Citarea și comunicarea actelor de procedură

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 16658
Mărime: 78.27KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. ABREVIERI 2
 2. CITAREA ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ 3
 3. INTRODUCERE 3
 4. CAPITOLUL I. ACTELE DE PROCEDURĂ 6
 5. Secțiunea 1. Aspecte generale privind actele de procedură 6
 6. Secțiunea 2. Validitatea actelor de procedură 7
 7. CAPITOLUL II. CITAREA ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ 9
 8. Secțiunea 1. Reguli generale. 9
 9. Secțiunea 2. Procedura de citare. Organele competente și modalitățile de comunicare 14
 10. 2.1 Comunicarea din oficiu. 14
 11. 2.2. Comunicarea făcută de parte 16
 12. 2.3. Comunicarea prin agenții procedurali sau alți salariați ai instanțelor 17
 13. 2.4. Citare și comunicarea prin poștă 18
 14. 2.5. Citarea prin mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia 19
 15. 2.6. Comunicarea prin avocați sau cosilieri juridici 19
 16. 2.7. Citarea prin publicitate 21
 17. CAPITOLUL III. CUPRINSUL CITAȚIEI ȘI ÎNMÂNAREA ACESTEIA 23
 18. Secțiunea 1. Cuprinsul citației. 23
 19. Secțiunea 2. Înmânarea citației 28
 20. Secțiunea 3. Locul citării 31
 21. CONCLUZII 35
 22. BIBLIOGRAFIE 40

Extras din licență

INTRODUCERE

Întotdeauna se va urmări garantarea și protejarea principiilor consacrate în art. 6 din Convenția europeană a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, printre acestea numărându-se și principiul contradictorialității, acesta aflându-se printre principalele instrumente protejate și garantate de codurile interne ale statelor semnatare.

Contradictorialitatea fiind un principiu care ține de esența procesului civil alături de principiul disponibilității și de cel al dreptului la apărare, este reglementat expres în cuprinsul Noului cod de procedură civilă, acesta acordându-i un text special în care se prevăd aspectele esențiale ale acestuia.

Contradictorialitatea nu trebuie privită strict ca pe o diferență de păreri exprimate de părțile procesului ci și ca pe o posibilitate a fiecărei părți de a-și exprima și de a-și manifesta punctul de vedere, precum și posibilitatea de a-și susține și dovedi ipoteza cea mai avantajoasă pentru sine.

Pentru a fi în măsura de a infoca nerespectarea principiului contradictorialității, partea trebuie să cunoască mai întâi existența procesului, piesele dosarului precum și poziția celorlalte părți din proces.

În interpretarea Convenției europene a drepturilor omului, instanța de contencios european a venit în ajutorul instanțelor naționale și a arătat că mai întâi trebuie să se facă distincția între principiul contradictorialității și principiul egalității armelor, principiu consacrat de jurisprudența curții.

Diferența esențială dintre principiul contradictorialității și principiul egalității armelor este aceea că prin contadictorialitate se înțelege posibilitatea părților într-un proces, atât penal cât și civil, de a lua la cunoștință toate piesele și observațiile prezentate judecătorului, de natură să-i influențeze decizia, fiind una din principalele garanții ale unei proceduri judiciare.

Principiul egalității armelor presupune tratarea egală a tuturor părților pe întreaga durată a desfășurării procedurii în fața unei instanțe, fără ca una dintre părți să fie avantajată în raport cu cealaltă ori celelalte părți în proces.

Fiecarea parte în proces având dreptul de a i se oferi posibilitatea rezonabilă de a-și susține cauza în condiții care să nu o plaseze într-o situație dezavantajoasă în raport cu adversarul ei.

Egalitatea armelor trebuie privită ca pe un echilibru creat între părți, însă fără a se aplica în raporturile dintre părți și instanță.

Principiul contradictorialității se regăsește pe întreg parcursul procesului civil, începând cu etapa scrisă, de sesizare a instanței de judecată, atunci când reclamantul depune cererea prin care își expune propriul punct de vedere iar în replică, pârâtul prin întâmpinare sau prin cerere reconvențională răspunde la fiecare capăt din cererea reclamantului, apărându-se sau pretinzând la rândul său ceva de la reclamant.

Citarea și comunicarea actelor de procedură reprezintă aspectele esențiale ale contradictorialității și implicit ale dreptului la apărare în procesul civil, pentru parte fiind esențial să cunoască existența procesului și actele de procedură efectuate de partea adversă, pentru a fi în măsură să-și construiască apărarea și să-și consolideze poziția procesuală.

Această regulă a citării obligatorii a părților în procesul civil este la fel de veche precum procedura în sine, neputându-se admite nici în vremurile cele mai îndepărtate o judecată fără respectarea contradictorialității.

Spre exemplu, în dreptul roman, procedura legisacțiunilor se derula întotdeauna doar după anunțarea pârâtului despre existența procesului la care este parte, formalitățile specifice dreptului în acea perioadă determinând chiar adoptarea unor reguli de citare caracterizate prin necesitatea pronunțării unor cuvinte solemne - in jus vocatio.

