Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 29987
Mărime: 120.35KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Epure
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D. Sârcu
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI DREPT AL RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. LISTA ABREVIERILOR 3
 3. INTRODUCERE 4
 4. CAPITOLUL I
 5. Definirea libertăţii religioase
 6. 1.1. Noţiunea de libertate religioasă 11
 7. 1.2. Reglementările internaţionale 13
 8. 1.3. Jurisprudenţa CEDO 16
 9. 1.4. Reglementările interne 31
 10. Concluzii 36
 11. CAPITOLUL II
 12. Libertatea religioasă protejată de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
 13. 2.1. Libertatea de a schimba religia sau convingerea 38
 14. 2.2. Libertatea de a-şi manifesta religia 40
 15. 2.3. Dreptul de înregistrare a cultelor religioase 44
 16. Concluzii 48
 17. CAPITOLUL III
 18. Ingerinţele autorizate de art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
 19. 3.1. Ingerinţele prevăzută de lege 50
 20. 3.2. Scopul legitim urmărit 55
 21. 3.3. Necesitatea ingerinţei într-o societate democratică 57
 22. Concluzii 59
 23. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 61
 24. BIBLIOGRAFIE 65
 25. DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 67

Extras din licență

INTRODUCERE

Religia este baza existenţei omeneşti.

„Friedrich Shlegel”

Actualitatea temei. Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale conferă tuturor persoanelor ce se afla sub jurisdicţia unui stat membre al aceste Convenţiei toate drepturile şi libertăţile care sunt înscrise în ea şi în protocoalele sale adiţionale. Convenţia sus numită apără drepturile oricărei persoane aflată sub jurisdicţia statelor membre al aceste Convenţii, mai mult ca atât oricare persoană este în drept să se apere în instanţele naţionale cât şi internaţionale pentru încălcarea acestor drepturi, cum este Curtea Europeană a Drepturilor Omului care se află la Strasbourg.

În actul European sus numit găsim un drept enunţat de art.9 „libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie” care protejează „forul interior” al individului. Acest drept după părerea multor doctrinari se referă la o totalitate de domenii ale gândirii umane indiferent de originea şi scopul lor: aici sunt protejate atât religia, filozofia cât şi morala şi politica. Republica Moldova ca membră la Convenția sus numită este obligată să implimenteze aceste drepturi și libertăți în legislația sa internă și să respecte cu bună-credință aceste drepturi și libertăți tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția sa.

Actualitatea temei date se manifestă și prin faptul că Republica Moldova deseori este judecată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de faptul că nu respectă libertatea religioasă și nu-și aduce legislația sa internă în concordanță cu prevederile Convenției.

O altă problemă este că prevederile legale ale Republicii Moldova în ceea ce privește libertatea religioasă aduc niște privilegii de care se bucură unele entități religioase față de celelalte.

Fiind parte la Convenția sus numită, Republica Moldova este obligată să introducă normele Convenției în legislația sa internă, însă în acest proces de legiferare, Republica Moldova are încă mult de lucrat, deoarece cu toții știm și ne-o dorim acea integrare Europeană, însă această integrare este una foarte dificilă în primul rînd consider eu, deoarece țara noastră nu pe deplin aplică normele cu referire la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în primul rînd deoarece legislația noastră este una foarte flexibilă, în plus funcționarii de stat, organele de drept nu sunt pe deplin conștienți de respectarea acestor drepturi și libertăți.

Mă bucură faptul că însă-și Constituția Republicii Moldova în art.4 alin (1) prevede că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, și alin (2) al aceluiași articol se spune că dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.

Consider eu că această prevedere a fost și este începutul unui proces bine conturat al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului din țara nostră. Acest proces este unul de lungă durată, dar consider eu că o mare parte a legislației din Republica Moldova este adusă în concordanță cu convențiile și tratatele internaționale la care țara noastră este parte, aceste legi doar trebuie de pus în aplicare și de respectat, deoarece respectarea libertăţilor fundamentale constituie temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în lume şi a căror menţinere se bazează în mod esenţial, pe de o parte, pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe o concepţie şi un respect comun al drepturilor omului.

