Agenția Națională a funcționarilor publici

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 17328
Mărime: 109.32KB (arhivat)
Publicat de: Virginia Timofte
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: EUGEN GHIORGHITA

Cuprins

 1. 1. Prezentarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 4
 2. 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala 4
 3. 1.2 Baza legala de infiintare 6
 4. 1.3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea Agentia nationala a Functionarilor Publici 7
 5. 1.4 Obiectivele fundamentale urmarite pe 2 ani 9
 6. 1.5 Minister coordonator 11
 7. 1.6 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 12
 8. 2. Aspecte legate de activitatea de finantare in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 17
 9. 2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar 17
 10. 2.1.1 Analiza cheltuielilor si a veniturilor 18
 11. 2.1.2 Analiza rentabilitatii economice 19
 12. 2.1.3 Analiza potentialullui uman 20
 13. 2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate, particularitati 21
 14. 2.3 Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 21
 15. 3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in cadrul ANFP 23
 16. 3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizarii 23
 17. 3.2 Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din cadrul ANFP 25
 18. 3.3 Analiza modului de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de inters public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 29
 19. 4. Analiza datelor statistice cu care opereaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici 33
 20. 4.1 Repartitia numarului total al functiilor publice 34
 21. 4.2 Structura pe categorii a functiilor publice pe ansamblul administratiei publice 35
 22. 4.3 Structura pe clase a functiilor publice de executie - pe ansamblul administratiei publice 37
 23. 4.4 Situatia functionarilor publici debutanti pe ansamblul administratiei publice 38
 24. 4.5 Structura dupa tipul de studii pe ansamblul administratiei publice 39
 25. 4.6 Structura pe grupe de varsta si sexe pe ansamblul administratiei publice 40
 26. 4.7 Structura pe profesii a corpului functionarilor publici 41
 27. 4.8 Situatia salariilor pe ansamblul corpului functionarilor publici 43
 28. 5. PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI 45
 29. 6. ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR 52
 30. 7. ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 55
 31. 8. RESURSELE UMANE IN CADRUL AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 57
 32. 8.1 Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane 57
 33. 8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si conducere 59
 34. 8.3 Modalitati de promovare si motivare a salariatiilor, instrumente, mijloace 61
 35. 8.3.1 Motivarea functionarilor publici din cadrul ANFP 63
 36. 8.3.2 Caracteristicile angajatilor motivati 64
 37. 8.3.3 Ce îi motiveaza pe angajati? 65
 38. 8.3.4 Ce îi împiedica pe functionarii publici sa devina angajati motivati? 65
 39. 8.4 Proceduri de evaluare si control al personalului ANFP 66
 40. 8.4.1 Procedura de evaluare 66
 41. 8.4.2 Proceduri de control, instrumente, competente, forme 68
 42. 9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 71
 43. 9.2 Particularitati strategice ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 71
 44. 9.3 Prezentarea sistemului de obiective Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru urmatorii 3 ani 72
 45. 9.4 Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate 73
 46. 9.5 Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 74
 47. 1o. ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN CADRUL Agentiei nationale a functionarilor publici 78
 48. 10.1 Puncte forte si puncte slabe 78
 49. 10.2 Cauzele care au generat punctele forte si slabe 78
 50. 10.3 Recomandari privind functia si functionarii publici 80
 51. BIBLIOGRAFIE: 81

Extras din proiect

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI

1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a fost infiintata ca un organ central de specialitate al administratie publice cu competenta materiala generala in gestiunea functiei publice si a functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Misiunea Agentiei consta in definirea cadrului legal, crearea mecanismelor de implementare, precum si monitorizarea si controlul efectiv al aplicarii dispozitiilor legale in domeniul functiei publice. Agentia joaca un rol important in intarirea capacitatii administrative a autoritatilor si institutiilor publice care au misiunea de a implementa institutiile juridice europene in sistemul administratiei publice romanesti.

Domeniul de activitate al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, managementul functiei publice si al functionarilor publici, presupune o abordare strategica, dinamica, de natura sa faca fata schimbarilor si ritmului accelerat al reformei.

