Determinarea Competenței Procesuale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 22570
Mărime: 79.14KB (arhivat)
Publicat de: Silviu Cucu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghi Munteanu
Universitatea de Stat “Alecu Russo”, Bălţi Facultatea de Drept Catedra de Drept privat

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. Noţiunea competenţei jurisdicţionale şi delimitarea de competenţa generală a instanţelor judecătoreşti 6
 3. 1. Aspecte generale 6
 4. 2. Delimitarea dintre competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională 11
 5. 3. Problema delimitării competenţei între jurisidcţiile constituţionale, arbitraje, şi instanţele judecătoreşti la examinarea litigiilor 12
 6. 3.1. Curtea constituţională 12
 7. 3.2. Arbitrajul 15
 8. 3.3. Delimitarea între competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa organelor administrative 22
 9. 3.4. Comisia centrală electorală 23
 10. 3.5. Curtea de conturi 25
 11. 4. Competenţa în judecarea revindecărilor conexe. 26
 12. CAPITOLUL II. Competenţa jurisdicţională materială a instanţelor judecătoreşti. 28
 13. 1. Competenţa jurisdicţională materială a judecătoriilor. 28
 14. 2. Competenţa jurisdicţională materială a curţilor de apel. 30
 15. 3. Competenţa jurisdicţională materială a Curţii Supreme de Justiţie 33
 16. 4. Competenţa jurisdicţională materială a judecătoriilor economice de circumscripţie 36
 17. 5. Competenţa jurisdicţională materială a Curţii de Apel Economice 37
 18. CAPITOLUL III. Competenţa jurisdicţională teritorială a instanţelor judecătoreşti 40
 19. 1. Competenţa jurisdicţională teritorială generală (sau de drept comun) a instanţelor judecătoreşti 41
 20. 2. Competenţa jurisdicţională teritorială alternativă a instanţelor judecătoreşti 44
 21. 3. Competenţa jurisdicţională teritorială excepţională a instanţelor judecătoreşti 51
 22. 4. Competenţa jurisdicţională teritorială în mai multe pricini civile a instanţelor judecătoreşti 57
 23. CAPITOLUL IV. Incidente procesuale cu privire la instanţa sesizată 59
 24. 1. Strămutarea pricinii. 59
 25. 2. Conflictele de competenţă. 63
 26. ÎNCHEIERE 67
 27. BIBLIOGRAFIE 71

Extras din proiect

INTRODUCERE

Articolul 20 din Constituţia Republicii Moldova prevede că „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime”.

Deci, persoana ale cărei drepturi civile nu sunt recunoscute, ori a fost tulburată în exercitarea lor (reclamantul) se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru a restabili situaţia de drept.

Sesizarea organului competent se face prin cererea de chemare în judecată.

Însă, în faţa persoanei apare problema determinării organului competent (instanţei judecătoreşti) la care urmează să-şi adreseze cererea sa. Aceasta deoarece odată cu reorganizarea sistemului judecătoresc a devenit mai dificilă stabilirea cu exactitate a competenţei fiecărei instanţe judecătoreşti din numărul celor existente în cadrul sistemului judecătoresc al Republicii Moldova.

Astfel importanţa determinării regulilor de competenţă reese şi din faptul că acestea sunt stabilite chiar în primele texte ale Codului de procedură civilă. Regulile de competenţă sunt stabilite chiar în Titlul I a Codului de procedură civilă definit „Dispoziţii generale” la Capitolul III (Competenţa generală) şi Capitolul IV (Competenţa jurisdicţională).

Într-adevăr, una din primele probleme care trebuie soluţionată, în cazul declanşării unui litigiu, este tocmai aceea a cunoaşterii organului la care trebuie să se înainteze cererea de chemare în judecată. Dar, determinarea unor reguli precise de competenţă reprezintă importanţă şi pentru autoritatea judecătorească. Organele de justiţie nu pot fi sesizate la întâmplare, adică după bunul plac al părţilor litigante. Altminteri s-ar produce o distorsiune gravă în sfera de activitate a instanţelor judecătoreşti care s-ar putea concretiza şi în contestarea inutilă a hotărârilor pronunţate. De aceea, este firesc ca întreaga activitate de jurisdicţie, de la sesizrea instanţei şi până la valorificarea drepturilor cuprinse într-un titlu executoriu, să se realizeze cu respectarea unor reguli riguros determinate, singurele care pot disciplina activitatea procesuală a participanţilor la o activitate atât de importantă.

Circumstanţele expuse mai sus au constituit un suport de idei în alegerea temei, determinarea obiectului, structurii, volumului, scopului şi sarcinilor tezei.

Aşadar, am ales ca obiect de studiu un fascicol de idei referitoare la analiza concretă a regulilor de competenţă care determină şi orientează întreaga activitate a instanţelor judecătoreşti din sistemul judiciar al Republica Moldova.

Astfel prezentul studiu, pornind de la delimitarea dintre competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională, culminează cu determinarea competenţei jurisdicţionale materiale şi a competenţei jurisdicţionale teritoriale a instanţelor judecătoreşti, ca în final să se refere şi la unele incidente procesuale cu privire la instanţa sesizată.

Studiul amplu efectuat are ca scop realizarea unor minuţioase investigaţii asupra naturii şi esenţei regulilor de competenţă în noua conjunctură jurisdicţională din Republica Moldova.

