Revocarea contractului de donație

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1391
Mărime: 25.84KB (arhivat)
Publicat de: Irina M.
Puncte necesare: 3

Extras din referat

1.Introducere

Donaţia este reglementată în Noul Cod Civil - Legea 287/2009 la Capitolul II, Art. 1011-1033 şi se încheie printr-un înscris autentic încheiat la notar, aceasta condiţie fiind esenţială pentru validitatea donaţiei.

Revocarea donaţiei este reglementată în Codul Civil la Cap. II, Secţiunea a 3-a, motivele revocării prevăzute de legislaţie fiind, conform Art. 1020: cel de ingratitudine sau cel de neexecutare fără justificare a sarcinilor care decurg din contractul de donaţie.

Ca o noutate, noul Cod Civil nu mai prevede si cel de-al treilea motiv pentru revocarea donaţiei prevăzut de vechea reglmentare, şi anume cel pentru survenienţă de copil.

De asemenea, conform Art. 1021, spre deosebire de vechiul Cod civil, revocarea donaţiei nu operează de drept.

Potrivit Art. 1022, “promisiunea de donaţie se revocă de drept dacă anterior executării sale se iveşte unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevăzute la art. 1023 ” sau când “anterior executării sale, situaţia materială a promitentului s-a deteriorat într-o asemenea măsură încât executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasă pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil”

2.Revocarea donaţiei pentru ingratitudine

Ingratitudinea este un motiv pentru a revoca donaţia făcută anterior deoarece prin asta se încalcă obligaţia de recunoştinţă.

Sunt revocabile următoarele donaţii: ostensibile, cele indirecte şi darurile naturale.

2.1. Cauzele revocării donaţiei pentru ingratitudine

Revocarea donaţiei pentru ingratitudine este reglementată de Codul Civil la art. 1023, cazurile pentru care se poate face revocarea fiind cele trei de mai jos:

a)În cazul în care donatarul a atentat la viaţa donatorului sau a familiei/apropiaţilor acestuia sau în cazul în care donatarul avea cunoştinţă despre intenţia unor terţi de a atenta la viaţa donatorului sau a familiei/apropiaţilor acestuia dar nu i-a spus acestuia acest lucru;

b)În cazul în care se demonstrează că donatarul a aplicat fapte penale, cruzime sau injurii grave donatorului;

c)În cazul în care “donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donaţiei”

Faţă de vechiul Cod Civil, noul Cod Civil face referire şi la apropiaţii donatorului, lăgindu-se sfera persoanelor asupra cărora ar putea atenta donatarul şi implicit a motivelor de revocare a donaţiei.

2.2. Caracterul juridic al revocării donaţiei pentru ingratitudine

Bibliografie

1.Mariana Rudareanu, Note de curs - Spiru Haret, Facultatea de Drept, Anul 2, Semestrul 2 2015-2016 - Lectia 14 - Garantiile reale (II).

2.Mariana Rudareanu, Sinteze de curs Drept Civil, p. 54 - resursa preluata de pe site-ul roadiro.com.

3.Tatiana Tabuncic, Gajul ca mijloc de garantre a executarii obligatiilor, Editura Concordia Arad, 2006

Legislatie:

4.Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011

Preview document

Revocarea contractului de donație - Pagina 1
Revocarea contractului de donație - Pagina 2
Revocarea contractului de donație - Pagina 3
Revocarea contractului de donație - Pagina 4
Revocarea contractului de donație - Pagina 5
Revocarea contractului de donație - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Revocarea contractului de donatie.docx

Alții au mai descărcat și

Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați

Introducere Munca este o trăsătură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune efort în mod conştient în vederea...

Clasele de moștenitori

Introducere Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul...

Contractul de Donație - Cauzele Legale de Revocare

Într-un contract de donaţie părţile pot stipula – cu respectarea principiului irevocabilităţii – anumite clauze care pot duce la desfiinţarea...

Donația

Conform Legii nr.287/2009 privind codul civil, donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în...

Patrimoniu

Introducere Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit din...

Contractul de donație

Definitie Donatia este un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, cu intentie liberala isi...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Te-ar putea interesa și

Cauze legale de revocare a donațiilor

INTRODUCERE De-a lungul existenţei sale, omul este supus în mod continuu unor norme prin intermediul cãrora i se limiteaza libertatea. Oricare...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Revocarea donațiilor - cauzele legale de revocare a donațiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul de Donație

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie 1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie Potrivit...

Contractul de Donație

Introducere. Noul Cod civil reprezintă o importantă garanţie pentru protecţia drepturilor şi intereselor funda-mentale ale persoanelor, precum şi...

Contractul de Donație

1. Notiunea contractului de donatie Potrivit articolului 801 din Codul civil, donatia este un contract solemn prin care o parte, numita donator,...

Revocarea Donațiilor

1, Revocarea donaţiilor pentru neexecutarea sarcinilor. Condiţiile revocării. În termenii art 829 Cod civil „ donaţiunea între vii se revocă,...

Ai nevoie de altceva?