Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20875
Mărime: 916.31KB (arhivat)
Publicat de: Stana Olariu
Puncte necesare: 9
R. Moldova

Extras din licență

Actualitatea temei cercetate. În condiţiile actuale, cheltuielile publice nu sunt numai resurse de acoperire a necesităţilor statului, mai mult, ele sunt decizii bugetare de esenţă politică. Acestea ocupă un rol primordial în dezvoltarea şi implementarea economiei naţionale, actualitatea lor, fiind cu siguranţă una dintre cele mai recesive dar şi complexe probleme cu care se confruntă, guvernarea actuală. Cheltuielile publice exprimă în primul rind relaţiile economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, şi de aceea rolul lor actual nu poate fi pus la îndoială, pentru că de ele depinde prezentul întregii societăţi. Cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia, cheltuielile publice devin unul dintre instrumentele şi pîrghiile pe care se bazează şi fundamentează întreaga ţară. Pentru că, în present, sistemul de cheltuieli publice se materializează în plăţi efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite căi pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii, acestea necesită o actualizare şi monitorizare permanentă din partea organelor publice, care sunt responsabile pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului.

Creşterea cheltuielilor publice se poate recurge printr-o serie largă de factori cu caracter diferit, în special factorul politic, care se referă considerabil la creşterea considerabilă a sarcinilor statului contemporan . De aceea, este esenţial ca în Republica Moldova în funcţie de timp, să se controleze în permanenţă sistemul cheltuielilor pentru a putea omite greşelile din trecut, în viitorul apropiat.

Scopul de bază a lucrării constă în analiza principalelor tendinţe a sistemului de cheltuieli din Republica Moldova, atît în cadrul Bugetului Public Naţional, cît şi pe componentele acestuia. Tototdată, luînd în aria acestei analize şi domeniile economiei, după clasificarea cheltuielilor publice.

Obiectivele principale ale lucrării sunt:

- Analiza sistemului de cheltuieli din Republica Moldova în condiţii actuale;

- Importanţa şi rolul sistemului de cheltuieli pentru economia naţională;

- Determinarea principalilor factori şi aprecierea indicatorilor ce ţin de reglementarea sistemului de cheltuieli, din ţara noastră;

- Analiza şi estimarea principalelor tendinţe în sistemul de cheltuieli din Republica Moldova;

Obiectul investigaţiei îl constituie sistemul de cheltuieli din Republica Moldova, precum şi reglementarea acestuia pe principalele domenii economice, aşa ca: învăţămîntul, ocrotirea sănătăţii, acţiuni pentru tineret, cultură, arta şi sportul, cît şi cele pentru agricultură, industrie, protecţia mediului înconjurător, ect.

Subiectul cercetării ţine de tendinţele şi politicile de viitor din cadrul sistemului de cheltuieli

naţionale în contextul de echilibru bugetar, şi evoluţiei macroeconomice, de factorii ce acţionează asupra sistemului de cheltuieli din ţara noastră, de prognozele şi perspectivele acestor evoluţii şi oscilaţii, de însuşi pîrghiile şi stimulentele economiei naţionale de succes.

Acest subiect, este cercetat în mod continuu de către economiştii naţionali, în frunte cu Ministerul Finanţelor, cît şi alte organe ale autorităţii publice, precum Guvernul, Parlamentul, Curtea de Justiţie a Republicii Moldova, BNM, Biroul Naţional de Statistică, CNAS, CNAM, Comisia economică pentru combaterea crimelor corupţiei, ect.

Suportul metodologic şi teoretic al tezei de diplomă. Drept suport teoretic al lucrării au servit în mare parte analizele efectuate de instituţiile publice autohtone precum : Ministerul Finanţelor şi Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), precum şi din lucrările unor scriitori despre conceptele finanţelor publice: Angela Secrieru, Iulian Văcărel, Galina Ulian, Lilia Rotaru, Tatiana Moşteanu, Constantin Roman, şi nu în ultimul rînd legea bugetului de stat pe anul 2012, şi proiectul legii bugetului de stat, pe anul 2013, cît şi legea finanţelor publice locale pe ultimii ani.

Preview document

Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 1
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 2
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 3
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 4
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 5
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 6
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 7
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 8
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 9
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 10
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 11
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 12
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 13
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 14
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 15
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 16
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 17
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 18
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 19
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 20
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 21
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 22
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 23
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 24
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 25
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 26
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 27
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 28
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 29
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 30
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 31
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 32
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 33
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 34
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 35
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 36
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 37
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 38
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 39
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 40
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 41
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 42
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 43
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 44
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 45
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 46
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 47
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 48
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 49
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 50
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 51
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 52
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 53
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 54
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 55
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 56
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 57
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 58
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 59
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 60
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 61
Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Tendinte in Evolutia Sistemului de Cheltuieli a Republicii Moldova
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Concluzii.doc
  • INTRODUCERE.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Finanțe Publice

Cuvânt înainte Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strîns legate de apariţia şi consolidarea statului. Ştiinţa finanţelor publice este o ramură...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Finanțe Publice

Aparitia primelor institutii de tip statal în perioada tranzitiei societatii omenesti de la comunitatile de tip gentilic la societatea sclavagista,...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova

Introducere Sistemul public de asigurări sociale reprezintă un sistem de măsuri cu caracter economic, juridic, social şi organizatoric,...

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Introducere Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările...

Impozitele indirecte și acțiunea acestora asupra activității agenților economici

Întroducere Actualmente, în condiţiile economiei de piaţă, un rol important în activitatea întreprinderilor din Republica Moldova, îi revine...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Impozitul pe Venit

INTRODUCERE Impozitele sunt cunoscute din antichitate şi se presupune că au apărut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni...

Sistemul Bugetar al Republicii Moldova

Introducere Timp de mai bine de două secole, una din problemele cele mai controversate ale teoriei economice a fost şi rămîne a fi problema...

Ai nevoie de altceva?