Societatea comercială și impunerea

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 26782
Mărime: 387.70KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Declarația privind propria răspundere 3
 2. Lista abrevierilor 4
 3. Introducere 5
 4. I. BAZELE TEORETICE PRIVIND PROBLEMA SUPUSĂ INVESTIGAȚIEI 8
 5. 1.1 Politica fiscală - abordare teoretică și proces relevan în administrarea impozitelor 8
 6. 1.2 Aspecte teoretice privind originea și clasificarea societăților comerciale 14
 7. II. REGIMUL IMPOZITĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚILOR COMERCIALE LA NIVEL NAȚIONAL 22
 8. 2.1 Regimul fiscal al societăților comerciale 22
 9. 2.2 Administrarea impozitelor percepute de la societățile comerciale ca mijloace de acumulare a veniturilor bugetare în Republica Moldova în perioada 2011-2017 26
 10. 2.3 Răspunderea societăților comercviale pentru încălcarea regulilor imunerii în statul de drept 37
 11. III. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE IMPOZITARE A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CA CONDIȚIE DE MAJORARE A VENITURILOR BUGETULUI DE STAT 45
 12. 3.1 Modernizarea instituțiilor fiscale și a bazei de impozitare: condiții de sporire acumulărilor la bugetul de stat 45
 13. 3.2 Armonizarea aportului fiscal de către societățile comerciale la formarea bugetului de stat în contextul aspirațiilor de integrare europeană a Republicii Moldova 52
 14. Concluzii și recomandări 61
 15. Bibliografie 63
 16. Adnotare (în română) 66
 17. Adnotare (în engleză) 67
 18. Anexe 68

Extras din licență

Introducere

Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață. Cerințele obiective stau la baza reglementărilor prin care autoritatea publică stabilește nu numai coordonatele așezării, perceperii și controlului impozitelor și taxelor, dar și utilizarea mai mult sau mai puțin a acestora ca instrument de conducere. Din aceste considerente se acordă o atenție deosebită elementelor funcționale ale mecanismului fiscal: planificării fiscale, reglării și controlului fiscal. Prin intermediul acestora se poate influența efectiv asupra utilizării eficiente a unor încasări fiscale separate, precum și asupra sistemului fiscal în întregime.

Tranziția la economie de piață și reforma economică generează necesitatea depășirii permanente a contradicțiilor îndreptate spre liberalizarea metodelor de reglementare statală a economiei, diminuarea creșterii inflației și deficitului bugetar, reprezentând noi cerințe privind nivelul organizării procesului fiscal. Ieșirea din criza economică, obținerea independenței economice și politice și stabilitatea macroeconomică a țărilor în curs de dezvoltare, este indisolubil legată de armonizarea relațiilor fiscale.

Dinamismul transformării relațiilor economice într-o măsură decisivă depinde de succesul stabilizării întregului sistem bugetar - financiar, în cadrul căruia relațiile fiscale constituie o parte componentă importantă.

Impozitele și taxele percepute de la societățile economice constituie componente tot mai importante ale vieții economice și sociale.

Cînd vorbim despre regimul fiscal al societăților comerciale în Republica Moldova, spunem că sarcina achitării impozitelor și taxelor revine tuturor persoanelor juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă prevăzută de lege sau posedă avere impozabilă. Sursele de venituri sunt salariile, profitul, renta, dobânda, dividendele etc. La averea impozabilă se referă cel mai frecvent pământul, imobilul etc.

Aici facem trimitere la prevederile art 5 alin 4 din CF RM care ne spune că persoană juridică este orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituție, fundație, asociație, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, și alte organizații, cu excepția subdiviziunilor organizațiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom și a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislației.

Conform art 13 alin 1 al CF al RM, subiecți ai impunerii sunt: persoanele juridice ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății, care, pe parcursul perioadei fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova.

