Actul Administrativ de Autoritate

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 37706
Mărime: 116.60KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ.dr. Ana Vasile

Cuprins

 1. 1. Definitie.4
 2. 2. Clasificarea actelor administrative de autoritate.6
 3. 3. Trasaturile actelor administrative de autoritate.11
 4. 4. Conditiile de valabilitate ale actelor administrative de autoritate.23
 5. 4.1. Prezentare.24
 6. 4.2. Conditiile ca actul sa fie emis de organele competente si in limitele competenţei sale.25
 7. 4.2.1. Prezentare generala.25
 8. 4.2.2. Trasaturile competentei.27
 9. 4.2.3. Clasificarea competentei.27
 10. A. Competenta materială.28
 11. B. Competenţa teritorială.30
 12. C. Competenţa temporară.33
 13. D. Competenţa personală.34
 14. 4.2.4. Delegarea si suplinirea competenţei.36
 15. 4.3. Conditia conformităţii actului administrativ de autoritate cu Constituţia, legile şi actele normative în vigoare.36
 16. 4.4. Condiţii de forma si procedură la adoptarea sau emiterea actelor administrative.39
 17. 4.4.1. Cerinţa formei scrise.39
 18. 4.4.2. Conditii procedurale cerute de lege privind adoptarea actelor administrative ce autoritate.42
 19. A. Formalitati procedurale anteriare.42
 20. B. Formalitati procedurale concomitente.50.
 21. C. Formalitati procedurale posteriare.56
 22. 4.5. Conditii privind oportunitatea actelor administrative de autoritate.61
 23. 5. Efectele juridice ale actelor administrative de autoritate.63
 24. 5.1. Intrarea in vigoare ale actului administrativ de autoritate.63
 25. 5.2. Incetarea efectelor juridice ale actelor administrative de autoritate.66
 26. 5.2.1. Suspendarea actelor administrative de autoritate.66
 27. 5.2.2. Modificarea actelor admninistrative de autoritate.69
 28. 5.2.3. Rectificarea si reconstituirea actelor administrative de autoritate.70
 29. 5.2.4. Revocarea actelor admnistrative de autoritate.71
 30. A. Revocabilitatea ca principiu.71
 31. B. Excepţii de la principiul revocabilităţii actelor admnistrative.73
 32. C. Practica revocarii actelor admnistrative.76
 33. 5.2.5. Diferenţe între suspendarea şi revocarea actelor administrative de autoritate.77
 34. 5.2.6. Anularea actelor administrative de autoritate.78
 35. 5.2.7. Diferenţe între anularea şi revocarea actelor administrative de autoritate.81
 36. 5.2.8. Problema inexistentei actelor administrative de autoritate.82
 37. 6. Acte administrative exceptate de la conrtolul de legalitate pe calea contenciosului administrativ.85

Extras din proiect

1. Definitie

Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza si in vederea executarii legii, pentru nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, de regula, de drept administrativ .

Este important să facem distincţie între actele care sunt veritabile decizii de cele care nu au un asemenea caracter; numai primele au ca efect modificarea ordinii juridice şi ca urmare pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ.

Deciziile administrative sau actele administrative sunt partea cea mai importantă a actelor unilaterale emise de administraţie. Menţionăm însă că administraţia nu deţine monopolul emiterii actelor administrative, anumitor persoane li se pot atribui prerogative exorbitante de la dreptul comun şi pot proceda ca o autoritate administrativă. Este vorba despre persoanele care exercită o misiune de serviciu public (ex. sunt acte administrative şi diplomele eliberate de universităţile particulare).

Actul administrativ de autoritate a fost calificat de către fosta Curte de Casaţie şi Justiţie în două decizii pronunţate în 1934 şi 1935 în sensul că este „orice măsură luată sau ordonată de administraţie, în calitatea ei de deţinătoare a puterii nu ca titulară a unui drept subiectiv al autorităţii ci ca o funcţiune necesară pentru a impune administraţilor anumite interdicţii şi obligaţiuni în executarea legilor şi regulamentelor . Cealaltă decizie, din 1934 a aceleiaşi Înalte Curţi de Casaţie stabileşte că „prin act administrativ de autoritate se înţelege un act făcut de o administraţie în calitate de autoritate publică exercitând funcţiunea ei în numele interesului general, ordonând sau interzicând cererea administraţilor” .

