Drept Administrativ

Curs
7.8/10 (14 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 43416
Mărime: 616.42KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Apostol Tofan
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

 1. Partea a I-a
 2. Introducere în dreptul administrativ
 3. si în stiinta administratiei
 4. Capitolul I: Aspecte generale 4
 5. § 1. Notiuni fundamentale pentru studiul dreptul administrativ 4
 6. § 2. Teste de autoevaluare 8
 7. Capitolul II: Executivul si administratia publica 11
 8. § 1. Relatia executiv – administratie publica 11
 9. § 2. Rolul executivului în dreptul public contemporan 13
 10. § 3. Notiunea de autoritate publica potrivit Constitutiei României 18
 11. § 4. Notiunea de administratie publica potrivit Constitutiei României 19
 12. § 5. Sfera administratiei publice potrivit art. 52 din Constitutia României 20
 13. § 6. Definitia si trasaturile administratiei publice 21
 14. § 7. Teste de autoevaluare 22
 15. Capitolul III: Dreptul aplicabil administratiei publice 25
 16. § 1. Obiectul dreptului administrativ 25
 17. § 2. Definitia si trasaturile dreptului administrativ 27
 18. § 3. Izvoarele scrise ale dreptului administrativ 28
 19. § 4. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ 32
 20. § 5. Normele de drept administrativ 34
 21. § 6. Raporturile de drept administrativ 36
 22. § 7. Codificarea dreptului administrativ si a procedurii administrative 38
 23. § 8. Sinteza a evolutiei doctrinei administrative românesti.
 24. Loc si rol în miscarea de idei contemporana 41
 25. § 9. Teste de autoevaluare 46
 26. Bibliografie orientativa 49
 27. 3
 28. Partea a II-a
 29. Activitatea autoritatilor administratiei publice
 30. Capitolul I: Teoria generala a actului administrativ 50
 31. § 1. Aspecte generale 50
 32. § 2. Clarificari terminologice 52
 33. § 3. Definitia si trasaturile actului administrativ 53
 34. § 4. Clasificarea actelor administrative 57
 35. § 5. Teste de autoevaluare (cu caracter exemplificativ) 59
 36. Capitolul II: Conditiile de valabilitate ale actelor administrative 61
 37. § 1. Legalitatea si oportunitatea actelor administrative 61
 38. § 2. Forma si procedura emiterii actelor administrative 63
 39. § 3. Efectele juridice ale actelor administrative 69
 40. § 4. Metodologia elaborarii actelor administrative normative 72
 41. § 5. Teste de autoevaluare(cu caracter exemplificativ) 74
 42. Capitolul III: Modalitatile de iesire din vigoare a actelor administrative 77
 43. § 1. Suspendarea actelor administrative 77
 44. § 2. Revocarea actelor administrative 79
 45. § 3. Anularea si inexistenta actelor administrative 83
 46. § 4. Teste de autoevaluare(cu caracter exemplificativ) 89
 47. Capitolul IV: Contractele administrative 91
 48. § 1.Evolutia doctrinei cu privire la teoria contractelor administrative 91
 49. § 2. Definitia si trasaturile contractului administrativ 93
 50. § 3. Regimul juridic aplicabil contractelor administrative 94
 51. § 4. Teste de autoevaluare(cu caracter exemplificativ) 97
 52. Bibliografie orientativa 98
 53. 4

Extras din curs

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ

si în stiinta administratiei

Capitolul I

Aspecte generale

REZUMAT: în acest prim capitol sunt definite principalele notiuni cu care se opereaza

în dreptul administrativ si în stiinta administratiei, în scopul familiarizarii studentilor cu

întelesul acestora pentru a putea întelege principalele institutii ale disciplinei ce vor fi

studiate pe parcursul a trei semestre. Notiunea principala abordata din multiple

perspective este notiunea de administratie publica, privita ca notiune centrala a

disciplinei, careia i se alatura si altele precum, autoritate publica, autoritate a

administratiei publice, institutie publica, institutie de utilitate publica, putere publica,

serviciu public, interes public, putere discretionara sau exces de putere.

§ 1. Notiuni fundamentale pentru studiul dreptului administrativ

Orice analiza a dreptului administrativ se bazeaza de regula pe calificarea acestuia ca

fiind o ramura a dreptului public.

Legat de aceasta calificare se impune a fi facuta distinctia dintre dreptul public si

dreptul privat.

Desi în timp s-au formulat diferite criterii pentru delimitarea acestora, celebra ramâne

clasificarea facuta de Ulpian, potrivit careia dreptul public este cel care se refera la

organizarea statului roman, iar cel privat la interesele particularilor.

