Procedură civilă - partea generală

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 23091
Mărime: 133.94KB (arhivat)
Publicat de: Denis Matei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Traian Briciu

Cuprins

 1. FORMA, MATERIA ȘI METODA PROCESULUI CIVIL
 2. Procesul civil are 3 momente:
 3. - debut – presupune sesizarea instanței de judecată;
 4. - desfășurare – dezbaterile;
 5. - final – hotărârea judecătorească.
 6. Sesizarea instanței
 7. Fiind un proces al intereselor private, procesul civil nu poate să debuteze la inițiativa instanței, ci numai la inițiativa părții interesate – o parte, pentru a-și apăra interesele, va solicita instanței o hotărâre care să oblige cealaltă partea să dea, să facă sau să nu facă ceva.
 8. Nemo iudex sine acto – regula.
 9. Excepții:
 10. 1. în materia punerii sub interdicție (art. 111 lit. c) N.C.Civ.) – instanța judecătorească poate să înștiințeze instanța de tutelă cu privire la punerea sub interdicție a unei persoane – a se analiza în corelație cu art. 165 N.C.Civ.;
 11. 2. în materia divorțului – parțiale derogări de la regula nesesizării instanței din oficiu:
 12. - încredințarea minorilor;
 13. - contribuția pe care celălalt părinte, căruia nu i-au fost încredințați copiii, trebuie să o acorde pentru creșterea copiilor.
 14.  art. 396 N.C.Civ. – instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, și cu privire la încredințarea minorilor (dar nu se specifică faptul că se pronunță din oficiu);
 15.  art. 397 N.C.Civ. – nu mai există instituția încredințării minorului – ambii părinți urmează să-și exercite autoritatea părintească identic;
 16.  art. 400 N.C.Civ. – dar instanța trebuie să dispună cu privire la locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic + cheltuielile suplimentare pe care acest părinte le suportă și care trebuie împărțite cu celălalt soț;
 17.  art. 402 N.C.Civ. – instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț, hotărăște și cu privire la suportarea cheltuielilor minorului de către părintele la care nu locuiește;
 18.  art. 907 N.C.Proc.Civ. – instanța hotărăște cu privire la locuința copilului minor și la cheltuielile cu creșterea acestuia, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorț.
 19. Dezbaterile
 20. Sunt cuprinse între momentul sesizării instanței și momentul pronunțării hotărârii judecătorești.
 21. Există mai multe accepțiuni ale conceptului.
 22. N.C.Proc.Civ. – o mai mare claritate a noțiunii:
 23. • cercetarea procesului – discutarea asupra formalității cererii, depuneri de întâmpinări, excepții, probe;
 24. • dezbaterile finale.
 25. Principiile dezbaterilor:
 26.  contradictorialitatea – nu este un principiu consacrat expres în actualul Cod, dar rezultă din mai multe aplicații practice asupra anumitor instituții; contradictorialitatea este unul dintre conceptele care intră în conceptul de proces echitabil (art. 6 CEDO).
 27. Contradictorialitatea = posibilitatea pe care legea le-o oferă părților de a se pronunța cu privire la actele, susținerile, probele înfățișate de către partea adversă.
 28. Prevederi în care se regăsește principiul contradictorialității:
 29. - art. 114 C.Proc.Civ – cererea de chemare în judecată corect realizată este comunicată pârâtului; acesta va formula o întâmpinare prin care va arăta apărările față de cele invocate de reclamant, excepțiile pe care le invocă și probele pe care pârâtul înțelege să le utilizeze în contra reclamantului;
 30. - art. 107 C.Proc.Civ. – instanța nu se va pronunța asupra a nimic decât după citarea egală a părților; dacă una dintre părți nu este legal citată, instanța va trebui să amâne cauza;
 31. - actul pe care una dintre părți înțelege să-l depună în dosar trebuie comunicat și celeilalte părți;
 32. - contradictorialitatea rezultă și din modul în care au loc dezbaterile – mai întâi vorbește reclamantul, pe urmă pârâtul;
 33. - dreptul de a da replica – cu privire la anumite probe (dreptul de a cere contraproba).
 34. Contradictorialitatea este regula. Orice excepție trebuie prevăzută expres de norma legală.
 35. Excepții de la principiul contradictorialității:
 36. • procedurile necontencioase – pentru că ele nu presupun opunerea unui drept unei persoane. Petentul solicită instanței o autorizare, dar nu în detrimentul altei persoane.
 37. • în materia ordonanței președințiale – aceasta poate fi judecată chiar și fără citarea părților. Aceasta se explică prin faptul că există anumite valori mai importante de protejat, ce țin de celeritatea procesului.
 38. • în materia măsurilor asigurătorii – poprirea.
 39. Dar niciuna dintre excepții nu presupune analiza pe fond a cauzei.

