Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 26489
Mărime: 97.49KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Tudose
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I – ORDINEA JURIDICĂ, ELEMENT CONSTITUTIV AL ORDINII SOCIALE
 3. 1. Locul ordinii juridice în cadrul ordinii sociale
 4. 2. Legalitatea şi semnificaţia sa
 5. CAPITOLUL II – REALIZAREA DREPTULUI ÎN CÂMPUL ORDINII JURIDICE
 6. 1. Noţiunea şi formele realizării dreptului
 7. 2. Actele şi fazele aplicării dreptului
 8. CAPITOLUL III – ROLUL ACTIVITĂŢII DE EXECUTARE ÎN REALIZAREA DREPTULUI
 9. 1. Teoria generală a dreptului şi conceptul normei execuţionale
 10. 2. Baza principială a sistemului execuţional
 11. 3. Clasificarea normelor de drept execuţional
 12. Concluzii

Extras din licență

Introducere

Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori care numai luaţi împreună asigură rostul de a fi al dreptului în societate. E vorba de ordinea juridică, de procesul realizării dreptului şi, în al treilea rând, de activitatea de executare în realizarea dreptului. Tratarea acestor factori dintr-o perspectivă intercondiţionantă asigură înţelegerea mai adecvată a finalităţii sociale a dreptului. Este ceea ce ne propunem să evidenţiem în lucrare.

În acest scop, ne vom opri în prima parte asupra ordinii juridice, privită sub aspect categorial, dar şi ca parte integrantă a ordinii sociale.

În a doua parte a lucrării vom prezenta aspectele caracteristice procesului realizării dreptului, insistând în acest sens asupra formelor de realizare a dreptului, precum şi asupra actelor şi fazelor aplicării dreptului.

Deoarece realizarea dreptului nu este un proces spontan, vom urmări în continuare, cu accent pe această problemă, aspectele privind sistemul execuţional, în scopul desprinderii rolului activităţii de executare în realizarea dreptului.

CAPITOLUL I – ORDINEA JURIDICĂ, ELEMENT CONSTITUTIV AL ORDINII SOCIALE

1. Locul ordinii juridice în cadrul ordinii sociale

Conceptul filosofic de ordine implică o serie de note definitorii între care: pluralitate de entităţi distincte, forme comportamentale interconexate, uniformitate şi regularitate necesare.

S-a reţinut că „ordinea constituie o distribuţie spaţio-temporală conform cu anumite tipare sine qua non, o regularitate dinamică sau statistică, o uniformitate concomitentă sau recentă - şi în succesiune a entităţilor, aflate într-o conexiune sistemică într-o modalitate oarecare; termenul „modalitate" trebuie nuanţat: pe făgaşul existenţei entităţilor, în universalitatea lor, modalitatea este de tip necesar; ordinea are atributul necesităţii sau nu este ordine" .

În constituirea întregurilor organizate ordinea şi dezordinea sunt categorii polare, se presupun şi se opun în mod reciproc. Ordinea nu este niciodată absolută şi nici dezordinea totală.

Ordinea în natură, ordinea în societate, ordinea în gândire sunt zone interdependente şi interferenţe ale ordinii în univers.

Pentru a ne apropia de ordinea gândită în termenii Dreptului-ordinea juridică, să încercăm pentru început câteva consideraţii privind ordinea prin norme în societate, ordinea normativă.

Existenţa oricărui individ ca fiinţă socială presupune o serie de obligaţii exercitate în tot cursul ciclului său de viaţă, concretizate într-o serie de norme dintre care unele se completează între ele, altele apar contradictorii faţă de altele, fiind specifice unor grupuri de interese diferite. Ele nu se exclud însă una pe alta, deoarece totalitatea acţiunilor umane implică o multitudine de valori, interese şi motivaţii, care creează dinamica societăţii ca întreg.

Bibliografie

1) Aristotel, Politica, Bucureşti, Ed. Antet, 1996.

2) L. Barac, Elemente de teoria dreptului, Bucureşti, ALL Beck, 2001.

3) Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol.I, Drepturi şi libertăţi, Bucureşti, All Beck, 2005.

4) Gh.Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. “Dacia”, Cluj-Napoca, 1994.

