Mijloacele de Probă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 25272
Mărime: 102.79KB (arhivat)
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 5
 2. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA PROBELOR 5
 3. 1.1. Definiţia probei şi terminologia 5
 4. 1.2. Reguli comune privind admisibilitatea, aprecierea, asigurarea, încuviinţarea şi administrarea probelor 6
 5. 1.2.1. Admisibilitatea probelor 6
 6. 1.2.2. Aprecierea probelor 7
 7. 1.2.3. Asigurarea probelor 8
 8. 1.2.4. Încuviinţarea probelor 8
 9. 1.2.5. Administrarea probelor 9
 10. 1.3. Convenţii asupra probelor 10
 11. 1.4. Obiectul probei 11
 12. 1.5. Sarcina probei 12
 13. 1.6. Subiectul probei 14
 14. 1.7. Importanţa probelor în procesul civil 14
 15. CAPITOLUL 2 16
 16. PROBA PRIN ÎNSCRISURII 16
 17. 2.1. Noţiune şi clasificare 16
 18. 2.2. Clasificare înscrisurilor 16
 19. 2.2.1. Înscrisul autentic 18
 20. 2.2.2. Înscrisul sub semnătură privată 21
 21. 2.3. Înscrisurile nepreconstituite 25
 22. 2.3.1. Menţiunile făcute de creditor pe titlu de creanţă 25
 23. 2.3.2. Registrele, cărţile şi hârtiile casnice 26
 24. 2.3.3. Registrele comerciale 27
 25. 2.3.4. Scrisorile 29
 26. 2.3.5. Telegramele 31
 27. 2.3.6. Răbojurile 32
 28. CAPITOLUL 3 33
 29. MĂRTURIA (PROBA CU MARTORI ORI TESTIMONIALĂ) 33
 30. 3.1. Noţiunea şi caracterul juridic al probei testimoniale 33
 31. 3.2. Admisibilitatea şi administrarea probei cu martori 34
 32. 3.2.1. Reguli şi excepţii privind admisibilitatea probei cu martori 34
 33. 3.2.2. Administrarea probei testimoniale 36
 34. 3.2.3. Aprecierea declaraţiilor martorilor 40
 35. CAPITOLUL 4 43
 36. NOŢIUNEA ŞI CARACTERUL JURIDIC AL MĂRTURISIRII 43
 37. 4.1. Definiţie şi natura juridică 43
 38. 4.2. Caractere juridice 43
 39. 4.3. Clasificarea mărturisirii 44
 40. 4.4. Problema indivizibilităţii mărturisirii 45
 41. 4.5. Puterea doveditoare a mărturisirii 46
 42. 4.6. Admisibilitatea mărturisirii 46
 43. 4.7. Administrarea mărturisirii. Interogatoriul 47
 44. 4.8. Efectele mărturisirii 50
 45. CAPITOLUL 5 52
 46. PREZUMŢIILE DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 52
 47. 5.1. Noţiune şi clasificare (prezumţii) 52
 48. 5.1.1. Clasificarea prezumţiilor 52
 49. CAPITOLUL 6 57
 50. PROBELE DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 57
 51. 6.1. Precizări preliminare 57
 52. 6.2. Expertiza 59
 53. 6.3. Condiţii de admisibilitate şi reguli de procedură pentru administrarea probei 59
 54. 6.4. Cercetarea la faţa locului 64
 55. 6.5. Probele materiale 65
 56. CONCLUZII 67
 57. BIBLIOGRAFIE 68

Extras din referat

INTRODUCERE

Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în legea asiriană existau două sisteme de probă: probele materiale şi probele legale.

Cele mai bine păstrate probe sunt însă datele ce provin din dreptul roman. În procedura in judicio adică înaintea judecătorului, s-a fixat principiul potrivit căruia cine face o afirmaţie în faţa instanţei de judecată trebuie să o şi dovedească, la rândul său pârâtul trebuie să-şi susţină cu probe apărările faţă de pretenţiile reclamantului, cât şi excepţiile ridicate. Probele cunoscute în această perioadă erau actele, prezumţiile şi martorii, însă nu existau reguli bine stabilite cu privire la mijloacele de probă şi probele nu aveau o formă bine conturată.

