Drept penal special - violarea secretului corespondenței

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2284
Mărime: 14.84KB (arhivat)
Publicat de: Izabela Ghinea
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paleac Ana

Cuprins

 1. 1.Conţinut legal
 2. 2.Condiţii prealabile
 3. a)Obiectul infracţiunii
 4. b)Subiectul infracţiunii
 5. 3. Conţinut constitutiv
 6. a)Latura obiectivă
 7. b)Latura subiectivă
 8. 4.Forme.Sancţiune
 9. 5.Conţinut agravant
 10. 6.Aspecte procesuale

Extras din referat

1.Conţinut legal

Potrivit art. 195 alin.1 Cod Penal,infracţiunea constă în deschiderea corespondenţei adresate altcuiva ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon,telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanţa fără drept,iar potrivit al.2 fapta constă în sustragerea,distrugerea sau reţinerea unei corespndenţe precum şi divulgarea conţinutului unei corespndenţe ,chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greseală,ori divulgarea conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate,chiar în cazul în care făptuitorul a luat la cunoştinţă de acestea din greşeală sau din întâmplare.

Din punctul de vedere al legislatorului prin termenul de “corespondenţă” se întelege׃scrisori,telegrame,trimiteri poştale de orice natură,convorbiri telefonice şi alte mijloace legale de comunicare.(Secretul scrisorilor,al telegramelor,al altor trimiteri poştale,al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil).

Curiozitatea ţine de natura omului,nimeni nu este complet scutit de ea,dar ea nu dă dreptul să devenim indiscreţi în niciun caz,să atentăm la secretul corespndenţei.Gestul acesta poate avea urmări grave şi imprevizibile în relaţiile interumane.Răspunderea pentru încalcarea acestui drept este prevazut într-o serie de acte legislative din dreptul român׃

Dreptul la respectarea vieţii private şi chiar la respectarea secretului corespondenţei apare si in art.12 din Declaratia universală a drepturilor ײnimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa particulară,în familia sa,în domiciliul ori în corespndenţă,nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale.Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.ײ

Conventia europeană a drepturilor omului prevede în art.8 al.1 că ײorice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private si de familie,a domiciliului său şi a corespondenţei saleײ,iar potrivit alin.2 ײnu este admis amestecul unei autorităţi publice decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă aceasta constituie o măsură care într-o societate democratică este necesară securităţii naţionale,siguranţei publice,bunăstării economice a ţării,apărării ordinii si prevenirii faptelor penale,protecţiei sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altuiaײ.Ratificarea acestiu document important se face de către România la 1994 prin Legea nr.30 publicată în Monitorul Oficial al României,Partea ׀,nr 135⁄1994.

Dupa 1989 referirile privitoare la dreptul la viaţa privată si secretul corespondenţei din documentele internaţionale importanta precum CEDO(art.8 al.1,2),Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice(art.17,al.1)şi alte pacte şi tratate la care România este parte,vor fi cuprinse în dreptul constituţional român,în însăşi Constituţia României(art.28).

Comentariile APADOR-CH(Asociaţia pentru apărarea drepturilor omului din România-Comitetul Helsinki)cu privire la proiectul noului Cod penal înaintat Camerei deputaţilor de către Guvern la data de 30 mai 2003 au avut in vedere şi infracţiunea de violare a secretului corespondenţei.Art.207 din proiect prevede in alin.2 că acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate .APADOR-CH consideră că este bine ca organelle de anchetă să se poată sesiza din oficiu indiferent de sursa de la care provin informaţiile(personae fizice,juridice,mass media)privind eventuala violare a acestui drept fundamental.Asociaţia cere eliminarea condiţiei plângerii prealabile pentru declanşarea cercetărilor şi punerea în mişcare a acţiunii penale.Respectarea corespondenţei este o problemă eztrem de importantă care trebuie să preocupe organelle de anchetă.Poate fi menţionată posibilitatea împăcării părţilor deoarece art.139 al.3 din proiect prevede că împăcarea produce efecte şi în cayul în care acţiunea a fost pusă în mişcare din oficiu.

Se impune a fi făcută însă,precizarea că inviolabilitatea corespondenţei.a altor tipuri de comunicări nu are character absolute.Această libertate de comunicare poate fi restrânsă în anumite cazuri şi condiţii.De altfel în art.49 alin.1 din Constituţia României se prevede căײexerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune după caz pentru apărarea demnităţii naţionale,a ordinii,a sănătăţii ori a moralei publice,a drepturilor cetăţenilor,desfăşurării instrucţtiei penale,prevenirea unui dezastru ori a unui sinistru deosebit de grav.

2.Condiţii prealabile

a)Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic se referă la calităţile speciale referitoare la libertatea persoanei de a comunica cu alte persoane prin intermediul corespondenţei scrise,telefonului,telegrafului sau orice alte mijloace de transmitere la distanţă.Nu are relevanţă nici dacă corespondenţa cuprinde sau nu date care nu ar trebui cunoscute de alte persoane,fiind suficient să aibă caracter nepublic,adică să fie destinate numai adresantului.În această privinţă,scrisoarea care cuprinde cea mai tainică destăinuire ca si cea care cuprinde o banala urare reprezintă tot o corespondenţă nepublică.

Preview document

Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 1
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 2
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 3
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 4
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 5
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 6
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 7
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 8
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 9
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 10
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 11
Drept penal special - violarea secretului corespondenței - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Drept Penal Special - Violarea Secretului Corespondentei.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Introducere Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului...

Violarea Secretului Corespondenței

Dreptul la respectarea vietii private este un drept fundamental, consfintit în legea fundamentala, un drept al personalitatii, protejat în normele...

Dreptul Familiei - Adopția

Introducere Adopția este actul juridic prin care un copil provenit din familii cu situații precare sub aspect material sau moral ori din părinți...

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ și delimitarea acestuia de alte ramuri ale dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Capitolul I Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar,...

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator - forme și modalități în Administrația Publică

Capitolul I Conceptul de infracţiune şi trăsăturile ei esenţiale 1.1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal INFRACŢIUNEA-...

Dreptul la Viață și Implicațiile Penale ale Acestuia în Concepția Convenției Europene a Drepturilor Omului

I. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi locul ei în ansamblul documentelor şi reglementărilor...

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Introducere Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului...

Inviolabilitatea Domiciliului

Introducere Noţiunea de viaţă privată este încă imprecis definită, primind o interpretare extensivă din partea judecătorilor europeni. Astfel,...

Actele de Autoritate cu Caracter Militar

Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a...

Ai nevoie de altceva?