De asemenea, și în perioada ulterioară, orice procedură derulată în fața „organului judiciar”, domnitorul, se desfășura numai după ce existența procesului era făcută de o manieră publică, „cu rugojina în cap”, „cu hârtia în proțap” și cu „plata ciobotelor”.

După cum se poate observa, în toate timpurile ideea principală a cunoașterii cauzei ce se judecă și a actelor întocmite în cursul acesteia a fost însoțită de o serie de formalități, a căror măsură a fost dată întotdeauna de specificul fiecărei perioade.

În perioada modernă, această reglementare a citării și comunicării actelor de procedură a constituit sursa unei bogate jurisprudențe, determinată de respectarea formelor prescrise de lege pentru corecta efectuare a actului de procedură.

Deși se presupune că fiecare parte urmărește finalizarea cât mai rapid a procedurii judiciare, nu este de mirare că de cele mai multe ori invocarea încălcării normelor relative la citare sau comunicare au atras prelungirea duratei procesului sau reluarea judecății în fața instanțelor de fond, constituind astfel un mod de tegiversare a cauzelor.

Cunoașterea exactă a dispozițiilor aplicabile, a intenției legiuitorului reflectată în acestea, poate scuti și o posibilă speculare a modului de interpretare a normelor, cu intenția de a determina amânarea ori reluarea judecății.

Pentru evitarea unor astfel de efecte, invocarea cu rea-credință a unor posibile încălcări ale dreptului la contradictorialitate, neacoperită în toate cazurile prevăzute de lege, trebuie urmărită, identificată și de asemenea sancționată.

Modul de citare și comunicare a actelor de procedură, cel puțin formal, substanțial modificată prin Noul cod de procedură civilă, tinde la împărțirea responsabilității între autoritate și destinatar, prin instituirea unor prezumții privind îndeplinirea procedurii, prevederea unor moduri de citare și comunicare noi, prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare, punerea de acord a pașilor procedurali cu realitățile actuale, conferirea unor efecte clare mențiunilor din registrele publice.

Bibliografie

1. BOROI, Gabriel; STANCU, Mirela - „Drept procesual civil”, Ed. Hamangiu, 2015.

2. CĂTUNĂ, Ligia - „Drept procesual civil”-cu referire la Noul Cod de Procedură civilă, ediția a IV-a, Ed. C.H. BECK, 2011.

3. COIBANU, Viorel-Mihai; NICOLAE, Marian - „Noul Cod de procedură civilă”, comentat și adnotat, Ed. Universul Juridic, 2015.

4. DELEANU, Ion; DELEANU, Sergiu; MITEA Valentin; - „Noul Cod de procedură civilă”, Comentat pe articole, Ed. Universul Juridic, 2013.

5. DELEANU, Ion; DELEANU, Sergiu; MITEA Valentin; - „Tratat de procedură civilă”, Vol. III, Ed. Universul Juridic, 2013.

6. FRENȚIU, Gabriela-Cristina; BĂLDEAN, Livia-Denisa - „Noul Cod de Procedură civilă”, Comentat și adnotat, Ed. Hamangiu, 2013.

7. LEȘ, Ioan - „Noul Cod de procedură civilă”, Comentariu pe articole, Ed. C.H. BECK, 2013.

8. LEȘ, Ioan - „Tratat de drept procesual civil”, Ed. Universul Juridic, 2014.

9. Noul Cod de procedură civilă republicat și Legea de punere în aplicare, Ed. Hamangiu, aprilie 2015.

10. Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, Coordonator: BOROI Gabriel, Ed. Hamangiu, 2013.

11. PIVNICERU, Mona-Maria; TĂTĂRUȘANU, Doinița; SUSANU, Claudia - „Citarea și Comunicarea actelor de procedură”, Practică judiciară, ediția a II-a, Ed. Hamangiu, 2009.

12. TABACU, Andreea - „Citarea și comunicarea actelor de procedură”, ediția a II-a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2015.

13. TABACU, Andreea - „Drept procesual civil”, Ed. Universul Juridic, 2014.

14. TĂBÂRCĂ, Mihaela - „Drept procesual civil”, Vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2013.

15. www.scj.ro

Preview document

Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 1
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 2
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 3
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 4
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 5
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 6
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 7
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 8
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 9
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 10
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 11
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 12
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 13
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 14
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 15
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 16
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 17
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 18
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 19
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 20
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 21
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 22
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 23
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 24
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 25
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 26
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 27
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 28
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 29
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 30
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 31
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 32
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 33
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 34
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 35
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 36
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 37
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 38
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 39
Citarea și comunicarea actelor de procedură - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Citarea si comunicarea actelor de procedura.docx

Alții au mai descărcat și

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Normele conflictuale - Conflictul de calificări

CAPITOLUL I - NORMA CONFLICTUALĂ SECȚIUNEA I - DEFINIȚIE Normele conflictuale indică legea competentă care se aplică raportului juridic cu...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Etică Juridică

Cursul de Etică este o necesitate contemporană ce rezultă atât din observarea realităţilor sociale, cât şi din documentele oficiale emise de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Aspecte ale arbitrajului comercial internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Procedura Insolvenței

Consideraţii introductive Precizări prealabile. Scopul procedurii insolvenţei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolvenţa,prin plata...

Participanții la Procedura Insolvenței

Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa...

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Ai nevoie de altceva?