Probele au o deosebită importanţă şi hotărâtoare în procesul civil dar şi in viaţa juridică. Fără existenţa probelor un proces civil nu s-ar putea desfăşura, stabilirea faptelor deduse judecăţii şi ajută la determinarea cât mai exactă a conformităţii între cele susţinute de către părţi şi realitate fiind imposibile, dacă nu ar fi înfăptuite probele. Proba ajută la stabilirea şi determinarea existenţei sau inexistenţei unui raport juridic, cât şi mijlocul procesual prin intermediul căruia se poate stabili raportul de dovedit. Pentru procedură o deosebită importanţă o are sensul de mijloc de probă al noţiunii, ca instrument prin care se poate dovedi raportul juridic dedus judecăţii.

Scopul pentru care probele se administrează este acela de a determina convingerea judecătorului asupra realităţii celor susţinute de către cel care a constituit cererea.

Obiectul probei este reprezentat de actele şi faptele juridice care au modificat, născut sau stins raportul juridic dedus judecăţii. Sunt asemenea: actul juridic, plata nedatorată, executarea necorespunzătoare a unei obligaţii contractuale, remiterea de datorie, fapta ilicită, confuziunea etc.

Dacă reclamantul a reuşit să dovedească cele afirmate, rolul probei îi revine pârâtului, pentru a dovedi ceea ce el afirmă la rândul său în replică.

Sarcina probei este inversată prin intermediul prezumţiilor legale, astfel beneficiarul prezumţiei trebuie să demonstreze faptul vecin şi conex cu cel care trebuie demonstrat, din aceasta, coroborat cu dispoziţia legală reieşind dovada faptului de demonstrat. În consecinţă, partea care este interesată această situaţie trebuie să facă dovada contrarie.

Această situaţie nu se aplică prezumţiilor legale irefragabile şi nici prezumţiilor simple lăsate de lege la latitudinea judecătorului, care nu pot fi combătute cu nici un mijloc de probă.

Probele vor trebui cerute prin cererea de chemare în judecată, prin întâmpinare, cererea reconvenţională cel mai târziu la prima zi de înfăţişare şi trebuie să fie susţinute oral în faţa instanţei. Dacă aceste prevederi nu sunt respectate, sancţiunea care intervine în această situaţie este decăderea din dreptul de a mai propune dovezi. Aprecierea probelor administrate revine judecătorului, cu excepţiile pe care le implică, în fiecare caz în parte, mijloacele specifice de dovadă. Administrarea probelor se face în faţa instanţei de judecată învestită cu soluţionarea cererii şi înainte de începerea dezbaterilor pe fondul cauzei. Instanţa este cea care se pronunţă asupra admiterii probelor, privind admiterea sau respingerea dovezilor cerute de părţi. Instanţa nu va reveni asupra dovezilor încuviinţate, decât în situaţia în care în care se ajunge la modificarea cererii sau pe parcurs dovada devine inutilă sau în cazul în care conţinutul cererii fiind deja dovedit cu alte mijloace de probă.

Prin mijlocirea probelor, se stabileşte în faţa instanţelor de judecată de către părţi faptele din care izvorăsc drepturile ce le sunt contestate din realitatea cărora judecătorii deduc existenţa drepturilor în litigiu. Probele sunt astfel mijloacele prin intermediul cărora se asigură realizarea drepturilor împotriva celor care le nesocotesc. Probele dau viaţă drepturilor, când acestea nu sunt respectate, căci fără probe drepturile contestate ar fi simple posibilităţi teoretice lipsite de eficacitate. Probaţiunea reprezintă cea mai importantă parte din procesul civil precum si din procesul penal, parte fără de care instanţele judecătoreşti nu şi-ar putea îndeplini misiunea ce le revine.

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA PROBELOR

1.1. Definiţia probei şi terminologia

Prin probă se înţelege mijlocul juridic prin intermediul căruia se stabileşte existenţa unui fapt sau act juridic şi, prin acesta, dreptul subiectiv civil şi a obligaţiei civile.

În doctrină, termenul “probă” este sinonim cu acela de dovadă. În literatura de specialitate şi practica judiciară, se dau mai multe înţelesuri noţiunii de probă cum ar fi:

Într-un prim sens prin noţiunea de probă s-ar înţelege aceea acţiune de stabilire a existenţei sau inexistenţei unui fapt, adică aceea modalitate de a prezenta în justiţie mijloacele de convingere prin care se stabileşte dacă acel fapt există. În acest sens se referă şi art. 1169 din Codul Civil “ cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”.

