Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 22159
Mărime: 86.92KB (arhivat)
Publicat de: Dorina N.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Caragata
Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

 1. Introducere: ...3
 2. Capitolul I . Președintele României. Generalități ...5
 3. 1.1 Forma de guvernământ și regimul politic al României 5
 4. 1.2 Rolul Președintelui României ...6
 5. 1.3 Principiul supremației legii ...7
 6. 1.4 Principiul alternanței democratice la guvernare 10
 7. 1.5 Alte Principii ale statului de drept ..11
 8. Capitolul II. Actele și Răspunderea Președintelui României ..14
 9. 2.1 Alegerea și durata mandatului Președintelui României ..14
 10. 2.2 Interimatul funcției de Președinte al României ...16
 11. 2.3 Actele juridice și politice ale Președintelui României 17
 12. 2.4 Răspunderea penală și politică a Președintelui ..19
 13. Capitolul III. Atribuțiile Președintelui României 22
 14. 3.1 Atributii în politica internă .22
 15. 3.2 Atribuții în politica extern ..28
 16. 3.3 Alte atribuții ale Președintelui 31
 17. Capitolul IV. Șeful statului. Viziune europeană ...34
 18. 4.1 Instituția Șefului de Stat. Viziunea dreptului administrativ european ..34
 19. 4.2 Rolul și alegerea șefului de stat în diverse state U.E .41
 20. 4.3 Atribuțiile șefului de stat în diverse state U.E ...45
 21. 4.4 Răspunderea și interimatul funcției de șef al statului în diverse state U.E ..50
 22. Concluzii: .53
 23. Bibliografie: .54

Extras din licență

Introducere:

Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel putând într-un final să realizăm o comparație între România și celelalte state U.E.

În primul capitol ne propunem să vorbim despre forma de guvernământ din România putând astfel să aflăm și cateva informații despre modul de guvernare a șefului de stat și de asemenea rolul acestuia în stat. Pe lângă acestea ne propunem să analizăm principiile cele mai importante în cadrul acestui stat cum ar fi supremația legii în stat și alternanța demcrației la guvernare.

În ce-l de-al doilea capitol vom vorbi despre modul în care este ales șeful de stat și durata mandatului acestuia. Vom vorbi despre actele pe care le exercită în îndeplinirea mandatului său și despre ce îi este permis și ce îi este interzis. Vom continua analiza instituției șefului de stat cu informații despre interimatul funcției sale sau răspunderea acestuia pentru faptele sale. La acest capitol vom analiza răspunderea Președintelui pe plan politic și penal și vom specifica ce are voie să facă și ce îi este interzis acestuia în exercitarea funcției sale.

În ce-l de-al treilea capitol vom analiza atribuțiile Președintelui României pe plan intern, extern dar și alte atribuții ce îi revin în urma fucției sale. Pe plan intern vom prezenta relațiile acestuia cu celelalte organe ale statului cum ar fi Parlamentul, Guvernul sau Înalta Curte de Casație și Justiție iar în ceea ce privește relațiile șefului de stat pe plan extern, vom vorbi despre acele acte sau fapte ale șefului de stat pe plan extern sau internațional cum ar fi semnarea de contracte cu celelealte state vecine sau încheierea tratatelor tot cu aceastea, etc. Dar pe lângă aceastea vom analiza și restul atribuțiile care nu intră în sferele de atribuții interne sau externe cum ar fi cele speciale.

În ce-l de-al patrulea capitol vom vorbi despre instituția șefului de stat în diverse state U.E. și astfel vom analiza această funcție din perspectiva a mai mult state și vom analiza la fiecare stat în parte rolul șefului de stat, atribuțiile și răspunderea acestora. Acest capitol își propune să creeze o viziune europeană așa cum este intitulat și capitolul, asupra funcției de Președinte atât în cadrul republicilor cât și în cadrul monarhiilor.

Astfel putem spune că această lucrare de licență descrie funcția șefului de stat,în special rolul Președintelui, atribuțiile acestuia, modul de alegerea și durata mandatului dar și răspunderea acestuia atât în România dar și în alte state din Uniunea Europeană.

Ultimul capitol, intitulat ,,Șeful statului. Viziune Europeană” va cumprinde și un subcapitol în care vom dezbate dreptul administrativ european și anume vom vorbi despre cum este adoptat dreptul administrativ în diverse state U.E și de asemenea vom vorbi despre forma de administrație a fiecărui stat în parte.

