Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 18863
Mărime: 2.49MB (arhivat)
Publicat de: Emilia I.
Puncte necesare: 9
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Materie: Administrație publică

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna ..2
 2. 1.1. Scurt istoric ..2
 3. 1.2. Obiect de activitate ..3
 4. 1.3. Organizarea internă ..4
 5. 1.4. Funcționalitatea . 17
 6. 1.5. Structura de personal .. 17
 7. 1.6. Relații cu exteriorul 22
 8. 1.7. Structura și evoluția principalelor venituri și cheltuieli realizate la Primăria Lozna în perioada 2013-2015 .. 24
 9. CAPITOLUL 2: Elaborarea și aprobarea proiectului bugetului local . 35
 10. 2.1. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de venituri ai bugetului local 35
 11. 2.2. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de cheltuieli ai bugetului local .. 41
 12. 2.3. Fluxuri informaționale generate de elaborarea și aprobarea bugetului local 51
 13. CAPITOLUL 3: Execuția și încheierea execuției bugetului local .. 52
 14. 3.1. Încasarea veniturilor bugetare (modalități tehnice, termene de plată, fluxuri informaționale) . 52
 15. 3.2. Finanțarea cheltuielilor din bugetele locale (modalități tehnice, fluxuri informaționale) . 55
 16. 3.3. Lucrări generate de încheierea execuției bugetare ... 60
 17. 3.4. Fluxuri informaționale generate de execuția bugetului local ... 65
 18. Bibliografie .. 70

Extras din proiect

CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna

1.1. Scurt istoric

Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50 km distanță față de reședința de județ și la circa 12 km distanță de Municipiul Dorohoi, pe DJ 291B care străbate teritoriul comunei aproximativ de la est la vest spre comuna Dersca. Teritoriul prezentat are următoarele comune ca vecini: nord - comuna Dersca, nord-est și est - comuna Șendriceni, sud - comuna Vârfu Câmpului, vest - comuna Cândești. Poziția comunei este favorabilă unei bune legături cu zonele înconjurătoarele polarizate de municipiile Dorohoi, Botoșani, Suceava și orașul Siret cu punctul vamal către Ucraina.

Teritoriul comunei Lozna a oferit condiții geografice care au atras elementul uman din timpuri vechi. Astfel, pădurile larg răspândite, folosite pentru material de construcție, relieful cu altitudini nu prea mari, prezența terenului agricol în cadrul comunei, condițiile de climă, prezența suprafețelor de apă, posibilitățile de adăposturi în caz de pericol au constituit factori favorabili de locuire.

Date demografice:

Suprafață: 2363 ha

Intravilan: 394 ha

Extravilan: 1969 ha

Populație: 1890

Gospodării: 1154

Nr. locuințe: 757

Nr. grădinițe: 2

Nr. școli: 2

În ceea ce privește vechimea așezărilor omenești în acest ținut la contactul dintre pădure și podiș se constată cu certitudine că satele comunei Lozna fac parte din categoria celor mai vechi sate din Podișul Sucevei. Această afirmație se întemeiază pe descoperirea de la Lozna, punctul numit „La Turbărie” a unei așezări în aer liber care datează din paleoliticul superior, așezare în care convețuirea s-a desfășurat pe traseele din lungul râurilor. Din perioada neoliticului dezvoltat, există descoperiri aparținând culturii Cucuteni faza A - B în punctele subtioc.

La Răchiți, de pe teritoriul satului Lozna din perioada secolelor IV - V datează așezarea de la Lozna, punctul „La Turbărie”, locuitorii ei fiind purtătorii culturii materiale

Sântana de Mureș - Cerniahov. (N. Zaharia în lucrarea: Așezării din Moldova de la paleolitic până în secolul al XVIII).

Resturile arheologice descoperite dovedesc existența așezărilor omenești în acest teritoriu încă din paleoliticul superior și demonstrază că spațiul pe care se întinde astăzi comuna Lozna a fost locuit într-o neîntreruptă continuitate, străbătând toate orânduirile sociale existente pe teritoriul patriei noastre.

O întinsă așezare circa 2,5 ha datând din secolele VII - VIII după Cristos a fost descoperită în punctul „La Ocoale“, în urma sondajelor arheologice efectuate în perioada 1963 - 1964 fiind descoperite cinci locuințe de tip bordei de formă rectangulară cu colțurile ușor rotunjite, cuptoare și gropi pentru provizii. Analizând resturile arheologice a condus la concluzia că așezarea aparținea unei comunități umane sedentare strâns legate de agricultură, creșterea vitelor și meșteșuguri (Păunescu, Alex - Repertoriul arheologic al județului Botoșani, 1976).

În punctul „La Turbărie” de pe teritoriul satului Lozna s-a descoperit un grătar de silex și fragmente ceramice, un depozit de unelte agricole, de fierărie și arme din cea de-a doua epocă a fierului, posibil secolul II - I înainte de Cristos , depozit compus din peste 50 piese de fier întregi și fragmentate, un bogat material faunistic (cranii de cerb, mistreți și câine, un corn de bou etc.). În același punct, în anul 1952 cu ocazia săpării canalului pentru drenarea apelor din turbărie, s-au descoperit diferite construcții în forma unor platforme de lemn, similare construcțiilor din regiunile mlăștinoase ale Pripetului.

La 1899 - 1900 comuna Lozna avea în componența sa satele: Călinești, Lozna, Ruși - Străteniul de astăzi, Talpa cu reședința primăriei în satul Lozna cu 411 familii și 1618 suflete.

În anul 1968 comuna Lozna a fost desființată și alipită comunei Dersca, perioadă care a durat până în anul 2003, când a fost reînființată comuna Lozna prin reorganizarea comunei Dersca.

Bibliografie

- Ștefura A. Gabriel, Proces bugetar public, Ediția a II-a, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009

- Văcărel Iulian și colectivul, Finanțe publice, Ediția a V-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006

- http://www.loznabotosani.ro/

Preview document

Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 1
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 2
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 3
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 4
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 5
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 6
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 7
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 8
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 9
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 10
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 11
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 12
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 13
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 14
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 15
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 16
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 17
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 18
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 19
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 20
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 21
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 22
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 23
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 24
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 25
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 26
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 27
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 28
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 29
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 30
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 31
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 32
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 33
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 34
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 35
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 36
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 37
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 38
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 39
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 40
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 41
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 42
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 43
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 44
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 45
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 46
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 47
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 48
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 49
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 50
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 51
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 52
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 53
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 54
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 55
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 56
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 57
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 58
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 59
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 60
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 61
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 62
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 63
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 64
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 65
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 66
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 67
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 68
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 69
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 70
Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Desfasurarea procesului bugetar la primaria Lozna.pdf

Ai nevoie de altceva?