Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 24773
Mărime: 118.97KB (arhivat)
Publicat de: Paraschiva Carp
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popusoi Natalia

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2-5
 2. CAPITOLUL I:Organizarea sistemului judecătoresc 6-35
 3. §1.Aspecte istorice privind evoluţia organizării judecătoreşti în Moldova 6-9
 4. §2.Sistemul judecătoresc 10-15
 5. §3.Organizarea justiţiei 15-20
 6. §4.Organizarea instanţelor judecătoreşti şi compunerea completelor
 7. de judecată 20-26
 8. §5.Competenţă judiciară şi formele competenţei 26-35
 9. CAPITOLUL II:Competenţa instanţelor judecătoreşti 36-67
 10. §1. Competenţa judecătoriei 36-38
 11. §2. Competenţa judecătorului de instrucţie 38-40
 12. §3. Competenţa judecătoriei militare 40-41
 13. §4. Competenţa Curţilor de Apel 42
 14. §5.Competenţa şi structura Curţii Supreme de Justiţie 43-52
 15. §6. Probleme legate de competenţa judiciară 52-58
 16. §7. Competenţa în caz de indivizibilitate sau conexitate a cauzelor penale 58-62
 17. §8. Declinarea de competenţă şi conflictele de competenţă ale instanţei
 18. de judecată 62-65
 19. §9. Strămutarea cauzelor penale 65-67
 20. ÎNCHEIERE 68
 21. BIBLIOGRAFIE 69-71

Extras din disertație

INTRODUCERE

Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în alegerea temei tezei mele de licenţă. Pe lîngă această preocupare au fost şi cunostinţele acumulate pe parcursul celor patru ani academici de studii

M-am convins că o instituţie de drept nu poate fi înţeleasă fără un studiu intensiv ţi aprofundat a normelor ce o reglementează. Astfel, prin lucrarea de faţă îmi propun o analiză cît mai completă şi obiectivă a instantelor judecătoreşti şi competenţei lor.

Astfel, încă din cele mai vechi timpuri s-a accentuat problema înfăptuirii justiţiei şi tragerii la răspundere a celui vinovat. Existenţa unor norme care să reglementeze soarta celui vinovat ar facilita soluţionarea acestor robleme. Aşadar, Constituţia din 29 iulie 1994 cît şi Codul de procedură penala din 14 martie 2003, oferă un titlu întreg normelor ce reglementează instanţele judecătoreşti şi competenţei lor.

Înfaptuirea justiţiei de către instanţele judecătoreşti a necesitat o reglementare corespunzătoare fiecărei etape de dezvoltare a societăţii, menită să asigure protecţia drepturilor şi libertăşilor cetăţenilor şi,totodată, să răspundă unor comandamente sociale ale vremii.

Actualitate tezei cercetate.Puterea judecătorească în Republica Moldova, de rînd cu puterea legislativă şi executivă, este recunoscută, prin Constituţie, drept unul din pilonii fundamentali pe care se bazează o societate democratică. Astfel, articolul 6 din Legea supremă a statului stipulează atât separarea celor trei puteri, cât şi colaborarea acestora întru realizarea atribuţiilor ce le-au fost acordate. Capitolul IX din Constituţie, consacrat pe deplin autorităţii judecătoreşti, cuprinde principiile de bază ale noului sistem judecătoresc, sistem care a început să acţioneze în Republica Moldova de la 28 august 1996. Toate principiile sunt de o vitală importanţă, dar merită a fi menţionat principiul prevăzut de articolul 114 din Constituţie, conform căruia "justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti". Realizarea principiilor noului sistem judecătoresc este asigurată prin Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel şi judecătorii.

O putere judecătorească poate funcţiona efectiv şi e în stare să activeze independent dacă vor fi realizate şi alte principii stipulate de normele Constituţiei Republicii Moldova, cum ar fi: egalitatea cetăţenilor în faţa legii (articolul 16), prezumţia nevinovăţiei (articolul 21), libertatea individuală şi siguranţa persoanei (articolul 25), numirea judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă (articolul 116 (2), incompatibilitatea funcţiei de judecător cu orice altă funcţie publică sau privată (articolul 116 (6), caracterul public al dezbaterilor (articolul 117), caracterul obligatoriu al sentinţelor şi al altor hotărâri judecătoreşti definitive (articolul 120).

Pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale omului nu este suficientă numai crearea unui nou sistem judecătoresc, fără a asigura accesul liber la justiţie. In această ordine de idei, în articolul 20 al Constituţiei se stipulează că orice persoană are dreptul la satisfacţie eficientă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime şi nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.

Conform concepţiei reformei judiciare şi de drept, a fost modificată esenţial procedura de examinare a cauzelor penale şi civile, fiind stabilită competenţa pentru fiecare instanţă judecătorească.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei este cercetarea, fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea recomandărilor asupra problemei reglementării juridice a competenţei instanţelor judecătoresti în legislaţia Republica Moldova,prin prisma evoluţiei istorice, a principiilor echităţii si accesului liber la justiţie, analizei legislaţiei actuale şi elaborarea unor propuneri concrete în scopul desăvîrşirii competenţei instanţelor judecătoreşti şi respectării drepturilor,libertăţii şi demnităţii umane.Sarcinile investigaţiei sunt: relevarea esenţei instituţiei competenţei instanţelor judecătoreşti şi a problemelor privind liberalităţile în etapa actuală, determinarea sarcinilor de dezvoltarii drepturilor,libertăţii şi demnităţii persoanei.

Pentru atingerea scopului sus menţionat,consider mai mult ca necesară realizarea următoarelor obiective:

- de analizat modalitatea de întroducere a unui sistem judecătoresc unic, bazat pe principii, drepturi şi obligaţii unice, utilizat cel mai fregvent de majoritatea ţărilor din întreaga lume;

- de analizat evoluţia istorică a organizării judecătoreşti;

- de analizat sistemul judecătoresc;

- de analizat organizarea instanţelor judecătoreşti şi compunerea completelor de judecată;

- de analizat competenţă judiciară şi formele competenţei;

- de analizat competenţa instanţelor judecătoreşti, inclusiv şi a celor specializate;

Aprobarea rezultatelor.Lucrarea poate fi folosită ca sursă teoretică şi practică în învăţămintul superior de specialitate, precum şi la elaborarea unor lucrari ştiinţifice ulterioare, cercetării legate de problema înfăptuirii în conformitate cu legea a justiţiei şi efectele acestora la respectare drepturilor,libertăţilor şi demnităţii persoanei. Lucrarea are o construcţie conceptuală de studiu monografic, înglobînd şi îmbinînd aspecte teoretico-practice ale instituţiei justiţiei.

Preview document

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 1
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 2
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 3
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 4
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 5
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 6
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 7
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 8
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 9
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 10
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 11
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 12
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 13
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 14
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 15
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 16
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 17
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 18
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 19
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 20
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 21
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 22
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 23
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 24
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 25
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 26
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 27
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 28
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 29
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 30
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 31
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 32
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 33
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 34
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 35
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 36
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 37
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 38
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 39
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 40
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 41
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 42
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 43
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 44
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 45
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 46
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 47
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 48
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 49
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 50
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 51
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 52
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 53
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 54
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 55
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 56
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 57
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 58
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 59
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 60
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 61
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 62
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 63
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 64
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 65
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 66
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 67
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 68
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 69
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 70
Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Sistemului Judecatoresc in Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Determinarea Competenței Procesuale

INTRODUCERE Articolul 20 din Constituţia Republicii Moldova prevede că „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Republica Moldova și mirajul Uniunii Europene

Introducere Procesul de Integrare este una dintre cele mai discutate probleme în literatura de specialitate. Pe măsură ce diferenţele între...

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Analiza aspectelor criminologice ale traficului de ființe umane

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în...

Corupția și formele ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Jurisdicţia reprezintă una dintre funcţiile statale – aceea de a aplica dreptul în cazul unui litigiu sau în...

Problemele actuale ale realizării principiului contradictorialității în procesul penal

INTRODUCERE Problema consolidării legității în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecționarea teoriei...

Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova

Actualitatea temei cercetate. În condiţiile actuale, cheltuielile publice nu sunt numai resurse de acoperire a necesităţilor statului, mai mult,...

Ai nevoie de altceva?