5) G. Boroi, Drept civil. Partea generală, ed.a II-a, Bucureşti, Ed.All-Beck,1999.

6) G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Bucureşti, Ed.Hamangiu, 2008.

7) I.Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1993.

8) V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol I, Bucureşti, Editura Naţională, 1996.

9) R. Chiriţă, Convenţia Europeană a drepturilor omului, comentarii şi explicaţii, vol.II, Bucureşti, Ed.C.H.Beck, 2007.

10) R. Cojocaru, Organizarea judecătorească şi administrarea justiţiei în România din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Bucureşti, Lumina Lex, 1998.

11) I. Craiovan, Doctrina juridică, Bucureşti, C.H. Beck, 2001.

12) Craiovan, Tratat de Teoria generală a dreptului, ed. a II-a, Bucureşti, Ed.Universul Juridic, 1998.

13) Deleanu, Tratat de Procedura Civilă, Vol.2 , ed. a II a , Bucureşti, Ed. C.H.Beck, 2007.

14) Leş, Principii şi instituţii de drept procesual civil, Vol.I, Bucureşti, Ed.Lumina Lex, 1998.

15) loan Leş, Sisteme judiciare comparate, Bucureşti, AII Beck, 2002, p. 121.

16) Ioan Leş, Legislaţia executării silite, comentarii şi explicaţi,Bucureşti: Ed.C.H.Beck, 2007.

17) F. Măgureanu, Organizarea şi execrcitarea profesiei de executor judecătoresc, în R.D.C, nr. 10/2001.

18) G. C. Mihai, R. I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi filosofia dreptului, Ed. All, 1994.

19) R. Pinto, M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, deuxième édition, Paris, Dalloz, 1967.

20) N. Popa, Teoria dreptului în sistemul ştiinţelor juridice, Analele Universităţii Bucureşti. Drept, 1991.

21) N. Popa, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Ed. Ch. Beck 2005.

22) S. M. Rădulescu, Homo sociologicus, Raţionalitate şi iraţionalitate în acţiunea umană, Şansa, Bucureşti, 1994.

23) Ioan Santai, Introducere în studiul dreptului, Universitatea din Sibiu, 1991.

24) I.Stoenescu, S.Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală, Bucureşti, E.D.P.,1983.

25) I. Vlăduţ, Introducere în sociologia juridică, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1992.

26) M.Voinea, D.Banciu, Sociologie juridică, Bucureşti, Universitatea Româno-Americană, 1993.

27) S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silită, Bucureşti, Ed.Lumina Lex, 2001.

Preview document

Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 1
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 2
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 3
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 4
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 5
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 6
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 7
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 8
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 9
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 10
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 11
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 12
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 13
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 14
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 15
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 16
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 17
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 18
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 19
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 20
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 21
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 22
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 23
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 24
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 25
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 26
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 27
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 28
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 29
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 30
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 31
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 32
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 33
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 34
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 35
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 36
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 37
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 38
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 39
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 40
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 41
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 42
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 43
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 44
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 45
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 46
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 47
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 48
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 49
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 50
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 51
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 52
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 53
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 54
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 55
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 56
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 57
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 58
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 59
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 60
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 61
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 62
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 63
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 64
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 65
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 66
Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Statul de drept

Statul de drept 1. Definirea noţiunii de „stat de drept” Ca orice concept complex care a evoluat într-un interval lung de timp, defininirea...

Kant - Filosofia Dreptului

Immanuel KANT Născută ca cel mai frumos dar pe care zeii l-au făcut oamenilor, filosofia a apărut ca răspuns la întrebări: ce este existenţa; care...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Comparație între Trăsăturile Dreptului Internațional Public și cele ale Dreptului Intern

Dreptul poate exista doar într-o societate si nu poate exista nici o societate fara un sistem de drept care sa reglementeze relatiile dintre...

Metodele Utilizate de Dreptul Constituțional ca Știință

Ca orice alte ştiinţe, şi ştiinţa juridică operează cu concepte, definiţii şi, în mod deosebit, cu formulări de legităţi sub formă de teze,...

Te-ar putea interesa și

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Ai nevoie de altceva?