Etică Juridică

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 23233
Mărime: 493.74KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Baciu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniel Fodorean
UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

 1. Cursul 1: Noțiuni Introductive - p. 4
 2. Cursul 2: Distincţii fundamentale şi relaţii inter- si trans- disciplinare ale eticii
 3. juridice - p. 9
 4. Cursul 3: Drept și Morală – p. 18
 5. Cursul 4: Responsabilitatea şi răspunderea morală şi juridică - p. 25
 6. Cursul 5: Sisteme Etice. Analiză Comparativă p. 36
 7. Cursul 6: Codul Deontologic al Avocaților din Uniunea Europeană – p.45
 8. Cursul 7: Codul Deontologic al Judecătorilor și Procurorilor – p. 59
 9. Cursul 8: Codul Deontologic al Consilierului Juridic – p. 63
 10. Cursul 9: Standardele internaționale de conduită etico-morală în justiţie – p. 69

Extras din curs

Cursul de Etică este o necesitate contemporană ce rezultă atât din observarea

realităţilor sociale, cât şi din documentele oficiale emise de instituţii naţionale şi

internaţionale despre România. Rapoartele UE din ultimii ani asupra sistemului

juridic din Romania reliefează nu doar eronări sistemice, ci proiecţii ale unei etici

personale şi profesionale orientată (fundamanentată), în condiţiile economiei de

piaţă, mai mult pe valorile economice, decât pe valorile etico-morale. O diagnoză

mai profundă conduce la concluzia că acesta, sistemul juridic, este o proiecţie a

unei societăţii în mare nevoie de reformă morală. Cadrul cel mai propice pentru

cultivarea valorilor morale, pe lângă instituţiile tradiţionale existente, familia şi

Biserica, îl constituie sistemul de educaţie. Societatea pentru Justitie în urma

realizării proiectului intitulat Sistemul juridic din Romania - raport independent

constată următoarele:

Disciplinele predate şi materialele didactice folosite în majoritatea facultăţilor de drept nu au fost

adaptate noilor schimbări socio-economice şi politice prin care societatea românească a trecut în ultimul

deceniu şi nici cerinţelor impuse de acestea. Materii importante precum protecţia europeană a drepturilor

omului, drept comunitar material, logică şi psihologia juridică, etică juridică, informatica juridică şi

utilizarea internetului şi a bazelor de date în cercetare, etc. lipsesc din planul de învăţământ al majorităţii

facultăţilor de drept din România.1

Cu toate că din momentul realizării acestui raport situaţia s-a schimbat în

multe instituţii universitare cu privire la multe din disciplinele amintite mai sus, în

ceea ce priveşte disciplina Etică, realitatea pare neschimbată. Se poate remarca un

regres în prezenţa acesteia în planurile de învăţământ.

Etica este o ştiinţă normativă, de o necesitate generală, dar mai ales având

un caracter obligatoriu în Facultăţile de Drept, fiind studiată nu numai pentru a afla

ce este virtutea, ci mai ales pentru a deveni virtuoşi. Astfel, cursul de Etică îşi

propune nu doar promovarea unei etici profesionale adecvate, etica specială, ci

modelarea unei etici personale sănătoase.

CURS 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

I. Etimologie şi Definţii

 Etică şi Morală

Notiunea de etică provine de la cuvîntul grecesc ethos (obicei, morav,

caracter). Pornind de la cuvîntul ethos în sensul lui de caracter, Aristotel, marele

filozof al Greciei antice, a creat adjectivul etic pentru a elucida o clasă specifică de

calităţi umane, numite de el virtuţi etice. Aceste virtuţi reprezintă nişte facultăţi,

caracteristici ale caracterului şi temperamentului omului, care mai sunt numite şi

calităţi spirituale.

Urmărind scopul de a traduce exact noţiunea de etică din limba greacă în

limba latină, Cicero marele filozof al Romei antice, a creat noţiunea de moralis

(morav, obicei, caracter). Cicero scria despre filozofia morală înţelegînd prin ea

aceeaşi sferă a cunoaşterii pe care Aristotel o numea etică.

Hegel este primul care face distincţie între aceşti termeni şi anume filozoful

tratează morala ca fiind felul în care sunt percepute acţiunile de către individ,

manifestată prin trăirea vinovăţiei, iar moralitatea felul în care se manifestă în

realitate faptele omului.

Potrivit primei tradiţii de definire a eticii, aceasta este considerată: ştiinţă a

comportamentului, moravurilor; studiu teoretic al principiilor care

guvernează problemele practice, iar morala este socotită: totalitatea

mijloacelor pe care le folosim pentru ca să trăim într-un mod omenesc;

ansamblul prescripţiilor concrete adoptate de către agenţi individuali sau

colectivi.

Potrivit celei de-a doua tradiţii de definire, etica este ansamblul regulilor de

conduită împărtăşite de către o comunitate anumită, reguli care sunt

fundamentate pe distincţia între bine şi rău. Morala este ansamblul

principiilor de dimensiune universal-normativă (adeseori dogmatică), bazate

pe distincţia între bine şi rău.

