Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 28556
Mărime: 101.58KB (arhivat)
Publicat de: Relu Filip
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Dogaru, Popescu Valentin
Lucrare de licenta prezentata in 2003, la Fac. de drept "Nicolae Titulescu" din Craiova, cu tema "Notiunea si sistemului procesului civil si al dreptului procesual civil".

Cuprins

 1. Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND
 2. JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT 4
 3. Capitolul II. PROCESUL CIVIL, MIJLOC DE REALIZARE A
 4. JUSTIŢIEI ÎN PRICINILE CIVILE
 5. Secţiunea I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA JUSTIŢIEI
 6. ŞI SARCINILOR EI 11
 7. Secţiunea a II-a. ACTUL JURISDICŢIONAL 14
 8. § 1. Criteriul formal 15
 9. § 2. Criteriul funcţional 17
 10. § 3. Criteriul organic 18
 11. Secţiunea a III-a. DEFINIREA PROCESULUI CIVIL 20
 12. Capitolul III DREPTUL PROCESUAL CIVIL ÎN SISTEMUL
 13. DREPTULUI ROMÂNESC
 14. Secţiunea I. NOŢIUNEA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 25
 15. Secţiunea a II-a. OBIECTUL DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 31
 16. Secţiunea a III-a. NATURA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 34
 17. Secţiunea a IV-a. LEGĂTURA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
 18. CU ALTE RAMURI DE DREPT 36
 19. §1. Dreptul procesual civil şi dreptul constituţional 37
 20. §2. Dreptul procesual civil şi dreptul material civil 38
 21. §3. Dreptul procesual civil şi dreptul administrativ 39
 22. §4. Dreptul procesual civil şi organizarea judecătorească 41
 23. §5. Dreptul procesual civil şi dreptul comercial 41
 24. §6. Dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal 43
 25. Secţiunea a V-a. IZVOARELE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 46
 26. §1. Constituţia 46
 27. §2. Legile 48
 28. §3. Alte acte normative subordonate legii 52
 29. §4. Practica judiciară 52
 30. Capitolul IV NORMELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ
 31. Secţiunea I. CONSIDERAŢII GENERALE. NOŢIUNE 55
 32. Secţiunea a II-a. CLASIFICAREA NORMELOR DE
 33. PROCEDURĂ CIVILĂ 56
 34. §1. Funcţie de obiectul normelor 56
 35. §2. Funcţie de sfera de aplicare a normelor 60
 36. §3. Funcţie de caracterul conduitei pe care o prescriu 63
 37. Secţiunea a III-a. ACŢIUNEA NORMELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ 69
 38. §1. Dreptul procesual civil şi timpul 69
 39. 1.1. Normele de procedură civilă în timp 69
 40. - evoluţia normelor procesuale civile în timp 69
 41. - aplicarea normelor procesuale civile în timp 70
 42. 1.2. Reflectarea timpului în normele de procedură civilă 80
 43. §2. Dreptul procesual civil şi spaţiul 82
 44. 2.1. Normele de procedură civilă în spaţiu 83
 45. - sub aspect intern 83
 46. - sub aspect internaţional 86
 47. - Reunoaşterea hotărârilor străine 91
 48. - Executarea hotărârilor străine 93
 49. 2.2. Reflectarea spaţiului în normele de procedură civilă 94
 50. §3. Acţiunea normelor de procedură civilă asupra
 51. persoanelor 95
 52. Bibliografie 97

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA

ÎN STATUL DE DREPT

Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul sistem de norme ale societăţii. a a a

Termenul de stat de drept a apărut în doctrina juridică germană, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca un principiu potrivit căruia statul nu poate acţiona decât în virtutea unei abilitări juridice, exerciţiul puterii se realizează prin competenţa instituită şi limitată prin drept.

Statul de drept se caracterizează prin faptul că înfăptuieşte domnia legii în întreaga lui activitate, fie în raporturile cu cetăţenii, fie cu diferitele instituţii sociale de pe teritoriul său. a a

Problema statului de drept apare, însă, şi mai complicată, ca urmare a faptului că statul, ca organizaţie instituţională, înzestrată cu suveranitate, a populaţiei unui teritoriu determinat, nu acţionează niciodată ca atare în relaţiile lui interne sau externe, ci prin intemediul diferitelor sale organe, cărora li se atribuie anumite competenţe, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate.

Această constatare este valabilă atât pentru aşa zisele "democraţii directe", cât şi pentru cele reprezentative.

