Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 18892
Mărime: 85.84KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Capitolul 1: Cadrul istoric din a doua jumătate a sec al XlX-lea.
 2. Unirea Principatelor Române
 3. Secţiunea 1: Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi Moldovei în perioada 1848-1856 .pag 1.
 4. Secţiunea 2: Semnificaţia Unirii Principatelor Române.pag 6.
 5. Secţiunea 3: Desfăşurarea Unirii.pag 8.
 6. Secţiunea 4: Politica lui Alexandru loan Cuza de apărare a suveranităţii naţionale şi de stat.pag 11.
 7. Secţiunea 5: Adoptarea Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris.pag 13.
 8. Secţiunea 6: Principalele dispoziţii ale Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris.pag 15.
 9. Capitolul 2: Reforma generală a lui Alexandru loan Cuza.pag 17.
 10. Secţiunea 1: Reforma agrară.pag 17.
 11. Secţiunea 2: Reforma electorală.pag 19.
 12. Secţiunea 3: Alte forme democratice.pag 20.
 13. Capitolul 3: Opera legislativă a lui Alexandru Ioan Cuza .pag 34.
 14. Secţiunea l:Codul civil.pag 34.
 15. Secţiunea 2: Codul penal.pag 47.
 16. Secţiunea 3: Codul de procedură civilă.pag 52.
 17. Secţiunea 4: Codul de procedură penală.pag 56.
 18. Secţiunea 5: Importanţa acestei opere.pag 65.
 19. Bibliografia.pag 67.

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Secţiunea I

Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi a Moldovei în

perioada 1845-1856

După înfrângerea vremelnică a revoluţiei de la 1848, reacţiunea internă, cu sprijin politic şi militar al Turciei, şi Rusiei, a încercat să reintroducă vechile rânduieli şi, în aparenţă, a reuşit să realizeze acest obiectiv.

În realitate, idealurile revoluţiei de la 1848 erau încă vii în mintea tuturor elementelor progresive, care, i-au continuat lupta în forme noi, adaptate la noile realităţi interne şi externe. Ca urmare, în ciuda organizării politice, întemeiată, în principal, pe elemente feudale, forţele progresiste, puternic sprijinite de popor, au reuşit să creeze cadrul ideologic şi instituţional necesar formării statului naţional român modern.

Imediat după revoluţie, prin Convenţia de la Balta-Liman, Rusia şi Turcia au impus Ţării Româneşti şi Moldovei un sistem politic puternic marcat de elemente tipice pentru sistemele feudale. Totuşi, prin felul în care au fost formulate, şi mai ales prin felul în care au fost interpretate, aceste dispoziţii, care introduceau reglementări vechi, cu caracter feudal, ofereau posibilitatea unor transformări viitoare. Astfel, convenţia prevedea reintroducerea Regulamentelor organice, dar cu o serie de schimbări, oferind totodată posibilitatea modificărilor în viitor.

Prin urmare, Regulamentele organice rămâneau, în aparenţă, legea fundamentală a celor două ţari româneşti, dar, în fapt, nu s-a revenit la regimul

regulamentar anterior. Cu privire la instituţia domniei, spre pildă, s-a modificat vechiul sistem, domnii fiind numiţi de către puterea suzerană şi de către cea protectoare pe timp de şapte ani. Aşadar, potrivit convenţiei, domnia nu mai era nici viageră, nici electivă. Ea şi-a păstrat numai caracterul nobiliar, cu precizarea că domnul urma să fie numit dintre boierii credincioşi puterilor străine.

Este de menţionat faptul că în această perioadă s-au adus şi modificări cu privire la componenţa caimacamiei. Conform Regulamentelor organice, caimacamia trebuia să fie formată din trei persoane, pe când în anul 1856, la expirarea domniilor lui Gr. Al. Ghica şi Barbu Ştribey, în ambele ţări române a fost numită în această calitate o singură persoană.

Cele două adunări obşteşti, introduse prin Regulamentele organice au fost şi ele desfiinţate. Adunarea obştească extraordinară nu mai era necesară, câtă vreme domnul era numit de cele doua puteri, iar Adunarea obştească obişnuită a fost înlocuită prin Adunările ad-hoc. În perioada 1850-1856 au funcţionat Divanuri obşteşti, fiind compuse din reprezentanţi ai boierilor şi clerului şi hotărând asupra bugetului, controlului gestiunii statului şi a municipalităţilor, controlului asupra finanţelor publice, adoptării proiectelor de legi. lată deci că prin crearea acestui organ s-a mai făcut un pas în direcţia limitării puterilor domnului, precum şi în direcţia separării puterilor în stat.

Vechea armată, aşa cum fusese organizată în sistemul regulamentar, a fost şi ea desfiinţată, deoarece se alăturase revoluţiei. S-a prevăzut ca pe viitor să fie cercetată atitudinea fiecărui ofiţer pentru a nu se permite angajarea a celor ce împărtăşeau idei revoluţionare.