Preview document

Procedură civilă - partea generală - Pagina 1
Procedură civilă - partea generală - Pagina 2
Procedură civilă - partea generală - Pagina 3
Procedură civilă - partea generală - Pagina 4
Procedură civilă - partea generală - Pagina 5
Procedură civilă - partea generală - Pagina 6
Procedură civilă - partea generală - Pagina 7
Procedură civilă - partea generală - Pagina 8
Procedură civilă - partea generală - Pagina 9
Procedură civilă - partea generală - Pagina 10
Procedură civilă - partea generală - Pagina 11
Procedură civilă - partea generală - Pagina 12
Procedură civilă - partea generală - Pagina 13
Procedură civilă - partea generală - Pagina 14
Procedură civilă - partea generală - Pagina 15
Procedură civilă - partea generală - Pagina 16
Procedură civilă - partea generală - Pagina 17
Procedură civilă - partea generală - Pagina 18
Procedură civilă - partea generală - Pagina 19
Procedură civilă - partea generală - Pagina 20
Procedură civilă - partea generală - Pagina 21
Procedură civilă - partea generală - Pagina 22
Procedură civilă - partea generală - Pagina 23
Procedură civilă - partea generală - Pagina 24
Procedură civilă - partea generală - Pagina 25
Procedură civilă - partea generală - Pagina 26
Procedură civilă - partea generală - Pagina 27
Procedură civilă - partea generală - Pagina 28
Procedură civilă - partea generală - Pagina 29
Procedură civilă - partea generală - Pagina 30
Procedură civilă - partea generală - Pagina 31
Procedură civilă - partea generală - Pagina 32
Procedură civilă - partea generală - Pagina 33
Procedură civilă - partea generală - Pagina 34
Procedură civilă - partea generală - Pagina 35
Procedură civilă - partea generală - Pagina 36
Procedură civilă - partea generală - Pagina 37
Procedură civilă - partea generală - Pagina 38
Procedură civilă - partea generală - Pagina 39
Procedură civilă - partea generală - Pagina 40
Procedură civilă - partea generală - Pagina 41
Procedură civilă - partea generală - Pagina 42
Procedură civilă - partea generală - Pagina 43
Procedură civilă - partea generală - Pagina 44
Procedură civilă - partea generală - Pagina 45
Procedură civilă - partea generală - Pagina 46
Procedură civilă - partea generală - Pagina 47
Procedură civilă - partea generală - Pagina 48
Procedură civilă - partea generală - Pagina 49
Procedură civilă - partea generală - Pagina 50
Procedură civilă - partea generală - Pagina 51
Procedură civilă - partea generală - Pagina 52
Procedură civilă - partea generală - Pagina 53
Procedură civilă - partea generală - Pagina 54
Procedură civilă - partea generală - Pagina 55
Procedură civilă - partea generală - Pagina 56
Procedură civilă - partea generală - Pagina 57
Procedură civilă - partea generală - Pagina 58
Procedură civilă - partea generală - Pagina 59
Procedură civilă - partea generală - Pagina 60
Procedură civilă - partea generală - Pagina 61
Procedură civilă - partea generală - Pagina 62
Procedură civilă - partea generală - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Procedura Civila - Partea Generala.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Consiliul Uniunii Europene - elemente de reformă instituțională

Constitutia Uniunii europene CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ELEMENTE DE REFORMA INSTITUTIONALA (CONSILIUL DE MINISTRI) I. Aspecte introductive –...

Dreptul transporturilor - contractul rutier de mărfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Concurența neloială

I.Notiune: Potrivit art.2 din Legea nr. 11/1991 concurenta neloiala consta in orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea...

Declarațiile Martorilor

Calitatea de martor în procesul penal. Unul din cele mai des folosite mijloace de probă în procesul penal îl reprezintă declarațiile martorilor,...

Consecințele aderării României la uniunea europeană

1. Noțiuni introductive 1.1 Importanța subiectului ales Prin alegerea temei “Consecințele aderării României la Uniunea Europenă” mi-am propus să...

Te-ar putea interesa și

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Hotărârea judecătorească - Noțiune și clasificare, conținutul hotărârii judecătorești

INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Subiecții de sezină

INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde...

Neexecutarea și efectele neexecutării contractului de comerț internațional

Introducere 1. Actualitatea cercetării și gradul de investigație a problemei Problema recunoașterii pe teritoriul Republicii Moldova a...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Ai nevoie de altceva?