, cu ajutorul căruia se comunicau ordonanţele domneşti, sub conducerea lui se afla agentul ţării de pe lângă Poartă, şi Obştescul Control; Depar-tamentul vorniciei dinlăuntru, care conducea afacerile interne, învăţământul, lucrările publice, agricultura, sănătatea şi asistenţa socială; Marea logofeţie a credinţelor şi pricinilor bi¬sericeşti (numai în Ţara Românească); Marele Spătar (în Ţara Românească) şi marele hatman (în Moldova), conduceau miliţia teritorială. Este de subliniat reglementarea privind îmbunătăţirea administraţiei prin stabilirea condiţiei juridice a funcţionarilor publici prin faptul că devenind salariaţi ai statului primeau leafă stabilită de domn şi de Adunarea Obştească, interzicându-se posibilitatea primirii de către aceştia a venitu¬rilor din slujbe. De asemenea, Regulamentele Organice au fixat pensii pentru funcţionarii de stat, au reorganizat armata prin instituirea obligativităţii serviciului militar pentru toţi românii, organizând oştirea prin trupe permanente şi miliţii teritoriale.

Dar reglementarea de substanţă a Regulamentelor Organice se referă la organizarea judecătorească, fiind înfiin¬ţate instanţe judecătoreşti care funcţionau conform princi¬piului :"despărţirii puterilor cârmuitoare şi judecătorească". Legă¬tura dintre domn şi instanţele judecătoreşti era făcută de logofătul dreptăţii care conducea Ministerul Justiţiei.

Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris (Statutul lui Cuza) stipulă că:

Puterea executivă era exercitată de Domnul cu ajutorul Guvernului. Tot Guvernul pregătea regulamentele interioare ale Adunării Elective şi ale Corpului Ponderatoriu (art. XVI). În cazul când Guvernul ar fi fost nevoit să ia măsuri de urgenţă care cereau concursul Adunării Elective şi a Senatului, când acestea nu se aflau întrunite în sesiune, ministrul era dator să le supună aprobării, la cea dintâi convocare, motivele şi rezultatele măsurilor (art. III, alin. 4 din Modificaţiuni îndeplinătoarea Statutului).

Constituţia din 1866 prevedea în legătură cu exercitarea autorităţii administraţiei că:

- Miniştrii erau cei cu ajutorul cărora regele îşi exercita atribuţiile de ordin administrativ-executiv, în calitate de titulari ai departamentelor - ministerelor înfiinţate numai prin lege. Regele numea şi revoca miniştrii, care răspundeau întrucât "nici un act al regelui nu poate avea tărie dacă nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta devine răspunzător de acel act" (art. 92, alin. 2).

Preview document

Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 1
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 2
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 3
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 4
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 5
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 6
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 7
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 8
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 9
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 10
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 11
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 12
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 13
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 14
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 15
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 16
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 17
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 18
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 19
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 20
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 21
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 22
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 23
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 24
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 25
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 26
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 27
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 28
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 29
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 30
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 31
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 32
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 33
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 34
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 35
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 36
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 37
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 38
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 39
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 40
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 41
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 42
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 43
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 44
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 45
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 46
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 47
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 48
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 49
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 50
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 51
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 52
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 53
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 54
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 55
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 56
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 57
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 58
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 59
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 60
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 61
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 62
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 63
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 64
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 65
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 66
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 67
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 68
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 69
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 70
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 71
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 72
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 73
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 74
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 75
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 76
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 77
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 78
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 79
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 80
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 81
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 82
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 83
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 84
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 85
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 86
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 87
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 88
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 89
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 90
Guvernul României și atribuțiile sale - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Guvernul Romaniei si Atributiile Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Sistemul Electoral în România

„Legile, în înţelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi în acest sens, tot ce există are legile sale....

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Guvernul ca organizare și structură

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Locul și Rolul Consiliului Județean în Sistemul Organelor Administrației Publice Locale în România

CAPITOLUL I ISTORIC PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA ÎN ROMÂNIA, CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA CELEI DE LA NIVEL JUDETEAN Sectiunea I Perioada...

Administrația publică de stat - Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Administrația publică de stat - Guvernul

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporane 1.1. Noţiunea de Guvern Noţiunii de guvern îi pot fi atribuite mai multe sensuri. Într-o...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică și Serviciul Public

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme care...

Instituția prefectului - organizare și funcționare

CAPITOLUL 1 INSTITUTIA PREFECTULUI. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 1.1. Scurt istoric privind înfiinţarea Prefecturii În Roma Antică, noţiunea de...

Desfașurarea Procesului Bugetar Public la Primăria Berezeni

CAP.1.ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI BEREZENI 1.1. Scurt istoric Comuna Berezeni este situata in partea de sud-est a...

Guvernul ca organizare și structură

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Rolul și funcțiile statului

INTRODUCERE Rolul statului consta, in principiu, in asigurarea, apararea si promovarea prin mijloacele prevazute in Constitutie si in celelalte...

Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna

CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna 1.1. Scurt istoric Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50...

Instituții judiciare în România și Spania

Sistemul judiciar, reprezintă în orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social, constituie o importantă...

Administrație publică - structura administrației publice

Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul câmp de acţiune umană: sistemul social, organismul comportamental, personalitatea...

Ai nevoie de altceva?