Drept Comercial Român

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 208 în total
Cuvinte : 81494
Mărime: 260.15KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Staicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: IOANA NELY MILITARU
ASE BUCURESTI -FABBV

Cuprins

 1. Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1-5
 2. 1.1. Precizări prealabile 1-1
 3. 1.2. Obiectul dreptului comercial 1-1
 4. 1.3. Definiţia dreptului comercial 1-2
 5. 1.4. Izvoarele dreptului comercial 2-3
 6. 1.5. Principiile dreptului comercial 3-4
 7. Capitolul 2 FAPTELE DE COMERŢ 4-15
 8. 2.1. Precizări prealabile. Noţiune. 4-6
 9. 2.2. Clasificarea faptelor de comerţ 6-15
 10. 2.3. Caracterul civil al operaţiunilor din domeniul agriculturii 15- 15
 11. Capitolul 3 SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL 16-31
 12. 3.1. Precizări prealabile 16-18
 13. 3.2.Comerciantul - persoană fizică autorizată - PFA, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr 44/2008 18-19
 14. 3.3. Comerciantul - întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderi individuale, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr 44/2008 19-21
 15. 3.4. Întreprinderea familială 21-23
 16. 3.5. Comerciantul agent permanent, potrivit Legii nr. 509/2002 23-23
 17. 3.6. Condiţiile impuse comerciantului persoană fizica 23-31
 18. Capitolul 4 OBLIGAŢIILE PROFESIONALE ALE COMERCIANŢILOR 31-37
 19. 4.1. Precizări prealabile 31 – 32
 20. 4.2. Organizarea Registrului Comerţului 32 - 33
 21. 4.3. Efectuarea înregistrărilor 33 - 37
 22. Capitolul 5 FONDUL DE COMERŢ 37- 43
 23. 5.1. Precizări prealabile 37 - 38
 24. 5.2. Delimitarea noţiunii fondului de comerţ de alte noţiuni 38 - 38
 25. 5.3. Elementele fondului de comerţ 38 - 42
 26. 5.4. Actele juridice privind fondul de comerţ 42 - 43
 27. Capitolul 6 AUXILIARII DE COMERŢ 43 - 48
 28. 6.1. Precizări prealabile 43 - 43
 29. 6.2.Reprezentarea 43 - 44
 30. 6.3. Auxiliarii dependenţi 45 - 46
 31. 6.4. Auxiliarii independenţi – autonomi 46 - 48
 32. TITLUL II
 33. Capitolul 1 SOCIETĂŢILE COMERCIALE 48 -148
 34. 1.1. Reglementare 48 - 49
 35. 1.2. Contractul de societate. Condiţii de fond. Condiţii de formă 49 – 61
 36. 1.3. Statutul Societăţii 61 - 62
 37. 1.4. Formalităţile necesare constituirii societăţilor comerciale 62 – 69
 38. 1.5 Condiţiile de formă ale contractului de societate - Formalităţile specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni 69 - 77
 39. 1.6. Înmatricularea societăţii 77 - 80
 40. 1.7. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii 80 - 80
 41. 1.8. Condiţiile necesare constituirii sucursalelor şi filialelor societăţilor comerciale 80 – 82
 42. 1.9.Formele juridice ale societăţilor comerciale 82 - 91
 43. 1.10. Funcţionarea societăţilor comerciale 91-147
 44. 1.11Fuziunea sau divizarea societăţilor comerciale 147-148
 45. Capitolul 2 OBLIGATIILE COMERCIALE 148-154
 46. 2.1 Trasaturile obligatiilor comerciale 148-150
 47. 2.2. Fructificarea de drept a banilor 150-152
 48. 2.3. Neexecutarea contractelor bilaterale. Inexistenta termenului de gratie 152-153
 49. 2.4. Proba obligatiilor comerciale 153-154

Extras din curs

DREPT COMERCIAL ROMÂN

Capitolul 1

Noţiuni introductive privind dreptul comercial

1. 1. Precizări prealabile

Din punct de vedere economic, comerţul este o activitate al cărei scop este schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. Juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg, deoarece, pe lângă operaţiunile de interpunere în schimb şi circulaţie a mărfurilor, cuprinde producţia de bunuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

Dreptul comercial cuprinde normele juridice care reglementează activităţile comerciale:de producere, de circulaţie şi de prestări servicii.

