Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23510
Mărime: 119.63KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Nicu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC. EVOLUŢIA CONCEPTELOR DE FUNCŢIONAR PUBLIC ŞI FUNCŢIE PUBLICĂ.4
 4. 1.1. Consideraţii generale privind funcţia şi funcţionarul public 4
 5. 1.2. Evoluţia conceptelor de funcţionar public şi funcţia publică 10
 6. 1.2.1. Concepţia sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX 10
 7. 1.2.2. Şcoala interbelică 11
 8. 1.2.3. Şcoala românească postbelică în materie 15
 9. CAPITOLUL II
 10. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONAR PUBLIC ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ DUPĂ ANUL 1989 17
 11. 2.1. Funcţia publică 17
 12. 2.1.1. Noţiunea şi trăsăturile funcţiei publice 17
 13. 2.1.2. Categorii de funcţii publice 21
 14. 2.1.3. Ierarhia funcţiilor publice 25
 15. 2.1.4. Gestiunea funcţiei publice 27
 16. 2.1.5. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 28
 17. 2.2. Funcţionarul public 31
 18. 2.2.1. Noţiunea şi trăsăturile funcţionarului public 31
 19. 2.2.2. Funcţia publică şi funcţionarul public 35
 20. 2.2.3. Categorii de funcţionari publici 36
 21. CAPITOLUL III
 22. CARIERA FUNCŢIONARULUI PUBLIC DE CONDUCERE 40
 23. 3.1. Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public de conducere 40
 24. 3.2. Recrutarea funcţionarilor publici de conducere 44
 25. 3.3. Numirea funcţionarului public de conducere 46
 26. 3.4. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici de conducere 50
 27. 3.5. Evaluarea performanţelor profesionale şi promovarea funcţionarilor publici de conducere 53
 28. CAPITOLUL IV
 29. APLICAREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE FUNCŢIONARULUI PUBLIC DE CONDUCERE ÎN PERIOADA 2006-2011 LA ITM BISTRIŢA 58
 30. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din licență

INTRODUCERE

Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în structurile administrative; ei constituie o categorie socială ce poate reprezenta, pentru societatea civilă românească, elementul catalizator ce oferă stabilitate.

Ceea ce revendică funcţionarul public, indiferent de locul de muncă pe care îl are, este statutul lui social pe care perioada de tranziţie nu i l-a oferit. Societatea civilă deţine acest statut pentru cei care o servesc şi cărora ea le este datoare.

În sistemul de drept public din România, noţiunea de funcţie publică este tratată din secolul al XIX-lea în diverse cărţi şi tratate de specialitate, iar ca disciplină autonomă, dreptul administrativ a apărut destul de recent în învăţământul universitar românesc. Încă din perioada interbelică, au apărut cursuri de drept administrativ, care au stat la baza administraţiei din acele timpuri, dezvoltându-se ca o disciplină de sine stătătoare.

În toate ţările din Uniunea Europeană se consacră obligaţia funcţionarului public de a fi loial naţiunii pe care o slujeşte, instituţiilor democratice ale acestora şi, în particular, instituţiei în care este numit. Se recunoaşte existenţa unei legături particulare de fidelitate, care leagă funcţionarul de organul care l-a numit.

În literatura de specialitate se analizează această problemă folosind expresia „funcţie publică” şi respectiv „funcţionar public”.

Prin statut al funcţionarilor publici se înţelege totalitatea normelor juridice care stabilesc situaţia legală a funcţionarilor publici determinând drepturile şi obligaţiile lor generale. Statutul funcţionarilor publici este un statut general, care reglementează situaţia legală a tuturor funcţionarilor publici. Legea nr. 188/1999, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 125 din 8 octombrie 2008 reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici, autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC. EVOLUŢIA CONCEPTELOR DE FUNCŢIONAR PUBLIC ŞI FUNCŢIE PUBLICĂ.

1.1 Consideraţii generale privind funcţia şi funcţionarul public

Starea de armonie a omului cu sine însuşi şi cu ceilalţi a preocupat omenirea încă din zorii civilizaţiei, germenii marilor teorii pe care s-a clădit lumea modernă (să amintim doar teoria contractului scial, al cărei părinte a fost filosoful grec Lycophron, sau cea a separaţiei puterilor, formulată prima dată de Aristotel) regăsindu-se încă din Antichitate.

În ceea ce priveşte problematica funcţiei publice şi a statutului celor ce o exercită, este bine de ştiut că primul statut al funcţionarilor publici l-a făcut Împăratul Hadrian. Roma antică era preocupată de buna administrare a statului, iar în Bizanţ „serviciile publice” – aşa cum au fost numite mai târziu în textele teoretice – erau organizate în zece ramuri, cu nenumărate ministere.

O emoţionantă pledoarie pentru semnificaţia educaţiei, într-o societate care vrea să evolueze, ne-o oferă marele spirit al Antichităţii şi al tuturor vremurilor, Aristotel, care afirma că „educaţiunea copiilor trebuie să fie unul din obiectivele de căpetenie ale grijii legiuitorului”.

Evocată în zilele noastre, această teză se relevă a fi extrem de revoluţionară. Ea fundamentează una din dimensiunile concepţiei moderne privitoare la progresul social, care nu se poate concepe excluzând elementul educaţional, formarea celor care preiau şi dezvoltă destinele istorice.

Istoria dovedeşte că decadenţa administraţiei în Antichitate a apărut când împăraţii au început să încalce regulile pentru numirea şi înaintarea funcţionarilor. Se manifestă astfel traficul cu slujbele, nepotismul şi favoritismul.

Preview document

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 1
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 2
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 3
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 4
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 5
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 6
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 7
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 8
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 9
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 10
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 11
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 12
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 13
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 14
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 15
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 16
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 17
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 18
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 19
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 20
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 21
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 22
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 23
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 24
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 25
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 26
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 27
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 28
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 29
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 30
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 31
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 32
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 33
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 34
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 35
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 36
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 37
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 38
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 39
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 40
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 41
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 42
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 43
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 44
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 45
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 46
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 47
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 48
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 49
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 50
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 51
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 52
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 53
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 54
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 55
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 56
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 57
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 58
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 59
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 60
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 61
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 62
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 63
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 64
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 65
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 66
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 67
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 68
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 69
Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Juridice Privind Cariera Functionarului Public de Conducere.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Funcționarul Public

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Viața socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Necesitatea realizării prerogativelor...

Funcționarii publici într-o țară membră a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Prezentarea Primăriei Sectorului 1

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala...

Deontologia funcționarului public - răspunderea juridică

1. Notiune si prezentare Regimul juridic al functiei publice include si problema raspunderii juridice a functionarului public, care are ca...

Resursele Umane în Sectorul Public

1 - FUNCTIE SI FUNCTIONAR PUBLIC. 2 - RECRUTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIN ADMINISTRATIA PUBLICA. 3 - PERSONAL CONTRACTUAL. a). Trăsăturile...

Teorii Științifice cu Privire la Fenomenul Birocratic

Fenomenul birocratic Birocraţia reprezintă un fenomen aproape permanent al istoriei societăţilor moderne . Termenul de birocraţie are, însă, un...

Drept Administrativ

CURS I 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.1. Conceptul de administratie publica Administratia publica s-a dezvoltat ca o...

Evaluarea activității funcționarilor publici. Studiu de caz privind Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Introducere: Managementul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management, bine determinate, existente intre componente ale...

Deontologia funcției publice

Consideratii generale despre administratia publica Administratia publica reprezinta ansamblul activitatilor Presedintelui Romaniei, a Guvernului,...

Ai nevoie de altceva?