Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8255
Mărime: 751.47KB (arhivat)
Publicat de: Dima B.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romeo Cereteu
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. LISTA ABREVIERILOR 3
 2. INTRODUCERE 4
 3. Capitolul I. CONSIDERAȚII TEORETICE ALE NOȚIUNII DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE
 4. 1.1. Definirea sistemului de resurse financiare publice 5
 5. 1.2. Modalități de constituire a resurselor financiare publice.Clasificare 6
 6. 1.3. Funcția și rolul finanțelor publice 10
 7. Capitolul II. EVOLUȚIA ÎN NIVELUL ȘI STRUCTURA FINANȚELOR PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 8. 2.1. Analiza resurselor financiare a statului. Evoluția nominală și relativă 12
 9. 2.2.Metode și tehnici de acumulare a resurselor financiare. Evaziunea fiscală 14
 10. 2.3. Tendințele în evoluția veniturilor bugetului public național și a indicatorilor macroeconomici prin prisma politicii fiscale 16
 11. Capitolul III. ASIGURAREA ECHILIBRULUI BUGETAR
 12. 3.1. Rolul resurselor financiare publice în asigurarea echilibrului bugetar 19
 13. 3.2. Modernizarea și perfecționarea sistemului resurselor financiare publice în RM 22
 14. CONCLUZII 26
 15. BIBLIOGRAFIE 27
 16. ANEXE 28

Extras din proiect

Introducere

Fenomenul financiar este un fenomen social care a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății, și anume odată cu apariția și dezvoltarea economiei de schimb. Este perioada când statul sclavagist începe a utiliza și resursele bănești pentru acoperirea nevoilor publice. Din acest moment se poate vorbi de apariția primelor elemente de finanțe.

Tema pe care am ales-o este intitulată „Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asigurarea echilibrului bugetar” ce poate fi abordată din mai multe aspecte din motivul că resursele financiare publice sunt foarte importante pentru societate. În capitolul 1 am definit sistemul resurselor financiare publice, modalitățile de constituire a acestuia, clasificarea și o retrospectivă istorică despre formarea finanțelor publice în antichitate.

Prin resurse publice se poate înțelege o grupare a resurselor bănești ce sunt gestionate de instituțiile publice specializate. Pentru obținerea resursele bugetului de stat se folosește funcția de repartiție, mai exact folosind prima etapă ce presupune acumularea resurselor financiare publice.

Mărimea resurselor financiar private are o influență semnificativă asupra funcționării echilibrate a instituțiilor de tip statal care îndeplinesc nevoi de consum privat, însă în comparație cu activitatea pe care o desfășoară instituțiile de stat, activitatea instituțiilor private se realizează sub stapânirea concurenței. După cum bine știm cheltuielile publice au o influență negativă în economie în comparație cu resursele publice care semnifică component esențiale pentru ajutorarea creșterii avuției naționale. Americanul William Albrecht jr. Susținea că impozitele sunt un rău necesar pentru acoperirea cheltuielilor publice iar membrii societății își propun cu ajutorul acestor prelevări obligatorii să se compense costurile serviciilor publice.

Mărimea resurselor totale este marcată de resursele publice și private totodată în anumite cazuri se formează o contopire benefică între aceste domenii. Această legătură a resurselor poate influența favorabil societatea. Alcătuirea resurselor la nivel obiectiv semnifică obținerea produsului national brut și a averii țării fiind influențată de câteva restricții de timp și mărime dar în același timp ele pot fi realizate și din afara țării spre exemplu din donații, împrumuturi externe.etc.

În următoarele pagini voi prezenta în primul capitol abordarea teoretică a noțiunii de finanțe publice și în capitolul 2 abordarea practică, analiza datelor statistice și în capitolul 3 anilizez rolul resurselor financiare publice în asigurarea echilibrului bugetar.

CAPITOLUL I

1.1. Definirea sistemului de resurse financiare publice

Resursele financiare publice reprezintă sumele de bani care se administrează de către autoritățile publice, în scopul îndeplinirii sarciniilor și funcțiilor ce le revin statului. Aceste resurse sunt gestionate de autorități și instituții, ele se folosesc pentru acoperirea cheltuielilor publice prin efectuarea de cheltuieli corespunzătoare acestora. În teoria finanțelor publice se consideră că alocarea efectivă a resurselor între sectorul public și cel privat determină o anumită proporție între acestea, acceptându-se că alocarea este optimă dacă cerințele consumatorilor sunt satisfăcute la nivel maxim prin intermediul sectorului public cât și a celui privat.

Sumele de bani ce aparțin persoanelor fizice sau juridice și se administrează în baza propietății private formează resursele financiare private, fiind destinate să satisfacă investiții cu caracter privat și nevoi de consum.Diferența dintre finanțe publice și cele private, constituie raportul dintre resursele financiare ale societății și resursele financiare publice. Factorii care influențează nivelul resurselor financiare ale societății sunt: volumul și structura producției, nivelul prețurilor, raportul dintre formarea brută de capital și consum.În componența resurselor financiare la nivel național se includ: resursele financiare ale organismelor fară scop lucrativ, resursele financiare ale instituțiilor și autorităților publice, resursele populației, cât și resursele întreprinderilor private și publice.

Cuantumul resurselor financiare ale societății este influențat de: mărimea produsului intern brut, proporția în care acestea se împart pentru formarea brută de capital și pentru consum, nivelul prețurilor, volumul și structura producției, posibilitatea de procurare a unor resurse externe, cum ar fi ajutoarele, donațiile și împrumuturile. În opinia unor autori resursele bugetare arată acea parte a resurselor financiare publice cuprinsă în bugetele entităților publice. Resursele financiare publice împreună cu resursele financiare private constituie resursele financiare ale societății.

Bibliografie

I. Acte normative

1. Legea bugetului de stat pentru anul 2020 : nr.172 din 19.12.2019. Publicat : 27-12-2019 în Monitorul Oficial Nr. 393-399 art. 321

2. Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018

3.Legea Republicii Moldova privind finanțele publice locale nr. 397-XVI din 18.11.2003.

4. Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2018-2020

II. Lucrări științifice

5.Cezar BASNO, Introducere în teoria finanțelor publice, București, 1994; 245 p.

6. Inga CATANA, ANALIZA POLITICII FISCALE PRIN PRISMA SENSIBILITĂȚII LA GEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2018, 140p.

7. Galina ULIAN, Finanțe publice-note de curs , 198p.

III. Webografie

8. https://www.fisc.md/persoane_juridice.aspx

9.http://mf.gov.md/ro/buget/bugetul-public-na%C8%9Bional/

10.https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/finante/analiza-structurii-si-dinamicii-resurselor-financiare-publice-din-bugetul-de-stat-380103.html

Preview document

Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 1
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 2
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 3
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 4
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 5
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 6
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 7
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 8
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 9
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 10
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 11
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 12
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 13
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 14
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 15
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 16
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 17
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 18
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 19
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 20
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 21
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 22
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 23
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 24
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 25
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 26
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 27
Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Resursele financiare publice a Republicii Moldova si rolul lor in asiguarea echilibrului bugetar.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?