Sistemul Bugetar al Republicii Moldova

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 16569
Mărime: 115.16KB (arhivat)
Publicat de: Visarion Grigoraș
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragan Mihai

Extras din proiect

Introducere

Timp de mai bine de două secole, una din problemele cele mai controversate ale teoriei economice a fost şi rămîne a fi problema rolului economic al statului. Chiar şi astăzi, cînd economiile ţărilor lumii sînt economii mixte şi deci o implicare a statului în viaţa economică se înţelege de la sine, confruntarea dintre partizanii şi adversarii implicării statului în activitatea economică rămîne la fel de actuală ca şi acum o jumătate de secol.

Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial economico - financiar şi dezvoltarea durabilă a ţării. O contribuţie importantă, la crearea acestor premise, revine sistemului financiar public, care, prin intermediul politicii bugetare şi al mecanismului de redistribuire a resurselor financiare publice, are implicatii directe asupra creşterii economice, asigurînd realizarea obiectivelor de stimulare a activităţilor economice, de protecţie socială, creşterea nivelului de trai şi reducerea sărăciei. Calitatea sistemului financiar public poate fi asigurată prin crearea condiţiilor pentru administrarea publică competentă, prin stabilirea regulilor, procedurilor, instrumentelor de dirijare a sistemului şi procesului bugetar, urmarindu-se implementarea eficientă a politicilor macroeconomice şi reformelor structurale.

Analizînd situaţia societăţii Republicii Moldova (RM), apoi aceasta îşi consumă resursele de viitor, pe cînd alte societaţi le direcţionează pentru dezvoltare. Cauza acestei situaţii constă în nerespectarea intereselor societăţii şi a economiei promovate de către stat, interesele politice ce sunt aplicate de partidul de guvernare etc. Acestea şi alte momente au stat la baza actualităţii prezentului studiu.

Tema de cercetare se referă la un spectru larg de probleme privind finanţele publice şi anume funcţiile economice ale bugetului. O asemenea complexitate permite identificarea unor categorii fundamentale în cadrul cercetării date. În opinia autorului, sistemul bugetar poate fi considerat o categorie fundamentală de cercetare.

Autorul a elaborat această lucrare în baza cercetărilor specialiştilor din domeniu Armeanic A., Moisescu F., Stratulat O., Galina Ulian, Dumitru Moldovanu, Secrieru Angela, Vasile Iancu, Iu. Văcărel, T. Manole, M. Trofim, care au prezentat o imagine clară asupra sistemului bugetar, utilizând exemple, comparări cu alte sisteme bugetare internaţionale, studii de caz, date concrete şi generale actuale, statistici.

Suportul informaţional al lucrării îl constituie actele legislative şi normative ale RM; datele furnizate de Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică şi lucrările de specialitate.

Scopul lucrării constă în abordarea veniturilor şi cheltuielilor fiecărei categorii în parte a bugetului public naţional, evoluţia în timp a bugetului naţional public în decursul câtorva ani consecutivi, repartiţia veniturilor şi cheltuielilor în direcţiile bugetare din Republica Moldova, analiza fiecărei verigi a bugetului naţional public, execuţia lui pe categorii şi compararea sistemului bugetar din Moldova cu alte sisteme bugetare din alte state.

Bugetul are un rol important în viaţa publică, reprezentând strategia fundamentală de planificare şi supraveghere a activităţii economico-financiare a statului. Însăşi prezenţa statului în viaţa socială şi economică este legată de intervenţia bugetară.

Având în vedere scopul urmărit, obiectivele cercetării sunt:

- analiza concepţiilor fundamentale privind sistemul bugetar, determinarea elementelor componente ale acestuia analiza surselor de constituire a veniturilor bugetare şi direcţiilor de repartizare a cheltuielilor bugetare;

- aprecierea implicaţiilor politicii bugetar-fiscale asupra dezvoltării economice, evaluarea tendinţelor şi a perspectivelor dezvoltării sistemului bugetar al RM;

- evidenţierea particularităţilor finanţării instituţiilor publice pe baza unui exemplu practic;

- elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea sistemului bugetar în vederea asigurării flexibilităţii politicii bugetar-fiscale, repartizării eficiente a resurselor financiare publice şi optimizării relaţiilor interbugetare în scopul consolidării disciplinei financiare în sectorul public.

Necesitatea studiului dat este de a prezenta într-o formă succintă şi clară caracteristica bugetului public naţional de la apariţie, noţiuni conceptuale, politicile ce se reflectă asupra veniturilor şi cheltuielilor publice, până şi determinarea şi evaluarea nivelului echilibrului / dezechilibrului financiar al sistemului bugetar din Republica Moldova.

Preview document

Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 1
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 2
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 3
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 4
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 5
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 6
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 7
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 8
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 9
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 10
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 11
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 12
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 13
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 14
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 15
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 16
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 17
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 18
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 19
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 20
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 21
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 22
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 23
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 24
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 25
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 26
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 27
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 28
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 29
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 30
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 31
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 32
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 33
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 34
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 35
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 36
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 37
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 38
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 39
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 40
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 41
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 42
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 43
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 44
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 45
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 46
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 47
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 48
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 49
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 50
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 51
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 52
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 53
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 54
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 55
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 56
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 57
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 58
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 59
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 60
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 61
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 62
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 63
Sistemul Bugetar al Republicii Moldova - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bugetar al Republicii Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Cheltuielile Bugetului Public

CAPITOLUL I. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1.Continutul cheltuielilor publice Cheltuielile publice exprima relatii economice sociale în forma...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice 1. Notiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezinta...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Conținutul sistemului bugetar

Def: BUGETUL -DEX: este definit ca fiind bilant al veniturilor si cheltuielilor unui stat ale unei intreprinderi etc. pe o perioada determinate....

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova

Introducere O comparatie între sistemele bugetare dintre România şi Republica Moldova va pune în evidenţa asemănările şi deosebirile la nivelul...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Societatea comercială și impunerea

Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață....

Impozitele Indirecte

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea unor venituri publice....

Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar

Introducere Fenomenul financiar este un fenomen social care a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății, și anume odată cu apariția...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Tendințe în evoluția sistemului de cheltuieli a Republicii Moldova

Actualitatea temei cercetate. În condiţiile actuale, cheltuielile publice nu sunt numai resurse de acoperire a necesităţilor statului, mai mult,...

Ai nevoie de altceva?