Noul Cod de Procedură Civilă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 28853
Mărime: 106.85KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel D.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ 4
 3. 1.1. Definiţia executării silite şi caracteristicile constrângerii judiciare 4
 4. 1.2. Natura juridică a executării silite 14
 5. 1.3. Scopul executării silite 18
 6. 1.4. Modalităţile (formele) executării silite 19
 7. CAPITOLUL II. CONDIŢIILE NECESARE PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTĂRII SILITE 21
 8. 2.1. Creanţa – cauza a urmăririi silite 21
 9. 2.2. Titlurile executorii 23
 10. 2.3. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită 30
 11. 2.4. Cererea de executare silită 33
 12. 2.5. Participanţii la executarea silită 37
 13. 2.6. Obiectul executării silite 43
 14. CAPITOLUL III. EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂ 48
 15. 3.1. Predarea silită a bunurilor mobile 50
 16. 3.2. Predarea silită a bunurilor imobile 51
 17. 3.3. Executarea silită a altor obligații de a face sau a nu face 54
 18. CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ . CONTESTAŢIA LA UN DOSAR DE EXECUTARE SILITĂ 63
 19. 4.1. Suspendarea executării în temeiul contestaţiei 63
 20. 4.2. Înlesnirile de plată făcute debitorului cu ocazia executării 64
 21. 4.3. Contestaţie la executare 65
 22. CONCLUZII 70
 23. BIBLIOGRAFIE 71

Extras din proiect

INTRODUCERE

O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind amenintati de vreo sanctiune sau pedeapsa. Cum asa ceva este imposibil de atins din cauza naturii umane, vesnic supusa greselilor, a fost necesara, înca din cele mai vechi timpuri, a instituirii de sanctiuni si modalitati de a constrânge oamenii sa respecte normele societatii în scopul bunei convietuiri si a dezvoltarii armonioase a societatii.

Asa cum în dreptul penal a fost necesara introducerea pedepselor care sa reprezinte o amenintare pentru psihicul infractorului si, fie sa-l opreasca de la a comite fapte interzise de lege, fie a-I corecta comportamentul prin reeducare, si în celelalte ramuri de drept a fost necesara gasirea unor modalitati de constrângere prin care statul sa-si exprime forta sa coercitiva.

Astfel, pe lânga numeroase modalitati de aplicare de amenzi si solicitare de despagubiri, s-a ajuns si la aplicarea executarii silite, ca masura ultima de îndeplinire a obligatiilor pe care debitorii le au fata de creditori, atunci când acestia nu vor sau nu pot sa si le îndeplineasca.

Ratiunea ce sta la baza institutiei executarii silite este faptul ca o obligatie odata asumata trebuie în mod obligatoriu împlinita, debitorul neputându-se sustrage de la ea. În caz contrar, s-ar instaura un adevarat haos în sistemul de drept, în care toti si-ar asuma obligatii doar de dragul de a obtine anumite beneficii, obligatii pe care mai apoi nu le-ar mai îndeplini niciodata.

Din punctul de vedere al dreptului financiar , institutia executarii silite face posibil ca statul sa nu piarda de pe urma contribuabililor care nu-si duc la îndeplinire obligatiile oneroase, pierderi care daca ar exista ar contribui de fapt la o stare de rau la nivelul întregii societati, care ar trebui sa suporte cumva pierderile pricinuite de unii din membrii sai.

Iata de ce o buna cunoastere a acestei institutii este folositoare nu numai practicienilor dreptului, ci si cetatenilor de rând, care în fiecare zi, prin ceea ce fac, iau parte la acte sau fapte juridice, asumându-si obligatii sau îndeplinindu-le.

Executarea silită reprezintă una din instituţiile fundamentale ale dreptului procesual civil şi o componentă importantă a justiţiei într-un stat de drept.

Încrederea publicului în actul de justiţie depinde într-o măsură importantă şi de eficacitatea mecanismelor de executare silită, fiind absolut necesar ca o hotărâre judecătorească obţinută în urma unui demers judiciar, de multe ori, de durată şi costisitor, să aibă o finalitate practică concretă, astfel încât justiţiabilul să conştientizeze beneficiile rezultate din obţinerea unui rezultat pozitiv în cadrul procesului.

În caz contrar, în lipsa unor mijloace procedurale coerente, clare, suple şi rapide care să garanteze ducerea la îndeplinire efectivă a titlului executoriu, partea ar fi în imposibilitate de a se bucura de câştigarea procesului, titlul executoriu conferind, astfel, creditorului doar un drept teoretic şi iluzoriu.

Importanţa executării silite rezidă şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa europeană statuând în repetate rânduri că dreptul la un process echitabil nu acoperă procedura numai până la pronunţarea hotărârii, ci până la executarea acesteia, considerând că executarea silită face parte integrantă din noţiunea de proces, în sensul art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ

1.1. Definiţia executării silite şi caracteristicile constrângerii judiciare

Din documentele istorice rezultă că romanii au fost cei care au pus în practică, încă de timpuriu, procedura executării silite.

