Spațiul administrativ al Uniunii Europene

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 33804
Mărime: 153.70KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 5
 3. CONSIDERAŢII ASUPRA TENDINŢELOR DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 5
 4. 1.1. Evoluţia spaţiului administrativ 5
 5. 1.1.1. Osmoza administraţie/societate 5
 6. 1.1.2. Determinantele modernizării birocraţiei 7
 7. 1.1.3. Depolitizarea administraţiei 11
 8. 1.1.4. Politica privind dezvoltarea resurselor umane 13
 9. 1.2. Modernizarea administraţiei -factor determinant în stimularea competiţiei naţionale 18
 10. 1.3. Rezistenţa la schimbare 20
 11. CAPITOLUL II 23
 12. SPAŢIUL ADMINISTRATIV AL UNIUNII EUROPEAN 23
 13. 2.1. Spaţiu Public European 23
 14. 2.2. Elementele de arhitectură juridică a spaţiului administrativ european 25
 15. 2.2.1 Elemente componente conform legislaţiei primare a Uniunii Europene 25
 16. 2.1.2. Elemente componente conform legislaţiei secundare a Uniunii Europene 33
 17. 2.1.2.1.Reglementări privind actele administrative 33
 18. 2.1.2.2. Reglementări privind mijloacele de personal: funcţia publică din instituţiile comunitare 39
 19. 2.2. Convergenţe administrative în uniunea europeană 41
 20. 2.2.1.Factorii care pot avea un rol în convergenta administrativă europeană 42
 21. 2.2.1.1.Tratatele CE şi legislaţia secundară de implementare a lor 42
 22. 2.2.1.2. Contactul constant dintre oficialii statelor membre 43
 23. 2.2.1.3.Curtea Europeană de Justiţie 43
 24. 2.2.1.4.Tradiţia autonomiei locale 45
 25. 2.2.1.5.Multiplicarea structurilor de decizie şi coordonare 45
 26. 2.2.1.6.Apariţia unor autorităţi administrative independente 46
 27. CAPITOLUL III 49
 28. SPAŢIUL ŞI ELEMENTELE COMPONENTE ALE SPAŢIULUI ADMINISTRATIV COMUN AL UNIUNII EUROPENE 49
 29. 3.1. Spaţiul administrativ comun al Uniunii Europene 49
 30. 3.1.1. Europenizarea administraţiei 53
 31. 3. 1.2. Cooperarea administrativă 54
 32. 3.2. Elementele componente ale Spaţiului administrativ comun al UE 55
 33. 3.2.1. Proceduri şi practici administrative identice 56
 34. 3.3. Buna administrare şi buna guvernare 57
 35. 3.3.1. Buna administrare 57
 36. 3.3.2. Buna guvernare 58
 37. 3.3.3. Ombudsmanul European 59
 38. CAPITOLUL IV 62
 39. CADRUL GENERAL DE DEZVOLTARE A UNEI ,,EUROPE PUTERNICĂ ŞI UNITĂ” 62
 40. 4.1. Contextul construcţiei unei Europe puternice 62
 41. 4.1.1. Misiunea Europei unite 64
 42. 4.1.2. Reforma instituţională şi conceptul de „Europă lărgită mărită". Tratatul de la Nisa 65
 43. 4.2. Categoriile de competenţe ale Uniunii Europene 69
 44. 4.2.1. Competenţe exclusive 69
 45. 4.2.2. Domenii de competenţă comună 70
 46. 4.2.3. Domeniile acţiunii de sprijinire, de coordonare sau complementare 70
 47. 4.2.4. Clauza de flexibilitate 71
 48. 4.2.5. Clauze cu caracter general 71
 49. 4.3. Instituirea Pieţei interne unice 72
 50. 4.3.1. Libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor 73
 51. 4.3.2. Libertatea de stabilire 74
 52. 4.3.3. Libertatea de prestare a serviciilor 75
 53. 4.3.4. Libera circulaţie a mărfurilor 76
 54. 4.3.5. Capitaluri şi Plăţi 77
 55. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 80
 56. BIBLIOGRAFIE 82

Extras din disertație

INTRODUCERE

Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei furnizarea unui nou punct de echilibru relativ stabil. Din contră, trebuie interpretată ca un proces în continuă evoluţie şi care, după cum se pare, nu a relevat încă în totalitate efectele. Acest proces este de natură să repună în discuţie modelul tradiţional pe care este construită administraţia şi să modifice profund poziţia sa în societate.