Preview document

Etică Juridică - Pagina 1
Etică Juridică - Pagina 2
Etică Juridică - Pagina 3
Etică Juridică - Pagina 4
Etică Juridică - Pagina 5
Etică Juridică - Pagina 6
Etică Juridică - Pagina 7
Etică Juridică - Pagina 8
Etică Juridică - Pagina 9
Etică Juridică - Pagina 10
Etică Juridică - Pagina 11
Etică Juridică - Pagina 12
Etică Juridică - Pagina 13
Etică Juridică - Pagina 14
Etică Juridică - Pagina 15
Etică Juridică - Pagina 16
Etică Juridică - Pagina 17
Etică Juridică - Pagina 18
Etică Juridică - Pagina 19
Etică Juridică - Pagina 20
Etică Juridică - Pagina 21
Etică Juridică - Pagina 22
Etică Juridică - Pagina 23
Etică Juridică - Pagina 24
Etică Juridică - Pagina 25
Etică Juridică - Pagina 26
Etică Juridică - Pagina 27
Etică Juridică - Pagina 28
Etică Juridică - Pagina 29
Etică Juridică - Pagina 30
Etică Juridică - Pagina 31
Etică Juridică - Pagina 32
Etică Juridică - Pagina 33
Etică Juridică - Pagina 34
Etică Juridică - Pagina 35
Etică Juridică - Pagina 36
Etică Juridică - Pagina 37
Etică Juridică - Pagina 38
Etică Juridică - Pagina 39
Etică Juridică - Pagina 40
Etică Juridică - Pagina 41
Etică Juridică - Pagina 42
Etică Juridică - Pagina 43
Etică Juridică - Pagina 44
Etică Juridică - Pagina 45
Etică Juridică - Pagina 46
Etică Juridică - Pagina 47
Etică Juridică - Pagina 48
Etică Juridică - Pagina 49
Etică Juridică - Pagina 50
Etică Juridică - Pagina 51
Etică Juridică - Pagina 52
Etică Juridică - Pagina 53
Etică Juridică - Pagina 54
Etică Juridică - Pagina 55
Etică Juridică - Pagina 56
Etică Juridică - Pagina 57
Etică Juridică - Pagina 58
Etică Juridică - Pagina 59
Etică Juridică - Pagina 60
Etică Juridică - Pagina 61
Etică Juridică - Pagina 62
Etică Juridică - Pagina 63
Etică Juridică - Pagina 64
Etică Juridică - Pagina 65
Etică Juridică - Pagina 66
Etică Juridică - Pagina 67
Etică Juridică - Pagina 68
Etică Juridică - Pagina 69
Etică Juridică - Pagina 70
Etică Juridică - Pagina 71
Etică Juridică - Pagina 72
Etică Juridică - Pagina 73
Etică Juridică - Pagina 74
Etică Juridică - Pagina 75
Etică Juridică - Pagina 76
Etică Juridică - Pagina 77
Etică Juridică - Pagina 78
Etică Juridică - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Etica Juridica.pdf

Alții au mai descărcat și

Citarea și comunicarea actelor de procedură

INTRODUCERE Întotdeauna se va urmări garantarea și protejarea principiilor consacrate în art. 6 din Convenția europeană a drepturilor și...

Soluționarea conflictelor de interese - concilierea, medierea, arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Controlul Activității Administrației Publice

A. Sisteme de control ale activitatii administratiei publice Caracterele actului administrativ ca act de putere imprima anumite particularitati...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Etica

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca obiectiv prezentarea principalelor repere care guverneaza activitatea functionarului public din punct de...

Codul deontologic al magistraților

STATUL MAGISTRATULUI Justiţia ca funcţie şi principiul separaţiei puterilor în stat În dreptul modern justiţia este o funcţie fundamentală a...

Rolul Serviciului de Probațiune

INTRODUCERE Motto : "Începeţi, vă rog prin a studia puţin viaţa." (Arthur Schopenhauer) Motivaţia ce a stat la baza alegerii temei „Rolul...

Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice

Etică și deontologie juridică Termenul de etică provine din grecescul ethos care înseamnă în traducere liberă, caracter, obișnuință, datină. În...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Monografie MKB - Romexterra Bank

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca este înfiinţată în martie 1993 (conform legii...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Etica Juridică

Capitolul I Etica, etica profesională – concept, noţiune Potrivit primei tradiţii de definire a eticii, aceasta este considerată: ştiinţă a...

Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice

Etică și deontologie juridică Termenul de etică provine din grecescul ethos care înseamnă în traducere liberă, caracter, obișnuință, datină. În...

Organizarea și etica profesiilor juridice

A) Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere...

Organizarea și etica profesiilor juridice - profesia de avocat

Secțiunea 1 Noțiuni introductive Avocatul, prin natura activității sale, reprezintă una din cele mai importante instituții de apărare a...

Ai nevoie de altceva?