Motivul alegerii temei. Țara noastră în procesul de uniformizare a legislației trebuie să respecte toate cerințele în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, deoarece realizarea acestui scop va aduce respectul și încrederea celorlalte țări membre ale Convenției europeane pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Realizarea acestei misiuni va uni membrii săi untr-o uniune mult mai puternică care poate aduce stabilitatea în Europa și poate fi ca un exemplu pentru celelalte continente

Tema data și anume libertatea religioasă și ingerința în exercitarea libertății religioase potrivit jurisprudenței CEDO a fost aleasă de mine dat fiind faptul existenței multitudinii de cazuri prin care statele sunt judecate de faptul că nu respectă acestă libertate. Libertatea religioasă după părerea mea trebuie de respectat deoarece nu prejudiciază nici o persoană, chiar dacă și prejudiciază un interes, statul poate prin organele sale și potrivit legii să se implice în exercitarea acestei libertăți.

Libertatea religioasă este unul din principiile fundamentale ale drepturilor și libertăților omului, aceste drepturi și libertăți cum spuneam mai sus are un scop veritabil, și anume făurirea unei păci în lume, fiind bazat pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe o concepţie şi un respect comun al drepturilor omului.

Istoria și apariția conceptelor filozofice despre libertatea religioasă. Din cele mai vechi timpuri oamenii caută un adevăr desăvârşit în care să creadă şi să le fie o călăuză în viaţa lor de zi cu zi. Religia este una din fenomenele create de om şi nu în ultimă măsură de divinităţile declarate de el pentru a fi condus în acestă viaţă. Religia fiind costituită dintr-o dogmă şi o practică îndelungată privind sistemul divinităţii şi care îi uneşte, în aceeaşi unitate spirituală, pe toţi care aderă la acest sistem, fiind format dintr-o totalitate de instituţii şi organizaţii corespunzătoare. Religia are ca scop şi sarcină educarea şi instruirea membrilor săi în spiritul dogmelor sale.

Începuturile filosofiei religiei din sec. al XVII-lea și începutul sec. XIX-lea, se leagă de gândirea lui Immanuel Kant , Arthur Schopenhauer , Ludwig Feuerbach , Friedrich Schleiermacher , precum şi de gânditorii marxişti Karl Marx și Friedrich Engels

Kant şi G.W. F. Hegel au studiat cu precădere lumea ideilor şi a conceptelor şi legătura lor cu realitatea, aşa cum este ea perceptuă şi conceptualizată de om.

Perspectiva lor a încurajat o evaluare interesantă a religiei, pusă în lumină de Ludwig Feuerbach. Potrivit lui, religia are o determinare subiectivă, umană, şi reflectă continuarea experienţei în familie. Omul matur îşi doreşte existenţa unui „Tată perfect, ceresc”, care să îi susţină obiectiv existenţa sa proprie, pe pământ, aşa după cum şi în copilărie avea nevoie de autoritatea şi inima părinţilor.

Preview document

Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 1
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 2
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 3
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 4
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 5
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 6
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 7
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 8
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 9
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 10
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 11
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 12
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 13
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 14
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 15
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 16
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 17
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 18
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 19
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 20
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 21
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 22
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 23
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 24
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 25
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 26
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 27
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 28
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 29
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 30
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 31
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 32
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 33
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 34
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 35
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 36
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 37
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 38
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 39
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 40
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 41
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 42
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 43
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 44
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 45
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 46
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 47
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 48
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 49
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 50
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 51
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 52
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 53
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 54
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 55
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 56
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 57
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 58
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 59
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 60
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 61
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 62
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 63
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 64
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 65
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 66
Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Ingerintele Statului in Exercitarea Libertatii Religioase Potrivit CEDO.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Legea Țării

INTRODUCERE Vechiul drept românesc, aşa cum precizează şi Dimitrie Cantemir, a fost ius non scriptum, adică un dreptul nescris. La rândul său,...

Sancțiunile de drept civil material - nulitatea și inexistența

NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL. TEORIA INEXISTENŢEI 1.1.Consideraţii generale Termenul nulitate derivă de la latinescul nullitas şi fr. nullite...

Contractul de Leasing

Introducere Am ales sa scriu acest proiect despre contractul de leasing, deoarece eu sunt de acord cu derularea acestui contract pentru ca...

Drepturile și libertățile social-politice

1. Libertatea conştiinţei Într-o accepţiune largă libertatea conştiinţei este posibilitatea cetăţeanului de a avea şi de a exprima public o...

Desfășurarea procesului penal în termeni rezonabili

INTRODUCERE Continua modificare a relaţiilor sociale, în permanenţă impune dezvoltarea unui cadru legislativ eficient şi corespunzător, care ar...

Te-ar putea interesa și

Obligații pozitive

INTRODUCERE Dacă vocaţia instrumentelor internaţionale de protecţie a persoanei umane este mai întâi de toate enunţarea drepturilor, această...

Ai nevoie de altceva?