Dreptul Familiei - Adopția

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3078
Mărime: 28.69KB (arhivat)
Publicat de: Paula B.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Introducere

Adopția este actul juridic prin care un copil provenit din familii cu situații precare sub aspect material sau moral ori din părinți necunoscuți este preluat de o altă familie, nouă.

Adopția este o masura specială de protecție a copilului, prin care se creează o legătură de filiație între adoptator si adoptat.

Există criterii și cerințe care trebuie îndeplinite pentru a se putea realiza adopția, conform legislației în vigoare. Astfel, pentru îndeplinirea scopului moral al adopției, familia trebuie să facă dovada ca are garanții de ordin moral și material, absolut necesare dezvoltării armonioase a copilului adoptat.

Condițiile de fond ale adopției

O principală condiție de fond a adopției este consimțământul la adopție, astfel că persoanele care care pot să consimtă la adopție sunt părinții firești sau cel ce exercită autoritatea părintească; copilul în vârstă de 10 ani și adoptatorul sau soțul celui care adoptă.

Părinții firești consimt la adoptare numai după informarea consecințelor adopției, mai ales asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului. Poate fi acordat consimțământul părinților numai dupa 60 de zile de la nașterea fătului și poate revoca consimțământul în termen de 30 de zile de la data exprimării lui în condițiile legii. La adopția copilului în condițiile în care părinții firești sunt decăzuți din drepturile părintești, aceștia își pot da consimțământul pentru adopție, dar trebuie obligatoriu să fie acordat consimțământul și din partea reprezentantului legal al copilului.

În cazul în care un copil a împlinit vârsta de 10 ani este obligatoriu de a se acorda si consimțământul acestuia în fața instanței, fiind informat in vederea consecințelor adopției.

Astfel că pentru finalitatea adoptiei trebuie acordat și consimțământul adoptatorului sau familiei adoptatoare și se dă în fața instanței.

O altă condiție de fond a adopției ar putea fi diferența de vârstă între persoana care adoptă și cel care urmează să fie adoptat, aceasta fiind o diferență de minim18 ani, însă dacă instanța hotărăște că se poate realiza o adopție și cu o diferenta mai mică de 18 ani se poate realiza, dar nu mai puțin de 16 ani. Astfel că o persoană trecută de vârsta majoratului poate fi adoptată doar in condițiile în care adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minorității sale, altfel este interzisă adoptarea.

Conform condițiilor de fond ale adopției, pentru a fi realizată o adopție este obligatoriu îndeplinirea de către adoptator sau familiei adoptatoare a garanțiilor morale și a condițiilor materiale necesare dezvoltării depline și armonioase a personalității copilului, îndeplinirea condițiilor se atestă de către autoritățile competente. Persoanele care suferă de boli psihice și handicap mintal nu pot adopta, astfel persoanele care adoptă trebuie să aibe capacitatea deplină de exercițiu.

Adopția este posibilă atunci când lipsesc anumite impedimente, și anume: adopția între soți, sau foști soți este oprită; adopția între frați este interzisă și cel ce urmează sa fie adoptat nu poate fi adoptat de mai mulți adoptatori nici simultan, nici succesiv.

Efectele adopției

Efectele juridice ale adopției survin de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției. Din momentul încuviințării adopției se stabilește filiația între copilul adoptat și adoptator, precum și legăturile de rudenie între copil și rudele adoptatorului.

În momentul stabilirii filiației prin adopție, rudenia naturală dintre copilul adoptat și descendenții săi, părinții săi biologici și rudele acestora, încetează, cu excepția adopției copilului de către soțul părintelui biologic.

Impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie există, potrivit legii atât între adoptat și descendenții acestuia, rudele părinților biologici, cât pe de alta parte și persoanele cu care a devenit rudă prin efectul adopției.

Bibliografie

1. www.Provitabucuresti.ro

2. www.Oanapirneci.ro

3. www.dreptmd.wordpress.com

4. www.andpdca.ro

Preview document

Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 1
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 2
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 3
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 4
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 5
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 6
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 7
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 8
Dreptul Familiei - Adopția - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei - Adoptia.docx

Alții au mai descărcat și

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Căsătoria în dreptul internațional privat

Raporturile de familie rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie. De asemenea, aceste raporturi prezintă aspecte personale...

Drept penal special - violarea secretului corespondenței

1.Conţinut legal Potrivit art. 195 alin.1 Cod Penal,infracţiunea constă în deschiderea corespondenţei adresate altcuiva ori interceptarea unei...

Adopția

Adoptia este un eveniment care va schimba pentru totdeauna viata copilului adoptat si a parintilor adoptivi. Chiar daca oricine isi poate dori un...

Acțiunea de Divorț

ACȚIUNEA DE DIVORȚ În mod normal, casatoria înceteaza doar odata cu decesul unuia dintre soti, dar în viata pot interveni împrejurari dintre cele...

Te-ar putea interesa și

Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor

Introducere Familia este factorul principal al formării şi socializării copilului; ea reprezintă cadrul funcţional în interiorul căruia sunt...

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Adopția - forma a ocrotirii alternative a copilului

INTRODUCERE Prin lucrarea de faţă, am încercat să dezbat unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă unul dintre cele mai actuale şi...

Aspecte teoretice și practice privind stabilirea maternității

1.1. Definirea conceptului de filiaţie Problema apariţiei omului pe Terra poate fi abordata din cel puţin doua perspective complet diferite. Cea...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Filiația Față de Mamă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Familia este o formă de relaţii sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie. Din familii...

Dreptul familiei - adopția - condiții de fond

PARTEA I I. Introducere Prin adopţie copilul care este lipsit de părinţi sau de o îngrijire corespunzătoare este primit în familia adoptatorilor,...

Adopția - măsură de protecție a drepturilor copilului

INTRODUCERE Insitituția adopției a avut întotdeauana, pe deoparte un scop familial, vizând întemeierea familiei adoptive, în care adoptatorul să...

Ai nevoie de altceva?