Competențele Instanțelor de Contencios Roman

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 24853
Mărime: 89.96KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN 3
 2. I.1. Notiunea de contencios administrativ 3
 3. I.2. Raţiunea contenciosului roman 6
 4. I.3. Trăsăturile Contenciosului Administrativ prevăzut de Legea 554/2004 7
 5. CAPITOLUL II. COMPETENŢELE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ROMAN 11
 6. Secţiunea I. Conceptul de competenţă 11
 7. Secţiunea a II-a. Felurile competenţei 12
 8. II.1. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti 12
 9. II.2.Competenţa tribunalelor 15
 10. II.3.Competenţa curţilor de apel 18
 11. II.4. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 21
 12. II.5. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti 23
 13. CAPITOLUL III . ÎNTINDEREA COMPETENŢEI INSTANŢEI SESIZATE ŞI INCIDENTE PRIVITOARE LA COMPETENŢĂ 30
 14. III.1.Prorogare legala de competenta 30
 15. Instanta competenta pentru cererea in realizare este competenta si pentru cererea in constatarea dreptului 30
 16. Judecatorul actiunii este si judecatorul exceptiei 31
 17. III.1. Competenta facultativa 32
 18. III.2. Incidente privind arbitrajul 32
 19. III.3. Conflictul de competenta 37
 20. III.4. Litispendenta 40
 21. III.5. Conexitatea 42
 22. CAPITOLUL IV. PROBLEME LEGATE DE COMPETENŢA PENALĂ A INSTANŢELOR DE JUDECATĂ 45
 23. IV.1. Prorogarea de competenţă 45
 24. IV.2.Conexitatea 46
 25. IV.3.Indivizibilitatea 47
 26. IV.4.Disjungerea 47
 27. IV.5.Schimbarea încadrării juridice şi schimbarea calificării faptei 49
 28. CAPITOLUL V. STRAMUTAREA PROCESELOR. DELEGAREA INSTANTEI 55
 29. V.1.Stramutarea proceselor 55
 30. V.2.Delegarea instantei 60
 31. CONCLUZII 62
 32. BIBLIOGRAFIE 65

Extras din licență

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN

I.1. Notiunea de contencios administrativ

Etimologic cuvântul „contencios provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă . La originile sale latine cuvântul (verbul) „contendo” desemna, printre altele, acţiunea de a reclama, de a cere cu insistenţă, de a susţine sau de a pretinde , de unde şi derivatele sale substantivale - de dispută sau luptă („contentio”) - şi adjectivale - încăpăţânat, dârz, certăreţ („contentiōsus”).

În terminologia juridică română din veacul XIX şi până în prima jumătate a secolului XX noţiunea a avut o largă utilizare, cu multiple sensuri, după care, în cea de-a doua jumătate a veacului trecut, să iasă din uz, ca urmare a evoluţiei legislative din ţara noastră, fiind înlocuită, mai ales în materie administrativ şi judiciară cu sintagma „controlul judecătoresc asupra administratiei”, pentru ca apoi să revină, în ultimul deceniu al secolului trecut în vocabularul juridic uzual, tot ca o consecinţă a modificărilor legislative de după anul 1989.

În sens juridic, termenul de contencios are doua acceptiuni: prima, de activitate menita sa solutioneze un conflict juridic si a doua, de autoritate competenta sa solutioneze asemenea conflicte.

În perioada interbelica contenciosul administrativ era definit ca totalitatea litigiilor nascute între particulari si administratie cu ocazia organizarii si functionarii serviciilor publice si în care sunt puse în cauza reguli, principii si situatii apartinând dreptului public .

În doctrina româneasca actuala notiunea de contencios administrativ este utilizata în doua sensuri:

1)În sens larg, ca totalitate a litigiilor dintre administratia publica si cei administrati, indiferent de natura juridica a litigiilor;

2)În sens restrâns, se refera doar la acele litigii în care autoritatile administratiei publice si alte organizatii folosesc regimul juridic administrativ, în baza competentei pe care le-o confera legea.

În aceasta ultima acceptiune, contenciosul administrativ are un sens material si un sens formal-organic.

Sensul material al notiunii contenciosului administrativ scoate la iveala natura juridica a litigiilor, respectiv cele carora li se aplica un regim juridic administrativ, care este un regim de drept public.

