Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 16488
Mărime: 78.55KB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Balazs
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 1
 3. CAPITOLUL 1: CONCEPTUL DE FUNCTIE SI FUNCTIONAR PUBLIC 3
 4. 1.1. Functia publica. Definitie. Caracteristici. Tipuri 3
 5. 1.2. Functionarul public. Definitie. Categorii 11
 6. CAPITOLUL 2: PRINCIPII CARE GUVERNEAZA EXERCITAREA FUNCTIEI PUBLICE 16
 7. 2.1. Principii care stau la baza exercitarii functiei publice 16
 8. 2.2. Principiile care stau la baza organizării carierei în funcţia publică 23
 9. 2.3. Conditii privind ocuparea functiei publice 24
 10. CAPITOLUL 3: CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI. STABILITATEA IN FUNCTIE 29
 11. 3.1. Notiunea de corp al functionarilor publici 29
 12. 3.2. Etapele carierei functionarilor publici 36
 13. 3.2.1. Recrutarea personalului din administratia publica 36
 14. 3.2.2. Perioada de stagiu si evaluarea functionarilor publici 38
 15. 3.2.3. Numirea functionarilor publici 41
 16. 3.2.4. Promovarea si avansarea functionarilor publici 43
 17. 3.2.5. Evaluarea functionarilor publici 47
 18. 3.2.6. Conflictul de interese si incompatibilitatile functiei publice 50
 19. 3.3. Stabilitatea in functie. Instrument de garantare a unei cariere performante 54
 20. 3.4. Moblilitatea functionarilor publici. Mijloc de limitare a stabilitatii in functie 56
 21. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă:

a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia publică şi funcţionarul public constituie instituţii juridice care în România au apărut încă de la jumătatea secolului al XIX-lea şi în legătură cu care s-a manifestat o evoluţie sinuoasă determinată, în principal, de succesiunea regimurilor politice.

b) Contemporană, tema fiind de acută actualitate în doctrina juridică, soluţiile care au fost exprimate răsfrângându-se asupra practicii administraţiei publice şi a celei judecătoreşti.

Tradiţional, raportul juridic având ca obiect activitatea funcţionarului public a fost şi este încă apreciat ca având un statut de sine stătător care decurge din:

- specificul puterii de stat;

- competenţa autorităţilor şi instituţiilor publice.

Tendinţa s-a manifestat şi după 1989, specialiştii în dreptul administrativ ocupându-se, quasimajoritar, exclusiv de analiza statutului funcţionarului public, fără comparaţiile necesare cu statutul salariatului. Numai cu titlu de excepţie, şi în dreptul public (dreptul administrativ) au fost întreprinşi relativ recent primii paşi în analiza comparată a normelor legale care îi privesc pe funcţionarii publici cu cele care se referă la salariaţi.

Cert este faptul că, în prezent, cu privire la apartenenţa analizei statutului funcţionarului public la o ramură de drept sau alta, în doctrină s-au conturat şi coexistă diverse opinii:

- statutul funcţionarilor publici aparţine exclusiv dreptului public, analiza acestuia reprezentând obiect al dreptului administrativ; raportul juridic al funcţionarului public este complet autonomizat faţă de raportul de muncă al salariatului;

- statutul funcţionarilor publici aparţine exclusiv dreptului muncii, aparţinând, în consecinţă, dreptului privat;

- statutul funcţionarului public reprezintă o instituţie care se află la confluenţa dintre dreptul public şi dreptul privat, raportul de serviciu al funcţionarului public constituind un raport juridic de muncă, cu particularităţi certe determinate de incidenţa normelor de drept public; din această perspectivă, statutul funcţionarilor publici constituie obiect de analiză şi pentru dreptul muncii însă numai ca repere comparative faţă de raporturile de muncă ale salariaţilor.

CAPITOLUL 1: CONCEPTUL DE FUNCTIE SI

FUNCTIONAR PUBLIC

1.1. Functia publica. Definitie. Caracteristici. Tipuri

În ultimele decenii ale secolului XX, noţiunea de funcţie publică a căpătat o nouă formă, diferită de cea dată in doctrina dreptului public, datorită schimbărilor fundamentale de concepţie care au intervenit în managementul public din ţările dezvoltate, impunând un nou mod de abordare în teoria şi practica din instituţiile publice, în general.

Funcţia publică ca şi concept poate fi abordată din două perspective: cea legislativă şi cea managerială. Deşi cele două nu se elimină, dimpotrivă sunt ca şi conţinut perfect compatibile, există o serie de diferenţe în perceperea conceptului de către jurişti şi de către specialiştii în domeniul managementului public. Din punctul de vedere al specialiştilor în drept administrativ, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale.

Din perspectiva dreptului administrativ, funcţia publică desemnează „situaţia juridică a persoanei fizice - investită legal, cu atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice ce constă în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor care formează conţinutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă şi organul care l-a investit” ( A. Iorgovan, 1996, p. 628).

Această definiţie evidenţiază următoarele trăsături ale funcţiei publice:

- drepturile şi obligaţiile în realizarea competenţei nu pot fi stabilite decât pe cale unilaterală, prin norme juridice, de către organele de stat, ca şi atribuţiile care definesc competenţa. Ca urmare, nu suntem în prezenţa unui contract de muncă, care este un acord de voinţă al unităţii şi persoanelor încadrate în colectivul de muncă, ci a unei instituţii a dreptului public;

- aceste drepturi şi obligaţii sunt atribuţii ale funcţiei publice, ca şi competenţa.

Preview document

Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 1
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 2
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 3
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 4
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 5
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 6
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 7
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 8
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 9
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 10
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 11
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 12
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 13
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 14
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 15
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 16
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 17
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 18
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 19
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 20
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 21
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 22
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 23
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 24
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 25
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 26
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 27
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 28
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 29
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 30
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 31
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 32
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 33
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 34
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 35
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 36
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 37
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 38
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 39
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 40
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 41
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 42
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 43
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 44
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 45
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 46
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 47
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 48
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 49
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 50
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 51
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 52
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 53
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 54
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 55
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 56
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 57
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 58
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 59
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 60
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 61
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 62
Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Stabilitatea pe Functie - Mijloc de Creare a Unui Corp Performant al Functionarilor Publici.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Studiu Comparativ privind Cariera Funcționarilor Publici în State Membre ale Uniunii Europene

1. Functia publica si functionarii publici în reglementarea româneasca Notiunea de functie publica, traditional, s-a impus ca o notiune...

Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici

Cap.I Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi Prezentare În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Funcția publică și rolul instrumentelor manageriale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Administraţia publică – istoric şi concept Administraţia publică urmăreşte satisfacerea interesului...

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator - forme și modalități în Administrația Publică

Capitolul I Conceptul de infracţiune şi trăsăturile ei esenţiale 1.1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal INFRACŢIUNEA-...

Ai nevoie de altceva?