Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23363
Mărime: 87.54KB (arhivat)
Publicat de: Semtex O.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Radian
Cluj. Drept-instante

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ROMÂNIA 7
 3. 1.1. Noţiuni introductive 7
 4. 1.2. Delimitarea activităţii judiciare de activitatea altor autorităţi publice 10
 5. 1.3. Modalităţile jurisdicţiei 14
 6. 1.4. Principiile organizării judecătoreşti 16
 7. CAPITOLUL II STRUCTURA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI 23
 8. 2.1. Noţiuni introductive 23
 9. 2.2. Organizarea instanţelor de drept comun 24
 10. 2.3. Organizarea instanţelor militare 28
 11. 2.4. Structura Ministerului Public 31
 12. CAPITOLUL III STATUTUL MAGISTRAŢILOR 37
 13. 3.1. Noţiuni introductive 37
 14. 3.2. Aspecte generale privind admiterea în magistratură 39
 15. 3.3. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea magistraţilor 43
 16. 3.4. Consiliul Superior al Magistraturii 48
 17. CAPITOLUL IV STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA REFORMEI SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA 53
 18. 4.1. Repere teoretice privind reforma sistemului judiciar 53
 19. 4.2. Opiniile experţilor privind reforma sistemului judiciar 54
 20. 4.3. Opiniile publicului larg privind reforma sistemului judiciar 59
 21. 4.4. Aprecieri finale şi concluzii 61
 22. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 63
 23. Bibliografie 64

Extras din proiect

INTRODUCERE

Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Fără justiţie nu poate exista o veritabilă şi eficientă democraţie. Ea este cea care veghează la apărarea valorilor sociale recunoscute într-o societate democratică, la promovarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului.

Organizarea sistemului judiciar constituie şi o importantă disciplină juridică care se studiază azi în majoritatea facultăţilor de drept din ţările democratice. În Romania, din păcate această disciplină juridică nu a fost studiată în ultimelor decenii anterioare Revoluţiei din decembrie 1989. Explicaţiile sunt multiple şi vizează atât raţiuni didactice, determinate de o pondere nesemnificativă a unor discipline considerate secundare, dar, fără îndoială, şi raţiuni politico-economice, în perioada comunistă justiţia nefiind decât o instituţie periferică a sistemului statal.

Schimbarea structurilor economico-politice din ţara noastră şi amplificarea firească a circuitului civil general au făcut necesară organizarea într-o nouă perspectivă a instanţelor judecătoreşti şi crearea unor organe de jurisdicţie speciale, cum este cazul Curţii Constituţionale. S-au adoptat reglementări juridice în materie pentru restructurarea sistemului judiciar în România cum ar fi: Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei. Aceasta nu înseamnă că reforma din justiţie a fost finalizată şi că în acest domeniu mecanismele statale funcţionează ireproşabil.

Lucrarea am structurat-o pe patru capitole fiecare cu un anumit numar de subsecţinuni în funcţie de relevanţa, în care am încercat să surprind cât mai multe informatii referitoare la tema aleasă.

Această lucrare se bazează pe câteva idei principale, care capătă contur în capitolele care vor fi prezentate şi anume:

Primul capitol abordează aspecte generale privind organizarea sistemului judiciar din România. Mai precis am vorbit despre conceptul de jurisdicţie, cât şi despre modalităţile jurisdicţiei, despre delimitarea funcţiei judiciare de celelalte funcţii fundamentale ale statului (legiuitoare şi administrativă), iar la finalul capitolului am făcut o scurtă prezentare a principiilor organizării judecătoreşti.

În al doilea capitol intitulat Structura instanţelor judecătoreşti am făcut o prezentare a Ministerulului Public, cât şi a instanţelor judecătoreşti amândouă fiind componente ale aceleiaşi entităţi, justiţia, completându-se şi controlându-se reciproc în scopul asigurării temeiniciei, legalităţii şi deplinei obiectivităţi a actului judiciar. Capitolul mai conţinut şi aspecte privind organizarea instanţelor militare.

Al treilea capitol şi anume Statutul magistraţilor aspecte generale privind admiterea în magistratură, precum şi o scurtă prezentare a drepturilor, îndatoririlor cât şi a răspunderii magistraţilor. În partea de final al acestui capitol am vorbit organizarea, atribuţiile şi despre natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii.

În ultimul capitol al acestei lucrări am analizat opinia experţilor din sistemul judiciar,cât şi a publicului larg cu privire la implementarea reformei la nivelul justiţie din România. În sprijinul acestei analize am folosit ancheta realizată cu sprijinul Ministerului Justiţiei şi al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la activitatea de monitorizare şi evaluare a stadiului reformei sistemului judiciar din România.

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ROMÂNIA

SECŢIUNEA 1.1.

Noţiuni introductive

Etimologic, termenul jurisdicţie provine din cuvintele din limba latină jus (drept) şi dicere (a spune) şi are semnificaţia de a pronunţa dreptul

Conceptul de jurisdicţie are multiple accepţiuni, două dintre acestea sunt relevante în procesul de înfăptuire a justiţiei şi prezintă interes pentru studiul organizării judiciare din orice stat democratic.

Într-o primă accepţiune, termenul de jurisdicţie desemnează „puterea de a decide asupra conflictelor ivite între subiecte de drept, persoane fizice sau juridice prin aplicarea legii”

Preview document

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 1
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 2
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 3
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 4
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 5
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 6
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 7
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 8
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 9
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 10
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 11
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 12
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 13
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 14
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 15
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 16
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 17
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 18
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 19
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 20
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 21
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 22
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 23
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 24
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 25
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 26
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 27
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 28
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 29
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 30
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 31
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 32
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 33
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 34
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 35
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 36
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 37
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 38
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 39
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 40
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 41
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 42
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 43
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 44
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 45
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 46
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 47
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 48
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 49
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 50
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 51
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 52
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 53
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 54
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 55
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 56
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 57
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 58
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 59
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 60
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 61
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 62
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 63
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 64
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 65
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 66
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 67
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 68
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 69
Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Sistemului Judiciar in Romania - Propuneri.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Somației de Plată

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale,...

Caiet practică - cabinet de avocatură

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Instanțele judecătorești

I.INTRODUCERE La scurt timp dupa Decembrie 1989 si instantele judecatoresti au intrat in randul evenimentelor ce au marcat schimbarea. Insa...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Principiile înfăptuirii justiției

INTRODUCERE Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale...

Carța drepturilor fundamentale a U.E. structură și domeniul de aplicare

CAPITOLUL 1 Scurt istoric privind adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost...

Te-ar putea interesa și

Protecția consumatorului

CAPITOLUL I OBIECTIVELE PROGRAMELOR DE PROTECTIE A CONSUMATORILOR Campul foarte larg de actiune, in cadrul caruia puterea publica sau diversele...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale Americii, pentru că ţările membre UE rămân naţiuni...

Plan de marketing pentru Hotelul Arca lui Noe

1. Rezumatul planului de marketing Arca lui Noe, hotelul de 4 stele din staţiunea montană Sinaia, a fost proiectat în 2005 în stilul marilor...

Practică Ministerul Justiției

1.Prezentarea institutiei in care se realizeaza practica 1.1Denumirea institutiei ,profil, obiect de activitate profesionala MINISTERUL...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Integrarea României și Bulgariei în UE

Abstract Ca o privire de ansamblu integrarea este cea mai dezbătută problemă la care se încercă să se găsească și soluționări. Integrarea...

Ai nevoie de altceva?