Gradul de studiere a temei tezei l-au constituit concepțiile și lucrările economiștilor de renume din străinătate și din țară: Brezeanu P., Simon I., Celea S. Fiscalitate europeană; Gribincea L., Roșca Nicolae, Efrim Oleg. Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizațiile necomerciale din Republica Moldova; Roșca N., Baieș S. Dreptul Afacerilor; Tudose V., Dandara V., Echim I. Impozite și taxe în bugetul local: în ajutorul funcționarului public și alesului local; Ulian G., Doga-Mîrzac M., Rotaru L. Finanțe publice; Voinea Gh. Impozite, taxe și contribuții; Бpaгинcкий M.И.; Витpянcкий, В.В. Дoгoвopнoe пpaвo etc.

Scopul și sarcinile tezei. Scopul prezentei lucrări îl constituie examinarea coraportului dintre activitatea societăților comerciale și regimul ficalității impus acestora de către stat.

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele sarcini:

- Politica fiscală - abordare teoretică și proces relevan în administrarea impozitelor

- Aspecte teoretice privind originea și clasificarea societăților comerciale

- Regimul fiscal al societăților comerciale

- Administrarea impozitelor percepute de la societățile comerciale ca mijloace de acumulare a veniturilor bugetare în Republica Moldova în perioada 2011-2017

- Răspunderea societăților comercviale pentru încălcarea regulilor imunerii în statul de drept

- Modernizarea instituțiilor fiscale și a bazei de impozitare: condiții de sporire acumulărilor la bugetul de stat

- Armonizarea aportului fiscal de către societățile comerciale la formarea bugetului de stat în contextul aspirațiilor de integrare europeană a Republicii Moldova

Baza științifico-metodologică a tezei. Complexitatea tematicii identificată în prezenta lucrare, a necesitat o abordare metodologică tot atât de complexă. Astfel, am considerat ca ’’prioritară’’ analiza sistemică, pentru a poziționa și delimita coraportul dintre activitatea societăților comerciale și regimul ficalității impus acestora de către stat. Relevantă în formularea concluziilor a fost metoda sistematică, ce a permis identificarea priorităților în abordarea acestora, dar și metoda grafică și statistică, ce a dat expresivitate și conținut formulărilor făcute.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-84/100 din 17.03.2017

2. Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Republicat Monitorul Oficial al R.Moldova, ediție specială din 08.02.2007, pag.4

3. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009

4. Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15.12.2017. Monitorul Oficial nr.464-470/808 din 29.12.2017

5. Legea cu privire la societățile pe acțiuni Nr.847-XII din 03.01.92. Monitor nr.1/6 din 1992 (abrogată)

6. Legea cu privire la zonele economice libere Nr.440-XV din 27.07.2001. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-109/834 din 06.09.2001. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312827

7. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014. Monitorul Oficial nr.99-102/251 din 25.04.2014

8. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 118 din 05.07.2018. Monitorul Oficial nr.276/409 din 20.07.2018

9. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011. Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012

10. Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97. Republicat: Monitorul Oficial nr.1-4/1 din 01.01.2008

11. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 nr. 487 din 28.06.2014. În: Monitorul Oficial nr.178-184/543 din 11.07.2014

12. Hotărîre privind inițierea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la importanța Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni nr. 263 din 01.11.2013. Monitorul Oficial nr.258-261/722 din 15.11.2013

13. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 02.02.2016. Dosarul nr. 4r201/16. http://ca.justice.md

14. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 16.03.2016. Dosarul nr. 4r487/16. http://ca.justice.md

...