Prin actele de autoritate, administratia publica realizeaza componenta dispozitiv-executiva a activitatii sale, exercitandu-si prerogativele sale de putere publica, in raporturile cu ceilalti subiecti de drept . Aceste acte de autoritate reprezinta, practic, categoria de acte administrative prin care autoritatile administratiei publice isi exercita cele mai multe dintre atributiile care le revin. Cuprinzand o vointa unilaterala, imperativa, aceste acte asigura in gradul cel mai inalt organizarea executarii si executarea legii, de catre emitentul actului .

În doctrina recentă în general nu se utilizează sintagma de act administrativ de autoritate, ci pur şi simplu de act administrativ, argumentat prin aceea că emiterea oricărui act administrativ în regim de putere publică, de autoritate a statului, presupune neîndoielnic că este vorba de un act de autoritate. Chiar şi în cazul în care actul ar proveni de la un stabiliment de utilitate publică care acţionează pe baza unei abilităţi provenind de la o autoritate publică, actul unilateral emis de un astfel de stabiliment de utilitate publică are, de asemenea, caracterul de act de autoritate. Dacă până acum definiţia actului administrativ a fost lăsată la aprecierea jurisprudenţei sau a doctrinei, noua lege a contenciosului administrativ tranşează definiţia actului administrativ. Astfel, art. 2 din legea contenciosului administrativ, nr. 554/2004, intitula „semnificaţia unor termeni” la alin. 1 lit. c stabileşte: act administrativ – actul unilateral emis cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere , modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative în sensul prezentei legi şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect:

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achiziţii publice.

Alineatul 2 al art. 2 stabileşte că „se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.

La nivelul unor autorităţi administrative, actele administrative de autoritate reprezintă caracteristica esenţială a activităţii acestora, aproape exclusivitatea manifestărilor, aşa cum este cazul Preşedintelui României, a Guvernului sau a unor ministere ori autorităţi administrative autonome centrale. Pe măsură ce ne situăm în faţa unor autorităţi şi instituţii administrative aflate pe o poziţie ierarhică inferioară, numărul actelor administrative de autoritate scade, datorită restrângerii competenţelor decizionale, normative, al specializării activităţii acestor structuri administrative.

Rezultă că nivelul ierarhic unde se situează o anumită autoritate administrativă are un impact direct asupra caracteristicilor activităţii acesteia şi în special în ceea ce priveşte numărul actelor administrative emise, a operaţiunilor administrative sau a altor manifestări legale ale autorităţilor publice.

Guvernul reprezintă în acest context autoritatea cu competenţă generală, naţională în domeniul administraţiei publice, chiar dacă „executivul nostru” este unul bicefal, „Preşedinte – Guvern”, cum se susţine în doctrina recentă .

Bibliografie

1. A. Teodorescu, Curs de Drept administrativ, Facultatea de Drept din Bucuresti,1943 ;

2. Alexandru Negoita Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucuresti, 1998;

3. Alexandru Negoita, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucuresti, 1998 ;

4. Alexandru Ticlea, Reglementarea contraventiilor, Editura Lumina Lex, 1998 ;

5. Ana Vasile, Drept administrativ, editia a II-a, editura Augusta ,Artpress, 2007;

6. Anton Trailescu, Actele administratiei publice locale, Editura All-Beck, 2002;

7. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. III, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002;

8. Antonie Iorgovan, Consideratii teoretice pe marginea unor solutii ale instantelor de contencios administrativ, cronica de Jurisprudenta in "Revista de Drept Public";

9. Antonie Iorgovan, Drept administrativ, Tratat, vol. II, Editura All-Beck, 2002;

10. Antonie Iorgovan, I. Moraru, D. Mustatea, Legalitatea actelor administrative, Ed. Politica, Bucuresti, 1985;

11. Constantin G. Rarincescu, Contenciosul administrativ roman, Bucuresti, 1936;

12. Corneliu Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Editia a IV-a, revazuta si adaugita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;