Preview document

Mijloacele de Probă - Pagina 1
Mijloacele de Probă - Pagina 2
Mijloacele de Probă - Pagina 3
Mijloacele de Probă - Pagina 4
Mijloacele de Probă - Pagina 5
Mijloacele de Probă - Pagina 6
Mijloacele de Probă - Pagina 7
Mijloacele de Probă - Pagina 8
Mijloacele de Probă - Pagina 9
Mijloacele de Probă - Pagina 10
Mijloacele de Probă - Pagina 11
Mijloacele de Probă - Pagina 12
Mijloacele de Probă - Pagina 13
Mijloacele de Probă - Pagina 14
Mijloacele de Probă - Pagina 15
Mijloacele de Probă - Pagina 16
Mijloacele de Probă - Pagina 17
Mijloacele de Probă - Pagina 18
Mijloacele de Probă - Pagina 19
Mijloacele de Probă - Pagina 20
Mijloacele de Probă - Pagina 21
Mijloacele de Probă - Pagina 22
Mijloacele de Probă - Pagina 23
Mijloacele de Probă - Pagina 24
Mijloacele de Probă - Pagina 25
Mijloacele de Probă - Pagina 26
Mijloacele de Probă - Pagina 27
Mijloacele de Probă - Pagina 28
Mijloacele de Probă - Pagina 29
Mijloacele de Probă - Pagina 30
Mijloacele de Probă - Pagina 31
Mijloacele de Probă - Pagina 32
Mijloacele de Probă - Pagina 33
Mijloacele de Probă - Pagina 34
Mijloacele de Probă - Pagina 35
Mijloacele de Probă - Pagina 36
Mijloacele de Probă - Pagina 37
Mijloacele de Probă - Pagina 38
Mijloacele de Probă - Pagina 39
Mijloacele de Probă - Pagina 40
Mijloacele de Probă - Pagina 41
Mijloacele de Probă - Pagina 42
Mijloacele de Probă - Pagina 43
Mijloacele de Probă - Pagina 44
Mijloacele de Probă - Pagina 45
Mijloacele de Probă - Pagina 46
Mijloacele de Probă - Pagina 47
Mijloacele de Probă - Pagina 48
Mijloacele de Probă - Pagina 49
Mijloacele de Probă - Pagina 50
Mijloacele de Probă - Pagina 51
Mijloacele de Probă - Pagina 52
Mijloacele de Probă - Pagina 53
Mijloacele de Probă - Pagina 54
Mijloacele de Probă - Pagina 55
Mijloacele de Probă - Pagina 56
Mijloacele de Probă - Pagina 57
Mijloacele de Probă - Pagina 58
Mijloacele de Probă - Pagina 59
Mijloacele de Probă - Pagina 60
Mijloacele de Probă - Pagina 61
Mijloacele de Probă - Pagina 62
Mijloacele de Probă - Pagina 63
Mijloacele de Probă - Pagina 64
Mijloacele de Probă - Pagina 65
Mijloacele de Probă - Pagina 66
Mijloacele de Probă - Pagina 67
Mijloacele de Probă - Pagina 68
Mijloacele de Probă - Pagina 69
Mijloacele de Probă - Pagina 70
Mijloacele de Probă - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Mijloacele de Proba.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Martorul și mărturia din perspectiva forței probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Legea Țării

INTRODUCERE Vechiul drept românesc, aşa cum precizează şi Dimitrie Cantemir, a fost ius non scriptum, adică un dreptul nescris. La rândul său,...

Proba

Introducere Instituţia probelor este calificată ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecţia...

Dreptul transporturilor - contractul rutier de mărfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Te-ar putea interesa și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Investigarea mijloacelor materiale de probă

INTRODUCERE CRIMINALISTICA - ȘTIINȚA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR Ca știință de sine stătătoare, criminalistica a apărut ca o necesitate...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Dreptul Informațiilor și al Securității Private

CAPITOLUL I: SCURTĂ INTRODUCERE PRIVIND PROCESUL PENAL Persoanele ce au comis infracţiuni – infractorii, persoane fizice sau juridice –trebuie să...

Ai nevoie de altceva?