Iniţial, creditorul îşi executa singur dreptul său şi până la sfârşitul perioadei clasice nu era încă cunoscută instituţia executării silite printr-un organ al statului.

În dreptul roman, executarea silită avea caracter penal şi cu totul extrajudiciar şi era cunoscut ca legis actiones. Debitorul care nu plătea era considerat un delincvent şi răspundea cu persoana sa de plata datoriilor. Creditorul îl putea ucide sau vinde, iar dacă erau mai mulţi creditori, împărţeau între ei corpul debitorului, iar patrimonial acestuia era confiscat şi împărţit.

Odată cu apariţia Legii celor XII table, executarea silită a început să-şi piardă caracterul pur penal, încercându-se să se urmărească mai întâi patrimoniul debitorului pentru recuperarea datoriei, iar prin apariţia Legii Poetelia Papira au fost suprimate drepturile creditorului asupra persoanei debitorului. Astfel, în momentul contractării, debitorul dădea creditorului in mancipio, acesta din urmă obligându-se a-l emancipa după plata datoriei. La scadenţă, în caz de neplată, creditorul trebuia să-l cheme în judecată pe debitor şi, după ce obţinea o hotărâre de condamnare, era obligat să mai aştepte 30 de zile să i se facă plata voluntară. Dacă plata nu era făcută, după expirarea acestui termen, debitorul era luat de creditor şi dus în faţa magistratului şi, prin legis actio permanus iniectiorum, îi era adjudecat, addictus.

Bibliografie

1.S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, Tratat de executare silită, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001,

2. I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, ed. a III-a revăzută, completată, actualizată, vol. al II-lea, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003

3.Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ed. 3, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003

4.M. Tăbărcă, G. Buta, Codul de procedură civilă. Comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

5.G. C. Frenţiu, D.-L. Băldean, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008

6.O. Puie, Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, ed. 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008

7.Florescu, P. Coman, T. Mrejeru, M. Safta, G. Bălaşa, Executarea silită. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, ed. 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009

8.G. Răducan, Dreptul executării silite. Titlul executoriu european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009

9.I. Gârbuleţ, A. Stoica, Ghid practic de executare silită. Explicaţii, cereri, formulare, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010

10.I. Leş, Tratat de drept procesual civil, ed. a 5-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010

11.A. Tabacu, Drept procesual civil, ed. a V-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

12.E. Oprina, Executarea silită în procesul civil, ed. a IV-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

13.Gh. Piperea, C. Antonache, P. Piperea, A. Dimitriu, M. Piperea, A. Răţoi, A. Atanasiu, Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii, Ed. C.H. Beck. Bucureşti, 2012

14.M. Voicu, Procedura executării silite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului – CEDO, RRDJ nr. 5/2012

15.E. Hurubă, Contestaţia la executare în materie civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

16.Fl. Măgureanu, G. Măgureanu Poptean, Titlurile executorii europene, Revista de Executare Silită nr. 11-12/2007

17.Fl. Măgurenu, Înregistrările electronice, mijloace de probă admisibile în procesul civil, în Revista de drept comercial, nr. 10/2003

18.A.Hilsemlad, D.Pdzeanu Stat C.Zirra,Notariatul de ştiinţifică,Bucureşti,Editura Ştiinţifică ,2004,pag.153

19.Fl. Măgureanu, Drept procesual civil, ed. a IX-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti. 2007

Preview document

Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 1
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 2
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 3
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 4
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 5
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 6
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 7
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 8
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 9
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 10
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 11
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 12
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 13
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 14
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 15
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 16
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 17
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 18
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 19
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 20
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 21
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 22
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 23
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 24
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 25
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 26
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 27
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 28
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 29
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 30
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 31
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 32
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 33
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 34
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 35
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 36
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 37
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 38
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 39
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 40
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 41
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 42
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 43
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 44
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 45
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 46
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 47
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 48
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 49
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 50
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 51
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 52
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 53
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 54
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 55
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 56
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 57
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 58
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 59
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 60
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 61
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 62
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 63
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 64
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 65
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 66
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 67
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 68
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 69
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 70
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 71
Noul Cod de Procedură Civilă - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Noul Cod de Procedura Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Imunitatea de Jurisdicție a Agentului Diplomatic

Capitolul I: Imunitățile, privilegiile și facilitățile diplomatice 1. Noțiuni generale În literatura de specialitate, expresia "imunităţi şi...

Imunitățile diplomatice

1. Noţiuni generale despre diplomaţie: În contextul vieţii internaţionale apar un număr mare de state independente care intră ca subiecţi noi în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul de proprietate publică

În sistemul de învăţământ din ţările civilizate studierea dreptului şi educarea conştiinţei de drept ocupă un loc important: fiecare tânăr trebuie...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Procesual Civil

Dreptul de a sesiza instanta Sediul materiei: art. 192 NCPC Reprezinta actul de procedura prin care reclamantul va formula o pretentie prin care...

Te-ar putea interesa și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Citarea și comunicarea actelor de procedură

INTRODUCERE Întotdeauna se va urmări garantarea și protejarea principiilor consacrate în art. 6 din Convenția europeană a drepturilor și...

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Ai nevoie de altceva?