Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22045
Mărime: 69.35KB (arhivat)
Publicat de: Salomea Timiș
Puncte necesare: 11
Universitatea “Babeş-Bolyai” Facultatea de Drept Master: Instituţii de Drept Privat

Extras din proiect

Notiunea de competenţă

Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate jurisdicţională de a judeca o anumită pricină.

Competenţa instanţelor judecătoreşti este reglementată în Cartea I, Titlul I din Codul de procedură civilă şi de legea nr 304/2004 privind organizarea judiciară.

Proiectul Noului Cod de Procedură Civilă reglementează competenţa în Cartea I, Titlul III.

Clasificarea normelor de competenţă :

a. norme de competenţă general (norme ce stabilesc competenţa instanţelor judecătoreşti în raport cu a altor organe cu activitate jurisdicţională);

b. norme de competenţă jurisdicţională (norme ce stabilesc competenţa instanţelor judecătoreşti, unele faţă de altele);

Competenţa jurisdicţională se clasifică în :

a.competenţa materială sau de atribuţiune (se are în vedere delimitarea pe verticală a atribuţiilor jurisdicţionale, intre instanţe de grad diferit);

b.competenţa teritorială (se are în vedere delimitarea pe orizontală a atribuţiilor jurisdicţionale, între instanţe de acelaşi grad).

La rândul ei, competenţa de atribuţiune poate fi:

a.funcţională ( ratione oficii), care se stabileşte dupa felul atribuţiilor ce revin fecărei categorii de instanţe ( de exemplu, art 1, alin 1 Cod.pr civ);

b.procesuală (ratione materiae), unde atribuţiile judecătoreşti sunt determinate după natura, obiectul sau valoarea litigiului( de exemplu, art 2, alin 1,lit a Cod pr.civ).

Competenţa teritorială se prezintă sub următoarele forme:

a.competenţa teritoriala de drept comun, semnificând aptitudinea jurisdicţională determinată de domiciliul, sediu sau locul unde pârâtul îşi desfăşoară activitatea profesională,dupa caz;

b.competenţa alternativă, prezintă situaţia în care reclamantul are alegerea între două sau mai multe instanţe deopotrivă competente;

c.competenţa exclusivă sau excepţională, prezintă situaţia în care cererea trebuie introdusă la o anumită instanţă.

In funcţie de caracterul normelor care reglementează competenţa, aceasta se clasifică în competenţă absolută (de ordine publică, reglementată de norme imperative) şi competenţa relativă (de interes privat, reglementată de norme dispozitive). Din coroborarea art 159 Cod pr.civ. cu art 19 Cod pr.civ, se deduce faptul că au caracter absolut competenţa generală, materială şi competenţa teritorială exclusivă şi caracter relative, competenţa teritorială de drept comun şi competenţa teritorială alternativă.

Principiile reglementării competenţei :

a.Competenţa instanţei e aceeasi pentru toţi.Acest principiu exprimă egalitatea intre cetăţeni,faptul că justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, sex, orientare sexuală,opinie, apartenenţă politică sau orice alte criterii discriminatorii.

a. Competenţa instanţei este legală, adică este stabilită de lege.Excepţiile sunt aparente deoarece şi competenţa convenţională, prin care părţile aleg instanţa competentă, se face tot în condiţiile impuse de lege.

b. Instanţa nu poate delega justiţia.Instanţele judecătoreşi nu-şi pot delega prerogativele unui alt organ , decât dacă legea o permite.

c. Instanţa îsi exercită atribuţiile de judecată numai în circumscripţia sa teritorială.Instanţele nu pot judeca în afara circumscripţiei conferite de lege decât dacă parţile au convenit altfel şi dacă acest fapt a fost permis de lege.

d. Competenţa instanţei este subiectivată prin acţiunea civilă.Competenţa materială şi teritorială sunt stabilite prin lege pe baza unor criterii generale, însă prin introducerea cererii de chemare în judecată, instanţa este individualizată.

e. Instanţele judecătoreşti sunt înzestrate cu plenitudine de competenţă, în sensul că justiţia se realizează, în regulă, de către instanţele judecătoreşti.

f. Judecătorul acţiunii este şi judecătorul excepţiei.Instanţa sesizată prin cererea de chemare în judecată este competenta să se pronunţe şi asupra mijloacelor de aparare ale pârâtului chiar dacă aceste mijloace privesc probleme care dacă ar fi făcut obiectul unei cereri principale distincte nu ar fi aparţinut competenţei materiale sau teritoriale a instanţei sesizate.

g. Accesoriu urmeaza soarta principalului.Cererile accesorii şi incidentale sunt de competenţa instanţei investite cu soluţionarea cererii principale.

h. Competenţa revine, în regulă, instanţei în circumscripţia căreia se află domiciliul pâratului .

i. Conflictele de competenţăse realizează în interiorul sistemului instanţelor judecătoreşti. Dacă instanţele judecătoreşti nu se pot pronunţa prin exces de putere, atunci nici alte autorităţi nu deţin prerogative de a soluţiona conflictele de competenţă dintre acestea. Justiţia se înfăptuieşte de către instanţele judecătoreşti, iar rezolvarea conflictelor de competenţă este o componenta intrisecă a justiţiei.

Preview document

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 1
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 2
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 3
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 4
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 5
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 6
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 7
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 8
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 9
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 10
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 11
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 12
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 13
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 14
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 15
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 16
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 17
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 18
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 19
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 20
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 21
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 22
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 23
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 24
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 25
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 26
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 27
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 28
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 29
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 30
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 31
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 32
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 33
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 34
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 35
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 36
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 37
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 38
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 39
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 40
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 41
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 42
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 43
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 44
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 45
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 46
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 47
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 48
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 49
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 50
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 51
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 52
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 53
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 54
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 55
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 56
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 57
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 58
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 59
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 60
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 61
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 62
Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională

Introducere Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Competența instanțelor judecătorești în materie civilă

Competenţa nu are, in dreptul procesual, sensul atribuit in limbajul comun, acela de valoare profesională. Prin definiţie, în procedură,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Competența în procesul civil

Jurisdictiile nu sunt apte in mod egal sa solutioneze un litigiu. Atunci cand o persoana doreste sa declanseze un proces tre buie sa determine ,...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Procesul de Insolvabilitate

INTRODUCERE Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Tutela minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Competența instanțelor judecătorești în materie civilă

Competenţa nu are, in dreptul procesual, sensul atribuit in limbajul comun, acela de valoare profesională. Prin definiţie, în procedură,...

Participanții la procesul civil - proiectul codului de procedură civilă

Participanţii in procesul civil Din definiţia dată procesului civil, se poate observa că la activitatea de soluţionare a pricinilor civile şi de...

Ai nevoie de altceva?