Preview document

Societatea comercială și impunerea - Pagina 1
Societatea comercială și impunerea - Pagina 2
Societatea comercială și impunerea - Pagina 3
Societatea comercială și impunerea - Pagina 4
Societatea comercială și impunerea - Pagina 5
Societatea comercială și impunerea - Pagina 6
Societatea comercială și impunerea - Pagina 7
Societatea comercială și impunerea - Pagina 8
Societatea comercială și impunerea - Pagina 9
Societatea comercială și impunerea - Pagina 10
Societatea comercială și impunerea - Pagina 11
Societatea comercială și impunerea - Pagina 12
Societatea comercială și impunerea - Pagina 13
Societatea comercială și impunerea - Pagina 14
Societatea comercială și impunerea - Pagina 15
Societatea comercială și impunerea - Pagina 16
Societatea comercială și impunerea - Pagina 17
Societatea comercială și impunerea - Pagina 18
Societatea comercială și impunerea - Pagina 19
Societatea comercială și impunerea - Pagina 20
Societatea comercială și impunerea - Pagina 21
Societatea comercială și impunerea - Pagina 22
Societatea comercială și impunerea - Pagina 23
Societatea comercială și impunerea - Pagina 24
Societatea comercială și impunerea - Pagina 25
Societatea comercială și impunerea - Pagina 26
Societatea comercială și impunerea - Pagina 27
Societatea comercială și impunerea - Pagina 28
Societatea comercială și impunerea - Pagina 29
Societatea comercială și impunerea - Pagina 30
Societatea comercială și impunerea - Pagina 31
Societatea comercială și impunerea - Pagina 32
Societatea comercială și impunerea - Pagina 33
Societatea comercială și impunerea - Pagina 34
Societatea comercială și impunerea - Pagina 35
Societatea comercială și impunerea - Pagina 36
Societatea comercială și impunerea - Pagina 37
Societatea comercială și impunerea - Pagina 38
Societatea comercială și impunerea - Pagina 39
Societatea comercială și impunerea - Pagina 40
Societatea comercială și impunerea - Pagina 41
Societatea comercială și impunerea - Pagina 42
Societatea comercială și impunerea - Pagina 43
Societatea comercială și impunerea - Pagina 44
Societatea comercială și impunerea - Pagina 45
Societatea comercială și impunerea - Pagina 46
Societatea comercială și impunerea - Pagina 47
Societatea comercială și impunerea - Pagina 48
Societatea comercială și impunerea - Pagina 49
Societatea comercială și impunerea - Pagina 50
Societatea comercială și impunerea - Pagina 51
Societatea comercială și impunerea - Pagina 52
Societatea comercială și impunerea - Pagina 53
Societatea comercială și impunerea - Pagina 54
Societatea comercială și impunerea - Pagina 55
Societatea comercială și impunerea - Pagina 56
Societatea comercială și impunerea - Pagina 57
Societatea comercială și impunerea - Pagina 58
Societatea comercială și impunerea - Pagina 59
Societatea comercială și impunerea - Pagina 60
Societatea comercială și impunerea - Pagina 61
Societatea comercială și impunerea - Pagina 62
Societatea comercială și impunerea - Pagina 63
Societatea comercială și impunerea - Pagina 64
Societatea comercială și impunerea - Pagina 65
Societatea comercială și impunerea - Pagina 66
Societatea comercială și impunerea - Pagina 67
Societatea comercială și impunerea - Pagina 68
Societatea comercială și impunerea - Pagina 69
Societatea comercială și impunerea - Pagina 70
Societatea comercială și impunerea - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Societatea comerciala si impunerea.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni

CAPITOLUL I Introducere şi consideraţii generale 1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale Regimul juridic al societăţilor...

Impozitarea Persoanelor Juridice

IMPOZITUL PE PROFIT. TVA O societate comerciala inregistreaza in primul trimestru al anului fiscal 2007 urmatoarele categorii de venituri: a)...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Tema aleasa de mine este Impozitului pe profit Am ales acesta tema pentru a evidentia din punct de vedere fiscal si contabil importanta si...

Impunerea Veniturilor din Salarii Studiu de Caz Otelinox SA

CAPITOLUL I - Caracterizarea generală a impozitelor 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Contractul de Societate

Societatea comerciala a aparut datorita unor cauze economice si sociale si a fost conceputa ca un organism autonom, cu personalitate juridica, ce a...

Ai nevoie de altceva?