Sensul formal-organic al notiunii de contencios administrativ se refera la natura autoritatilor de jurisdictie, anume instantele judecatoresti competente sa solutioneze respectivele litigii. Din acest punct de vedere exista mai multe sisteme de contencios administrativ.

În ţara noastră contenciosul administrativ a avut o evoluţie istorică deosebită, determinată de schimbările care au intervenit în istoria patriei noastre. Fără a aprofunda, în cele ce urmează vom înfăţişa principalele perioade ale evoluţiei istorice a contenciosului administrativ în România:

1. Contenciosul administrativ a fost instituit pentru prima dată în ţara noastră prin Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat din 11 februarie 1864, fiind deci organizată după modelul francez .

2. În perioada 12 iulie 1866 — l iulie 1905 Consiliul de Stat a fost desfiinţat prin Legea pentru împărţirea diferitelor atribuţiuni ale Consiliului de Stat iar atribuţiunile de contencios administrativ au fost încredinţate autorităţilor judecătoreşti (curţi de apel şi instanţe judecătoreşti de drept comun), trecându-se deci la modelul anglo-saxon.

3. În perioada l iulie 1905 — 25 martie 1910, după adoptarea Legii pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiunea a III-a a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a devenit competentă să judece recursurile în contra unor categorii de acte administrative sau chiar de jurisdicţie.

4. În perioada 25 martie 1910 — 17 februarie 1912, prin Legea Curţii de Casaţie din 25 martie 1910, sistemul contenciosului administrativ instituit prin Legea din 1905 a fost desfiinţat, iar pricinile de această natură se soluţionau de către tribunalele de judeţ.

5. Competenţa stabilită prin Legea Curţii de Casaţie din 25 martie 1910 nu a durat decât doi ani pentru că prin Legea de reorganizare a Curţii de Casaţie şi Justiţie din 17 februarie 1912 cauzele de contencios administrativ au fost atribuite, din nou, Secţiunii a III-a a Curţii de Casaţie, situaţie care a durat până în 1925.

6. După adoptarea Constituţiei din 1923, una din cele mai moderne constituţii europene din epocă, prin Legea pentru contenciosul administrativ din 23 decembrie 1925 competenţa de soluţionare a litigiilor de acest gen a fost încredinţată instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ, care aveau deplină jurisdicţie, putând chiar să anuleze actele administrative constatate ca fiind ilegale.

Preview document

Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 1
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 2
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 3
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 4
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 5
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 6
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 7
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 8
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 9
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 10
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 11
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 12
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 13
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 14
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 15
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 16
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 17
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 18
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 19
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 20
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 21
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 22
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 23
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 24
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 25
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 26
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 27
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 28
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 29
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 30
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 31
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 32
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 33
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 34
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 35
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 36
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 37
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 38
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 39
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 40
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 41
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 42
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 43
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 44
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 45
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 46
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 47
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 48
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 49
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 50
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 51
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 52
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 53
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 54
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 55
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 56
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 57
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 58
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 59
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 60
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 61
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 62
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 63
Competențele Instanțelor de Contencios Roman - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Competentele Instantelor de Contencios Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Determinarea Competenței Procesuale

INTRODUCERE Articolul 20 din Constituţia Republicii Moldova prevede că „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor...

Te-ar putea interesa și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Contencios Administrativ

Introducere Dreptul în general se grupeaza pe ramuri distincte în functie de obiectul de reglementare. Studiul administratiei publice ca si...

Drept Contencios

PRELIMINARII Conform principiului separării puterilor în stat iniţiat de Montesquieu (1689-1755) în Franţa ,la nivelul unui stat de drept există...

Teoria generală a dreptului - drept administrativ - drept constituțional

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 1.Norma juridică Preliminarii. Rezultatul utilizării procedeelor de tehnică legislativă, pentru a concretiza...

Funcția publică și funcționarul public

1. Notiunea si trasaturile functiei publice Functia publica-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii,in scopul...

Considerații generale asupra evoluției legislației contenciosului administrativ în România

Evolutia istorica a contenciosului administrativ roman Contenciosul nostru administrativ a cunoscut mai multe perioade determinate de schimbari...

Cursuri științe administrative

Curs 1 Stiinta administratiei. Notiuni introductive (I) 1. Notiune si terminologie 2. Obiectul stiintei administratiei 3. Continutul stiintei...

Ai nevoie de altceva?