În ce priveşte administraţia centrală, deşi principalele ramuri administrative au rămas aceleaşi, s-a introdus o terminologie nouă, vechile dregătorii numindu-se departamente sau Ministere. Cel mai important organism administrativ era Ministerul de Interne, care se ocupă nu numai des asigurarea ordinei publice, dar şi de agricultură, sănătate sau lucrări publice. În perioada la care ne referim, poliţia a fost reorganizată radical, creându-se o reţea complicată, cu o întinsă competenţă, mai ales în capitală şi în oraşele dezvoltate.

Preview document

Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 1
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 2
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 3
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 4
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 5
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 6
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 7
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 8
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 9
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 10
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 11
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 12
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 13
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 14
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 15
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 16
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 17
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 18
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 19
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 20
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 21
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 22
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 23
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 24
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 25
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 26
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 27
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 28
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 29
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 30
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 31
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 32
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 33
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 34
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 35
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 36
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 37
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 38
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 39
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 40
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 41
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 42
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 43
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 44
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 45
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 46
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 47
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 48
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 49
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 50
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 51
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 52
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 53
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 54
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 55
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 56
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 57
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 58
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 59
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 60
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 61
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 62
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 63
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 64
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 65
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 66
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 67
Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza.doc

Alții au mai descărcat și

Diplomația românească în perioada primului război mondial

În literatura de specialitate, istoria Primului Război Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi...

Organizarea administrativ teritorială a Moldovei în secolele XIV-XVII

§ 1. Importanta temei Organizarea administrativ-teritorială a Ţării Moldovei in Evul Mediu constituie un domeniu al istoriografiei noastre care...

Așezarea statului românesc pe calea modernismului - reformele lui Cuza

INTRODUCERE Studierea domniei lui Cuza reprezintă de fapt reconsiderarea unui moment de transformări totale în istoria românilor, istorie aflată...

Unirea și Reformele lui Alexandru Ioan Cuza

Portretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza Tatăl viitorului domn, Ioan Cuza, provenea dintr-o veche familie de boieri mici şi mijlocii din...

Reforma lui Alexandru Ioan Cuza din 1864

1. Introducere Studierea domniei lui Cuza reprezinta de fapt reconsiderarea unui moment de transformari totaleiîn istoria romanilor, istorie...

Politica externă a lui Alexandru Ioan Cuza în perioada 1859-1862

Eminent om de stat, militant neobosit al luptei pentru fǎurirea statului naţional roman modern, iniţiator al numeroaselor reforme sociale cu un...

Organizarea politică în perioada 1866-1918

Începuturile lungii domnii a Lui Carol I Răsturnarea lui Alexandru Ioan Cuza şi proclamarea ca domnitor a principelui Filip de Flandra la 11/23...

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza

1.Introducere Studierea domniei lui Cuza reprezintă de fapt reconsiderarea unui moment de transformări totale în istoria românilor, istorie aflată...

Te-ar putea interesa și

Alexandru Ioan Cuza și reformele sale bisericești - evaluare din perspectivă istorică și teologică

Introducere Personalitate remarcabilă a istoriei românilor, Alexandru Ioan Cuza şi-a legat indisolubil numele de Unirea Principatelor, act care a...

Opera legislativă Cuza

Introducere Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional român (1862-1866), sub domnia...

Așezarea statului românesc pe calea modernismului - reformele lui Cuza

INTRODUCERE Studierea domniei lui Cuza reprezintă de fapt reconsiderarea unui moment de transformări totale în istoria românilor, istorie aflată...

Însemnătatea economică a reformelor din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza

PRINCIPATELE UNITE IN TIMPUL DOMNIEI LUI ALEXANRU IOAN CUZA (1859 – 1866) Domnia lui Alexandru Ioan Cuza poate fi privita ca avand doua etape:...

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza

1.Introducere Studierea domniei lui Cuza reprezintă de fapt reconsiderarea unui moment de transformări totale în istoria românilor, istorie aflată...

Unirea Principatelor Române și reformele lui Alexandru Ioan Cuza

I. ALGORITMUL INTRODUCTIV Unitatea de învăţământ: Profesor Clasa: a VIII-a Data: 24.02.2016 Unitatea de învăţare: Constituirea României...

Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza

Introducere Dintre numeroasele personalităţi ale istoriei moderne a românilor, Alexandru Ioan Cuza a reprezentat un subiect preferat de cercetare,...

Activitatea de creditare în cadrul Casei de Economii și Consemnațiuni

ISTORICUL CASEI DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI Originile Casei de Economii si Consemnatiuni se regasesc in eforturile elitelor politice si economice...

Ai nevoie de altceva?