Funcția publică și funcționarul public

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 52837
Mărime: 171.93KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Marginean
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Notiunea si trasaturile functiei publice

Functia publica-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii,in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala,administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.

Functionarul public-persoana numita, in conditiile legii,intr-o functie publica.

-totalitatea functionarilor-corpul functionarilor publici

Activitatile desfasurate de functionarii publici:

-punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative.

-elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii publice,precum si asigurarea avizarii acestora.

-elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor,a programelor,a studiilor,analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice,a documentatiei necesare executarii legilor.

-consilierea,controlul si auditul public intern

-gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare.

-colectarea creantelor bugetare.

-reprezentarea intereselor autoritatii sai institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat,din tara si strainatate,in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice,precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sai institutiei publice in care isi desfasoara activitatea

-realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administatiei publice.

Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice: -legalitate,impartialitate si obiectivitate,transparenta,eficienta si eficacitate,responsabilitate,orientare catre cetatean,stabilitate in exercitarea functiei publice,subordonare ierarhica.

2. Clasificarea functiei publice.

-functii publice generale si functii publice specifice

-functii publice de stat,functii publice teritoriale si functii publice locale

-functii publice din clasa I,clasa a II-a si clasa a III-a.

Functii publice generale-reprez. ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publicein vederea realizarii competentelor lor generale.

Functii publice specifice-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice.

Functii publice de stat-functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii,in cadrul

ministerelor,organelor de specialitate ale administratiei publice centrale,precum si in cadrul autoritatilor administrative autonome

Functiile publice teritoriale--functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii

,in cadrul institutiei prefectului,serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrative-teritoriale

Functiile publice locale- functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii,in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.

In raport cu nivelul studiilor:

Clasa I-studii universitare de licenta absolvire cu diploma,studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

Clasa a II-a-studii superioare de scurta durata,absolvite cu diploma.

Clasa a III-a-studii liceale,studii medii liceale,finalizate cu diploma de bacalaureat.

Funct. publici-debutanti-persoanele careau promovat concursul pt ocuparea unei functii publice de grad profesional debutant.

-definitivi-debutantii care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultatul corespunzator la evaluare.

-persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni,8 luni si,respective,6 luni,in functie de nivelul studiilor absolvite.

Categorii de functionari publici

a) Categoria inaltilor functionari publici

-secretar General al Guvernului si secretar General adjunct al Guvernului.

-secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

-prefect

-secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

-subprefect

-inspector guvernamental

Conditii:

- conditiile generale de acces la o functie publica

- studii universitare de licenta absolvire cu diploma,respective studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

- cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

- a absolvit programele de formare specializata pt ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

- a promovat concursul national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici

b) Categoria functionarilor publici de conducere:

-director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome,al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale adm. publice centrale,precum si in functiile specifice asimilate acestora.

-director si director adjunct

-secretar al unitatii administrativ- teritoriale

-director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate,

-sef serviciu,precum si in functiile publice asimilate acesteia.

-sef birou,

c) Categoria functionarilor publici de executie:

Functionari publici de executie din clasa I consilier ,consilierjuridic ,auditor ,expert ,inspector ,precum si in functiile publice asimilate acestora.

Functionari publici de executie din clasa a II-a-referent de specialitate

Functionari publici de executie din clasa a-III-a-referent

Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale:

-superior(ca nivel maxim),principal,asistent,debutant.

Preview document

Funcția publică și funcționarul public - Pagina 1
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 2
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 3
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 4
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 5
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 6
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 7
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 8
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 9
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 10
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 11
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 12
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 13
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 14
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 15
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 16
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 17
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 18
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 19
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 20
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 21
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 22
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 23
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 24
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 25
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 26
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 27
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 28
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 29
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 30
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 31
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 32
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 33
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 34
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 35
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 36
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 37
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 38
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 39
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 40
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 41
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 42
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 43
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 44
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 45
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 46
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 47
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 48
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 49
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 50
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 51
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 52
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 53
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 54
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 55
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 56
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 57
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 58
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 59
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 60
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 61
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 62
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 63
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 64
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 65
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 66
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 67
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 68
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 69
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 70
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 71
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 72
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 73
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 74
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 75
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 76
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 77
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 78
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 79
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 80
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 81
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 82
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 83
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 84
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 85
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 86
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 87
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 88
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 89
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 90
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 91
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 92
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 93
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 94
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 95
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 96
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 97
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 98
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 99
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 100
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 101
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 102
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 103
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 104
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 105
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 106
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 107
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 108
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 109
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 110
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 111
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 112
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 113
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 114
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 115
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 116
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 117
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 118
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 119
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 120
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 121
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 122
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 123
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 124
Funcția publică și funcționarul public - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Functia Publica si Functionarul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Funcția publică - noțiune, caracterizare, clasificare

I. Consideratii preliminare Functia publica este o institutie juridica a dreptului public, în general, si ale dreptului administrativ în...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI. DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE Funcţia publică, aşa cum o defineşte legiuitorul, reprezintă “ ansamblul...

Funcția și funcționarul public

1. Generalitați În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, işi desfăşoară activitatea mai multe categorii de personal, din...

Dreptul Muncii

CURSUL Nr. 1 NOŢIUNEA DREPTULUI MUNCII. OBIECT. RAPORTURILE JURIDICE INDIVIDUALE DE MUNCĂ. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII. PINCIPIILE DREPTULUI...

Competență judiciară

Sistemul de judecata pe acest teritoriu Carpato Danubiano Pontic are un istoric si o evolutie demna de apreciere, preocuparea legiuitorului român,...

Procesul Civil

În literatura juridica s-a aratat ca în statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor judecatoresti si...

Drept Internațional Privat

ELEMENTUL DE EXTRANEITATE Definiţie: Elementul de extraneitate este acea parte componentă a unui raport juridic care se află în străinătate sau...

Te-ar putea interesa și

Funcția Publică și Funcționarul Public în România

Capitolul I Funcţia publică. Noţiune şi evoluţii normative. 1.1. Noţiunea de funcţie publică în dreptul administrativ român şi în dreptul...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Studiul privind formarea profesională a specialiștilor în administrația publică

INTRODUCERE Integrarea României în Uniunea Europeana înseamna pe lânga armonizarea legislativa si o preluare a valorilor si mentalitatilor...

Funcția și funcționarul public

CAPITOLUL I: FUNCȚIA PUBLICĂ ȘI FUNCȚIONARUL PUBLIC 1.1. Noțiunea și trăsăturile funcției publice Problematica funcției publice și a...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța

Cap. 1 Funcția publica și funcționarul public 1.1 Reglementare legală Sediul materiei în ceea ce priveste regimul juridic al funcţiei publice şi...

Ai nevoie de altceva?