13. Emanuel Albu, Drept administrativ si stiinta administratiei, Partea a II-a, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2006;

14. Emanuel Albu, Drept administrativ si stiinta administratiei. Partea I, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2005;

15. Eugen Popa, Pantelimon Cioia, Elemente de Drept administrativ, Editura Servo-Sat, Arad, 1998 ;

16. Ilie Iovanas, Drept administrativ, Editura Servo-Sat, Arad, 1997;

17. Ioan Santai, Drept administrativ si stiinta administratiei, vol. II, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2005.;

18. Ioan Santai, Introducere in studiul Dreptului, Sibiu, 1994;

19. Laurentiu Groza, Gh. Parausanu, Reglementarea sanctionarii contraventiilor, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1973;

20. Mariana Stancu-Tipisca, Drept administrativ, Editura Fundatiei Romania de m6ine, Bucuresti, 2006;

21. Mircea Anghene, - Elemente de Drept administrativ, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1958;

22. Mircea Anghene, Controlul judecatoresc al legalitatii actelor administrative exercitat pe cale indirecta. Exceptia de ilegalitate, Justitia noua nr. 11/1963 ;

23. Mircea Preda, Drept administrativ - Partea generala, Editura Lumina Lex, 2000;

24. Octav Cozmanca, Mircea Preda, Legea administratiei publice locale, Editura Lumina Lex, 1996;

25. Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, editia a IV-a, Bucuresti, 1934;

26. Petre Dima, Corneliu Manda, Mircea Preda, Alex. Basarab-Sinc, Legea administratiei publice locale, Editura Amiva, Bucuresti, 1993;

27. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, vol. I, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994;

28. Romulus Ionescu, Drept administrativ, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970;

29. Traian ionascu, Drept civil. Partea speciala, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti. 1963:

30. Tudor Draganu, Actele de drept administrativ, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1959;

31. Tudor Draganu, Formele concrete de activitate ale organelor statului socialist roman, Editura Stiintifica Bucuresti, 1965;

32. Tudor Draganu, Nulitatile actelor administrative individuale, in "Studia Napocensia", Editura Academiei, Bucuresti, 1974

33. Valentin I. Prisacaru, Contenciosul administrativ roman, Editura All-Beck, 1998;

34. Verginia Vedinas, Introducere in studiul dreptului administrativ, Editura . Era, Bucuresti;

Legislatie

1. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 - actualizata la 2008

2. Hotararea Guvernului nr. 37/1992 privind stabilirea unor masuri pentru exercitarea dreptului de vot de catre elevi si studenti,

3. Hotararea Guvernului nr. 83/1992 privind prorogarea aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr. 37 din 27 ianuarie 1992 privind stabilirea unor masuri pentru exercitarea dreptului de vot de catre elevi si studenti,

4. Codul civil si 15 legi uzuale, actualizat 15 ianuarie 2009, editura Hamangiu, colectia Legislatie, 2009

5. Constitutia Romaniei revizuita 2003

6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ - actualizata la 19.05.2008

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata

8. Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor Legea nr. 37/1991

9. Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002

10. Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002

Preview document

Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 1
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 2
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 3
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 4
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 5
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 6
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 7
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 8
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 9
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 10
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 11
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 12
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 13
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 14
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 15
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 16
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 17
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 18
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 19
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 20
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 21
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 22
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 23
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 24
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 25
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 26
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 27
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 28
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 29
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 30
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 31
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 32
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 33
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 34
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 35
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 36
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 37
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 38
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 39
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 40
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 41
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 42
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 43
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 44
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 45
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 46
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 47
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 48
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 49
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 50
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 51
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 52
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 53
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 54
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 55
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 56
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 57
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 58
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 59
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 60
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 61
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 62
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 63
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 64
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 65
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 66
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 67
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 68
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 69
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 70
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 71
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 72
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 73
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 74
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 75
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 76
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 77
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 78
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 79
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 80
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 81
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 82
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 83
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 84
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 85
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 86
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 87
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Actul Administrativ de Autoritate.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Actele Administrative de Autoritate

INTRODUCERE Societatea româneasca, statul si mai ales administratia publica sunt în fata unor provocari dificile, esentiale generate de evolutia...

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Ai nevoie de altceva?