Capitolul I

Președintele României. Generalități

1.1. Forma de guvernământ și regimul politic al României

Forma de guvernământ reprezintă modul prin care este recunoscut și numit conducătorul statului dar și organizarea puterii executive in stat. Ca forme de guvernământ avem două categorii: monarhia și republica. În cadrul primei forme,monarhia, ,,șeful de stat este ales pe bază ereditară sau pe viață” pe când în ce-a de-a doua formă respectiv republica, șeful de stat este ales de către popor prin ,,vot direct sau indirect( republici prezidențiale sau republici semi-prezidențiale), fie de Parlament ( republici parlamentare)”.

Monarhia la rândul său poate fi una constituțională unde monarhul deține puteri limitate, puterea executivă aparținându-i Primului Ministru, și o monarhie absolută unde monarhul deține toată puterea în stat.

De asemenea Republica se clasifică și ea în: Republică Parlamentară, Republică Semiprezidențială și Republică Prezidențială. În Republica Parlamentară puterea executivă aparține Primului Ministru, șeful de stat având un rol simbolic, în Republica Semiprezidențială puterea executivă este împarțită între șeful de stat și Primul Ministru, iar în Republica Prezidențială este exclusă funcția de Prim-Ministru, șeful de stat ocupând și funcția de șef al guvernului.

În România, de-a lungul timpului, instituția șefului de stat a cunoscut e evoluție semnificativă din punct de vedere a prerogativelor înscrise în Constituție. În 1866 a avut loc prima Constitiție în care șeful de stat era numit Domn, forma de guvernământ fiind monarhia, domnitorul fiind ales in mod ereditar și reprezentând puterea executiva în stat. Această formă de guvernare s-a menținut și în Constituțiile din 1923 și 1938. Din 1947 forma de guvernământ monarhică a fost înlocuită de cea republicană și înscrisă în Constituția din 1948. Funcția de Președinte a fost introdusă în Constituția din 1989, forma de guvernământ rămânând tot republică iar Președintele fiind ales prin vot universal.

Bibliografie

I. Tratate, Cursuri, Monografii

1.Apostol Tofan, Dana, Drept administrativ, vol. I, ediția 3, Ed. C.H. Beck, Bucuresti,2014;

2. Vedinaș, Verginia, Drept Administrativ , Ed. Universul Juridic, Bucuresti , 2006 ;

3. Manda, Corneliu, Drept Aministrativ, Tratat elementar , volumul I, ediția a II-a, Ed. LuminaLex, Bucuresti 2002;

4. Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, volumul I, ediția a IV-a, Ed. All Beck, București, 2005;

5.Coman-Kund, Florin, Coman-Kund, Liviu, Drept administrativ, Ed. Universul Juridic, București, 2013;

6.Mihăilescu, Elena-Mădălina, Drept administrativ. Partea generală, Ed Hamangiu, 2016;

7. Apostol Tofan, Dana, Drept administrativ,volumul I, Ediția a III-a, Ed. C.H. Beck, București, 2003;

8. Vedinaș, Verginia, Drept Administrativ, Ed. Universul Juridic, București, 2006;

9. Apostol Tofan, Dana, Instituții administrative europene, Note de curs, București, 2008;

10.Alexandru, Ioan, Drept administrativ comparat, Ediția a II, Editura Luminalex, București, 2003;

11. Constituția României, Ediția 2016, Ed. Hamagiu, 2016

II Acte Normative

1. Legea nr. 215 din 2001 a administratiei publice locale (publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001);

2. Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 - modificări (O.U.G. nr. 42/2016);

3. Legea nr. 370/2004 , actualizată si republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 650/2011;

III Site-uri

1. http://codex.just.ro/- Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene.

Preview document

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 1
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 2
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 3
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 4
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 5
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 6
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 7
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 8
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 9
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 10
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 11
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 12
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 13
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 14
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 15
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 16
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 17
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 18
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 19
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 20
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 21
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 22
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 23
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 24
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 25
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 26
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 27
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 28
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 29
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 30
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 31
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 32
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 33
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 34
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 35
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 36
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 37
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 38
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 39
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 40
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 41
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 42
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 43
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 44
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 45
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 46
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 47
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 48
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 49
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 50
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 51
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 52
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 53
Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Seful statului. atributii si principii de funtionare si organizare a institutiei - viziunea romaneasca si europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără...

Funcțiile președintelui României

ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a...

Organizarea și funcționarea administrației publice din România

Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut...

Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE În primul rând am considerat necesar a prezenta în Capitolul I introductiv unele aspecte generale cu privire la funcția publică și...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Ai nevoie de altceva?