Uniunea Europeană tinde spre realizarea unui Spaţiu comun în care particularii şi statele membre să beneficieze de aceleaşi drepturi şi obligaţii avand ca temei o ordine juridică comună. Dreptul administrativ al UE cât şi practicile administrative sunt cele mai receptive domenii la condiţii şi reguli uniforme Spaţiul comun al UE cuprinde toate domeniile de reglementare competente Uniunii, începând cu spaţiul geografic şi terminând cu integrarea politică a statelor membre (cedarea de competenţe suverane) . De pildă în domeniul instituiri unei organizări comune a pieţelor agricole .

Realizarea unei administrări eficiente a treburilor publice ale Uniunii, aplicarea normelor juridice administrative la cazurile particularilor, organizarea si funcţionarea instituţiilor, uniformizarea şi armonizarea legislaţiilor naţionale administrative constituie obiective ce se regăsesc în structura Spaţiul administrativ comun al Uniunii Europene .

Oportunitatea oferită de contextul actual este de a proiecta Europa de mâine, o Europă suficient de puternică pentru a face faţă provocărilor actuale, dar mai ales celor viitoare. Din această perspectivă, suita acţiunii demarate de Uniune nu vizează un proces de reformă, ci sunt concentrate asupra proiectului de creare a unei noi construcţii, fără însă ca aceasta să însemne abandonarea realizărilor din perioadele trecute.

Deoarece interesul este mult mai mare, depăşind cadrul unei reforme, îmbunătăţirile instituţionale nu pot fi limitate doar la rezolvarea unor disfuncţionalităţi.

Constituţia europeană, care reflectă acest deziderat, este, în primul rând, un act creativ şi doar în subsidiar unul corectiv.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII ASUPRA TENDINŢELOR DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.1. Evoluţia spaţiului administrativ

Doar monopolul constrângerilor în jurul cărora s-a construit spaţiul de putere administrativă nu este suficient pentru a asigura coeziunea acestuia.

Administraţia este subordonată forţelor centrifuge, care exercită o presiune continuă asupra componentelor sale şi care ameninţă permanent omogenitatea acestora: în interior, expansio¬nismul administrativ conduce la multiplicarea exagerată a liniilor de comunicare din interiorul aparatului ale cărui articulaţii sunt în prezent mult mai complexe şi diversificate; la exterior este pus la punct un dispozitiv de reglementare, care reduce capacitatea de influenţare a administraţiei asupra teritoriului său social de inter¬venţie sau, cu alte cuvinte, pertinenţa mijloacelor sale tradiţionale de acţiune.

1.1.1. Osmoza administraţie/societate

Mişcarea prin care administraţia îşi extinde permanent aria de influenţă şi acoperă un câmp social din ce în ce mai vast este însoţită de modificări profunde ale raportului administraţie/societate.

Frontierele spaţiului administrativ, dilatate la dimensiunile întregii societăţi, se estompează, devenind fluide. Nu mai există o demarcaţie netă între administraţie şi societatea cu care aceasta, într-o primă fază, tinde să se suprapună, apoi să se întrepătrundă, pentru ca, în final, să se confunde.

Efectele acestei tendinţe de apropiere spre care, în mod iremediabil, este antrenată societatea contemporană sunt destul de ambigue: fie oferă proba unei disoluţii ale administraţiei într-o societate civilă care se autoreglează, fie, din contră, este semnul absorbţiei societăţii civile de către aparatul unui Stat de tip tota¬litar, care polarizează în jurul său ansamblul raporturilor de putere.

Ceea ce se impune a fi reţinut este că administraţia nu este un spaţiu de putere izolat, separat, detaşat de restul corpului social, iar monopolul constrângerilor nu constituie un element suficient de relevant.

Perspectiva absorbţiei administraţiei de către societatea civilă, realizabilă în condiţiile declinului progresiv al puterii de Stat, este un mit sau o utopie, care însoţeşte întreaga teorie politică.

Bibliografie

1. Alexandru, I., (2010), Administraţia publică - Teorii, realităţi, perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

2. Alexandru, I., Gilia, C., Ivanoff, I.-V., (2002), Sisteme politico-administrative europene, Editura Hamangiu, Bucureşti.

3. Alexandru, I., (2008), Drept administrativ european, Ed. Universul Juridic, Bucureşti.

4. Alexandru, I. şi colectivul, (2007), Dreptul administrativ în uniunea Europeană. Drept administrativ comparat. Drept admnistrativ al Uniunii Europene, Ed.Lumina Lex, Bucureşti.

5. Andreşan-Grigoriu, B., (2010), Dreptul Uniunii Europene. Culegere de grile şi speţe, Editura CH Beck, Bucureşti.

6. Anghel, I. (2007), Personalitatea juridica si competentele Comunităţilor Europene / Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

7. Blaj, G., (2009), Restrângerea dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în UE, Editura Hamangiu, Bucureşti.

