Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 46814
Mărime: 145.07KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr. Jenuica Dinel

Cuprins

 1. Cuprins:
 2. Introducere 3
 3. Capitolul 1. Conceptul de drept administrativ al Uniunii Europene 4
 4. 1.1 Modalităţi de definire a dreptului administrativ al Uniunii Europene 4
 5. 1.1.1 Noţiunea de drept administrativ din punct de vedere formal 5
 6. 1.1.2 Noţiunea de drept administrativ din punct de vedere material 6
 7. 1.2 Dreptul administrativ european 6
 8. Capitolul 2. Izvoarele dreptului administrativ al Uniunii Europene 11
 9. 2.1 Izvoarele scrise 11
 10. 2.1.1 Dreptul comunitar originar sau primar 11
 11. 2.1.2 Dreptul comunitar derivat (legislaţia secundară) 12
 12. 2.1.2.1 Regulamentul 12
 13. 2.1.2.2 Directiva 13
 14. 2.1.2.3 Decizia 14
 15. 2.1.2.4 Recomandări şi avize 14
 16. 2.1.3 Dreptul comunitar complementar (dreptul terţiar) 14
 17. 2.2 Dreptul cutumiar 16
 18. 2.3 Jurisprudenţa 17
 19. Capitolul 3. Structura administrativă a Uniunii Europene-Comisia Europeană 20
 20. 3.1 Repere istorice 20
 21. 3.2 Structura Comisiei 21
 22. 3.2.1 Structura statică sau organizatorică 21
 23. 3.2.1.1 Colegiul Comisiei 21
 24. 3.2.1.2 Cabinetele Comisiei 23
 25. 3.2.1.3 Portofoliile Comisiei 24
 26. 3.2.1.4 Direcţiile Generale şi Serviciile Comisiei 24
 27. 3.2.2 Structura dinamică sau funcţională 25
 28. 3.2.2.1 Serviciile generale 25
 29. 3.2.2.2 Serviciile speciale 26
 30. 3.3 Atribuţiile Comisiei Europene 27
 31. 3.4 Funcţionarea Comisiei 29
 32. Capitolul 4. Principiile generale ale dreptului administrativ european 32
 33. 4.1 Definiţie şi caracterizare 32
 34. 4.2 Clasificare 34
 35. 4.2.1 Încredere şi previzibilitate 34
 36. 4.2.2 Deschidere şi transparenţă 37
 37. 4.2.3 Responsabilitate 39
 38. 4.2.4 Eficienţă şi eficacitate 40
 39. 4.3 Metode de determinare a conţinutului principiilor generale 41
 40. Capitolul 5. Reguli fundamentale ale dreptului administrativ al Uniunii Europene…..44
 41. 5.1 Principiul egalităţii şi nediscriminarea – reguli de drept pentru statele membre ale Uniunii Europene 44
 42. 5.1.1 Conceptele de egalitate şi de nediscriminare 45
 43. 5.1.2 Jurisprudenţa şi legislaţia comunitară cu privire la principiul egalităţii şi nediscriminarea 46
 44. 5.2 Principiul liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeană 47
 45. 5.2.1 Cadrul normativ 47
 46. 5.2.2 Procedura administrativă în domeniul vizelor 49
 47. 5.2.3 Libera circulaţie a forţei de muncă 50
 48. 5.2.4 Libera circulaţie şi efectuarea de călătorii turistice 53
 49. Capitolul 6. Procesul decizional în Uniunea Europeană 54
 50. 6.1 Metodele procedurale pentru adoptarea deciziilor administrative 54
 51. 6.2 Modalităţile de contestare a deciziilor administrative ilegale 57
 52. 6.3 Limitele libertăţii de decizie a administraţiei publice în domeniile specifice dreptului comunitar 62
 53. 6.3.1 Limitele puterii discreţionare în dreptul funcţiei publice comunitare 62
 54. 6.3.2 Limitele puterii discreţionare în Dreptul comunitar al concurenţei 64
 55. 6.3.3 Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii comerciale comune 66
 56. 6.3.4 Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii agricole comune… 67
 57. 6.3.5 Limitele puterii discreţionare în cadrul Uniunii Vamale 68
 58. 6.3.6 Limitele puterii discreţionare în Dreptul social comunitar 68
 59. 6.4 Principiul proporţionalităţii 70
 60. Capitolul 7. Spaţiul administrativ al Uniunii Europene 72
 61. 7.1 Componenţă 74
 62. 7.1.1 Elementele componente conform legislaţiei primare a Uniunii Europene 74
 63. 7.1.2 Elemente componente conform legislaţiei secundare a Uniunii Europene 81
 64. 7.1.2.1 Reglementări privind mijloacele juridice de acţiune ale administraţiei europene (actele administrative) 81
 65. 7.1.2.2 Reglementări privind mijloacele de personal: funcţia publică din instituţiile comunitare 87
 66. 7.2 Convergenţe administrative în Uniunea Europeană 89
 67. Concluzii 96
 68. Bibliografie 98

Extras din disertație

Introducere:

În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ european au un rol esenţial, reprezentând fundamentul organizării şi funcţionării Uniunii. Acest fapt se datorează în special funcţiilor care îi sunt conferite administraţiei, locului ocupat de aceasta în cadrul societăţii, mijloacelor pe care le întrebuinţează şi scopului pe care îl slujeşte.

În prezent, Uniunea Europeană trece printr-o etapă în care se pune problema dacă există o administraţie europeană sau dacă asistăm la naşterea unei noi administraţii sau a unui mecanism ce vizează asigurarea cooperării între administraţiile naţionale. Poziţia actuală a dreptului administrativ naţional în Uniunea Europeană este aceea a integrării într-un sistem global de îndepliniri de sarcini, în condiţiile în care nu mai operează prezumţia competenţei exclusive a statului în privinţa îndeplinirii sarcinilor faţă de populaţie. În acest sens, principiul subsidiarităţii joacă un rol esenţial în repartizarea competenţelor între diversele niveluri de realizare a sarcinilor autorităţilor.

