Aspecte ale arbitrajului comercial internațional

Proiect
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 18015
Mărime: 53.41KB (arhivat)
Publicat de: Atanasio Carp
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.dr.Macovei Ioan

Cuprins

 1. Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 2
 2. 1. Noţiune şi avantaje 2
 3. 2. Caracterele arbitrajului 4
 4. 3. Natura juridică a arbitrajului comercial
 5. internaţional 5
 6. 4. Felurile arbitrajului 7
 7. Capitolul II. Convenţia de arbitraj 9
 8. 1.Noţiune şi forme 9
 9. 2. Natură juridică 11
 10. 3. Condiţii de fond şi de formă 12
 11. 4. Efectele convenţiei de arbitraj 18
 12. 5. Legea aplicabilă convenţiei de arbitraj 25
 13. Capitolul III. Procedura de arbitraj 27
 14. 1. Cererea de arbitraj şi întâmpinarea 27
 15. 2. Constituirea completului de arbitraj 32
 16. 3. Pregătirea litigiului 34
 17. 4. Dezbaterea litigiului 36
 18. 5. Hotărârea arbitrală 47
 19. 6. Căi de atac 49
 20. Bibliografie 51

Extras din proiect

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional

1. Noţiune şi avantaje

Majoritatea litigiilor dintre participanţii la relaţiile comerciale internaţionale se soluţionează de către arbitrajul pentru comerţ exterior. Arbitrajul este un mijloc corespunzător de a reglementa rapid şi echitabil litigiile care pot rezulta din tranzacţiile comerciale internaţionale

Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun (cel al instanţelor de stat). În cadrul său, în temeiul voinţei părţilor o instanţă specială este organizată şi abilitată să soluţioneze un anumit litigiu, care s-a născut sau care se va naşte în viitor. Voinţa părţilor are asemenea efecte deoarece legea (statul) recunoaşte celor implicaţi în cadrul comerţului internaţional abilitatea de a recurge la asemenea instanţe cu caracter privat.

Sistemul arbitrajului comercial internaţional este consacrat atât în legislaţiile naţionale cât şi în convenţii internaţionale (astfel este Convenţia europeană asupra arbitrajului comercial internaţional adoptată şi deschisă spre semnare la Geneva la 21 aprilie 1961). Puterea arbitrilor de a soluţiona litigiul este conferită de părţi, care convin ca litigiul lor să fie prezentat spre soluţionare unor persoane particulare. În acest scop părţile în litigiu ăi desemnează pe arbitri şi se angajează să accepte hotărârea pe care aceştia o vor pronunţa

Noţiunea de „arbitraj” cuprinde mai multe accepţiuni. Ele privesc instanţa arbitrală, procedura şi situaţia litigioasă. Dacă litigiul, ca obiect al arbitrajului, constituie un element de fond, instanţa şi procedura sunt considerate elemente de formă.

Eficacitatea arbitrajului în relaţiile comerciale internaţionale se explică prin avantajele care le prezintă faţă de jurisdicţiile de drept comun. Procedura în faţa arbitrajului este mult mai simplă decât în faţa instanţei judecătoreşti. În timp ce la instanţele de drept comun procesele sunt publice, procesele arbitrale nu au publicitate decât dacă părţile o doresc.

Durata de rezolvare a unui litigiu de arbitraj este mai scurtă decât la instanţele judecătoreşti. În primul rând procedura este mai scurtă deoarece hotărârea fiind definitivă şi executorie este evitată multiplicarea treptelor de jurisdicţie. În al doilea rând, reducerea timpului este rezultat al acelor dispoziţii procedurale specifice care limitează la o anumită durată soluţionarea litigiului în al treilea rând, reducerea timpului de soluţionare a litigiului decurge şi din aptitudinea arbitrilor de a interveni cu măsuri procedurale ad hoc spre a corecta eventualele abuzuri de procedură ale părţilor.

Costurile unui proces arbitral sunt mai reduse decât cele implicate de un proces la o instanţă judecătorească. Judecătorii sunt specializaţi în importante domenii care interesează cetăţeanul şi viaţa socială, dar au o specializare mai restrânsă în materie comercială şi cu precădere în comerţul internaţional. Arbitrii sunt specializaţi în acest tip ultim de procese şi cunosc uzanţele comerciale. Părţile într-un litigiu supus soluţionării pe cale arbitrală pot alege nu numai legea aplicabilă raportului juridic, ci şi cea aplicabilă procedurii şi chiar „judecătorii”. În cazul unui proces la o instanţă judecătorească nu există asemenea posibilităţi. Astfel este avantajată partea din ţara respectivei instanţe, în mod firesc mai bine informată asupra legilor sale naţionale şi asupra modului de operare a justiţiei din acea ţară.

Părţile au posibilitatea de a-şi alege arbitrii şi de a recurge la arbitri străini de ţara forului. Executarea hotărârilor arbitrale beneficiază de facilităţi care nu există în materie judecătorească.

Preview document

Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 1
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 2
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 3
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 4
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 5
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 6
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 7
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 8
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 9
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 10
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 11
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 12
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 13
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 14
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 15
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 16
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 17
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 18
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 19
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 20
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 21
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 22
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 23
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 24
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 25
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 26
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 27
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 28
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 29
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 30
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 31
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 32
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 33
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 34
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 35
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 36
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 37
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 38
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 39
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 40
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 41
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 42
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 43
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 44
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 45
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 46
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 47
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 48
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 49
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 50
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 51
Aspecte ale arbitrajului comercial internațional - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Aspecte ale Arbitrajului Comercial International.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura arbitrajului

Arbitrajul este considerat o forma de justitie adaptata în mod special litigiilor dintre comercianti datorita trasaturilor acestuia. Avantajele...

Constituirea și Organizarea Tribunalului Arbitral

Introducere Menţinerea şi consolidarea unor bune raporturi între organizaţii economice participante la relaţiile economice internaţionale au...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Avantajele și Dezavantajele Arbitrajului Comercial

1. Avantajele arbitrajului comercial Din combinarea elementelor definitorii aduse în discutie în cursurile precedente, se poate sintetiza...

Instituții arbitrale în România - metode alternative de soluționare a litigiilor comerciale

1. Institutii arbitrale în România 1.1 Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României Bucuresti...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care...

Te-ar putea interesa și

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Considerații Generale asupra Arbitrajului Comercial Internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1.1. Noţiunea de arbitraj internaţional şi rolul acestuia...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I. Introducere generală Menţinerea şi consolidarea unor bune raporturi între organizaţii economice părţicipante la relaţiile economice...

Conceptul și Rolul Creditului Extern Aplicat în Drept

Sinteza Litigiile care se nasc prin neexecutarea contractelor comerciale internaţionale, se soluţioneaza de catre instanţele de arbitraj...

Aspecte generale privind arbitrajul comercial internațional

CAPITOLUL 1 Conceptul de arbitraj Majoritatea litigiilor dintre participanţii la relaţiile comerciale internaţionale se soluţionează de către...

Constituirea și Organizarea Tribunalului Arbitral

Introducere Menţinerea şi consolidarea unor bune raporturi între organizaţii economice participante la relaţiile economice internaţionale au...

Ai nevoie de altceva?