Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6098
Mărime: 29.79KB (arhivat)
Publicat de: Florian Sîrbu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spinei Sebastian

Cuprins

 1. 1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 3
 2. 1.1. Noţiunea executării silite 3
 3. 1.2. Natura juridică şi scopul executării silite. 5
 4. 2. SPECIFICUL NORMELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUTAREA SILITĂ 8
 5. 2.1. Participanţii la executarea silită 9
 6. 2.2. Părţile la executarea silită 10
 7. 2.3. Instanţa judecătorească. 12
 8. 2.4. Organele de executare silită 12
 9. 2.5. Participarea procurorului la activitatea de executare silită 14
 10. 2.6. Terţele persoane. 14
 11. BIBLIOGRAFIE 15

Extras din referat

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE

1.1. Noţiunea executării silite

Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui care a câştigat procesul de a solicita să valorifice drepturile ce rezultă din aceasta, pe cale silită, dacă cel care a pierdut procesul nu-şi execută obligaţia de bunăvoie.

Executarea silită reprezintă ultima fază a procesului civil şi una din formele de manifestare a acţiunii civile ; aşadar, scopul activităţii judiciare nu se poate limita doar la obţinerea unei hotărâri judecătoreşti favorabile întrucât simpla recunoaştere a dreptului sau obligarea debitorului de a restabili dreptul încălcat ori contestat nu este, adeseori suficientă .

Astfel, executarea silită poate fi definită ca fiind „procedura prin mijlocirea căreia debitorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge cu concursul organelor de stat competente, pe debitorul său, care nu-şi execută de bună voie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a şi le aduce la îndeplinire, în mod silit” .

Întrucât, în masa titlurilor executorii ponderea cea mai mare revine titlurilor constituie prin hotărâri judecătoreşti, legislaţia a consacrat procedura execuţională ca parte a procesului civil. Imperativul de a integra procesului civil faza executării rezidă din însăşi raţiunea de a fi a acţiunii civile, care tinde să asigure realizarea dreptului ca scop şi nu numai obţinerea hotărârii judecătoreşti care consfinţeşte părţii dreptul dedus judecăţii.

În aceste condiţii, recurgerea la forţa de constrângere a statului pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse printr-o hotărâre judecătorească apare ca fiind judicioasă şi necesară atunci când executarea acesteia nu se face în mod voluntar (art. 371 C. proc. civ.). Ca formă a constrângerii de stat, executarea realizată prin procedura de executare silită are caracter judiciar, întrucât se integrează în câmpul acţiunii civile şi prin aceasta operei justiţiei, funcţiei jurisdicţionale a statului.

Realizarea dreptului pe calea constrângerii are în vedere nu numai dreptul subiectiv (sau interesul legitim încălcat) dar şi dreptul obiectiv, ordinea de drept care a fost deopotrivă nesocotită o dată cu atingerea adusă dreptului subiectiv al titularului .

Trebuie reţinut că executarea silită nu este însă obligatorie, dar ea este întotdeauna posibilă, întrucât de ele mai multe ori, debitorul, în faţa unei hotărâri înzestrate cu forţă executorie şi putere de lucru judecat, conştientizează justeţea hotărârii date, motiv pentru care ca proceda de bună voie la realizarea obligaţiei dispuse în sarcina sa.

Dar, întrucât pot exista şi situaţii în care debitorul nu-şi execută voluntar obligaţiile, legiuitorul a instituit un ansamblu de mijloace procedurale de natură a face posibilă realizarea efectivă a dreptului în cazurile de opunere ale debitorului la îndeplinirea obligaţiilor statuate prin hotărârea judecătorească pronunţată împotriva sa.

Atunci când cel condamnat printr-o hotărâre judecătorească îşi îndeplineşte de bunăvoie obligaţiile reţinute în sarcina sa de către instanţă, se realizează o executare voluntară şi orice altă procedură pentru finalizarea constrângerii devine inutilă; dacă însă partea obligată prin hotărâre nu o execută de bunăvoie, atunci cealaltă partea - care a avut câştig de cauză - va putea cere executarea silită, situaţie ce îşi găseşte justificarea în faptul că atâta vreme cât legea recunoaşte şi garantează persoanelor drepturi subiective şi interese legitime, ea trebuie să le pună la dispoziţie şi mijlocul legal pentru realizarea lor. În lipsa constrângerii, realizată ca mijloc legal prin urmărirea silită a debitorului, dreptul recunoscut printr-o hotărâre trecută în puterea lucrului judecat ar fi o simplă aparenţă, iar hotărârea judecătorească ar deveni inutilă.

Reţinem astfel, că această fază procedurală - executarea silită - se caracterizează prin existenţa unor norme procedurale destinate a institui mijloace eficiente pentru realizarea dispoziţiilor cuprinse într-un titlu executoriu. Denumirea este consacrată şi în alte legislaţii, în termeni identici sau asemănători. Astfel, în Franţa, vechiul Cod de procedură civilă consacra Titlul al VI-lea din Cartea a V-a (intitulată „De l’execution des jugements”) tocmai regulilor generale privitoare la executarea silită (“Regles generales sur l’exécution forcée des jugements et actes”) .

Legea nr. 91-650 din 9 iulie 1991, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993 - noua reglementare procesuală din Franţa - se referă chiar în primul articol la conceptul de executare forţată sau silită.

Legislaţia provinciei canadiene Quebec se referă şi ea în termeni expreşi la instituţia executării silite: în acest sens, pot fi date ca exemplu dispoziţiile cuprinse în Cartea a IV-a a Codului de procedură civilă din Quebec, consacrate executării hotărârilor (“Exécution des jugements”). Primul titlu din această carte a execuţiei voluntare este denumit “De l’exécution voluntaire”, iar cel de-al doilea titlu este rezervat instituţiei denumite în dreptul român - executare silită (în dreptul francez: “De l’exécution forcée des jugements”). În aceeaşi ordine de idei, exemplificăm şi aspecte din Codul de procedură civilă italian, care consacră Cartea a III-a procedurii de executare (“Del Prcocesso di executione”). În primul articol din această carte - art. 474 alin. 1 se arată că executarea silită (“esecuzione forzata”) nu poate avea loc decât în temeiul unui titlu executor (“titulo executivo”).

Preview document

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 1
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 2
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 3
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 4
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 5
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 6
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 7
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 8
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 9
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 10
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 11
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 12
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 13
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 14
Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Generale privind Executarea Silita - Participantii la Executarea Silita.doc

Alții au mai descărcat și

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Executarea Silită Imobiliară

Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita 1.1Conceptul de executare silită Executarea silită au urmarirea silita este procedura prin...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Drept penal special - violarea secretului corespondenței

1.Conţinut legal Potrivit art. 195 alin.1 Cod Penal,infracţiunea constă în deschiderea corespondenţei adresate altcuiva ori interceptarea unei...

Modalitățile și participanții la executarea silită

Modalitatile si participantii la executarea silita 1.Scurt istoric asupra executării silite In noul context istoric creat de Revolutia din...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional

Introducere Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori...

Drept civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Ai nevoie de altceva?