Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 49087
Mărime: 108.85KB (arhivat)
Publicat de: Emanuela Vasilache
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oana Ciobanu

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Actele de drept administrativ. Regimul juridic aplicabil.
 3. 1. Noţiunea de act juridic de drept administrativ
 4. 2. Definiţia actului juridic de drept administrativ
 5. 3. Trăsăturile actelor de drept administrativ
 6. 3.1 Analiza trăsăturilor actelor de drept administrativ
 7. 4. Clasificarea actelor de drept administrativ
 8. 5. Regimul juridic al actelor administrative
 9. 6. Condiţiile de valabilitate ale actelor de drept administrativ
 10. 6.1 Principiul legalităţii actelor administrative -consecinţă a conformităţii întregului drept cu Constituţia
 11. 6.2 Condiţiile de legalitate a actelor administrative sub aspect doctrinar
 12. Capitolul II
 13. Nulitatea actelor administrative
 14. 1. Teoria nulităţii actelor administrative şi inexistenţa acestora în doctrina românească şi în dreptul comparat
 15. 2. Deosebiri privind nulitatea actelor administrative în raport cu nulitatea actelor civile
 16. 3. Forme ale nulităţii în dreptul administrativ (nulitate totală, nulitate parţială, anulabilitate, nulitate absolută)
 17. 4. Organele competente să constate nulitatea şi procedura
 18. 5. Efectele juridice ale sancţiunii nulităţii actelor de drept administrativ
 19. Capitolul III
 20. Revocarea actelor de drept administrativ
 21. 1. Noţiunea şi trăsăturile instituţiei revocării
 22. 2. Comparaţie: revocabilitatea - nulitatea actelor administrative
 23. 3. Procedura şi cauzele revocării actelor administrative
 24. 4. Efectele juridice ale revocării actelor administrative
 25. 5. Excepţii de la principiul revocabilităţii actelor de drept administrativ
 26. 5.1 Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative jurisdicţionale
 27. 5.2 Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative pe baza cărora s-au format raporturi juridice de alta natură: civile, de muncă sau procesuale
 28. 5.3 Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative emise pe baza unui contract civil prealabil
 29. 5.4 Exceptarea actelor administrative care au dat naştere la un drept subiectiv, garantat de lege prin stabilitate
 30. 5.5 Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative care au fost realizate material
 31. Capitolul IV
 32. Analiză de practică judiciară şi administrativă
 33. Aprecieri privind stadiul actual al legislaţiei şi jurisprudenţei privind nulitatea şi revocarea actelor de drept administrativ
 34. Bibliografie

Extras din proiect

CAPITOLUL I

ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV.

REGIMUL JURIDIC APLICABIL

l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ

Legislaţia, practica judiciară şi literatura de specialitate nu întrebuinţează o terminologie unitară pentru denumirea principalului act juridic (de putere) emis de administraţia de stat. Legislaţia foloseşte, de regulă, denumirile concrete ale actelor juridice administrative, ca de exemplu: hotărâre, regulament, autorizaţie etc; ceea ce permite stabilirea provenienţei actului juridic, determinarea caracterului său normativ sau individual. Întrucât actele juridice emise de administraţia publică cunosc o mare varietate şi o abundenţă de denumiri s-a impus, cu necesitate, găsirea unei denumiri generice (întocmai ca şi în cazul actelor civile sau a celor judiciare ) care să desemneze, în mod unitar, întreaga categorie a acestor acte. In acest sens două denumiri reţin în principal atenţia: cea de act administrativ (art.48 alin.l din Constituţie; Legea contenciosului administrativ nr.29/1990 ) şi cea de act de drept administrativ.

Prof. I.Santai consideră că denumirea de act de drept administrativ se impune a fi reţinută şi aceasta din mai multe motive:

In primul rând, ea indică apartenenţa actului la administraţia de stat şi la activitatea executivă a acesteia.

In al doilea rând, ea precizează regimul juridic al actului respectiv, cel de drept administrativ, înlăturând orice posibilitate de confuzie între actele de putere ale administraţiei şi actele juridice lipsite de această trăsătură (de exemplu, contractele) emanând de la aceleaşi organe şi care, sub aspectul provenienţei lor, sunt tot acte ale administraţiei sau administrative (de exemplu, contractul administrativ).