Dreptul public cuprinde normele care se refera la organizarea si functionarea

autoritatilor publice, raporturile dintre aceste autoritati, dintre stat si particulari, precum

si raporturile dintre state. Aceste norme sunt grupate în functie de obiectul de

reglementare în ramuri ale dreptului public, cum ar fi, dreptul constitutional, dreptul

administrativ, dreptul financiar etc.

Dreptul privat determina raporturile dintre particulari, fie dintre persoane fizice, fie

dintre acestea si persoane juridice ori numai dintre persoane juridice, dar nu ca

purtatoare ale puterii publice, ci în nume personal, fiind vorba despre dreptul civil,

dreptul familiei, dreptul securitatii sociale etc.

În studiul Dreptului administrativ, ramura a dreptului public, notiunea de

administratie publica ocupa pozitia centrala.

Etimologic, cuvântul administratie provine din limba latina, fiind compus din

prepozitia ad, însemnând la, catre si minister, însemnând servitor, supus.

Prin urmare, la origini, prin aceasta notiune s-a avut în vedere o activitate

subordonata, la comanda, pusa în slujba cuiva.

5

Notiunea de administratie publica reprezentând notiunea fundamentala pentru

Dreptul administrativ, prezentarea principalelor concepte cu care aceasta disciplina

opereaza va începe firesc cu analiza acesteia.

Daca în doctrina, legislatia si jurisprudenta interbelica din tara noastra s-a utilizat în

principal, notiunea de administratie publica, la care s-a revenit dupa 1990, în toata

perioada postbelica a fost folosita exclusiv notiunea de administratie de stat, consacrata

prin Constitutiile socialiste si legislatia epocii.

Fata de aceasta situatie se naste întrebarea, daca este vorba de notiuni diferite sau de

una si aceeasi notiune, cu alte cuvinte, daca sintagma administratie de stat este diferita

ca înteles de sintagma administratie publica sau dimpotriva se identifica cu cea din

urma.

Din analiza regimurilor constitutionale românesti, caracteristice fiecarei epoci rezulta

ca spre sfârsitul secolului XIX si prima parte a secolului XX prin notiunea de

administratie publica, larg utilizata, se avea în vedere de regula, atât activitatea

administratiei centrale cât si a administratiei locale, aceasta din urma fiind caracterizata

prin autonomie locala, rezultat al descentralizarii administrative, principii de baza ale

organizarii administratiei publice locale.

Notiunea de administratie publica acoperea astfel, atât activitatea administratiei

statale cât si activitatea administratiei locale, sfera administratiei publice fiind mai larga

decât a administratiei de stat, prin includerea si a administratiei publice locale.

Dimpotriva, în timpul regimului socialist, administratia de stat s-a limitat la

activitatea organelor centrale si locale ale administratiei de stat, între care exista o

stricta subordonare. Fara a fi utilizata ca atare, notiunea de administratie publica se

identifica cu notiunea de administratie de stat, în absenta unei administratii specifice

autoritatilor autonome, alese la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, distincta de

administratia de stat sau centrala.

Dupa anul 1990, s-a revenit la aceleasi principii ale organizarii si functionarii

administratiei publice caracteristice României interbelice, anterioare regimului socialist,

tinându-se cont însa de orientarea Europei occidentale în aceasta privinta, la care în

permanenta legislatia, jurisprudenta si doctrina de la noi se raporteaza.

Prin urmare, între administratia publica si administratia de stat exista un raport de

la întreg la parte, administratia de stat reprezentând o componenta a administratiei

publice, alaturi de administratia locala.

Astfel, la nivelul colectivitatilor locale întâlnim atât decizii administrative, având un

interes exclusiv local (spre ex., construirea unei scoli într-o comuna) cât si atributii cu

caracter statal (spre ex., atributiile de autoritate tutelara).

Analiza notiunii de administratie publica presupune si lamurirea celor doua sensuri

ale sale

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88
Drept Administrativ - Pagina 89
Drept Administrativ - Pagina 90
Drept Administrativ - Pagina 91
Drept Administrativ - Pagina 92
Drept Administrativ - Pagina 93
Drept Administrativ - Pagina 94
Drept Administrativ - Pagina 95
Drept Administrativ - Pagina 96
Drept Administrativ - Pagina 97
Drept Administrativ - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ.pdf

Alții au mai descărcat și

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Funcțiile în organele administrației publice

ARGUMENT Caracterul legal al administratiei publice, impune ca atat organizarea cat si activitatea acesteia, sa fie reglementata de lege, in...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?