Astfel, dacă prin drept administrativ european am înţelege doar dreptul care guvernează organizarea şi funcţionarea instituţiilor UE, ne-am limita la viziunea clasică a organizaţiei internaţionale care nu poate să impună deciziile sale statelor membre decât prin instrumentul tratatului şi necesitatea ratificării lui pentru a produce efecte în dreptul intern. Însă, regulamentele Uniunii Europene sunt de aplicabilitate directă în dreptul intern al statelor membre.

Totuşi, dreptul administrativ european nu poate fi disociat într-un drept administrativ aplicabil doar instituţiilor comunitare şi un drept administrativ propagat în exterior şi aplicabil instituţiilor administrative din ţările membre.

Cunoaşterea mecanismelor de funcţionare a sistemului juridic european presupune analiza principiilor supremaţiei şi efectului direct al dreptului comunitar, precum şi a modalităţilor de asigurare a unui tratament echitabil pentru toţi cetăţenii Uniunii. Astfel, urgenţa demersului studierii dreptului administrativ european derivă din aceea că dreptul comunitar este aplicat direct dar într-o mică măsură de Comisie, ca instituţie comunitară, şi în special de autorităţile administrative naţionale. Cu toate acestea necesitatea democratizării administraţiei şi apropierea ei de cetăţean este un deziderat european împărtăşit de toate ţările membre.

Având în vedere importanţa administraţiei publice europene şi a dreptului administrativ european în cadrul UE, am abordat această temă în prezenta lucrare, considerând că este un punct important de plecare pentru un viitor funcţionar public, ţinând cont de proaspăta integrare a României în Uniunea Europeană.

Capitolul l

Conceptul de drept administrativ al Uniunii Europene:

Conceptul de drept administrativ european este strâns legat de noţiunea de administraţie publică europeană, ea formând obiectul de cercetare ştiinţifică al ştiinţei dreptului administrativ european. Mulţi autori de drept administrativ se întreabă însă dacă există o administraţie europeană şi dacă asistăm la naşterea unei noi administraţii sau doar a unui mecanism vizând asigurarea cooperării între administraţiile naţionale.

În prezent, Uniunea Europeană trece printr-o fază în care nu se poate spune că vechile state suverane mai există în forma lor clasică, dar nici nu se poate vorbi de o reală integrare, fiind creat un tip de ordine federală, aflat sub controlul statelor care au generat-o. Acest fapt priveşte atât aspectele constituţionale ale comunităţii, cât şi pe cele administrative. De altfel, Léontin Jean Constantinesco (specialist francez în drept comunitar, de origine română) caracteriza juridic Comunitatea Europeană ca fiind „o organizaţie integrantă cu caracter evolutiv" Astfel, această construcţie incompletă a sistemului comunitar se reflectă şi în administraţie.

Nu se poate discuta încă de un model de administraţie publică europeană. Principalele texte constituţionale ale Uniunii Europene şi anume Tratatul de la Roma (1957) şi Tratatul de la Maastricht (1992) nu prezintă un model de administraţie publică pentru statele membre. O dată stabilită natura democratică a regimului politic, aspectele legate de guvernare şi administraţie sunt lăsate la discreţia statelor membre. Formal, din punct de vedere legal statele membre au autonomie deplină în ceea ce priveşte administraţia

Preview document

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 1
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 2
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 3
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 4
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 5
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 6
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 7
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 8
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 9
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 10
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 11
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 12
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 13
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 14
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 15
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 16
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 17
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 18
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 19
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 20
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 21
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 22
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 23
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 24
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 25
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 26
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 27
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 28
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 29
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 30
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 31
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 32
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 33
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 34
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 35
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 36
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 37
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 38
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 39
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 40
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 41
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 42
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 43
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 44
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 45
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 46
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 47
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 48
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 49
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 50
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 51
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 52
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 53
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 54
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 55
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 56
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 57
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 58
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 59
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 60
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 61
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 62
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 63
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 64
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 65
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 66
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 67
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 68
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 69
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 70
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 71
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 72
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 73
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 74
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 75
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 76
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 77
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 78
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 79
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 80
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 81
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 82
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 83
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 84
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 85
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 86
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 87
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 88
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 89
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 90
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 91
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 92
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 93
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 94
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 95
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 96
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 97
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 98
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 99
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 100
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 101
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 102
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 103
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 104
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 105
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 106
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 107
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 108
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 109
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 110
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 111
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 112
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 113
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 114
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 115
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 116
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 117
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 118
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 119
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 120
Reglementări Administrative ale Uniunii Europene - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Reglementari Administrative ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a capitalurilor

I.INTRODUCERE “Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor...

Raport de practică la Primăria Municipiului Suceava

I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI – PRIMĂRIA SUCEAVA Stagiul de practică a fost efectuat la Primăria municipiului Suceava în cadrul Departamentului de...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Modalități de înființare a unei întreprinderi din domeniul agroalimentar cu aplicație la SC Rarăul SA

CAPITOLUL I LOCUL SECTORULUI AGROALIMENTAR ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI 1.1. Importanţa sectorului agroalimentar din România Economia agroalimentară se...

Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor 1.1. Conţinutul serviciilor Sectorul serviciilor este unul...

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Reforma sistemului de pensii

I. INTRODUCERE Sistemele de pensii traverseaza în întreaga lume o perioada de criza. Multe dintre tarile Uniunii Europene, dar nu numai, au...

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Introducere Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă,...

Ai nevoie de altceva?