Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7482
Mărime: 48.46KB (arhivat)
Publicat de: Octavian Niță
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Lina Diana
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea : Administratie Publica

Cuprins

 1. Cap. 1 Functia publica si functionarul public 3
 2. 1.1 Reglementare legală 3
 3. 1.2 Delimitarea unor concepte si notiuni 4
 4. 1.3 Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici 6
 5. 1.4 Drepturile si obligatiile functionarilor publici 8
 6. Cap. 2 Cariera functionarilor publici 11
 7. 2.1 Recrutarea functionarilor publici 11
 8. 2.2 Perioada de stagiu 14
 9. 2.3 Numirea functionarilor publici 15
 10. 2.4 Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale 15
 11. 2.5 Sistemul de promovare rapidă în functia publică 17
 12. Cap. 3 Statutul functionarului public în Franta 18
 13. 3.1 Noţiuni generale cu privire la statutul funcţionarului public în Franţa 19
 14. 3.2 Drepturi si obligatiuni 20
 15. 3.3 Promovarea functionarului public in Franta 22
 16. 3.4 Remunerarea funcţiei publice în Franţa 23
 17. C O N C L U Z I I 23
 18. B I B L I O G R A F I E 24

Extras din proiect

Cap. 1 Funcția publica și funcționarul public

1.1 Reglementare legală

Sediul materiei în ceea ce priveste regimul juridic al funcţiei publice şi al funcţionarului public se găseşte în Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată în 2004, modificată de Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 şi completată cu mai multe acte administrative normative: Hotărârea Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici. Statutul reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu, dispoziţiile sale completându-se cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice.

Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;

b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

d) serviciile diplomatice şi consulare; e) autoritatea vamală;

f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului de Interne;

g) alte servicii publice stabilite prin lege.

Prin statutele speciale se pot reglementa:

a) drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de Legea 188/1999;

b) funcţii publice specifice. În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare, precum şi politiştilor şi altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, dispoziţiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor precizate mai sus, precum şi cu privire la carieră.

Prevederile Legii nr.188/1999 nu se aplică:

a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii;

b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpului magistraţilor;

d) cadrelor didactice;

e) persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică.

1.2 Delimitarea unor concepte si noțiuni

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.

Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă al funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public.

Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt:

a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;

b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;

c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a documentaţiei necesare executării legilor, în vederea realizării competentei autorităţii sau instituţiei publice;

d) consilierea, controlul şi auditul public intern;

e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;

f) colectarea creanţelor bugetare;

g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinatate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice.

Totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor publici.

Bibliografie

1. http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_statutul_functionarului_public.php

2. http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/02/E-functia-publica.pdf

3. http://ec.europa.eu

4. Oprea Florin – “Teoria generală a statului şi dreptului”, suport de curs pentru învăţământul la distanţă, Facultatea de Aconomie şi Administrarea Afacerilor, Univ. “Al. I. Cuza”,

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Preview document

Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 1
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 2
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 3
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 4
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 5
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 6
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 7
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 8
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 9
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 10
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 11
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 12
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 13
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 14
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 15
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 16
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 17
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 18
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 19
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 20
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 21
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 22
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 23
Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Analiza Privind Cariera Functionarului Public din Romania si Franta.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Elaborarea unei cereri de finanțare

Cererea de finanțare este un intrument care face posibilă comunicarea dintre două părți, solicitantul și donorul. Caracteristicile relației...

Conflictul de interse și

CONFLICTUL DE INTERESE Un oficial public este în conflict de interes atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă, ia o decizie sau...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Serviciilor Publice

11.6. Metode si tehnici utilizate în managementul public 131CAPITOLUL 1 CONtINUTUL sI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR Evolutia economiei...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Consiliul Județului Vaslui

Human resources management in public administration ( Case study : Vaslui County Council ) This work is a study about human resources management...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Ai nevoie de altceva?