1. 2. Obiectul dreptului comercial

Pentru stabilirea obiectului dreptului comercial în literatura de specialitate s-au conturat două teorii, ce oferă criteriile de comercialitate prin care se definesc actele, faptele juridice şi operaţiunilor economice comerciale

Potrivit primului criteriu, denumit obiectiv dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică actelor juridice, faptelor juridice şi operaţiunilor economice calificate de lege ca fiind de comerţ indiferent de persoana care le săvârşeşte.

Potrivit celui de-al doilea criteriu denumit subiectiv dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comercianţilor. Din acest punct de vedere, dreptul comercial este un drept profesional care se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant.

Codul Comercial român are la bază sistemul obiectiv. Articolul 3 Cod com. stabileşte actele juridice, faptele şi operaţiunile considerate fapte de comerţ cărora li se aplică dispoziţiile codului comercial indiferent de persoana care le săvârşeşte, indiferent că are sau nu calitatea de comerciant. Combinând cele două criterii rezultă că dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile atât faptelor de comerţ cât şi comercianţilor.

1.3. Definiţia dreptului comercial

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor, faptelor juridice şi operaţiunilor economice considerate de lege fapte de comerţ precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele ce au calitatea de comercianţi.

1.4. Izvoarele dreptului comercial

Izvoarele formale sunt : Codul comercial şi Codul civil.

În funcţie de natura lor deosebim : izvoare normative şi izvoare interpretative.

- Izvoarele normative sunt: Constituţia-legea fundamentală a ţării -care reglementează principiile de organizare ale activităţii economice, Codul Comercial care cuprinde reglementarea de bază a activităţilor comerciale şi reglementează instituţiile fundamentale: faptele de comerţ, comercianţii, obligaţiile comerciale; legile comerciale speciale şi Codul civil.

Pentru că nu tot dreptul comercial se află în Codul Comercial, art. 1 Cod Com. face să se înţeleagă că principalul izvor al dreptul comercial îl reprezintă codul comercial şi legile comerciale speciale, care se completează cu dispoziţiile Codului civil, respectiv, legile civile speciale. Astfel, ,,în comerţ se aplică legea de faţă (codul comercial, n. a.), unde ea nu dispune se aplică codul civil,,.

Dintre legile comerciale - legi, decrete-legi, hotărâri şi ordonanţe de guvern, şi norme, regulamente şi ordine adoptate de organele competente - amintim cu titlu exemplificativ:

- Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, Aceasta cuprinde reglementarea generală a asocietăţilor comerciale;

- Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor,

- Legea nr. 26/1990, privind registrul comerţului, republicată şi modificată;

- Legea nr. 11/1990, privind combaterea concurenţei neloiale, modificată;

- Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

- Decretul- lege 54/1990, privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, în prezent abrogat;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,

- Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

Preview document

Drept Comercial Român - Pagina 1
Drept Comercial Român - Pagina 2
Drept Comercial Român - Pagina 3
Drept Comercial Român - Pagina 4
Drept Comercial Român - Pagina 5
Drept Comercial Român - Pagina 6
Drept Comercial Român - Pagina 7
Drept Comercial Român - Pagina 8
Drept Comercial Român - Pagina 9
Drept Comercial Român - Pagina 10
Drept Comercial Român - Pagina 11
Drept Comercial Român - Pagina 12
Drept Comercial Român - Pagina 13
Drept Comercial Român - Pagina 14
Drept Comercial Român - Pagina 15
Drept Comercial Român - Pagina 16
Drept Comercial Român - Pagina 17
Drept Comercial Român - Pagina 18
Drept Comercial Român - Pagina 19
Drept Comercial Român - Pagina 20
Drept Comercial Român - Pagina 21
Drept Comercial Român - Pagina 22
Drept Comercial Român - Pagina 23
Drept Comercial Român - Pagina 24
Drept Comercial Român - Pagina 25
Drept Comercial Român - Pagina 26
Drept Comercial Român - Pagina 27
Drept Comercial Român - Pagina 28
Drept Comercial Român - Pagina 29
Drept Comercial Român - Pagina 30
Drept Comercial Român - Pagina 31
Drept Comercial Român - Pagina 32
Drept Comercial Român - Pagina 33
Drept Comercial Român - Pagina 34
Drept Comercial Român - Pagina 35
Drept Comercial Român - Pagina 36
Drept Comercial Român - Pagina 37
Drept Comercial Român - Pagina 38
Drept Comercial Român - Pagina 39
Drept Comercial Român - Pagina 40
Drept Comercial Român - Pagina 41
Drept Comercial Român - Pagina 42
Drept Comercial Român - Pagina 43
Drept Comercial Român - Pagina 44
Drept Comercial Român - Pagina 45
Drept Comercial Român - Pagina 46
Drept Comercial Român - Pagina 47
Drept Comercial Român - Pagina 48
Drept Comercial Român - Pagina 49
Drept Comercial Român - Pagina 50
Drept Comercial Român - Pagina 51
Drept Comercial Român - Pagina 52
Drept Comercial Român - Pagina 53
Drept Comercial Român - Pagina 54
Drept Comercial Român - Pagina 55
Drept Comercial Român - Pagina 56
Drept Comercial Român - Pagina 57
Drept Comercial Român - Pagina 58
Drept Comercial Român - Pagina 59
Drept Comercial Român - Pagina 60
Drept Comercial Român - Pagina 61
Drept Comercial Român - Pagina 62
Drept Comercial Român - Pagina 63
Drept Comercial Român - Pagina 64
Drept Comercial Român - Pagina 65
Drept Comercial Român - Pagina 66
Drept Comercial Român - Pagina 67
Drept Comercial Român - Pagina 68
Drept Comercial Român - Pagina 69
Drept Comercial Român - Pagina 70
Drept Comercial Român - Pagina 71
Drept Comercial Român - Pagina 72
Drept Comercial Român - Pagina 73
Drept Comercial Român - Pagina 74
Drept Comercial Român - Pagina 75
Drept Comercial Român - Pagina 76
Drept Comercial Român - Pagina 77
Drept Comercial Român - Pagina 78
Drept Comercial Român - Pagina 79
Drept Comercial Român - Pagina 80
Drept Comercial Român - Pagina 81
Drept Comercial Român - Pagina 82
Drept Comercial Român - Pagina 83
Drept Comercial Român - Pagina 84
Drept Comercial Român - Pagina 85
Drept Comercial Român - Pagina 86
Drept Comercial Român - Pagina 87
Drept Comercial Român - Pagina 88
Drept Comercial Român - Pagina 89
Drept Comercial Român - Pagina 90
Drept Comercial Român - Pagina 91
Drept Comercial Român - Pagina 92
Drept Comercial Român - Pagina 93
Drept Comercial Român - Pagina 94
Drept Comercial Român - Pagina 95
Drept Comercial Român - Pagina 96
Drept Comercial Român - Pagina 97
Drept Comercial Român - Pagina 98
Drept Comercial Român - Pagina 99
Drept Comercial Român - Pagina 100
Drept Comercial Român - Pagina 101
Drept Comercial Român - Pagina 102
Drept Comercial Român - Pagina 103
Drept Comercial Român - Pagina 104
Drept Comercial Român - Pagina 105
Drept Comercial Român - Pagina 106
Drept Comercial Român - Pagina 107
Drept Comercial Român - Pagina 108
Drept Comercial Român - Pagina 109
Drept Comercial Român - Pagina 110
Drept Comercial Român - Pagina 111
Drept Comercial Român - Pagina 112
Drept Comercial Român - Pagina 113
Drept Comercial Român - Pagina 114
Drept Comercial Român - Pagina 115
Drept Comercial Român - Pagina 116
Drept Comercial Român - Pagina 117
Drept Comercial Român - Pagina 118
Drept Comercial Român - Pagina 119
Drept Comercial Român - Pagina 120
Drept Comercial Român - Pagina 121
Drept Comercial Român - Pagina 122
Drept Comercial Român - Pagina 123
Drept Comercial Român - Pagina 124
Drept Comercial Român - Pagina 125
Drept Comercial Român - Pagina 126
Drept Comercial Român - Pagina 127
Drept Comercial Român - Pagina 128
Drept Comercial Român - Pagina 129
Drept Comercial Român - Pagina 130
Drept Comercial Român - Pagina 131
Drept Comercial Român - Pagina 132
Drept Comercial Român - Pagina 133
Drept Comercial Român - Pagina 134
Drept Comercial Român - Pagina 135
Drept Comercial Român - Pagina 136
Drept Comercial Român - Pagina 137
Drept Comercial Român - Pagina 138
Drept Comercial Român - Pagina 139
Drept Comercial Român - Pagina 140
Drept Comercial Român - Pagina 141
Drept Comercial Român - Pagina 142
Drept Comercial Român - Pagina 143
Drept Comercial Român - Pagina 144
Drept Comercial Român - Pagina 145
Drept Comercial Român - Pagina 146
Drept Comercial Român - Pagina 147
Drept Comercial Român - Pagina 148
Drept Comercial Român - Pagina 149
Drept Comercial Român - Pagina 150
Drept Comercial Român - Pagina 151
Drept Comercial Român - Pagina 152
Drept Comercial Român - Pagina 153
Drept Comercial Român - Pagina 154
Drept Comercial Român - Pagina 155
Drept Comercial Român - Pagina 156
Drept Comercial Român - Pagina 157
Drept Comercial Român - Pagina 158
Drept Comercial Român - Pagina 159
Drept Comercial Român - Pagina 160
Drept Comercial Român - Pagina 161
Drept Comercial Român - Pagina 162
Drept Comercial Român - Pagina 163
Drept Comercial Român - Pagina 164
Drept Comercial Român - Pagina 165
Drept Comercial Român - Pagina 166
Drept Comercial Român - Pagina 167
Drept Comercial Român - Pagina 168
Drept Comercial Român - Pagina 169
Drept Comercial Român - Pagina 170
Drept Comercial Român - Pagina 171
Drept Comercial Român - Pagina 172
Drept Comercial Român - Pagina 173
Drept Comercial Român - Pagina 174
Drept Comercial Român - Pagina 175
Drept Comercial Român - Pagina 176
Drept Comercial Român - Pagina 177
Drept Comercial Român - Pagina 178
Drept Comercial Român - Pagina 179
Drept Comercial Român - Pagina 180
Drept Comercial Român - Pagina 181
Drept Comercial Român - Pagina 182
Drept Comercial Român - Pagina 183
Drept Comercial Român - Pagina 184
Drept Comercial Român - Pagina 185
Drept Comercial Român - Pagina 186
Drept Comercial Român - Pagina 187
Drept Comercial Român - Pagina 188
Drept Comercial Român - Pagina 189
Drept Comercial Român - Pagina 190
Drept Comercial Român - Pagina 191
Drept Comercial Român - Pagina 192
Drept Comercial Român - Pagina 193
Drept Comercial Român - Pagina 194
Drept Comercial Român - Pagina 195
Drept Comercial Român - Pagina 196
Drept Comercial Român - Pagina 197
Drept Comercial Român - Pagina 198
Drept Comercial Român - Pagina 199
Drept Comercial Român - Pagina 200
Drept Comercial Român - Pagina 201
Drept Comercial Român - Pagina 202
Drept Comercial Român - Pagina 203
Drept Comercial Român - Pagina 204
Drept Comercial Român - Pagina 205
Drept Comercial Român - Pagina 206
Drept Comercial Român - Pagina 207
Drept Comercial Român - Pagina 208