Mangementul functiei si al functionarilor publici urmareste dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici stabil si neutru din punct de vedere politic, caresa contribuie la cresterea eficientei sistemului administrative si imbunatattirea relatiilor dintre administratie si societatea civila, in concordanta cu principiile care stau la baza exercitarii functiei publice si anume:

ü Legalitate, impartialitate si obiectivitate

ü Transparenta

ü Eficienta si eficacitate

ü Responsabilitate

ü Orientare catre cetatean

ü Stabilitate in exercitarea functiei publice

ü Subordonare ierarhica

Atributiile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sunt prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, in Hotararea de Guvern nr. 624/2003 precum si in celelalte acte normative care reglementeaza domeniul functiei publice.

In conformitate cu Legea nr.188/1999, republicata, Agentia are urmatoarele atributii :

a) Elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici

b) Elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici

c) Colaborarea cu alte institutii din tarain vederea perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici

d) Monitorizeaza sicontroleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia si functionarii publici

e) Elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici

f) Intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

g) Aproba conditiile de participare si procedura de organizare a selectiei si recrutarii pentru functile publice generale, avizeaza si monitorizeaza recrutareapt. Functiile publice specifice

h) Acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale

i) Elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul anual de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului

j) Intocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care il prezinta Guvernului

Atributiile prevazute de Legea 188/1999, republicata sunt detaliate in HG nr.624/2003 pe urmatoarele domenii de activitate:

Ø domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici

Ø domeniul reglementarii functiei publice

Ø domeniul gestiunii de programe

Ø domeniul reprezentarii

Ø domeniul monitorizarii si controlului activitatii referitoare la functia publica si functionarii publici

Ø domeniul legislatiei

Preview document

Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 1
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 2
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 3
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 4
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 5
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 6
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 7
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 8
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 9
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 10
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 11
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 12
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 13
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 14
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 15
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 16
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 17
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 18
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 19
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 20
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 21
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 22
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 23
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 24
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 25
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 26
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 27
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 28
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 29
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 30
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 31
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 32
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 33
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 34
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 35
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 36
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 37
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 38
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 39
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 40
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 41
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 42
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 43
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 44
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 45
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 46
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 47
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 48
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 49
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 50
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 51
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 52
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 53
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 54
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 55
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 56
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 57
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 58
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 59
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 60
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 61
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 62
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 63
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 64
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 65
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 66
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 67
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 68
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 69
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 70
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 71
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 72
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 73
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 74
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 75
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 76
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 77
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 78
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 79
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 80
Agenția Națională a funcționarilor publici - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Agentia Nationala a Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Practică Ministerul Mediului

Prezentarea institutiei publice 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Ministerul Mediului se organizează şi...

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

1.Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se organizează şi...

Relațiile dintre Administrația Publică Locală și Comunitățile Locale

Conceptul de administratie publica Termenul de administratie provine din limba latina, „administer” traducându-se prin: agent, ajutator, servitor,...

Managementul Serviciilor Publice Locale Acordate

Introducere 3. 1. Fundamentele teoretice ale managementului serviciilor publice 5. 2. Specificul analizei serviciilor oferite de administratia...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP. I NOTIUNI GENERALE I.1 Definitii Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico economico tehnica a societatii...

Direcții și critici privind reforma în administratia publica

Administratia publica reprezinta o “mare afacere publica “, în care suntem cu totii implicati în calitatea noastra de cetateni si, ca urmare, este...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Parteneriatul Public - Privat

CAPITOLUL I 1. Consideratii generale asupra fenomenului administrativ Administratia publica reprezinta un instrument statului folosit în “scopul...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul...

Recrutarea și Selecția în Cadrul Primăriei Curtea de Argeș

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane este rezultatul cercetării specializate si se...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

PREZENTARE INTRODUCTIVA Agentia Nationala a Functionarilor Publici a fost infiintata prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor...

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

1.Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se organizează şi...

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I PREZENTAREA AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1. Denumirea instituţiei publice, profil, obiect de activitate profesională...

Ai nevoie de altceva?