Oricare studiu al unei probleme, în afară de obiect şi scop, este caracterizat prin anumite sarcini concrete, care necesită a fi rezolvate în procesul de efectuare a cercetărilor la tema investigată. Ca sarcini de bază ale lucrării putem enumera:

- determinarea noţiunii de competenţă ( competenţă generală, competenţa jurisdicţională );

- reflectarea naturii normelor cu privire la competenţă;

- constatarea principiilor reglementării competenţei;

- determinarea competenţei instanţelor judecătoreşti;

- determinarea competenţei altor organe cu activitate jurisdicţională;

- delimitarea dintre competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională;

- definirea competenţei jurisdicţionale materiale şi a competenţei jurisdicţionale teritoriale a instanţelor judecătoreşti;

- analiza competenţei jurisdicţionale materiale a instanţelor judecătoreşti concrete: judecătoriilor, curţilor de apel, Curţii Supreme de Justiţie, judecătoriilor economice de circumscripţie, Curţii Economice de Apel;

- realizarea unei analize minuţioase a regulilor de competenţă jurisdicţională teritorială generală, alternativă, excepţională, contractuală;

- constatarea şi indicarea lacunelor legislative în reglementarea regulilor de

competenţă;

- analiza incidentelor procesuale cu privire la instanţa sesizată.

Studiul temei investigate este realizat în baza legislaţiei Republica Moldova, precum şi în baza cumulului de viziuni teoretico – ştiinţifice cu privire la ansamblul regulilor de competenţă a instanţelor judecătoreşti.

Structura lucrării a fost determinată de scopurile, sarcinile şi obiectivul cercetării, fiind constituită din: introducere, patru capitole, încheere şi referinţe bibliografice.

CAPITOLUL I

Noţiunea competenţei jurisdicţionale şi delimitarea de competenţa generală a instanţelor judecătoreşti.

1. Aspecte generale.

Exercitarea atribuţiilor instanţelor judecătorreşti în statul de drept nu se poate face fără o delimitare clară a sarcinilor ce revin acestora în funcţie de gradul de ierarhie pe care se află, fie între instanţele judecătoreşti şi alte organe cărora legea le conferă atribuţii jurisdicţionale

Termenul de competenţă nu este propriu dreptului, îl întîlnim şi în alte domenii. Dar chiar în domeniul dreptului termenul are accepţiuni diferite.

Prin competenţă, în general, se desemnează capacitatea unei autorităţi publice sau a unei persoane fizice, sau juridice de a rezolva o anumită problemă. În cadrul dreptului procesual civil competenţa este definită ca fiind aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti (unui alt organ cu activitate jurisdicţională) de a judeca un anumit litigiu.

Regulile de competenţă sunt stabilite chiar în Titlul I al Codului de procedură civilă al R.Moldova, nr.225-XV din 30 mai 2003 definit “Dispoziţii Generale” la capitolul III (Competenţa generală) şi Capitolul IV (Competenţa jurisdicţională). Acest lucru relevă şi importanţa care se acordă determinării regulilor de competenţă.

Faţă de împrejurarea că litigii civile soluţionează nu numai instanţele judecătoreşti, ci şi alte organe de jurisdicţie sau cu activitate jurisdicţională, precum şi datorită faptului că instanţele judecătoreşti sunt organizate pe linie ierarhică, pune problema clasificării normelor de competenţă.

Preview document

Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 1
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 2
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 3
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 4
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 5
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 6
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 7
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 8
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 9
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 10
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 11
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 12
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 13
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 14
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 15
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 16
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 17
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 18
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 19
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 20
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 21
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 22
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 23
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 24
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 25
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 26
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 27
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 28
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 29
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 30
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 31
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 32
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 33
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 34
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 35
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 36
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 37
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 38
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 39
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 40
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 41
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 42
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 43
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 44
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 45
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 46
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 47
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 48
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 49
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 50
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 51
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 52
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 53
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 54
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 55
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 56
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 57
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 58
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 59
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 60
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 61
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 62
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 63
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 64
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 65
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 66
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 67
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 68
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 69
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 70
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 71
Determinarea Competenței Procesuale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Determinarea Competentei Procesuale.DOC

Alții au mai descărcat și

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Instanța de Judecată

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare a lucrării. Înfăptuirea justiţiei este una din cele mai vechi activităţi de stat...

Funcția publică și funcționarul public

1. Notiunea si trasaturile functiei publice Functia publica-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii,in scopul...

Drept Penal

DEF. PROCEDURA PENALA: Activitatea reglementata de lege desfasurata de organele compentente cu participarea partilor si altor persoane in scopul...

Dreptul Muncii

CURSUL Nr. 1 NOŢIUNEA DREPTULUI MUNCII. OBIECT. RAPORTURILE JURIDICE INDIVIDUALE DE MUNCĂ. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII. PINCIPIILE DREPTULUI...

Competență judiciară

Sistemul de judecata pe acest teritoriu Carpato Danubiano Pontic are un istoric si o evolutie demna de apreciere, preocuparea legiuitorului român,...

Te-ar putea interesa și

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Procedură civilă NCPC

CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau...

Drept penal - parte specială

Capitolul I. Competenta în materie penala § 1. Notiunea de competenta si formele ei procesual penale 1. Notiunea de competenta. Importanta....

Drept Procesual Civil I

Principiile fundamentale ale procesului civil Forma procesului civil Sesizarea instantei Este de principiu, facuta de partea interesata. Ca...

Competență judiciară

Sistemul de judecata pe acest teritoriu Carpato Danubiano Pontic are un istoric si o evolutie demna de apreciere, preocuparea legiuitorului român,...

Procesual civil - acțiunea civilă

Dreptul la actiune reprezinta posibilitatea titularului dreptului , ori a persoanelor carora legea le recunoaste legitimare progesuala activa, de a...

Ai nevoie de altceva?