8. Balmond, L., Bourrinet, J., (1995), Leş relations exterieures de l'Union europeenne Presses Universitaires De France, Paris.

9. Diaconu, N., (2008), Dreptul Uniunii Europene. Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

10. Fuerea, A., (2011), Manualul Uniunii Europene, Ediţia a V-a revizuită şi adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Editura Universul Juridic, Bucureşti.

11. Jinga, I., (1999), Uniunea Europeană. Realităţi şi perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

12. Manolache, O., (2006), Tratat de drept comunitar, Ediţia a-V-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

13. Mazilu, D., (2007), Integrare Europeană. Drept comunitar şi instituţii europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

14. Marga, M., (2001), Filosofia unificării europene, Editura fundaţiei pentru studii europene, Cluj-Napoca.

15. Năstase, A., România europeană: un proiect politic social-democrat, Editura MondoMedia Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai" Bucureşti 2007 ISBN 978-973-99977-9-9.

16. Popescu, L.G.,(2005), Politici publice, Editura Economică, Bucureşti.

17. Prodi, R., (2000), Donnerforme a la nouvelle Europe, Bruxelles, 15 fevrier .

18. Reuter, P., (2006), Droit internaţional public, 4e edition, Presses Universitaires De France, Paris.

19. Schwarze, J., (2009), Droit administratif européen, Ediţia a II-a, Ed. Bruylant, Bruxelles.

20. Verginia Vedinaş, (2002), Dreptul administrativ şi instituţiile politico-administrative, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Legislaţie

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 2012.

2. Ghidul analizei nevoilor deformare, ANFP, Bucureşti, 2005.

3. Decizia Comisiei (2009/442/CE) din 5 iunie 2009 de implementare a Directive: 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 148 din 11.6.2009.

4. Hotărârea din 7 iunie 2011 în cauza 1-471/08, Toland/Parlament, nepublicată încă în Culegere.

5. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse / 16.11.2007.

6. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei publicat în Jurnalul Oficial L 145, 31/05/2001.

7. Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la accesul public la documente (conform articolului 104 alineatul (7) din Regulamentului de procedură) pentru anii 2009-2010 (2010/2294(INI)) (2013/C 51 E/og) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 51 E 22.2.2013.

8. Tratatului de la Lisabona, la 1 decembre 2009.

9. Tratatul de la Nisa, Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 10 martie 2001.

10. Tratatul privind Uniunea Europeană OJ C 326, 26.10.2012.

11. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene , 26.10.2012.

12. Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice 2012/C 327/01.

13. Statutul funcţionarilor comunitari, adoptat la 29 februarie 1968, publicat în J.O.C.E. nr. 56 din 04.03.1968.

14. Le Parlament europeen, Editura P.E. 2001.

Preview document

Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 1
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 2
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 3
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 4
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 5
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 6
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 7
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 8
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 9
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 10
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 11
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 12
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 13
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 14
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 15
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 16
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 17
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 18
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 19
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 20
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 21
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 22
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 23
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 24
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 25
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 26
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 27
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 28
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 29
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 30
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 31
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 32
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 33
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 34
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 35
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 36
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 37
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 38
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 39
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 40
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 41
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 42
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 43
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 44
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 45
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 46
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 47
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 48
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 49
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 50
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 51
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 52
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 53
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 54
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 55
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 56
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 57
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 58
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 59
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 60
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 61
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 62
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 63
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 64
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 65
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 66
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 67
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 68
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 69
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 70
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 71
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 72
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 73
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 74
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 75
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 76
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 77
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 78
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 79
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 80
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 81
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 82
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 83
Spațiul administrativ al Uniunii Europene - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Spatiul administrativ al Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO

INTRODUCERE Religia este baza existenţei omeneşti. „Friedrich Shlegel” Actualitatea temei. Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Competenta administrației publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Drept administrație publică europeană

CAPITOLUL I CADRU GENERAL Secţiunea 1. Introducere Fiecare stat protejează drepturile şi libertăţile cetăţenilor săi vârstnici, în funcţie de...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Impactul aderararii României la UE asupra IMM

Introducere Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la...

Uniunea Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este o uniune economică și politică, care cuprinde 28 de țări europene. Ea are o populație de 508 milioane de...

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand...

Cercetări cu privire la agroturismul montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Administrația publică în contextul UE

1.1 Conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică este una extrem de de controversată atunci când vine vorba de definirea...

Ai nevoie de altceva?