În al treilea rând, noţiunea de act de drept administrativ înlătură confuzia posibilă între actele juridice administrative şi înscrisurile sau actele constatatoare ale actelor juridice administrative.

In al patrulea rând, cu toate că această noţiune, folosită în practica judiciară, administrativă şi în literatura de specialitate , nu este consacrată legal, dă posibilitatea departajării după criterii ştiinţifice, respectiv natura juridică sau ramura aparţinătoare, a actelor juridice de putere ale administraţiei de stat, de alte acte juridice, respectiv actele de drept civil, de dreptul muncii, de dreptul familiei etc.; provenind de la aceeaşi autoritate.

Semnificaţia juridică a conceptului de act juridic administrativ a fost tratată în mod diferit în doctrina de drept administrativ.

S-a făcut distincţie între actele administrative supuse unui regim de drept public sau de drept administrativ şi cele care nu sunt sub imperiul acestui regim, fiind emise în general de organele statului care nu fac parte din structura organismelor administrative.

Literatura din perioada interbelică (P.Negulescu) face o distincţie mai întâi între actele "puterii executive" în raporturile cu Parlamentul şi actele "făcute de puterea executivă", în raporturile cu cetăţenii.

La rândul lor actele "puterii executive" în raporturile sale cu cetăţenii erau divizate în două categorii: actele de autoritate şi actele de gestiune.

În raport cu întreaga literatură juridică interbelică şi în concepţia lui P.Negulescu noţiunea de act administrativ viza în primul rând sensul formal al acesteia şi evocă actele juridice ale autorităţilor administrative fără a se insista foarte mult însă asupra regimului juridic de putere în care erau emise. În acest sens, actul administrativ era văzut ca o specie a actelor de autoritate ale organului statului, iar actele administrative de gestiune erau o specie a actelor de drept privat, chiar în ipoteza în care sunt emise de organe administrative ale statului.

Preview document

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 1
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 2
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 3
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 4
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 5
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 6
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 7
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 8
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 9
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 10
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 11
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 12
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 13
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 14
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 15
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 16
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 17
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 18
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 19
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 20
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 21
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 22
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 23
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 24
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 25
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 26
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 27
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 28
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 29
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 30
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 31
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 32
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 33
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 34
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 35
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 36
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 37
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 38
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 39
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 40
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 41
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 42
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 43
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 44
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 45
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 46
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 47
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 48
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 49
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 50
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 51
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 52
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 53
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 54
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 55
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 56
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 57
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 58
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 59
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 60
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 61
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 62
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 63
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 64
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 65
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 66
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 67
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 68
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 69
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 70
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 71
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 72
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 73
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 74
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 75
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 76
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 77
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 78
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 79
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 80
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 81
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 82
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 83
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 84
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 85
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 86
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 87
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 88
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 89
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 90
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 91
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 92
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 93
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 94
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 95
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 96
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 97
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 98
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 99
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 100
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 101
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 102
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 103
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 104
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 105
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 106
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 107
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 108
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 109
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 110
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 111
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 112
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 113
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 114
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 115
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 116
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 117
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 118
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 119
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 120
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 121
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 122
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 123
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 124
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 125
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 126
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 127
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 128
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 129
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 130
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 131
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 132
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 133
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 134
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 135
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 136
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 137
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 138
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 139
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 140
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 141
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 142
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 143
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 144
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 145
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 146
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 147
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 148
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 149
Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Tehnica experimentală

1.OBIECTUL DE STUDIU AL TEHNICII EXPERIMENTALE Tehnica experimentală este un ansamblu structurat de metode și procedee tehnice, proiectate in...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

INTRODUCERE În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Drept Administrativ - Nulitatea Actului Administrativ

I. Noţiunea de nulitate Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza dreptului administrativ şi căruia i se subordonează...

Fițuici pentru examen la dreptul administrativ

1. Conceptul de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină, fiind compus din prepoziţia ad cu semnificaţia la,...

Grile licență drept civil

SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009 1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate? a....

Drept Administrativ

1.În doctrina actuală, noţiunile de administraţie publică şi administraţie de stat sunt: a. echivalente b. noţiunea de administraţie publică este...

Ai nevoie de altceva?