Conținut arhivă zip

 • Drept Comercial Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale arbitrajului comercial internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1. Noţiune şi avantaje Majoritatea litigiilor dintre participanţii...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Procedura Insolvenței

Consideraţii introductive Precizări prealabile. Scopul procedurii insolvenţei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolvenţa,prin plata...

Contractul de Agenție

Precizari prealabile În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Comerciantul - persoană fizică

Comerciantul persoana fizica Notiunea de comerciant Potrivit Codului comercial roman, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atat...

Comerciantul - persoană fizică

Introducere Ce sunt subiectele dreptului comercial? Subiectele dreptului comercial reprezinta acele persoane care participa la raporturile...

Te-ar putea interesa și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț

INTRODUCERE Fondul de comerţ poate forma obiectul unei multitudini de acte juridice, şi în această materie regula constituind-o principiul...

Dizolvarea și Lichidarea

Capitolul I. EVOLUŢIA SI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE I.1. Noţiunea şi natura juridică a societăţilor comerciale Doctrina dreptului...

Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional

INTRODUCERE Potrivit doctrinei juridice în domeniu există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume...

Administratorii societății comerciale cu răspundere limitată

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Contractul de Societate Comercială

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Izvoarele Dreptului Comercial Român

1.Introducere In sens formal, prin izvoare de drept comercial se intelege forma de exprimare a normelor juridice care reglementeaza „materia...

Ai nevoie de altceva?