S-a apreciat că democraţia directă este caracterizată ca un sistem de guvernământ în care poporul exercită puterea publică el însuşi, fără să recurgă la intermediul unui individ sau al unei grupări de indivizi. Această definiţie a democraţiei directe are mai mult o valoare teoretică decât practică, deoarece în cadrul ei chiar funcţia legislativă este exercitată de un organ: Adunarea populară, care se reuneşte periodic şi aceasta numai cu participarea acelor cetăţeni care au acest drept. Democraţia directă presupune o populaţie cu o serioasă educaţie cetăţenească, precum şi o opinie publică însufleţită de mult interes pentru bunul mers al treburilor obşteşti.

Democraţia indirectă sau reprezentativă - specifică acelor sisteme care se caracterizează prin faptul că puterea supremă în stat nu se exercită direct de către popor, ci prin intermediul unui parlament ales.

În aceste democraţii activitatea legislativă este înfăptuită prin intermediul parlamentului, activitatea executivă, prin cel al guvernului şi al organelor administraţiei de stat sau cele locale, iar activitatea jurisdicţională, de către instanţele judecătoreşti.

Într-un sistem democratic, organizat în parametrii democraţiei reprezentative, statul acţionează în mod obişnuit în relaţiile concrete prin trei mari categorii de organe:

-- aorganele legislative (parlamentul);

-- aorganele executive;

-- aorganele judecătoreşti.

Pentru a putea fi vorba de un sistem democratic real, de un stat de drept, nici unul dintre aceste organe nu va putea să îşi desfăşoare activitatea după bunul plac, ci numai iîn conformitate cu normele juridice prestabilite prin lege, în respectul necondiţionat al acestor aacte normative în vigoare şi al principiului separaţiei lor în activitatea pe care o desfăşoară. Cu alte cuvinte, fiecare categorie de organe îşi va realiza sarcinile strict în limitele competenţelor proprii, fără a i se permite ingerinţele nelegale în domeniul altei categorii de organe.

În acest fel se asigură independenţa în activitatea lor şi se respectă principiul separaţiei puterilor în stat, care are rolul de a garanta caracterul legal a funcţionării societăţii. Într-un asemenea cadru pot căpăta expresie plenară şi drepturile şi libertăţile omului, acceptându-se că valoarea supremă care trebuie protejată într-o societate este persoana umană. Tot astfel trebuie plasată şi înţeleasă şi independenţa justiţiei faţă de puterea legislativă sau puterea executivă. Prin folosirea mijloacelor legale se pot evita ingerinţe ale unor organe ale statului în domeniul şi peste competenţa altora, împiedicându-se, astfel, eventualele abuzuri.

Preview document

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 1
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 2
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 3
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 4
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 5
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 6
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 7
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 8
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 9
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 10
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 11
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 12
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 13
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 14
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 15
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 16
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 17
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 18
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 19
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 20
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 21
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 22
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 23
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 24
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 25
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 26
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 27
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 28
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 29
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 30
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 31
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 32
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 33
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 34
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 35
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 36
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 37
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 38
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 39
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 40
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 41
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 42
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 43
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 44
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 45
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 46
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 47
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 48
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 49
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 50
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 51
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 52
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 53
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 54
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 55
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 56
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 57
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 58
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 59
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 60
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 61
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 62
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 63
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 64
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 65
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 66
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 67
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 68
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 69
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 70
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 71
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 72
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 73
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 74
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 75
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 76
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 77
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 78
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 79
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 80
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 81
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 82
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 83
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 84
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 85
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 86
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 87
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 88
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 89
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 90
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 91
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 92
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 93
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 94
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 95
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 96
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 97
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 98
Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Notiunea si Sistemul Procesului Civil si ale Dreptului Procesual Civil.DOC

Alții au mai descărcat și

Martorul și mărturia din perspectiva forței probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Retroactivitatea legii civile, a actului juridic civil și a unor hotărâri judecătorești

CUVÂNT ÎNAINTE In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de trebuintele, de nevoile sale. Aceste actiuni, proprii si comune...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Legea Țării

INTRODUCERE Vechiul drept românesc, aşa cum precizează şi Dimitrie Cantemir, a fost ius non scriptum, adică un dreptul nescris. La rândul său,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Biletul la Ordin

1.Notiune În literatura de specialitate şi în practica financiară biletul la ordin este denumit uzual instrument de plată, fiind un înscris cu...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Controlul de constituționalitate al legilor

CapI Controlul de constitutionalitate 1.1. Evolutia istorica a controlului constitutionalitatii legilor Controlul constitutionalitatii legilor,...

Apărările în procesul civil din perspectiva noului cod de procedură civilă

ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Procedură penală

Omisiunea sesizarii organelor judiciare Potrivit articolului 263 aliniatul 1, infractiunea consta in fapta functionarului public care luand...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Ai nevoie de altceva?