Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 26117
Mărime: 446.55KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Deaconu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: SIMION COSTEA
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. STRUCTURA PILONULUI III AL UNIUNII EUROPENE
 3. 1.1. Scurt istoric al constituirii Uniunii Europene 4
 4. 1.2. Structura istituţională a pilonului III şi modificările acestuia 14
 5. 1.3. Acquis-ul comunitar în domeniul justiţiei şi afacerilor interne( JAI ) 22
 6. Capitolul II. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTŢIE ŞI AFACERI INTERNE ( LIBE ) ÎN PERIOADA 2004-2008
 7. 2.1.Activitatea comisiei LIBE în anii 2004, 2005 şi 2006 29
 8. 2.2. Activitatea comisiei LIBE în anul 2007 40
 9. 2.3. Activitatea comisiei LIBE în anul 2008 48
 10. Capitolul III. ACTIVITATEA EURODEPUTA’ILOR DIN ŢĂRILE SUDICE: SPANIA, PORTUGALIA, GRECIA, CIPRU, MALTA
 11. 3.1. Activitatea eurodeputaţilor din Spania 55
 12. 3.2. Activitatea eurodeputaţilor din Portugalia şi Cipru 67
 13. 3.3. Activitatea eurodeputaţilor din Grecia şi Malta 69
 14. Capitolul IV. Studiu de caz privind situaţia românilor din Spania 75
 15. Capitolul V. Concluzii 79
 16. BIBLIOGRAFIE 80

Extras din proiect

INTRODUCERE

Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale Americii, pentru că ţările membre UE rămân naţiuni suverane independente. UE nu se încadrează nici în tiparul de organizaţie interguvernamentală, cum sunt Naţiunile Unite, deoarece ţările membre îşi reunesc o parte a suveranităţii – şi obţin, în acest mod, o influenţă şi o putere colectivă mult mai mare decât în cazul în care ar acţiona pe cont propriu.

Uniunea Europeană (UE) este o familie de ţări europene democratice, angajate într-un amplu proces de colaborare pentru pace şi prosperitate. Deşi nu este un stat şi nu îşi propune să înlocuiască statele existente, UE este mai mult decât o organizaţie internaţională. Astfel, statele membre au înfiinţat instituţii europene comune cărora le-a fost treptat delegată o parte a suveranităţii naţionale, astfel încât deciziile în anumite probleme de interes comun să fie luate în mod democratic la nivel european. Această punere în comun a unor aspecte ale suveranităţii se numeşte „integrare europeană”. Integrarea europeană îşi are rădăcinile în perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, ea fiind propusă pentru a preveni repetarea unor conflicte violente şi a promova liberatea şi prosperitatea pe continentul nostru.

Misiunea UE este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport principiul solidarităţii.

Obiectivele UE

- Promovarea progresului economic şi social

- Afirmarea identităţii UE pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, o politică externă şi de securitate comună, implicare în soluţionarea crizelor internaţionale şi poziţii comune în cadrul organizaţiilor internaţionale)

- Instituirea cetăţeniei europene (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională ci o completează prin adăugarea unor drepturi civile şi politice de nivel european)

- Dezvoltarea unei zone de libertate, securitate şi justiţie

- Consolidarea şi dezvoltarea acquis-ului comunitar (prevederile tratatelor, legislaţiei şi normelor adoptate de instituţiile europene)

CAPITOLUL I

STRUCTURA PILONULUI III AL UNIUNII EUROPENE

1.1Scurt istoric al constituirii Uniunii Europene

Ideea creării unei Europe unite datează de secole, însă abia după cel de-al doilea război mondial s-au format premisele necesare demarării unui proces de integrare europeană.

Cele două războaie mondiale au dus la renaşterea pacifismului şi conştientizarea pericolului naţionalismului agresiv. Un alt motiv care a stat la baza procesului de integrare europeană a fost dorinţa statelor Europei Occidentale de a-şi restabili poziţiile economice afectate de război. În plus, o necesitate vitală pentru statele care au suferit înfrângere (în primul rând Germania, împărţită în câteva zone de ocupaţie) a devenit restabilirea propriilor poziţii politice şi a autorităţii pe plan internaţional. Consolidarea forţelor statelor europene era văzută şi drept un pas important în opunerea influenţei crescânde a Uniunii Sovietice asupra Europei Occidentale.

Bazele procesului de integrare europeană - care a dus la apariţia actualei structuri a Uniunii Europene – au fost puse în 1950 de către Jean Monnet, pe atunci şef al Organizaţiei Naţionale a Planificării din Franţa şi Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei. Jean Monnet a propus ca producţia de cărbune şi oţel a Franţei şi Germaniei să fie administrată de un organism comun. Ideea a fost preluată de Robert Schuman, care mers mai departe şi a propus crearea unei comunităţi de interese paşnice dintre Franţa si Germania, deschisă si altor state europene.

În aprilie 1951 – 6 state – Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg - au semnat Tratatul de la Paris de constituire a primei organizaţii europene Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Deşi CECO îşi începe activitatea în 1952, Piaţa Comună a Cărbunelui şi Oţelului devine funcţională începând cu anul 1953, când cele şase state fondatoare înlătură barierele vamale şi restricţiile cantitative la oţel şi cărbune.

În 1952 statele CECO semnează un tratat prin care înfiinţează Comunitatea Europeană de Apărare (CEA). Această iniţiativă eşuează ca urmare a refuzului Parlamentului Franţei de a ratifica tratatul. Acest eşec a afectat negativ procesul de integrare europeană.

Relansarea ideei de integrare europeană se petrece în 1955, când la Conferinţa de la Messina, cei şase membri ai CECO au ajuns la concluzia că productivitatea şi bunăstarea economică este unica soluţie de supravieţuire a Europei de Vest vis-a-vis de Blocul de Est. Ca urmare, s-a decis crearea Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comunităţii Europene pentru Energia Atomică (EUROATOM), instituite prin semnarea în 1957 a celor două Tratate de la Roma.

Preview document

Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 1
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 2
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 3
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 4
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 5
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 6
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 7
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 8
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 9
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 10
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 11
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 12
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 13
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 14
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 15
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 16
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 17
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 18
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 19
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 20
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 21
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 22
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 23
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 24
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 25
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 26
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 27
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 28
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 29
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 30
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 31
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 32
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 33
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 34
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 35
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 36
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 37
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 38
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 39
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 40
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 41
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 42
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 43
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 44
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 45
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 46
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 47
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 48
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 49
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 50
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 51
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 52
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 53
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 54
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 55
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 56
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 57
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 58
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 59
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 60
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 61
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 62
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 63
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 64
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 65
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 66
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 67
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 68
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 69
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 70
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 71
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 72
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 73
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 74
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 75
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 76
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 77
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 78
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 79
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 80
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 81
Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Activitatea Comisiei pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne in Perioada 2004-2008 - Activitatea Eurodeputatilor din Tarile Sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta.doc

Ai nevoie de altceva?